MPC Main 3
MPC Main 3

AQA drink MPC500 vízszűrő patron

vízkő elleni védelemmel és ultraszűrővel

Tovább a webshopra
Cikkszám: 812596
 • Vízszűrő az ivóvíz optimalizálásához plusz vízkő elleni védelemmel és higiéniai biztonsággal
 • Értékes magnéziumot juttat az Ön otthonának csapvizébe – igaz (v)ízélmény konyhájában
 • Beépített ultraszűrő membránja a baktériumok 99, 9999 %-át kiszűri és csökkenti a mikroműanyagok mennyiségét
 • Csökkenti az olyan íz-és szagrontó anyagok, mint a klór
 • Megbízhatóan védi a háztartási készülékeket a vízkőtő
 • A forró és hideg italok elkészítésekor kiváló (v)ízélményt biztosít
 • A BWT AQA drink szűrővel megspórolhatja az egyszer használatos műanyag palackok fáradságos hazacipelését, tárolását és ártalmatlanítását
 • Csak BWT AQA drink vízadagoló automatákhoz alkalmas

Termékleírás

 

A BWT AQA drink Magne­sium Mine­ra­lized Water Protect Care szűrő­patron csök­kenti az olyan íz-és szag­rontó anyagok, mint a klór, vala­mint a vízben eset­le­gesen előfor­duló olyan nehéz­fémek mennyi­ségét, mint a réz, az ólom és a nikkel. Emel­lett a szűrő megbíz­ha­tóan eltá­vo­lítja a vízkövet okozó anya­gokat is, hogy így megvédje az Ön háztar­tási készü­lé­keit. Beépí­tett ultra­szűrő memb­ránja a bakté­ri­umok 99, 9999 %-át kiszűri és csök­kenti a mikro­mű­anyagok mennyi­ségét, ezáltal bizton­ságos és higi­é­nikus vizet biztosít. A szűrt vizet a szaba­dal­ma­zott BWT Mg2+ tech­no­ló­gi­ának köszön­he­tően többlet magné­zi­ummal látja el. Így a forró és hideg italok elké­szí­té­sekor a legjobb (v)ízél­ményt bizto­sítja. A vízszűrő az AQA drink vízada­goló auto­ma­tákhoz alkalmas.

Az egyedülálló magnézium-technológia

 

A BWT kifejlesztett egy speciális vízszűrési eljárást, amely még jobbá teheti a jó vizet! A szabadalmaztatott BWT Magnesium Mineralizered szűrőtechnológia 5 lépésben szűr, mialatt csökkenti az illat- és ízrontó anyagokat, és magnéziumot is juttat a szűrt vízbe.

AQA Drink Pro 20 Slider 1

Öt lépcsős vízszűrés

1. Lebegőanyag-előszűrés, pl. homok vagy rozsda

2. Aktívszenes előszűrés az ioncserélő védelme érdekében

3. Ioncserélő gyanta hatékony vízkő elleni védelmet biztosít, mialatt értékes magnézium ad a vízhez, emellett csökkenti a nehézfémek, így a réz és az ólom mennyiségét

4. Aktívszenes utószűrés, amely csökkenti a íz- és szagrontó anyagok (pl. a klór) mennyiségét

5. Az ultraszűrős technológia eltávolítja a baktériumok 99.9999% -át, és csökkenti a mikro-műanyag mennyiségét

MPC

Használati útmutató

 • Az AQA drink vízszűrő betét vízszintesen és függőlegesen is beépíthető és használható
 • A kezelendő víznek ki kell elégítenie ki kell elégítenie a 201/2001 (X. 25.) sz. kormányrendeletet, illetve az EU ivóvíz minőségre vonatkozó előírásait
 • Ne használja mikrobiológiailag szennyezett vagy ismeretlen minőségű víz esetén
AQA Drink Pro 20 Galery 3
MPC Mood
MPC Mood
MPC Main 3

AQA drink Magnesium Mineralized Water Protect Care

Gyakori kérdések AQA drink vízszűrő betét­je­inkkel kapcso­latban

Ha AQA DRINK MPC 500 vízszűrőt csatlakoztattam az AQA DRINK PURE (LOFT, Urban, C) csapomhoz, miért csöpög/folyik valamennyi víz ki a csapon miután elzártam azt?

