Központi vízszűrő

Milyen a vizem? Mentes a lebegő szennyeződésektől*

A BWT központi vízszűrő megakadályozzák, hogy 100 μm-nél nagyobb szilárd szennyeződések, lebegő anyagok kerülhessenek a belső vízvezeték hálózatba, így gondoskodnak a kitűnő vízminőségről.
Mädchen genießt sauberes Wasser Mädchen genießt sauberes Wasser

Központi vízszűrők

Higiénia pipa

A fogmosás is élvezetes, ha a vezetékes víz higiéniailag tiszta. A pincébe található központi vízszűrők megfelelő tisztítása, higiéniája éppen olyan fontos mint a fogkeféké.
Mädchen beim Zähneputzen im Bad Mädchen beim Zähneputzen im Bad

Központi vízszűrő

IVÁS

Elengedhetetlen a háztartásban – a szilárd szennyezőanyagoktól mentes, higiénikus vízért

A vízművek és az Ön otthona közötti hosszú úton előfor­dulhat, hogy új veze­tékek bekö­tése vagy a víz vezetékrend­szeren végzett karban­tar­tási munká­latok során szennye­ző­dések (pl. homok vagy rozsda) kerül­hetnek a vízbe, és így az ön belső-vízhálózatába is. Ha saját kútból szár­mazik a víz, a szennye­ződés mértéke eseten­ként még nagyobb is lehet. A központi vízszűrő megvédi otthonát ezektől a szilárd, lebegő szennye­ző­dé­sektől, és segítheti a higiénikus, kitűnő víz biztosítását.

Feltartóztatja a nem kívánt betolakodókat

Központi vízszűrő beépítésével megálljt parancsolhat a nem kívánatos látogatóknak.

E1
E1

Vegye kézbe otthona vízhigiéniáját!

Meg tud romlani az ivóvíz?

A megkér­de­zet­teknek több mint a fele nem tudta, hogy a víz meg tud romlani, miközben a csőve­ze­té­keken a háztar­tásba ér.*

*vö. a Forum Wasserhy­giene e.V. megbí­zá­sából a Mark­ta­gent.com által elvég­zett tanul­mány, 2017. május

Egyszerű ivóvízhigiénia a BWT ivóvízszűrőivel

A nem megfelelő vízhigiéniáért sokszor az elmaradt karbantartás felelős. Ez ott kezdődik, ahol a víz a házba lép, mégpedig a vízszűrővel.

A BWT ivóvízszűrőivel minden eddiginél könnyebben élvezheti a tiszta, higiénikus víz előnyeit!

Az ivóvízszűrők megbízhatóan távol tartják a szennyeződéseket a ivóvíz-berendezéstől. Beépítésük nem csak nagyon észszerű, hanem egyenesen elengedhetetlen!

Sokan nem tudják, hogy törvény (DIN 1988) írja elő a DVGW-/ÖVGW-ellenőrzött szűrő beépítését.

Mangelnde Wasserhygiene

Központi vízszűrő

Termékáttekintés

E1 egykezes vízszűrő - ilyen egyszerű a vízhigiénia!

A BWT E1 egykezes vízszűrő a forradalmi koncepciójával és könnyen kezelhetőségével győzi meg használóit: a higiénia csere szűrőbetét szettel másodpercek alatt kicserélhető a vízszűrő betét.

Csere alkalmával a víz, közvetlenül a készüléken egyetlen kézmozdulattal elzárható - szerszám nélkül fröccsenő víz nélkül cserélhető.

E1 Einhebelfilter – so einfach ist Trinkwasserhygiene! E1 Einhebelfilter – so einfach ist Trinkwasserhygiene!

Személyre szabott Tanácsadás

Örömmel segítünk, hogy Önnel közösen találjuk meg a megfelelő vízkezelő megoldást otthona számára.

Lépjen kapcsolatba a BWT - tanácsadókkal.

BWT – az Ön partnere speciális esetekben

A vízvezeték-hálózatra nem csatlakozott háztartások esetén a kútvizet kezelni kell, hogy ivóvíz legyen belőle. Ilyenkor mindenképpen ajánlott erre feljogosított laborral rendszeres vizsgálatot végeztetni.

A BWT megfelelő vízkezelési megoldásokat kínál saját kútból vagy forrásból történő vízellátás esetén és egyéb speciális esetekben (magas szenny-, nitrát-, vas- vagy nehézfém-tartalmú víz) is.

Kérjen tanácsot szakértőinktől!

BWT – Ihr Partner für Spezialfälle BWT – Ihr Partner für Spezialfälle

BWT-minőség

Minőségi garanciánk

Hogy működik a központ vízszűrő?

Wie funktioniert ein Trinkwasserfilter?
Wie funktioniert ein Trinkwasserfilter?

Működés

A központi vízszűrőknél a szűrő­elem finom szita­ként működik: kiszűri a „szita” nyílá­sa­inál nagyobb szennye­ző­dé­seket és lebegő részecs­kéket, így azok nem kerülnek be a vízve­ze­tékbe. A víz tisz­tí­tása tehát mecha­ni­ka­ilag történik. A szűrő finom­ságát μm-ben (mikro­méter) adják meg. A BWT központi vízszűrőjének finom­sága 90 μm. Össze­ha­son­lí­tás­képpen: az emberi haj átmé­rője átlagban kb. 100 μm.

