Központi vízszűrő

Milyen a vizem? Mentes a lebegő szennyeződésektől*

A BWT központi vízszűrő megakadályozzák, hogy 100 μm-nél nagyobb szilárd szennyeződések, lebegő anyagok kerülhessenek a belső vízvezeték hálózatba, így gondoskodnak a kitűnő vízminőségről.
Mädchen genießt sauberes Wasser Mädchen genießt sauberes Wasser

Központi vízszűrők

Higiénia pipa

A fogmosás is élvezetes, ha a vezetékes víz higiéniailag tiszta. A pincébe található központi vízszűrők megfelelő tisztítása, higiéniája éppen olyan fontos mint a fogkeféké.
Mädchen beim Zähneputzen im Bad Mädchen beim Zähneputzen im Bad

Központi vízszűrő

IVÁS

Elengedhetetlen a háztartásban – a szilárd szennyezőanyagoktól mentes, higiénikus vízért

A vízművek és az Ön otthona közötti hosszú úton előfor­dulhat, hogy új veze­tékek bekö­tése vagy a víz vezetékrend­szeren végzett karban­tar­tási munká­latok során szennye­ző­dések (pl. homok vagy rozsda) kerül­hetnek a vízbe, és így az ön belső-vízhálózatába is. Ha saját kútból szár­mazik a víz, a szennye­ződés mértéke eseten­ként még nagyobb is lehet. A központi vízszűrő megvédi otthonát ezektől a szilárd, lebegő szennye­ző­dé­sektől, és segítheti a higiénikus, kitűnő víz biztosítását.

Feltartóztatja a nem kívánt betolakodókat

Központi vízszűrő beépítésével megálljt parancsolhat a nem kívánatos látogatóknak.

E1
E1

Vegye kézbe otthona vízhigiéniáját!

Meg tud romlani az ivóvíz?

A megkér­de­zet­teknek több mint a fele nem tudta, hogy a víz meg tud romlani, miközben a csőve­ze­té­keken a háztar­tásba ér.*

*vö. a Forum Wasserhy­giene e.V. megbí­zá­sából a Mark­ta­gent.com által elvég­zett tanul­mány, 2017. május

Egyszerű ivóvízhigiénia a BWT ivóvízszűrőivel

A nem megfelelő vízhigiéniáért sokszor az elmaradt karbantartás felelős. Ez ott kezdődik, ahol a víz a házba lép, mégpedig a vízszűrővel.

A BWT ivóvízszűrőivel minden eddiginél könnyebben élvezheti a tiszta, higiénikus víz előnyeit!

Az ivóvízszűrők megbízhatóan távol tartják a szennyeződéseket a ivóvíz-berendezéstől. Beépítésük nem csak nagyon észszerű, hanem egyenesen elengedhetetlen!

Sokan nem tudják, hogy törvény (DIN 1988) írja elő a DVGW-/ÖVGW-ellenőrzött szűrő beépítését.

Mangelnde Wasserhygiene

Központi vízszűrő

Termékáttekintés

E1 egykezes vízszűrő - ilyen egyszerű a vízhigiénia!

A BWT E1 egykezes vízszűrő a forradalmi koncepciójával és könnyen kezelhetőségével győzi meg használóit: a higiénia csere szűrőbetét szettel másodpercek alatt kicserélhető a vízszűrő betét.

Csere alkalmával a víz, közvetlenül a készüléken egyetlen kézmozdulattal elzárható - szerszám nélkül fröccsenő víz nélkül cserélhető.

Tudj meg többet
E1 Einhebelfilter – so einfach ist Trinkwasserhygiene! E1 Einhebelfilter – so einfach ist Trinkwasserhygiene!

Személyre szabott tanács­adás

Örömmel segí­tünk, hogy Önnel közösen találjuk meg a megfe­lelő vízke­zelő megol­dást otthona számára.

Lépjen kapcso­latba a BWT - tanács­adókkal.

BWT – az Ön partnere speciális esetekben

A vízvezeték-hálózatra nem csatlakozott háztartások esetén a kútvizet kezelni kell, hogy ivóvíz legyen belőle. Ilyenkor mindenképpen ajánlott erre feljogosított laborral rendszeres vizsgálatot végeztetni.

A BWT megfelelő vízkezelési megoldásokat kínál saját kútból vagy forrásból történő vízellátás esetén és egyéb speciális esetekben (magas szenny-, nitrát-, vas- vagy nehézfém-tartalmú víz) is.

Kérjen tanácsot szakértőinktől!

Kérje ajánlatunkat
BWT – Ihr Partner für Spezialfälle BWT – Ihr Partner für Spezialfälle

BWT-minőség

Minőségi garanciánk

Hogy működik a központ vízszűrő?

Wie funktioniert ein Trinkwasserfilter?
Wie funktioniert ein Trinkwasserfilter?

Működés

A központi vízszűrőknél a szűrő­elem finom szita­ként működik: kiszűri a „szita” nyílá­sa­inál nagyobb szennye­ző­dé­seket és lebegő részecs­kéket, így azok nem kerülnek be a vízve­ze­tékbe. A víz tisz­tí­tása tehát mecha­ni­ka­ilag történik. A szűrő finom­ságát μm-ben (mikro­méter) adják meg. A BWT központi vízszűrőjének finom­sága 90 μm. Össze­ha­son­lí­tás­képpen: az emberi haj átmé­rője átlagban kb. 100 μm.