Az AQA drink MPC 500 vízszűrő patronok nagyobb hozamú vízada­goló auto­ma­tákhoz lett kifej­lesztve. Tech­ni­ka­ilag lehet­séges ezeket a vízszű­rőket is három­utas csap­te­lephez csat­la­koz­tatni, azonban a nagyobb műkö­dési kapa­citás és a patronban felgyü­lem­lett levegő után­fo­lyást vagy csöpö­gést okozhat. A maradék levegő „nyomja ki” a szűrő patronban lévő vizet, ez okoz­hatja a műkö­dési rend­el­le­nes­séget.

Mennyi ideig lehet a vízszűrőt használni?

Az optimális víztisztítás hatás elérése érdekében az AQA drink vízszűrő betéteket a következők szerint kell kicserélni:

 • Magnesium Mineralized Water vízszűrő: a kapacitás kimerülése után, vagy legkésőbb 6 hónap elteltével
 • Magnesium Mineralized Water Protect Care vízszűrő: a kapacitás kimerülése után, vagy legkésőbb 6 hónap elteltével
 • Filtered Water Care vízszűrő: a kapacitás kimerülése után, vagy legkésőbb 6 hónap elteltével
 • Simply Care vízszűrő: a kapacitás kimerülése után, vagy legkésőbb 6 hónap elteltével a használati idő a vezetékes víz minőségétől és keménységétől függ.

Mire kell ügyelnem a vízszűrésnél?

 • Valamennyi BWT AQA drink vízszűrő betétet csak olyan vízzel szabad használni, amely megfelel az ivóvízzel szemben támasztott törvényi követelményeknek.
 • A vízszűrő nem alkalmas ivóvíz előállítására, tehát a szűrőt nem higiéniai szempontból aggályos víz kezelésére tervezték.
 • Ha hivatalos szervtől olyan felszólítás érkezik, hogy csíraképződés miatt forralja fel a vezetékes vizet, akkor ez a BWT vízszűrővel megszűrt vízre is érvényes. Ha a hatóságok a vezetékes vizet újból fogyasztásra alkalmasnak minősítik, akkor minden esetben ki kell cserélni az AQA drink vízszűrő betétet.
 • Bizonyos személyek, pl. legyengült immunrendszerű emberek részére, a megszűrt vizet fogyasztás előtt ajánlatos fel is forralni. Az AQA drink szűrőbetétet legkésőbb (a szűrő fajtájától függően) 6 hónappal az első használat után ki kell cserélni.
 • A használat 2 napnál hosszabb megszakítása után a vízszűrő rendszert az újbóli használatba vétel előtt 4–5 liter vízzel át kell öblíteni. A használat 4 hétnél hosszabb megszakítása után azt ajánljuk, hogy cserélje ki az AQA drink vízszűrő betétet.

Hol lehet leolvasni a vízszűrő kapacitást?

A kapacitások a víztisztító betét beszerelési és használati utasításában találhatók. Ezt tartalmazza az AQA drink víztisztító betét csomagolása.

Ezenkívül áttekintés található ezekről az AQA drink vízszűrő betét honlapunkról letölthető adatlapján is. (link az adatlaphoz)

Az AQA drink vízszűrőjének cseréjekor el kell zárni a bejövő vizet?

A BWT szűrőfejbe egy aquastop (vízzár) van beépítve, amely meggátolja a víz kijutását az elzárószelep nyitott állapotában is, ha nincs felszerelve AQA drink vízszűrő betét.

