Víz

H2O, a víz mint lételem

A Világ vízkészletének kevesebb mint 1%-át lehet direktbe ivóvízként felhasználni. Ha ivóvízre van szükség, mi arra törekszünk, hogy megfelelő minőségbe és mennyiségbe kezeljük a fennmaradt, helyi vízkészleteket.

Víz a BWT-től

A mi feladatunk

„A víz nem minden – de víz nélkül nincs semmi”

Köztudott, hogy a globális víztartalékok korlátozottak. A Földön összesen kb. 1,38 milliárd köbkilométer víz található. Bár ez a szám felfoghatatlanul soknak tűnik, ezt árnyalja az a tény, hogy ennek a mennyiségnek kb. a 97,5%-át az óceánok sós vize teszi ki. A világ vízkészletének további 1,72%-a gleccserek, jég és hó formájában található. Végül az 1,38 milliárd köbkilométer víz alig 1%-a áll az emberek rendelkezésére létfontosságú ivóvízként.

1,38 milliárd km3 vízkészlet

A Földön található víz 98,28%-a folyékony állapotban áll rendelkezésre – azonban ennek csak nagyon kis része (0,78%) használható ivóvízként.

A BWT nap mint nap innovatív megoldásokat kutat, fejleszt és dolgoz ki a sós víz, a felszíni és a talajvíz ivóvízzé, ipari vízzé, tiszta vízzé és ultratiszta vízzé való alakíthatósága érdekében.

Water deposits Water deposits
 

A BWT vízkezelési innovációi

A BWT a vízzel és a vízkezeléssel kapcsolatos innovatív termékeket kínál. Figyelmünk központjában az emberi szükségletek és természetesen az értékes vízkészlettel való kíméletes bánásmód áll. Azonban: Számunkra a víz nem simán víz. Az igényektől függően – akár ivóvízként, akár egy kád vízben való elmerülésre, vagy medencében történő alámerülésre szolgáló vízként, illetve a gyógyszerek, infúziók vagy kozmetikai termékek gyártására szolgáló ultratiszta vízként való felhasználásról van szó – termékeinknek és technológiáinknak köszönhetően a víz mindig a kiváló minőségben áll rendelkezésre. Mégpedig pontosan ott, ahol éppen szükség van rá.

Water by BWT
Water by BWT

Magne­sium Mine­ra­lizer szűrt víz

A Magnesium Mineralizered szűrt víz valódi ízélményt nyújt, egyúttal hozzájárulhat a mindennapi jó közérzethez.

Ezenfelül csaknem semleges pH-értékű, valamint kevesebb benne a vízkő lerakódásokért felelős kacium ion, és íz- és illatrontó anyag. Ezért amellett, hogy hozzájárulhat a kávé és a tea aromájának tökéletes érvényesüléséhez, a konyhai eszközöket is védi a vízkő lerakódástól.

water glas water glas

Lágy BWT selyemvíz zuhany­záshoz és fürdő­zéshez

A lágy BWT selyemvíz egy igazi szépségápolási elixír. Minimális mennyiségű kalcium iont tartalmaz, amely felelős a vízkő lerakódásért, így azok csak minimális mennyiségben maradhatnak hátra a bőrön és a hajon, amely így hozzájárulhat a testápolószerek felszívódásához. Emellett a lágyvíznek köszönhetően a fürdőszoba és a konyha vízkő foltoktól mentesen ragyoghat, a mosott ruhák pedig megőrízhetik eredeti puhaságukat.

Itt is érvé­nyes: A lágy víz annyit jelent, hogy a víz keve­sebb vízkövet tartalmaz. Ez pedig azt jelenti, hogy keve­sebb vízkő rakódhat le a szerel­vé­nyeken és a csem­péken, a poha­rakon és az evőesz­kö­zökön vagy a ruhákban.

Mädchen in der Dusche Mädchen in der Dusche

BWT - ultratiszta víz injekciókhoz a gyógyszer- és biotechnológia ipar számára

Ön naponta találkozik az ultratiszta BWT vízzel. Nem is egyszer. Legtöbbször azonban anélkül, hogy tudna róla. Például a kozmetikai cikkekben, a gyógyszerekben vagy egyéb gyógyszerészeti termékekben.