De a központi vízszűrő nem csak egyszerűen csak egy vízszűrő. Megkü­lön­böz­tetjük ugyanis a cserél­hető szűrőket és a visszamosható szűrőket.

Cserélhető betétes vízszűrők

Cserél­hető szűrők esetén a tisz­títás a szűrő­elem cseré­jével történik. A magas ivóvíz­hi­gi­énia bizto­sí­tása érde­kében a szűrő­elemet legalább hat havonta cserélni kell.

Az E1 egykezes szűrővel a BWT egy teljesen új szűrő­tí­pust fejlesz­tett ki. Egye­dül­álló szer­ke­ze­tének és az ún. egykezes keze­lésnek köszön­he­tően a szűrő­egység cseréje nagyon kényelmes és egysze­rűbb, mint más vízszűrők esetén.

 E1 Einhebelfilter
 E1 Einhebelfilter

Visszamosható vízszűrők

A visszamosható vízszűrők esetén a szűrő­elem tisz­tí­tása egy öblí­tő­szelep megnyi­tá­sával történik. A megszűrt víz egy része ilyenkor ellen­tétes irányban áramlik át a szűrő­elemen. Ezálta a szennyeződések lemosódnak. Az öblítés modelltől függően történhet auto­ma­ti­kusan vagy manu­á­lisan, és két havonta kell elvé­gezni.

Az összes BWT visszamosható vízszűrő - pld. Infinity M - 2 fázisú öblítést végez: az első fázisban a durva szennye­ző­dé­seket, a második fázisban a finom szennye­ző­dé­seket öblíti ki a szűrő­elemből.

 E1 Einhebelfilter
 E1 Einhebelfilter

Mi a különbség a központi vízszűrő és a konyhai vízszűrő között?

A központi szűrőt a bejövő vízvezetékre kell rákötni, és ennek a legfontosabb feladata, hogy kiszűrje a vezetékes vízből a szilárd, lebegő anyagokat, mint az esetlegesen előforduló homokot, rozsda darabokat.

A konyhai vízszűrő azt a vizet szűri meg, leginkább az íz és illatrontó anyagoktól, mint a klór, amellett, hogy ez is megszűri a lebegő szennyeződéseket. Tehát a központi vízszűrővel a teljes otthonunk vízrendszerét tudjuk megóvni a lebegő anyagoktól, a konyhai vízszűrővel pedig fölösleges cipekedés nélkül tudunk ízletes és frissítő ivóvizet készíteni.

comparison video
comparison video

Gyakran ismételt kérdések a központi vízszűrőkkel kapcsolatban

Milyen gyakran kell az központi szűrőt karbantartani?

Az E1 egykaros szűrő ill. a cserélhető szűrő szűrőelemét a szabvány szerint 6 havonta ki kell cserélni. Az öblítőszűrők esetében a szűrőtisztítást 2 havonta kell elvégezni.

Mi az a vízszűrő?

Olvassa el a „Jó tudni” részben található magazincikkünkben azt, hogy mi egy vízszűrő, és mik az előnyei.

Mi az a mész?

Olvassa el a „Jó tudni” részben található magazincikkünkben azt, hogy mi a vízkő, és hogyan jut az ivóvízbe.

Köteles a vízszolgáltató kifogástalan vizet rendelkezésre bocsátani?

Az Ön vízszolgáltatója garantálja azt, hogy Ön ivóvizet kapjon, mégpedig vezetéken házhoz szállítva. A víz minőségének szigorú alapjait az ivóvízrendelet írja elő. Ebből azonban az is világosan kiderül, hogy a házon belüli valamennyi berendezésnek is ki kell elégítenie ezeket a szigorú alapelőírásokat. A házon belüli vízhálózatban ez a minőség a melegítés, a különböző anyagok stb. miatt leromolhat – olyan problémák jelentkezhetnek ennek következtében, mint a vízkövesedés és a korrózió. Az ivóvízért viselt felelősség a vízóránál átszáll a szolgáltatóról az ingatlan tulajdonosára. Ezért az „ivóvíz-berendezés üzemeltetője“ maga is felelős a fogyasztási helyeken vételezett víz kifogástalan minőségéért.

Okozhat a vízvezetékek korróziója egészségkárosodást?

A korróziós folyamatok során a cső anyagából nehézfém-részecskék juthatnak az ivóvízbe, és ez rontja a víz minőségét. Ezek a fémek különösen az erre érzékeny embereknél (csecsemők, beteg és idős emberek) egészségkárosodást okozhatnak.

Ezért a védelem nélküli csőrendszereknél hosszú üzemen kívüli állapot után (több napig nem csapoltak vizet) ajánlatos a vizet egy ideig felhasználás nélkül folyatni.

Több betöltése
* A BWT központi vízszűrői 100 μm méretűnél nagyobb lebegőanyagokat képesek kiszűrni a vízből.

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country