Ministil P 16;22;42
Ministil P 16;22;42

BWT Ministil P 16; 22; 42 kevertágyas ioncserélő gyanta

Információkérés
 • Teljesen sótalanított, demineralizált víz
 • Gyors patroncsere a központi bajonettzár segítségével
 • Környezetbarát, központi újrahasznosítás
 • Nyomásálló 6 barig

A Ministil P ioncserélő kevertágyas gyanta termékleírása

Az alkalmazási terület:
A Ministil teljes sótalanítási technológia széleskörű felhasználásra alkalmas: az ultrahangos párásítókon át a vegyi laboratóriumok analitikai készülékeiig, a biztonságos működéshez teljesen tiszta víz szükséges. 

Az ioncserélő kevertágyas gyanta működési elve:
A természetes víz oldott formában tartalmaz ásványi anyagokat, amelyeket a BWT Ministil patronok szinte teljesen eltávolítanak.  A Ministil ioncserélő kevertágyas gyantákkal előállított tiszta víz maradék sótartalma 0,1 mg/l, amely körülbelül 0,2 μS/cm vezetőképességnek felel meg.

Ehhez a vezetékes vizet felülről lefelé átvezetik egy kevertágyas gyantatölteléken, amely kémiailag megköti a sókat, a szén-dioxidot és a szilícium-dioxidot. 

Ha a gyantakapacitás kimerül, a kevertágyas sótalanító patron néhány egyszerű lépésben cserélhető. A BWT Ministil Connection Head ID mérő- és csatlakozófejbe egy bajonettzár van beépítve, amely lehetővé teszi a cserét anélkül, hogy le kellene választani a hidraulikus vagy elektromos csatlakozóvezetékeket.

A központi gyanta újrahasznosítás számos előnnyel jár:
A gyanta újrahasznosítás folyamatához szükséges veszélyes savak és lúgok tárolásával, előírásszerű kezelésével és hulladékkezelésével nem kell helyben foglalkozni, mindezekről a BWT gondoskodik. Ráadásul a BWT regenerációs központjában tömegesen végzett gyanta újrahasznosítás gazdaságos, környezetbarát és különösen biztonságos, megfelel az összes előírásnak. 

Az ioncserélő gyantapatron felépítése: 
Műanyag palack bajonettzárral. 
BWT Ministil Connection Head ID mérő- és csatlakozófej konduktancia-figyeléssel, konduktancia-kijelzővel és riasztási küszöbbemenettel; 
rugalmas, rozsdamentes bevonatú csatlakozótömlők.

Szállítás:
Ministil sótalanító patron gyanta töltettel. 
A Ministil Connection Head ID mérő- és csatlakozófejet a rugalmas és rozsdamentes bevonatú csatlakozótömlőkkel külön kell megrendelni.

Javasolt tartozékok: 
BWT Upstream központi szűrő a lebegő anyagok eltávolítására a vízből. 

Kérje bátran szakértőink segítségét!

Ministil P áramlási kimenet

Ministil áramlási kimenet
Ministil áramlási kimenet

Fenn­tart­ható gyan­ta­ újrahasznosítás

A víz körforgásban marad

 

Az ultra­mo­dern és higi­é­nikus gyanta újra­hasz­no­sí­tásnak és töltő­ál­lo­má­sunknak köszön­he­tően minden Mini­stil P kevert­ágyas sóta­la­nító beren­de­zéshez saját gyanta újrahasznosító szol­gál­ta­tást tudunk kínálni.

Minden ioncse­rélő olyan gyan­tával működik, amelyet egy központi állo­máson, töme­gesen újra aktiválunk. Ez a központ megfelel az opti­mális gyan­ta­ újrahasznosítás gazda­sági és környe­zet­vé­delmi köve­tel­mé­nye­inek. A fejlett újrahasznosító tech­no­ló­gi­ának és a zökke­nő­mentes minő­ség­el­len­őr­zésnek köszön­he­tően ioncse­rélő kevert­ágyas gyan­táink hosszú­távon is ugyan­olyan jó minő­ségű vizet állí­tanak elő bármi­lyen ivóvízből.

 

MINI­STIL P - ioncse­rélő kevert­ágyas gyanták

 

 • Gyors gyan­ta­pat­ron­csere a középső bajo­nett­zárnak köszön­he­tően
 • Nyomás­álló 6 barig
 • Szab­vá­nyos veze­tő­ké­pesség mérés
 • Környe­zet­barát, központi újrahasznosítás
 • A kime­rült gyanta cseréje azonos minő­ségű reaktivált gyan­tára
 • Minden keres­ke­de­lemben kapható rész­leges és teljes sóta­la­nító patron újrahasznosítása
 • Tilos a vegy­szerek táro­lása, keze­lése vagy ártal­mat­la­ní­tása

 

Gyanta regenerálás
Gyanta regenerálás

Ioncse­rélő gyanta újrahasznosítás előfi­zetés

 

A 6 alkalmas gyanta újrahasznosítást magába foglaló jegy­füzet lehe­tő­sé­günkkel kedve­zőbb díj mellett gondos­kodhat a sóta­la­nító beren­de­zései zökke­nő­mentes műkö­dé­séről.

Kevertágyas gyanta
újra­hasz­no­sító állomások

 

Amennyiben a BWT által forgal­ma­zott újrahasznosítható MB5 típusú kevert­ágyas gyantát használ, úgy lehe­tő­sége van Gyanta úrja­hasz­no­sító lera­ka­taink szol­gál­ta­tá­sait igénybe venni orszá­gosan több ponton. Így az alacsony kapa­ci­tású patront kedvező áron hely­re­ál­lít­hatja és nincs szükség új töltet vásár­lá­sára.

Buda­örsön a BWT-​nél vagy az alábbi címeken tudják felvenni a kapcso­latot.

 

Ministil P 16;22;42

BWT Ministil P 16; 22; 42 kevertágyas ioncserélő gyanta

INFORMÁCIÓKÉRÉS, TERMÉKTANÁCSADÁS, KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL

Kérjük, töltse ki információkérő adatlapunkat, és a műszaki értékesítő kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy közösen találják meg a megfelelő vízkezelő megoldást.

Az üzeneted
Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtakat és az oldal Szerződési feltételeit. *

A küldés gomb megnyomásával elfogadom, hogy a BWT Hungária felkeressen a megadott elérhetőségeimen információkérésemmel kapcsolatban.

Visit your local website

Stay on this website