Víz

H2O, a víz mint lételem

A Világ vízkészletének kevesebb mint 1%-át lehet direktbe ivóvízként felhasználni. Ha ivóvízre van szükség, mi arra törekszünk, hogy megfelelő minőségbe és mennyiségbe kezeljük a fennmaradt, helyi vízkészleteket.

Víz a BWT-től

A mi feladatunk

„A víz nem minden – de víz nélkül nincs semmi”

Köztudott, hogy a globális víztartalékok korlátozottak. A Földön összesen kb. 1,38 milliárd köbkilométer víz található. Bár ez a szám felfoghatatlanul soknak tűnik, ezt árnyalja az a tény, hogy ennek a mennyiségnek kb. a 97,5%-át az óceánok sós vize teszi ki. A világ vízkészletének további 1,72%-a gleccserek, jég és hó formájában található. Végül az 1,38 milliárd köbkilométer víz alig 1%-a áll az emberek rendelkezésére létfontosságú ivóvízként.

1,38 milliárd km3 vízkészlet

A Földön található víz 98,28%-a folyékony állapotban áll rendelkezésre – azonban ennek csak nagyon kis része (0,78%) használható ivóvízként.

A BWT nap mint nap innovatív megoldásokat kutat, fejleszt és dolgoz ki a sós víz, a felszíni és a talajvíz ivóvízzé, ipari vízzé, tiszta vízzé és ultratiszta vízzé való alakíthatósága érdekében.

Water deposits Water deposits

A BWT vízkezelési innovációi

A BWT a vízzel és a vízkezeléssel kapcsolatos innovatív termékeket kínál. Figyelmünk központjában az emberi szükségletek és természetesen az értékes vízkészlettel való kíméletes bánásmód áll. Azonban: Számunkra a víz nem simán víz. Az igényektől függően – akár ivóvízként, akár egy kád vízben való elmerülésre, vagy medencében történő alámerülésre szolgáló vízként, illetve a gyógyszerek, infúziók vagy kozmetikai termékek gyártására szolgáló ultratiszta vízként való felhasználásról van szó – termékeinknek és technológiáinknak köszönhetően a víz mindig a kiváló minőségben áll rendelkezésre. Mégpedig pontosan ott, ahol éppen szükség van rá.

Water by BWT
Water by BWT

Magne­sium Mine­ra­lizer szűrt víz

A Magnesium Mineralizered szűrt víz valódi ízélményt nyújt, egyúttal hozzájárulhat a mindennapi jó közérzethez.

Ezenfelül csaknem semleges pH-értékű, valamint kevesebb benne a vízkő lerakódásokért felelős kacium ion, és íz- és illatrontó anyag. Ezért amellett, hogy hozzájárulhat a kávé és a tea aromájának tökéletes érvényesüléséhez, a konyhai eszközöket is védi a vízkő lerakódástól.

További információ
water glas water glas

Lágy BWT selyemvíz zuhany­záshoz és fürdő­zéshez

A lágy BWT selyemvíz egy igazi szépségápolási elixír. Minimális mennyiségű kalcium iont tartalmaz, amely felelős a vízkő lerakódásért, így azok csak minimális mennyiségben maradhatnak hátra a bőrön és a hajon, amely így hozzájárulhat a testápolószerek felszívódásához. Emellett a lágyvíznek köszönhetően a fürdőszoba és a konyha vízkő foltoktól mentesen ragyoghat, a mosott ruhák pedig megőrízhetik eredeti puhaságukat.

Itt is érvé­nyes: A lágy víz annyit jelent, hogy a víz keve­sebb vízkövet tartalmaz. Ez pedig azt jelenti, hogy keve­sebb vízkő rakódhat le a szerel­vé­nyeken és a csem­péken, a poha­rakon és az evőesz­kö­zökön vagy a ruhákban.

További információ
Mädchen in der Dusche Mädchen in der Dusche

BWT - ultratiszta víz injekciókhoz a gyógyszer- és biotechnológia ipar számára

Ön naponta találkozik az ultratiszta BWT vízzel. Nem is egyszer. Legtöbbször azonban anélkül, hogy tudna róla. Például a kozmetikai cikkekben, a gyógyszerekben vagy egyéb gyógyszerészeti termékekben.

