BWT VAD
BWT VAD

BWT VAS S 200/300 vízlágyító

szakaszos üzemű - ipari / kereskedelmi ingatlanokhoz

Információkérés
  • Gazdaságos, felügyeletet nem igényel, ipari, kereskedelmi célú ingatlanokba javasolt
  • Az üzemeltetéshez a regeneráló sót állandóan biztosítani kell
  • Regenerálás alatt nincs lágyvízszolgáltatás

Termékleírás

Partnereink igényeihez igazodva optimalizáltuk a VAS és VAD ipari vízlágyító kínálatunkat. Bizonyos modellek helyett a jövőben nagyobb kapacitású készülékek lesznek elérhetők, a jelenlegivel hasonló árszinten, melyeket megújult néven találnak választékunkban.

BWT VAS simplex, egyosz­lopos, szaka­szos üzemű ipari vízlá­gyító alkal­ma­zása akkor aján­lott, ha a lágyvíz igény órán­ként vagy naponta állandó, illetve a vízfel­hasz­nálás össz­mennyi­sége ismert, és a lágyvíz nem szük­séges folya­ma­tosan 24 órán keresztül.

BWT VAS /AQUADIAL 25 típusig a készü­lé­keknél a gyan­ta­tartó oszlop és a sóoldó tartály integ­rálva van, így kis helyet foglal. Az ennél nagyobb készü­lé­keket külön­álló sóoldó tartállyal szál­lítjuk.

 

1 m3/h telje­sít­ménytől akár 50 m3/h telje­sít­mé­nyig. (3”-os csat­la­kozó méretig).

A kisebb telje­sít­ményű vízlá­gyító beren­de­zé­seket lakó­parkok és más intéz­mé­nyek számára kazánok, bojlerek, központi fűtés­rend­szerek feltöl­té­sére tovább mosodák, szál­lodák helyi vízlá­gyí­tá­sára ajánljuk.

A nagyobb telje­sít­ményű vízlá­gyító készü­lé­keket első­sorban kazánok, hűtő-fűtő rend­szerek, központi fűtési rend­szerek, ital­áru­gyártás és vízke­zelő rend­szerek vízelő­ké­szí­té­sére java­soljuk.

 

Opciók: beke­verő szelep, amennyiben a 0,1 nk° kezelt víz nem megfe­lelő. (VAS 10-25 közötti méretnék a beke­verő szelep be van építve a beren­de­zésbe).

A beren­dezés elé java­solt egy 100 µm-es finom­ságú vízszűrő beépí­tése, hogy a vízlá­gyító beren­de­zést megóvjuk a lebegő szennye­ző­dé­sektől és növeljük a gyanta élet­tar­tamát.

INFORMÁCIÓKÉRÉS, TERMÉKTANÁCSADÁS, KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL

Kérjük, töltse ki információkérő adatlapunkat, és a műszaki értékesítő kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy közösen találják meg a megfelelő vízkezelő megoldást.

Az üzeneted
Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtakat és az oldal Szerződési feltételeit. *

A küldés gomb megnyomásával elfogadom, hogy a BWT Hungária felkeressen a megadott elérhetőségeimen információkérésemmel kapcsolatban.

Visit your local website

Stay on this website