Magnesium Mineralized Water Zinc
Magnesium Mineralized Water Zinc

Magnesium Mineralized Water + Zinc

vízszűrő betét - 3 db egy csomagban

Tovább a webshopra
Cikkszám: 814453
 • Értékes ásványi anyagot - magnézium - és nyomelemet - cink - juttat az Ön szűrt vizébe.
 • A magnézium és a cink hozzájárulhat a test immunrendszerének a támogatásához, valamint jó hatással lehet a bőrre és a hajra.
 • A BWT ezt a vizet javasolja az ízletes kávék és teák készítéséhez.
 • Szabadalmaztatott szűrés – az aktív életstílushoz alakítva.
 • A vízszűrő berendezés csak ivóvíz minőségnek megfelelő vízhez használható!

Termékleírás

Kedveli a klasszikus vízszűrőket, mert csökkentik a víz vízkőtartamát, valamint a kellemetlen szagokat és ízeket okozó anyagokat. Azonban fontos lenne Önnek, hogy több ásványi anyagot és nyomelemet vigyen be a szervezetébe, amelyek támogatják az aktív életstílusát.

Az immunrendszer támogatása

A Magne­sium Mine­ra­lized Water + Zinc szűrő­be­tétnek köszön­he­tően az Ön szűrt vize a magné­zium (ásványi anyag) és a cink (nyom­elem) töké­letes kombi­ná­ci­óját kapja. A magnézium segíthet erőnléte és vitalitása megőrzésében – az aktív mindennapok és a sportélmények érdekében. A cink hozzáadása frissességet kölcsönöz az Ön vezetékes vizének, támogathatja az immunrendszerét, továbbá pozitívan hathat a bőrére és a hajára is.

b.local

Gondol­kozz helyiben – a jó dolgok néha olyan köze­liek

A palac­ko­zott víz gyakran rend­kívül hosszú utat tesz meg, mire Önhöz ér. Pedig létezik egy sokkal jobb alter­na­tíva: a helyi veze­tékes víz. A BWT opti­ma­li­zálja a helyi vizet, ezáltal csök­kenti ezeket a feles­leges szál­lí­tási utakat. Ez csök­kenti a CO2-kibocsátást, és közve­tetten segít a klíma­vál­tozás elleni küzde­lemben.

Ugyan­akkor a BWT Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt vizével az egyszer hasz­ná­latos palackok fogyasz­tását is csök­kenti. Ezek a palackok műanyag hulla­dék­ként első­sorban az óceá­nokban okoznak rend­kí­vüli környe­zet­vé­delmi prob­lé­mákat.

Kérje ajánlatunkat!
/BWT/Global Data/Images/Products Mood/BWTMagnesiumMineralizer_galery3_1280x1280

b.responsible

Több fele­lősség – „kortyról kortyra” tesszük jobbá a világot


Vállaljon Ön is fele­lős­séget környe­ze­tünk védel­méért, és legyen az Ön otthona is egyszer hasz­ná­latos palac­koktól mentes zóna. A Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt víz ugyanis közvet­lenül a veze­tékből folyik, és a hely­színen történik a tisz­tí­tása. Ez a követ­kezőt jelenti: Nem kell többé palac­kokba töltött vizet szál­lí­tani. Végül keve­sebb hulla­dékot termel, amivel nagy mértékben hozzá­járul a CO2-lábnyom csök­ken­té­séhez.

Kérje ajánlatunkat!
/BWT/Global Data/Images/Products Mood/BWTMagnesiumMineralizer_galery3_1280x1280

Több magnézium – Több erő – Több íz

A magnéziumban rejlik a különbség.

A magnézium az ember számára elengedhetetlen ásványi anyag, melyet a szervezet nem képes magától előállítani. A napi szükséglet kb. 300 mg*, bizonyos helyzetekben, pl. stressz esetén, még magasabb is lehet. A modern életstílus miatt hiányzó ásványi anyag lett belőle. Ezért a magnéziumot táplálkozással és ivással kell minden nap a szervezetünkbe juttatnunk.

Kérje ajánlatunkat!
Verschiedene Filtertechnologien

b.​delicious

Több íz – a magné­zi­umos víz zseni­ális ízű


A BWT Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt vize opti­mális ízhor­dozó anyag, mely kortyról kortyra lenyű­gö­zően élve­zetes pilla­na­tokat kínál – szén­sav­men­tesen vagy bubo­ré­kosan, hűtve vagy hűtet­lenül. Ez a víz ízletes szomj­oltó, mely ugyan­akkor alkalmas a kávék és teák elké­szí­té­séhez.