Az ultratiszta víz sok termék gyártási folyamatához nélkülözhetetlen – eközben a biztonság és a tisztaság az elsődleges szempont. Emiatt a gyártók megbíznak a BWT készülékei által előállított ultratiszta vízben. Végső soron az Ön életéről – az Ön életminőségéről van szó.

További információ
Water for injection Water for injection

Víztechnológia

Számos általunk kifejlesztett vízkezelési technológiát a természet ihletett. Ilyen például az ioncsere vagy az ozmózis. Megfigyelünk. Tanulunk. Majd egy lépéssel tovább megyünk. A jövő felé.

Új fejlesztéseink, illetve továbbfejlesztéseink központi aspektusa az üzemanyag- és energiafogyasztás, valamint az azzal kapcsolatos CO2-kibocsátás csökkentése. Ezért ökológiai, gazdasági és szociális felelősséget vállalunk. A legkorszerűbb technológiákat alkalmazzuk. Termékeink folyamatos továbbfejlesztése jelentős mértékben hozzájárul vállalatunk növekedéséhez is.

Bővebb információért lépjen kapcsolatba velünk
Technology cloud Technology cloud

A jövő és a víz

A megfelelő mennyiségű és minőségű víz biztosítása a 21. század globális kihívása – ökológiai, társadalmi, politikai és gazdasági szempontból egyaránt.

Zukunft Wasser
Future of water

A világ népessége folyamatosan gyarapodik. Az egyre több fogyasztási cikk előállításához egyre több vízre van szükség. Az amúgy is ritka ivóvíz szemlátomást szennyeződik. Nem utolsósorban a klímaváltozás miatt a víz olyan cikké válik, amelyért súlyos harcok folynak.

Globális kihívások

Az ENSZ prognózisa szerint a világ népessége 2050-re eléri a 9,6 milliárd főt. Az emberiség fele már ma is városokban lakik, 2050-re ez az arány kétharmadra változik. A legnagyobb növekedés a fejlődő országokban tapasztalható, ahol már most is vízhiánnyal küzdenek.

Population growth
Population growth
Az élelmiszer-, energia- és egészségügyi ellátással szembeni növekvő igények miatt 2050-re a globális vízszükséglet is kb. 55%-kal fog megemelkedni. A legnagyobb növekedést az ipar (plusz 400%), az áramtermelés (plusz 140%) és a háztartások (plusz 130%) fogják jelenteni. Ezzel szemben kis mértékben csökkeni fog a mezőgazdasági fogyasztás, amely jelenleg a legtöbb vizet igényli.
Global demand for water
Global demand for water

A világ vízszük­ség­le­tének közel negyedét jelenleg a talaj­vízből fedezik. A talaj­víz­kész­letek folya­matos csök­ke­nése miatt 2050-re a világ népes­sé­gének több mint 40%-a olyan terü­le­teken fog élni, amelyeken alig lesz víz.

A víz – a mi külde­té­sünk

Ezekre a kihívásokra keres megoldást globálisan a BWT. A mi felada­tunk egyrészt az, hogy olyan fenn­tart­ható és erőfor­rá­sokat kímélő vízke­ze­lési termé­keket és szol­gál­ta­tá­sokat fejlesszünk, illetve bizto­sít­sunk, amelyek segít­sé­gével a víz a lehető legjobb minő­ségben bocsát­ható rendel­ke­zésre. Másrészt a meglévő vízkész­letet közvet­lenül ott hasz­no­sítjuk, ahol a vízre szükség van. A professzi­o­nális vízke­ze­lésnek köszön­he­tően ugyanis a szennye­zett vízből minő­ségi ivóvizet, ipari vizet vagy akár tiszta és ultra­tiszta vizet állít­ha­tunk elő – attól függően, mire van szükség. Végső­sorban arról van szó, hogy az emberek a jövőben is élvez­hessék a kék bolygót és a létfon­tos­ságú vizet.

.
Global sources of drinking water
Global sources of drinking water

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country