BWT konyhai víztiszító megoldások.
 

A kiváló minőségű szűrt víz közvetlenül a konyhai csaptelepből

Egyszerűen nyissa meg a vízcsapot, és élvezze az ízletes vizet! Feledkezzen meg a vizes-palackok hazacipelésének fáradalmairól és ráadásul még a műanyag hulladékok mennyiségét is csökkentheti!

BWT konyhai víztiszító megoldásai: BWT AQADRINK PURE vízszűrős csaptelepek és BWT WODA-PURE víztisztító kisberendezések.

Akár Magnesium Mineralizered szűrt víz is folyhat közvetlenül a konyhai csaptelepből

Egyes BWT konyhai víztisztítókat, vízszűrős csaptelepeket többek közt kiegészítő vízkő elleni védelem látták el, így megbízhatóan védi a vízkőképződéstől a vízforralót és a kávéfőző gépet.

BWT konyhai víztiszító megoldásai - vízszűrővel ellátott csaptelepek és víztiszító kisberendezések

Kiváló (v)ízélmény a család számára

Válassza ki az életstílusához leginkább illő szűrt vizet. Fogyassza frissítő italként hidegen, vagy használja forró italokhoz.
Familie-Picknick Familie-Picknick

Vízszűrős csaptelep

BWT Aqadrink Pure konyhai vízszűrős csaptelep

Az intelligens, teljes körű megoldás, hogy a frissítő Magnesium Mineralizered szűrt vizet biztosíthassa közvetlenül a konyhai csaptelepből családjának. A vizespalackok hazacipeléséről akár meg is feledkezhet és csökkentheti a műanyaghulladékot is.
Tovább a BWT webshop-ra
BWT AQADRINK LOFT Urban víztisztito BWT AQADRINK PURE and Urban víztiszítós csaptelep

A BWT kony­ha­PULTBA épít­hető víztisz­tító­ megol­dásai

BWT víZtisz­tító

Friss szűrt víz ottho­nában, amikor csak szeretné

A BWT kony­ha­pultban épít­hető megol­dá­saival Önnek mindig rendel­ke­zé­sére áll a kiváló minő­ségű szűrt víz kony­há­jában: az Aqad­rink PURE vízszűrős csap­te­lepek vagy a Woda-​Pure víztisz­tító kisbe­ren­de­zések kiváló BWT szűrt vízzé alakítják át a veze­tékes vizet. A helyi víz kiváló (v)ízél­ménnyé változik, az egyszer hasz­ná­latos vizes palackok szál­lí­tása, táro­lása és ártal­mat­la­ní­tása pedig már a múlté.

A külön­böző megol­dások között pedig megta­lál­hatja azt, amely a legjobban támo­gatja az Ön élet­stí­lusát!

Az egye­dül­álló, szaba­dal­maz­ta­tott BWT-​magné­zium tech­no­ló­gi­ával Ön többet hozhat ki a csap­vi­zéből. A vízszű­rési tech­no­lógia a vízfor­ra­lóját és kávé­fő­zőjét is megvédi a vízkő okozta káro­so­dástól.

Friss, szűrt víz elegánsan

Még soha nem volt ilyen egyszerű a konyhai veze­tékes vizet egye­dül­álló ízél­ménnyé vará­zsolni! A BWT kiváló minő­ségű pult alá épít­hető víztisz­títói ugyanis az Ön veze­tékes vizét kiváló minő­ségű BWT szűrt vízzé változ­tatják, miközben csök­kenti a vízben a nem kívá­natos szagokat és ízt okozó anya­gokat. Mindez a konyha csap­te­lepben történik. 

Felejtse el az ásványvíz cipe­ke­dést. Spóroljon, és védje meg a Kék Boly­gónkat a PET palacktól.

Válassza a BWT AQA DRINK PURE víztisz­títós csap­te­le­peket: magas­mi­nő­ségű Grohe csap­telep Magne­sium Mine­ra­lizered vízszű­rővel kombi­nálva - amely megvá­sá­rol­ható a BWT hiva­talos webshop­jában. 

Vagy válassza a BWT Woda-​Pure modu­láris konyhai víztisz­tító kisbe­ren­de­zé­seket, amely tetsző­leges három­utas csap­te­lephez csat­la­koz­tat­ható. A 3 külön­böző Woda-​Pure vízszűrő ­betét a viszont­el­adói part­ne­re­inknél - az AQAPONT-​okban - kapha­tóak. A csap­te­lepet külön kell ezekhez megvá­sá­rolni. 

A BWT konyhai vízti­sztító megol­dásai

Fedezd fel a BWT konyhapultba építhető megoldásai

BWT AQADRINK PURE víztisztítós csaptelepek

Urban és Loft

Produktteaser Küchenwasserfilter
Produktteaser Küchenwasserfilter

Miért van szükség pult alá épít­hető
víztisz­tí­tóra?