Harmo­nikus íz, mely egész nap elkí­séri Önt.

Kérje ajánlatunkat!
Der Aromakick für den ganzen Tag

Vitalitás és frissesség vezetékes vízből

A Magne­sium Mine­ra­lized Water + Zinc szűrő­betét magné­zi­umot (ásványi anyag) és a cinket (nyom­elem) juttat az Ön csap­vi­zébe. A megné­zium segíthet erőléte és vita­liása megőr­zé­sében - támo­gotja, ha szeretne túllépni saját hatá­rain, és sok csúcsot megdön­teni. A cink hozzá­adása fris­ses­séget kölcsönöz az Ön veze­tékes vizének, támo­gat­hatja immun­rend­szerét.*

*Közepesen kemény víz esetén a napi cinkszükséglet 50%-a, míg a napi magné­zi­um­szük­séglet 20%-a fedez­hető 2,5 liter Magne­sium Mine­ra­lized Water + Zinc vízszűrő betéttel szűrt víz elfo­gyasz­tá­sával.

BWT Magnesium Mineralizer Zinc Galery2

b.vital

Több vita­litás – a vizet gyakran alábe­csülik mint erőtar­ta­lékot


Annál fonto­sabb, hogy a test csak a legjobb vizet kapja. A Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt víz mindent megad Önnek, amire a jó közér­ze­téhez szük­sége van. Felfris­síti és átse­gíti Önt a mozgalmas minden­na­pokon – legyen szó akár munkáról, akár spor­to­lásról.

Minden egyes korttyal értékes magné­zi­umot juttat a szer­ve­ze­tébe. 2,5 liter BWT Magne­sium Mine­ra­li­zered szűrt víz elfo­gyasz­tá­sával a napi magné­zi­um­szük­ség­le­tének akár 20 száza­lékát (~65 mg)* is fedez­heti.

*átlagos 17 °dH-os vízke­ménység (kemény víz) esetén

bvital
MMW + Zinc
MMW + Zinc

Műszaki adatok

A termék jellemzői

Cikkszám 814453
Szűrő kapacitása 120 L @ 15-18 nk° TH
Szűrőbetét élettartama 4 hét
Szűrési idő ~ 5 perc
pH 6,3 - 7,0
Klór csökkentése* igen
Nehézfémek csökkentése* igen
Szervesanyag csökkentése* igen
Vízkő elleni védelem* igen
+ Magnézium 25-30 mg/l**
+ Zink 3 mg/l***
* A csökkentés mértéke függ a kezelendő vízbn lévő koncentráció mértékétől.
** közepesen kemény víz esetén. A magnézium mennyisége függ a víz keménységétől.
***közepesen kemény víz esetén. A zink mennyisége függ a víz keménységétől.

Termékek összehasonlítása

Magnesium Mineralized Water Zinc

Magnesium Mineralized Water + Zinc

tudjon meg többet
Magnesium Mineralized Water

Magnesium Mineralized Water

tudjon meg többet
Balanced Alkalized Water_

Balanced Alkalized Water

tudjon meg többet
Szűrő kapacitása 120 L @ 15-18 nk° TH 120 L @ 15-18 nk° TH 120 L
Szűrőbetét élettartama 4 hét 4 hét 4 hét
Szűrési idő ~ 5 perc ~ 5 perc ~ 5 perc
pH 6,3 - 7,0 6,3 - 7,0 > 8,5
Klór csökkentése* igen igen igen
Nehézfémek csökkentése* igen igen igen
Szervesanyag csökkentése* igen igen igen
Vízkő elleni védelem* igen igen nem
+ Magnézium 25-30 mg/l** 25-30 mg/l** nem
+ Zink 3 mg/l*** nem nem
* A csökkentés mértéke függ a kezelendő vízbn lévő koncentráció mértékétől.
** Közepesen kemény víz esetén. A magnézium mennyisége függ a víz keménységétől.
***közepesen kemény víz esetén. A zink mennyisége függ a víz keménységétől.
BWT Magnesium Mineralizer Zinc
BWT Magnesium Mineralizer Zinc

Gyakori kérdések a vízszűrő betétjeinkkel kapcsolatban

Fedezi a Magne­sium Mine­ra­lized Water + CINK a napi cink­szük­ség­le­temet?