Mindazonáltal azt ajánljuk, hogy a szűrőcserekor zárja el a bejövő vizet, majd engedje ki a nyomást a vízcsap rövid kinyitásával vagy a vízadagoló automata hidegvíz-gombjának működtetésével.

Hány liter az AQA drink vízszűrő betétek szűrőteljesítménye?

A szűrőteljesítmény függ a vezetékes víz minőségétől és keménységétől, valamint a felhasznált AQA drink vízszűrő betét méretétől is.

Ez a teljesítmény megtalálható a csomagoláshoz mellékelt beszerelési és használati utasításban vagy a szűrő adatlapján. (link az adatlaphoz)

Tartalmaznak az AQA drink vízszűrő betétek anyagai BPA-t (biszfenol A)?

Igen. AQA drink vízszűrő betéteinket olyan műanyagokból gyártjuk, amelyek egy kevés BPA-t tartalmaznak. AQA drink vízszűrő betéteink gyártásához polipropilént (PP) és polisztirolt (PS) használunk.

Hol gyártják az AQA drink vízszűrő betéteket?

Kiváló minőséget előállító gyártóként valamennyi AQA drink vízszűrő betétünket Ausztriában gyártjuk. Ott található folyamatos minőségellenőrzés alatt álló hipermodern gyártó egységünkben.

Hogyan garantálják az AQA drink vízszűrő betétek minőségét?

Ausztriai gyártóüzemünk a szigorú ISO-irányelvek és a HACCP-rendszer higiéniai előírásai alapján működik, amit többszörösen ellenőriznek független auditorok. A legszigorúbb higiéniai követelmények kielégítése céljából AQA drink vízszűrő betéteinket a gyártás során sterilizáljuk, és egy kevés ezüstöt is hozzájuk adunk (a WHO, az Egészségügyi Világszervezet ajánlásainak megfelelően). Ez garantálja az átfogóan magas minőségi szintet. Csak így tudjuk garantálni azt, hogy az ivóvíznek, ennek a nagyon érzékeny terméknek a kezelése is mindig megfeleljen a legszigorúbb higiéniai előírásoknak.

Mit csináljak az elhasznált AQA drink vízszűrő betéttel?

Mindig figyelembe kell venni a helyi hulladékkezelési előírásokat!

 • AQA drink vízszűrő betétek: a kimerült szűrőbetéteket ki lehet dobni a háztartási hulladékba.
 • Amennyiben szeretné szelektíven gyűjteni, úgy juttasa vissza a BWT Magyarország számára. A visszajuttatási feltételeket és módot megtalálja az új szűrőbetét csomagolásában. Illetve érdeklődjön a [email protected] e-mail-en ennek feltételeiről.
 • Csomagolóanyagok: A fóliákat és kartonanyagokat – amennyiben helyben lehetőség van rá – szelektíven kell gyűjteni.
 • Ezzel Ön megkíméli a környezetet.

Miért nem tartalmaz az AQA drink vízszűrő betét szűrőfejet?

A szűrőfej nem része az AQA drink vízszűrő betét szállítási terjedelmének, azt külön kell megrendelni.
Több betöl­tése

Díjak, amelyek elismerik a minőséget

Minő­ségi garan­ciánk
*2,5 liter, 17 német keménységű víz eseten átlagosan a hozzáadott magnézium mennyisége megközelítőleg 60 mg, amely az ajánlott napi magnézium bevitel akár 20%-a (a WHO 300 mg magnézium / nap előírását figyelembe véve)
Megjegyzés: A vízszűrő berendezés csak ivóvíz minőségnek megfelelő vízre használható! A BWT Magnesium Mineralized Water (MM, MPC, MP) szűrőpatron által szűrt víz, a minimális ezüst tartalma miatt, 3 év alatti gyermekek részére a fogyasztása nem javasolt az NNK álláspontja szerint.

Visit your local website

Stay on this website