A víz nélkü­löz­he­tetlen az élethez, azonban korlá­to­zott mennyi­ségben áll rendel­ke­zésre. Ráadásul nem mindig olyan minő­ségű a víz, mint amire szük­sé­günk lenne. A csap­vízben illetve a vízve­ze­té­kekben előfor­duló ízrontó anyagok kiha­tással lehetnek a víz ízére. A nagyon magas vízkő­tar­talmú vizet hasz­ná­lóknak ismerős a gyorsan vízkö­ve­sedő kávé­gépek vagy vízfor­ralók prob­lé­mája, melyeknek akár az élet­tar­talma is lecsök­kenthet.

A környe­zet­vé­delem és a műanyag­hul­ladék csök­ken­tése központi kérdéssé vált társa­dal­munk számára. Sok mindent teszünk azért, hogy csök­kentsük az egyszer hasz­ná­latos palackok, edények, zacskók és még sok más fogyasz­tását. A műanyag­hul­ladék részét a szinte minden háztar­tásban előfor­duló egyszer hasz­ná­latos műanyag palackok okozzák.

(V)ízélmény otthonában a nap bármely pillanatában

A BWT feladatául tűzte ki, hogy a lokálisan rendelkezésre álló vizet úgy tisztítsa meg, hogy az a szükséges minőségben és a fogyasztók elvárásainak megfelelően álljon rendelkezésre. Szállítási utak és felesleges műanyagtermelés nélkül, de innovatív szellemiséggel, tudással, felelősségvállalással és legértékesebb erőforrásunkkal, a vízzel szemben tanúsított tisztelettel.

Gondolkozz helyiben – a jó dolgok néha olyan közeliek

A palackozott víz gyakran rendkívül hosszú utat tesz meg, mire Önhöz ér. Pedig létezik egy sokkal jobb alternatíva: a helyi vezetékes víz. A BWT optimalizálja a helyi vizet, megteremti a legjobb támogatási feltételeket a Németországban, Ausztriában, valamint Svájcban dolgozó több mint 3 000 ivóvíz-szakértő segítségével, továbbá csökkenti a felesleges szállítási utakat és az egyszer használatos palackok fogyasztását. Ez csökkenti a CO2-kibocsátást, és közvetetten segít a klímaváltozás elleni küzdelemben.
Mehr Regionalität

Több vitalitás - a víz az egyik legfontosabb energiaforrása szervezetünknek

A szűrt BWT Magnesium Mineralized vízben minden megvan, ami a jó közérzetünket támogathatja. Fogyasztása felfrissít és átsegítheti Ön a mozgalmas mindennapokon – a munka során csakúgy, mint sportolás közben.

Minden egyes korty BWT szűrtvízzel értékes magnéziumot is magunkhoz veszünk. Mindössze 2 és fél liter ebből a vízből fedezi a napi magnézium szükséglet akár 20 %-át* (~ 65 mg).

Hannes Reichelt, szuper-óriás műlesiklás világbajnoka és a Hahnenkamm síverseny győztese

*átlagos 17 nk°-os vízkeménység esetén.

Mehr Vitalität

Több felelősség – „kortyról kortyra” tesszük jobbá a világot

Vállaljon Ön is felelőséget környezetünk védelméért, és legyen az Ön otthona is egyszer használatos palackoktól mentes zóna. A Magnesium Mineralized szűrt víz ugyanis közvetlenül a konyhai csapból folyik ki, és a helyi csapvíz használásával. Ez a következőt jelenti: nem lesz szükség vizes palackokat hazacipleni és kevesebb hulladékot termel, ezzel pedig hozzájárulhat a CO2 lábnyomának csökkentéséhez. Valamint vízszűrő patronaink is 99%-ban újrahasznosíthatók.
Mehr Verantwortung

Személyre szabott Tanácsadás

Örömmel segítünk, hogy Önnel közösen találjuk meg a megfelelő vízkezelő megoldást otthona számára.

Lépjen kapcsolatba a BWT - tanácsadókkal.

Megjegyzés: A kezelendő nyersvíz minőségének ki kell elégítenie a 201/2001 (X. 25.) sz. kormányrendeletet, illetve az EU ivóvíz minőségre vonatkozó előírásait. Az íz- és szagrontó anyagok, vízkőért felelős anyagok, illetve nehézfémek és szerves anyagok eltávolításának mértéke függ a kezelendő vízben előforduló koncentrációtól.

Gyakori kérdések a vízszűrős csaptelepről

Mi az az AQA Monitor?

Az AQA drink Pure Set csomagja tartalmaz egy AQA Monitort is, amely a szűrőkapacitás felügyeletére szolgál, és jelzi a szűrőcsere szükségességét azáltal, hogy méri a szűrő által megszűrt víz mennyiségét.

Az AQA Monitor a következőkből áll:

 • átfolyás-érzékelő: felügyeli a szűrőkapacitást,
 • számlálóegység (kijelző): a szűrőkapacitás programozása és kijelzése,
 • LED-es gyűrű a csaptelephez: a szűrőkapacitás optikai kijelzése közvetlenül a konyhai csaptelepnél.

Telepíteni lehet az AQA drink Pure Set készüléket átfolyós vízmelegítővel együtt?

Az AQA drink Pure Set készüléket NEM lehet pult alá beépíthető nyomás nélküli tárolóval (átfolyós vízmelegítővel) együtt üzemeltetni.