Az emberi testnek naponta kb. 300 mg magnéziumra és kb. 10 mg cinkre van szüksége, fizikai terhelés és stressz esetén akár ennél jelentősen többre is. 2,5 liter Magnesium Mineralized Water + CINK vízszűrővel szűrt víz elfogyasztásával a napi cinkszükséglet kb. 15 százaléka és a napi magnéziumszükséglet kb. 20 százaléka fedezhető (17 nk° vízkeménység esetén).

A Magnesium Mineralized Water + CINK használatával juthat túl sok cink a szervezetembe? Fennáll a túladagolás veszélye, és összehasonlítható a Magnesium Mineralized Water + CINK használata egy cinktablettával?

A BWT vízszűrő betét használata nem okozhatja a cink túladagolását. A Magnesium Mineralized Water + CINK lényeges előnye az, hogy használatával a magnézium és a cink bevitele kíméletesen, az egész napra elosztva történik meg. A BWT technológiája nem hasonlítható össze a nagy dózist tartalmazó tablettákkal, amelyek elvétve tényleg túladagolást okozhatnak.

Mi az előny az élelmiszer-kiegészítőkkel összehasonlítva?

A nagy dózist tartalmazó tablettákkal összehasonlítva, amelyek elvétve a cink túladagolását okozhatják, a Magnesium Mineralized Water + CINK esetében a cink bevitele kíméletesen, az egész napra elosztva történik meg.

Alkalmazható a Magnesium Mineralized Water + CINK a csecsemők és kisgyermekek táplálásához?

A Magnesium Mineralized Water + CINK alkalmazásánál a magyar ÁNTSZ 3 év feletti gyermekek részére javasolja a szűrt víz fogyasztását.

Hogyan adják le a BWT vízszűrő betétek a magnéziumot és a cinket?

Mind a magnézium, mind a cink ionok formájában jutnak a vízbe. A leadott mennyiség függ a kiinduló víztől és a szűrőbetét élettartamából már eltelt időtől. A BWT vízszűrő kancsóiban enyhén savas kationcserélőt alkalmazunk. Ez elsősorban a kalcium-ionokat cseréli ki magnézium-, cink- és hidrogén-ionokra.

Hány liter vizet lehet egy vízszűrő betéttel megszűrni?

A vízszűrő betét használati ideje az alkalmazási helytől függően változó lehet, mivel a víz nem mindenhol egyforma. A vízszűrő betét kapacitása a víz keménységétől függ. Minél keményebb a víz, annál hamarabb merül ki a szűrőbetét.

A szűrő által kiszűrt megadott anyagok (pl. az ólom és a réz) nincsenek jelen minden ivóvízben. A szűrőbetétek megfelelnek a DIN 10521 szabvány vízszűrő kancsókkal szembeni mikrobiológiai előírásainak. Ugyanígy teljesülnek a DIN 10521 klór-, ólom- és rézvisszatartásra vonatkozó követelményei is.

Hol vásárolhatok szűrőbetéteket?

Szűrőbetéteket vásárolhat a kiskereskedelemben, vagy egyszerűen és kényelmesen rendelhet online áruházunkból - www.bwtviz.hu/shop

Hogyan működik az „Easy-Control“ elektronikus cserekijelző?

A modell

Az „Easy-Control“ számlálja a töltések számát, illetve a használati időt, és a kijelző villogásával figyelmeztet a szűrőbetét cseréjére. Kérjük, vegye figyelembe azt, hogy az „Easy-Control” a töltések számát jelzi, és nem azt, hogy hány liter vizet szűrt meg a készülék (mivel a tölcsér térfogata változik a BWT vízszűrő kancsó típusaival). A szűrőbetétet mindazonáltal legkésőbb négy hetente cserélni kell akkor is, ha az még nem érte el a kapacitáshatárát, azaz a töltések maximális számát. Az „Easy-Control” kijelző villogása hívja fel az Ön figyelmét erre.

 

B modell

Az „Easy-Control“ számolja a használati időt (28 nap), és a kijelző villogásával figyelmezteti Önt arra, hogy ki kell cserélnie a szűrőbetétet. Üzembe helyezés A vízszűrő kancsó első üzembe helyezése után villog a cserekijelző. Három másodpercig tartsa nyomva a nyomógombot. A kijelző ekkor automatikusan „100%“-ra vált, és az „Easy-Control“ használatra kész. Számlálófunkció Az első hét napi használat után a kijelző első sávja kialszik – ez azt jelenti, hogy a használati idő 75%-a még hátravan. Az első 14 nap után kialszik a második sáv – Ön a teljesítmény felét már elhasználta. Amikor 21 nap után kialszik a harmadik sáv, még 25% teljesítmény van hátra. Szűrőbetétcsere: 28 nap után Ön elérte a maximális használati időt. A kijelző villogni kezd. Ekkor ki kell cserélni a szűrőbetétet. Az új szűrőbetét behelyezése után kérjük, hogy nyomja be 3 másodpercre a nyomógombot. A számláló automatikusan 100%-ra áll.

