Oppvarmingsbeskyttelse

Behagelig varme

Oppvarming koster. Allerede et kalklag på to millimeter på varmeelementene i berederen eller i varmeveksleren kan øke energiforbruket med opptil 20 prosent. Med riktig behandlet oppvarmingsvann fra BWT sparer du varmeutgifter og sørger for effektiv drift av oppvarmingen.
Frau genießt wohlige Wärme im Raum Frau genießt wohlige Wärme im Raum

Oppvarmingsbeskyttelse

Påbud om bruk av rent vann til oppvarming

Alfa og omega for effektiv og feilfri drift av et varmeanlegg er å fylle på riktig vann. BWT satser på AQA therm ReinHEIZgebot – altså på perfekt behandlet oppvarmingsvann uten tilsetningsstoffer!
Nachhaltiger Heizungsschutz Nachhaltiger Heizungsschutz

Oppvarmingsbeskyttelse

VELVÆRE

Optimalt oppvarmingsvann trenger ikke tilsetningsstoffer

Selvfølgelig: Når det er kaldt ute, liker vi å ha det varmt og koselig inne. Akkurat det sørger oppvarmingen vår for. Det mange ikke vet: Vannet som oppvarmingen fylles med, bidrar i stor grad til at alt går friksjonsfritt. Dersom man bruker "feil" vann, kan avleiringer (som kalk eller slam), korrosjon eller for mye luft i anlegget føre til feil, dyre reparasjoner eller til og med svikt i oppvarmingen.Med riktig behandlet oppvarmingsvann fra sørger du for effektiv, vedlikeholds- og feilfri drift. Det sparer varmeutgifter og deler ut behagelig varme.

Da blir det varmt og godt

Dermed svikter verken varmen eller garantien!

Å fylle varmeanlegget med riktig vann er av avgjørende betydning for effektiv, behagelig og sikker oppvarming.

Effektivitet

Ta vare på lommeboka! Det riktige oppvarmingsvannet sørger nemlig for lavere varmeutgifter, færre reparasjoner og effektiv oppvarming.
Schonen Sie Ihren Geldbeutel!

Dra nytte av varig og behagelig varme! Lengre levetid for varmeanlegget bidrar dessuten til at huset bevarer verdien.
Genießen Sie dauerhaft wohlige Wärme!

Sikkerhet

BWT oppvarmingsvann uten tilsetningsstoffer er bra for miljøet, beskytter varmeanlegget mot skader og sirer garantikravet. For hvis det brukes vanlige, ubehandlet vann for oppvarmingen, kan garantien gå tapt.
Schützen Sie Ihre Heizung!

Oppvarmingsbeskyttelse

Produktoversikt

Etter å ha blitt installert i kjelleren sørger AQA therm HWG (Heizungs-Wasser-Gruppe) for perfekt behandlet, standardisert oppvarmingsvann som du kan bruke for å fylle opp eller etterfylle varmeanlegget.

Med AQA therm HWG blir oppvarmingsvannet delvis avsaltet, og dermed reduseres de stoffene i vannet, som kan forårsake avleiringer og korrosjon. Da beskytter du hele varmeanlegget og sparer i tillegg energikostnader.

AQA therm HWG AQA therm HWG
  • Heating

Rådgiv­ning

Vi hjelper deg gjerne med å finne det BWT-produktet som oppfyller dine behov på best måte. Ta gjerne kontakt med våre erfarne BWT-eksperter for råd.

BWTs renhetslov – noen ting kan ikke gjøres ofte nok

Dette gjelder også vann til oppvarming. BWTs renhetslov gir den ideelle løsningen for d Returskyllefiltreette. I saltfritt, kalkfritt vann reduseres nøyaktig de stoffene som ellers forårsaker avsetninger og korrosjon.

Et pluss for miljøet: Det er ikke nødvendig med tilsetning av miljøskadelige tilsetningsstoffer! I tillegg stilles pH-verdien i vannet naturlig inn etter noen uker på grunn av riktig saltholdighet og utlufting av varmesystemet.

