RO
RO

BWT RO

fordított ozmózisos vízkezelő ipar berendezés

Információkérés
  • Kiforrott technológia
  • Ipari kivitelű vízkezelő berendezés, 10 cm-es lábakkal rendelkező saválló tartókereten elhelyezve
  • Belső technológiai csövezéssel, teljesen automata, csatlakozás-kész
  • A BWT RO berendezések az ügyfél igényeire szabva előzetes egyeztetés, felmérés és vízminőség figyelembevételével, a Nagykanizsai összeszerelő csarnokunkban kerülnek legyártásra
  • Elő- és utókezelés igény esetén

Termékleírás

 

BWT RO fordí­tott ozmó­zisos vízke­zelő beren­de­zések időt­ál­lóak, taka­rékos üzeműek, és cégünk pedig garan­tálja az évti­zedes alkat­rész után­pót­lást.

A membrán a vízke­zelő beren­dezés legér­zé­ke­nyebb része, melyet a vízben lévő egyes szennyező anyagok káro­sít­hatnak. A membrán védelme érde­kében ezeket az anya­gokat előze­tesen el kell távo­lí­tani a vízből, vagy vegy­szeres keze­léssel azok káro­sító hatását meg kell szün­teti. A memb­ránt káro­sító hatások megszün­te­tése a megfe­le­lően kivá­lasz­tott és mére­te­zett vízelő­ke­zelő sor feladata.

A BWT RO fordí­tott ozmó­zisos vízke­zelő beren­de­zések kivá­lasz­tását, mére­te­zését és beter­ve­zését minden esetben bízzák szak­em­be­re­inkre, akik kész­séggel állnak rendel­ke­zé­sükre. Vállaljuk meglévő szűrő­be­ren­de­zé­sekben a szűrő­anyag cseréjét. Kérje aján­la­tunkat! Tovább kapcso­lat­fel­vé­telhez.

Ha szeretné, hogy egye­dileg tervezzük meg vízelőkészítő-berendezését vagy bővebb infor­má­cióra van szük­sége, kérjük, töltse ki aján­lat­kérő adat­la­punkat.

INFORMÁCIÓKÉRÉS, TERMÉKTANÁCSADÁS, KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL

Kérjük, töltse ki információkérő adatlapunkat, és a műszaki értékesítő kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy közösen találják meg a megfelelő vízkezelő megoldást.

Az üzeneted
Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtakat és az oldal Szerződési feltételeit. *

A küldés gomb megnyomásával elfogadom, hogy a BWT Hungária felkeressen a megadott elérhetőségeimen információkérésemmel kapcsolatban.

Visit your local website

Stay on this website