 

C modell

Manuális cserekijelző esetén a következő szűrőbetétcsere dátumát kézzel lehet beállítani. A szűrőbetét cseréjét legkésőbb négy hét után el kell végezni. A manuális cserekijelző két forgatható gyűrűből áll. A felső gyűrű a napot, az alsó pedig a hónapot mutatja. A szűrőbetét cseréjének dátumát a gyűrűk elforgatásával lehet úgy beállítani, hogy a csere hónapja és napja felfelé mutasson.

Mi az a magnézium?

A magnézium az ember számára létfontosságú ásványi anyag, amelyet a szervezet nem képes maga előállítani. A napi szükséglet kb. 300 mg (a Német Táplálkozástudományi Társaság szerint), bizonyos helyzetekben azonban, pl. stressz esetén még magasabb is lehet. A magnézium nemcsak támogatja testi és szellemi teljesítőképességünket és nélkülözhetetlen izmaink működéséhez, hanem fontos ízhordozó is. A Magnesium Mineralizered szűrt vízzel Ön is támogathatja magnézium-háztartását.

Mit tartsak be az első használat és a szűrőbetétcsere során?

Az első használat előtt vagy a kimerült BWT vízszűrő betét cseréje után a vízszűrő kancsót, a tölcsért és a vízszűrő kancsó fedelét mosogatószerrel meg kell tisztítani, és meleg vízzel alaposan le kell öblíteni. Ne használjon ehhez súroló hatású tisztítószert vagy súrolószivacsot, mivel karcolási nyomok keletkezhetnek a BWT vízszűrő kancsón. A kancsó és a tölcsér mosogatógépben tisztítható. A fedelet nem szabad mosogatógépben tisztítani.

A lehető legjobb szűrőteljesítmény elérése érdekében az új vízszűrő betétet ajánlott 5 percig csapvízbe helyezni, és utána ezt a vizet kiönteni.

Ezután az új vízszűrő betétre enyhe nyomást gyakorolva helyezze azt a vízszűrő kancsó tölcsérébe.

Ha a vízszűrő kancsó fedelén ki van a lakítva az „Easy-Fill“ töltőrendszer, akkor a fedelet a töltéskor nem kell levenni. Az „Easy-Fill" rendszer automatikusan kinyílik, ha a vízsugár a nyílást éri, és a töltés után automatikusan becsukódik.

Az első szűrt vízmennyiséget öntse ki, majd töltse fel újból a BWT vízszűrő kancsót. Kezdetben finom fekete részecskék jelenhetnek meg a vízben. Ez teljesen ártalmatlan aktív szén, amely a szűrőből oldódik ki. Ilyen esetben töltse újra és öntse ki a vizet mindaddig, amíg az tiszta és részecskéktől mentes nem lesz.

A BWT vízszűrő kancsó csak ekkor lesz használatra kész.

Mennyi ideig lehet a vízszűrő betéteket használni?

Az optimális szűrőhatás és a higiéniai biztonság érdekében a vízszűrő betéteket 4 hetente cserélni kell.

Azonban ha az Easy-Control (A modell) a kijelzőn 100 töltést jelez a 4 hét letelte előtt, akkor a vízszűrő betétet már a 4 hét letelte előtt ki kell cserélni. Ezt a vízszűrő betét jelének villogása mutatja a kijelzőn.

Mire kell ügyelnem a vízszűrő kancsómnál?