BWT ReinHEIZgebot BWT ReinHEIZgebot

Hvorfor behandle vann til oppvarming?

Warum Heizungswasser aufbereiten?
Warum Heizungswasser aufbereiten?
Vann har en viktig funksjon i varmesystemet: Den fungerer som et såkalt transportmedium som transporterer varmen som produseres i kjelen til radiatoren eller til gulvvarmen i stua. På denne måten kommer vannet i kontakt med nesten alle komponenter i varmesystemet - med buffertanker, pumper eller ventiler. Derfor er det allerede fyllingen av varmekretsen avgjørende for problemfri drift.

 

Bekymringsfritt med riktig vann

Oppvarmingssystemer har blitt mer teknisk modne de siste årene, men er også blitt mer utsatt for feil. Selv mindre uregelmessigheter kan føre til komplikasjoner. Vannet og dets ingredienser spiller en viktig rolle. De avgjørende faktorene er graden av hardhet - dvs. kalsiuminnhold - i vannet, pH og konsentrasjonen av oksygen og salt.

Kjente oppvarmingsprodusenter krever allerede overholdelse av visse standardverdier i sin garantibetingelser, for eksempel ÖNORM H5195-1 for Østerrike eller VDI 2035 for Tyskland. Hvis ubehandlet vann brukes til oppvarming, kan garantien bli gyldig ved skade. Med riktig oppvarmet vann er du på den sikre siden. Få råd fra kompetente BWT-drikkevannsfagfolk i ditt område!

Kalk som varmebrems

Kalk avleires mer jo høyere temperaturen er. Dette fenomenet er blant annet kjent fra vannkokere: Når vannet oppvarmes, setter kalken seg som hvit avleiring på bunnen. Jo tykkere dette kalklaget blir, jo lengre tar det for vannet å koke. Det er akkurat det samme som skjer ved oppvarming i boligen. Kalklag har en isolerende effekt og gjør det vanskeligere å overføre varme, dvs. det må brukes mer energi slik at varmeeffekten forblir konstant. Selv et kalklag på bare 1 mm øker energiforbruket med 10 prosent. Oppvarmingskostnadene stiger.

I tillegg kan kalkpartikler som er oppløst i vannet fordele seg over hele varmesystemet og blant annet føre til blokkering av ventiler. Avleiringer er også et ideelt utviklingsmiljø for bakterier og fremmer dannelse av biofilm, noe som også kan føre til tilstoppede ventiler.

Kalk als Wärme-Bremse
Kalk als Wärme-Bremse

Forebygging av korrosjon

Korrosjon utløses av en rekke faktorer og skjer vanligvis ubemerket. En materialblanding av jern, stål, aluminium eller kobber, som ofte oppstår i moderne oppvarming, fører til elektrokjemiske reaksjoner og dermed korrosjon. Den mest kjente formen for korrosjon er jernrust. I tillegg spiller pH i vannet og oksygen og saltinnholdet en viktig rolle. Surt vann, dvs. vann med pH under 7, angriper metalliske deler. Hvis saltinnholdet - dvs. den elektrisk ledningsevnen - og oksygenkonsentrasjonen er for høy, blir korrosjonsprosessene akselerert.

Korrosjonløste metalldeler kan komme inn i hele varmekretsen og påvirke hele systemet som såkalt korrosjonsslam. I verste fall må du betale i dyre dommer for oppussing.

Luft i varmesystemet

Selv om et varmesystem er et selvstendig system, er det aldri helt lufttett. Etterfylling av vann eller lekkasje i armaturer og koblinger kan for eksempel føre til at luft kommer inn i systemet. Et spesielt "utett" sted: Luftgjennomtrengelige plastrør til gulvvarme.

For mye luft i systemet gjør på den ene siden at varmetransporten blir vanskeligere, radiatorene blir ikke lenger ordentlig varme. I tillegg kan støy forårsaket av luft - som banking eller klukking - være en ekte støyfaktor.

Luft in der Heizung
Luft in der Heizung

Verdt å vite

Visit your local website

Stay on this website