Az AQA drink Pure Set ezzel szemben alkalmazható akkor, ha az Ön mosogatója alá nyomástároló, illetve termikus vagy hidraulikus vezérlésű átfolyós vízmelegítő van beépítve.

Létezik olyan szűrőrendszer is, amelyet a meglevő konyhai csaptelepemre csatlakoztathatok?

Igen. Az AQA drink Pure Filter-Set készüléket a legtöbb már meglevő konyhai csaptelephez csatlakoztatni lehet. Ez tartalmazza a Magnesium Mineralized Water szűrőt, amely a kiváló ízélmény érdekében többlet magnéziumot juttat a vezetékes vízbe, valamint az AQA Monitort, amely szem előtt tartja a vízszűrő kapacitást. Az AQA drink szűrőbetét mérete kicsi, nincs hozzá sok helyre szükség a mosogató alatt. Vízszintesen vagy függőlegesen is be lehet szerelni. Az üzemeltetéséhez ennek ellenére 3 utas csaptelep használatát ajánljuk (pl. Grohe gyártmányút). Ezzel tudatosan szűrt vizet lehet vételezni, és a szűrő kapacitását optimálisan ki lehet használni.

Mit jelentenek a konyhai csaptelepnél elhelyezett gyűrű fényei?

A konyhai csaptelepnél elhelyezett LED-es gyűrű fényei a szűrőkapacitást jelzik:

 • Kék fény: normális üzemelés, elegendő a szűrőkapacitás
 • Villogó kék/piros: nemsokára szükségessé válik a szűrőcsere
 • Piros: A szűrőteljesítmény kimerült – azonnali szűrőcsere szükséges ( A LED gyűrű csak az AQA drink PURE C és U szett része)

Saját magam is ki tudom cserélni az üres AQA drink vízszűrő betétet?

Igen. Az AQA drink vízszűrő betét cseréje egyszerű és gyors.

 • Vegye ki az új AQA drink vízszűrő betétet a csomagolásból, és távolítsa el a higiéniai fedelet.
 • A beszerelés előtt írja fel a típusjelzésre a beszerelés dátumát, valamint a csere dátumát.
 • Az óramutató járásával megegyező irányban csavarja ki a régi AQA drink vízszűrő betétet a szűrőfejből.
 • Az óramutató járásával ellenkező irányban csavarja be az új AQA drink vízszűrő betétet a szűrőfejbe.
 • A cserekor a vízvezetéket nem kell elzárni, mivel a szűrőfejbe egy aquastop (vízzár) van beépítve, amely meggátolja a víz szándékolatlan kijutását az elzárószelep nyitott állapotában is. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy zárja el a vízvezetéket.
AQA drink Pure
AQA drink Pure

Milyen előnyöket ad a számomra az AQA drink Pure Set szűrője?

Az AQA drink Pure Set a Magnesium Mineralized Water Protect szűrővel van felszerelve. A szűrő nagy teljesítőképességű ioncserélőt és aktív szenet tartalmaz. Ezáltal csökkenti a zavaró szagot és ízeket okozó anyagok, pl. a klór és a nehézfémek mennyiségét. Ezenkívül a szűrő megbízhatóan eltávolítja a vízkövet, így védve készülékeit. A BWT szabadalmaztatott magnéziumtechnológiája révén a vízben megnő a magnézium, ezen értékes ásványi anyag mennyisége, ami által a tiszta víz, valamint a tea és a kávé íze optimálisan kibontakozhat.

Mik az AQA drink Pure Set készülékek előnyei?

Az AQA drink Pure Set készülékek közvetlenül a vízvezetékbe vannak bekötve. Használatukkal Ön élvezheti a Magnesium Mineralizered szűrt vizet amikor csak akarja, frissen a konyhai csapból. Nem kell fáradságosan hazavinnie a palackokat, és nincs gondja a hűtőszekrényben vagy a tárolóhelyiségben való elhelyezéssel. Így pénzt takaríthat meg, és védi a környezetet.

Hogyan tudom felismerni azt, hogy az AQA drink vízszűrő betétet ki kell cserélni?

Az AQA drink víztisztító betét használati ideje függ a vezetékes víz minőségétől és keménységétől, valamint az egyéni vízfogyasztástól is. Az AQA drink vízszűrő betét csomagjában található AQA Monitor mutatja annak szűrőkapacitását, és jelzi azt a pillanatot is, amikor a szűrőt ki kell cserélni.

A Grohe csapteleppel szerelt AQA drink Pure C és U szett esetén a szűrőkapacitás állapotát kiegészítőleg a csaptelepnél elhelyezett LED-es gyűrű is jelzi.

Miért van a konyhai csaptelepemen két kar?

Az AQA drink Pure Set korszerű konyhai csaptelepe két külön vízelvezetéssel van ellátva. A két kar használata révén Ön eldöntheti, hogy szűrt, Magnesium Mineralized vizet kíván csapolni, vagy „normál“, hideg ill. meleg vezetékes vizet. Bal oldali kar: szűrt, Magnesium Mineralized víz Jobb oldali kar: szűretlen vezetékes víz
Több betöltése

Visit your local website

Stay on this website