RO
RO

BWT RO

fordított ozmózisos vízkezelő ipar berendezés

Ajánlatkérés
  • Kiforrott technológia
  • Ipari kivitelű vízkezelő berendezés, 10 cm-es lábakkal rendelkező saválló tartókereten elhelyezve
  • Belső technológiai csövezéssel, teljesen automata, csatlakozás-kész
  • A BWT RO berendezések az ügyfél igényeire szabva előzetes egyeztetés, felmérés és vízminőség figyelembevételével, a Nagykanizsai összeszerelő csarnokunkban kerülnek legyártásra
  • Elő- és utókezelés igény esetén

Termékleírás

 

BWT RO fordí­tott ozmó­zisos vízke­zelő beren­de­zések időt­ál­lóak, taka­rékos üzeműek, és cégünk pedig garan­tálja az évti­zedes alkat­rész után­pót­lást.

A membrán a vízke­zelő beren­dezés legér­zé­ke­nyebb része, melyet a vízben lévő egyes szennyező anyagok káro­sít­hatnak. A membrán védelme érde­kében ezeket az anya­gokat előze­tesen el kell távo­lí­tani a vízből, vagy vegy­szeres keze­léssel azok káro­sító hatását meg kell szün­teti. A memb­ránt káro­sító hatások megszün­te­tése a megfe­le­lően kivá­lasz­tott és mére­te­zett vízelő­ke­zelő sor feladata.

A BWT RO fordí­tott ozmó­zisos vízke­zelő beren­de­zések kivá­lasz­tását, mére­te­zését és beter­ve­zését minden esetben bízzák szak­em­be­re­inkre, akik kész­séggel állnak rendel­ke­zé­sükre. Vállaljuk meglévő szűrő­be­ren­de­zé­sekben a szűrő­anyag cseréjét. Kérje aján­la­tunkat! Tovább kapcso­lat­fel­vé­telhez.

Ha szeretné, hogy egye­dileg tervezzük meg vízelőkészítő-berendezését vagy bővebb infor­má­cióra van szük­sége, kérjük, töltse ki aján­lat­kérő adat­la­punkat.

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country