Az ultratiszta víz sok termék gyártási folyamatához nélkülözhetetlen – eközben a biztonság és a tisztaság az elsődleges szempont. Emiatt a gyártók megbíznak a BWT készülékei által előállított ultratiszta vízben. Végső soron az Ön életéről – az Ön életminőségéről van szó.

Water for injection Water for injection

Víztechnológia

Számos általunk kifejlesztett vízkezelési technológiát a természet ihletett. Ilyen például az ioncsere vagy az ozmózis. Megfigyelünk. Tanulunk. Majd egy lépéssel tovább megyünk. A jövő felé.

Új fejlesztéseink, illetve továbbfejlesztéseink központi aspektusa az üzemanyag- és energiafogyasztás, valamint az azzal kapcsolatos CO2-kibocsátás csökkentése. Ezért ökológiai, gazdasági és szociális felelősséget vállalunk. A legkorszerűbb technológiákat alkalmazzuk. Termékeink folyamatos továbbfejlesztése jelentős mértékben hozzájárul vállalatunk növekedéséhez is.

Technology cloud Technology cloud

A jövő és a víz

A megfelelő mennyiségű és minőségű víz biztosítása a 21. század globális kihívása – ökológiai, társadalmi, politikai és gazdasági szempontból egyaránt.

Zukunft Wasser
Future of water

A világ népessége folyamatosan gyarapodik. Az egyre több fogyasztási cikk előállításához egyre több vízre van szükség. Az amúgy is ritka ivóvíz szemlátomást szennyeződik. Nem utolsósorban a klímaváltozás miatt a víz olyan cikké válik, amelyért súlyos harcok folynak.

Globális kihívások

Az ENSZ prognózisa szerint a világ népessége 2050-re eléri a 9,6 milliárd főt. Az emberiség fele már ma is városokban lakik, 2050-re ez az arány kétharmadra változik. A legnagyobb növekedés a fejlődő országokban tapasztalható, ahol már most is vízhiánnyal küzdenek.

Population growth
Population growth
Az élelmiszer-, energia- és egészségügyi ellátással szembeni növekvő igények miatt 2050-re a globális vízszükséglet is kb. 55%-kal fog megemelkedni. A legnagyobb növekedést az ipar (plusz 400%), az áramtermelés (plusz 140%) és a háztartások (plusz 130%) fogják jelenteni. Ezzel szemben kis mértékben csökkeni fog a mezőgazdasági fogyasztás, amely jelenleg a legtöbb vizet igényli.
Global demand for water
Global demand for water

A világ vízszük­ség­le­tének közel negyedét jelenleg a talaj­vízből fedezik. A talaj­víz­kész­letek folya­matos csök­ke­nése miatt 2050-re a világ népes­sé­gének több mint 40%-a olyan terü­le­teken fog élni, amelyeken alig lesz víz.

A víz – a mi külde­té­sünk

Ezekre a kihívásokra keres megoldást globálisan a BWT. A mi felada­tunk egyrészt az, hogy olyan fenn­tart­ható és erőfor­rá­sokat kímélő vízke­ze­lési termé­keket és szol­gál­ta­tá­sokat fejlesszünk, illetve bizto­sít­sunk, amelyek segít­sé­gével a víz a lehető legjobb minő­ségben bocsát­ható rendel­ke­zésre. Másrészt a meglévő vízkész­letet közvet­lenül ott hasz­no­sítjuk, ahol a vízre szükség van. A professzi­o­nális vízke­ze­lésnek köszön­he­tően ugyanis a szennye­zett vízből minő­ségi ivóvizet, ipari vizet vagy akár tiszta és ultra­tiszta vizet állít­ha­tunk elő – attól függően, mire van szükség. Végső­sorban arról van szó, hogy az emberek a jövőben is élvez­hessék a kék bolygót és a létfon­tos­ságú vizet.

.
Global sources of drinking water
Global sources of drinking water

Visit your local website

Stay on this website