De a központi vízszűrő nem csak egyszerűen csak egy vízszűrő. Megkü­lön­böz­tetjük ugyanis a cserél­hető szűrőket és a visszamosható szűrőket.

Cserélhető betétes vízszűrők

Cserél­hető szűrők esetén a tisz­títás a szűrő­elem cseré­jével történik. A magas ivóvíz­hi­gi­énia bizto­sí­tása érde­kében a szűrő­elemet legalább hat havonta cserélni kell.

Az E1 egykezes szűrővel a BWT egy teljesen új szűrő­tí­pust fejlesz­tett ki. Egye­dül­álló szer­ke­ze­tének és az ún. egykezes keze­lésnek köszön­he­tően a szűrő­egység cseréje nagyon kényelmes és egysze­rűbb, mint más vízszűrők esetén.

 E1 Einhebelfilter
 E1 Einhebelfilter

Visszamosható vízszűrők

A visszamosható vízszűrők esetén a szűrő­elem tisz­tí­tása egy öblí­tő­szelep megnyi­tá­sával történik. A megszűrt víz egy része ilyenkor ellen­tétes irányban áramlik át a szűrő­elemen. Ezálta a szennyeződések lemosódnak. Az öblítés modelltől függően történhet auto­ma­ti­kusan vagy manu­á­lisan, és két havonta kell elvé­gezni.

Az összes BWT visszamosható vízszűrő - pld. Infinity M - 2 fázisú öblítést végez: az első fázisban a durva szennye­ző­dé­seket, a második fázisban a finom szennye­ző­dé­seket öblíti ki a szűrő­elemből.

 E1 Einhebelfilter
 E1 Einhebelfilter

Mi a különbség a központi vízszűrő és a konyhai vízszűrő között?

A központi szűrőt a bejövő vízvezetékre kell rákötni, és ennek a legfontosabb feladata, hogy kiszűrje a vezetékes vízből a szilárd, lebegő anyagokat, mint az esetlegesen előforduló homokot, rozsda darabokat.

A konyhai vízszűrő azt a vizet szűri meg, leginkább az íz és illatrontó anyagoktól, mint a klór, amellett, hogy ez is megszűri a lebegő szennyeződéseket. Tehát a központi vízszűrővel a teljes otthonunk vízrendszerét tudjuk megóvni a lebegő anyagoktól, a konyhai vízszűrővel pedig fölösleges cipekedés nélkül tudunk ízletes és frissítő ivóvizet készíteni.

comparison video
comparison video

Gyakran ismételt kérdések a központi vízszűrőkkel kapcsolatban

Okozhat a vízvezetékek korróziója egészségkárosodást?

A korróziós folyamatok során a cső anyagából nehézfém-részecskék juthatnak az ivóvízbe, és ez rontja a víz minőségét. Ezek a fémek különösen az erre érzékeny embereknél (csecsemők, beteg és idős emberek) egészségkárosodást okozhatnak.

Ezért a védelem nélküli csőrendszereknél hosszú üzemen kívüli állapot után (több napig nem csapoltak vizet) ajánlatos a vizet egy ideig felhasználás nélkül folyatni.

Milyen gyakran kell az központi szűrőt karbantartani?

Az E1 egykaros szűrő ill. a cserélhető szűrő szűrőelemét a szabvány szerint 6 havonta ki kell cserélni. Az öblítőszűrők esetében a szűrőtisztítást 2 havonta kell elvégezni.

Mi az a vízszűrő?

Olvassa el a „Jó tudni” részben található magazincikkünkben azt, hogy mi egy vízszűrő, és mik az előnyei.

Mi az a mész?

Olvassa el a „Jó tudni” részben található magazincikkünkben azt, hogy mi a vízkő, és hogyan jut az ivóvízbe.

Köteles a vízszolgáltató kifogástalan vizet rendelkezésre bocsátani?

Az Ön vízszolgáltatója garantálja azt, hogy Ön ivóvizet kapjon, mégpedig vezetéken házhoz szállítva. A víz minőségének szigorú alapjait az ivóvízrendelet írja elő. Ebből azonban az is világosan kiderül, hogy a házon belüli valamennyi berendezésnek is ki kell elégítenie ezeket a szigorú alapelőírásokat. A házon belüli vízhálózatban ez a minőség a melegítés, a különböző anyagok stb. miatt leromolhat – olyan problémák jelentkezhetnek ennek következtében, mint a vízkövesedés és a korrózió. Az ivóvízért viselt felelősség a vízóránál átszáll a szolgáltatóról az ingatlan tulajdonosára. Ezért az „ivóvíz-berendezés üzemeltetője“ maga is felelős a fogyasztási helyeken vételezett víz kifogástalan minőségéért.
Több betöltése
* A BWT központi vízszűrői 100 μm méretűnél nagyobb lebegőanyagokat képesek kiszűrni a vízből.

Visit your local website

Stay on this website