 • Ne tegye ki a kancsót vagy a vízszűrő betétet közvetlen napsu­gár­zásnak.
 • Naponta ne szűrjön meg nyolc-tíz liter víznél többet.
 • Csak olyan hideg veze­tékes vízzel hasz­náljon, amely megfelel az ivóvízzel szemben támasz­tott törvényi köve­tel­mé­nyeknek. A BWT vízszűrő kancsói nem alkal­masak arra, hogy a kétes eredetű vizet ivóvízzé alakítsák át.
 • Legyen­gült immun­rend­szerű emberek részére a megszűrt vizet fogyasztás előtt aján­latos fel is forralni.
 • A szűrő alkat­ré­sze­inek tisz­tí­tá­sához ne hasz­náljon súroló hatású tisz­tí­tó­sze­reket.
 • Ha a vízszűrő kancsót hosszabb ideig nem hasz­nálja, akkor azt java­soljuk Önnek, hogy az egész rend­szert a vízszűrő betéttel együtt hűtő­szek­rényben tárolja.
 • 24 órát megha­ladó hasz­ná­lati szünet – például egy hétvége – után aján­latos az első feltöl­tést kiön­teni, és a vízszűrő kancsót újra feltöl­teni.
 • Ha a vízszűrő kancsóját több, mint két hétig nem hasz­nálja, akkor utána a vízszűrő betétet ki kell cserélni.
 • A BWT Magnesium Mineralized Water szűrőpatron által szűrt víz, a minimális ezüst tartalma miatt, 3 év alatti gyermekek részére a fogyasztása nem javasolt az NNK álláspontja szerint.

Hogyan működik a BWT vízszűrő betét?

A BWT vízszűrő kancsó az ivóvizet négy fokozatban szűri meg:

1. fokozat: Az eszköz kiszűri a lebegő szennyeződéseket a vízből.

2. fokozat: Attól függően, hogy Ön melyik vízszűrőbetét-technológiát választotta, a víz kezelése a következők szerint folytatódik:

 • Soft Filtered Water: a készülék csökkenti a keménységet okozokó anyagokat,- és nehézfémtartalmat.
 • Soft Filtered Water Extra: a készülék erőteljesen csökkenti a a keménységet okozokó anyagokat- és nehézfémtartalmat.
 • Magnesium Mineralized Water: az eszköz csökkenti a a keménységet okozokó anyagokat- és nehézfémtartalmat, valamint a kalcium-ionokat magnézium-ionokra cseréli.
 • Magnesium Mineralized Water + CINK: az eszköz csökkenti a a keménységet okozokó anyagokat- és nehézfémtartalmat, a kalcium-ionokat magnézium-ionokra cseréli, valamint cinket ad a vízhez.
 • Balanced Alkalized Water: a készülék csökkenti a nehézfémtartalmat, és >8,5 értékre növeli a víz pH-értékét.

3. fokozat: A készülék csökkenti szag és íz rontó anyagokat a vízben, például a klórt és meghatározott szerves szennyeződéseket.

4. fokozat:Finomszűrés történik.

Hogyan járul hozzá a BWT vízszűrő kancsó a vízkő elleni védelemhez az otthonomban?

A BWT világszerte egyedülálló szabadalma, amelyet a BWT vízszűrő kancsóban alkalmazunk, többek között gondoskodik a vízkő elleni hatékony védelemről is. Ez történik, ha például Ön a szűrt vizet forróvizes készülékekben, például kávéfőzőben vagy vízforralóban használja fel. Ez annak ellenére hasznos, hogy a vízszűrő kancsó nem a szó hagyományos értelmében lágyítja a vizet, hanem karbonátmentesíti. Ennek során a készülék lecseréli a karbonkeménységhez (változó keménységhez) kötött összesített vízkeménysége hidrogénre, és egyidejűleg csökkenti a víz pH-értékét. A hagyományos vízlágyításnál az összesített vízkeménység (változó és állandó) cseréje történne meg. A hatás azonban ugyanaz: A víz lággyá válik, a készülékek mentesülnek a kellemetlen vízkőlerakódásoktól.

Hol és mennyi ideig lehet a vizet a legjobban tárolni?

Az a legjobb, ha a vizet a hűtőszekrényben tárolja. Modelleink ideálisan illeszkednek a legtöbb piacon kapható hűtőszekrénybe. A megszűrt vizet nem ajánlatos 24 óránál hosszabb ideig tárolni. Ha a víz 24 óránál hosszabb ideig állt a kancsóban, akkor öntse ki, és szűrjön friss vizet.
Jug
Jug
Több betöl­tése
Magnesium Mineralized Water Zinc

Magnesium Mineralized Water + Zinc

BWT-​minőség

Megjegyzés: A vízszűrő berendezés csak ivóvíz minőségnek megfelelő vízre használható! A BWT Magnesium Mineralized Water (MM, MPC, MP) szűrőpatron által szűrt víz, a minimális ezüst tartalma miatt, 3 év alatti gyermekek részére a fogyasztása nem javasolt az NNK álláspontja szerint.

Visit your local website

Stay on this website