BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla

BWT Perla One vízlágyító

IOT technológia és applikációval

Információkérés
Cikkszám: 11433
 • Kifinomult, egyoszlopos vízlágyító berendezés, kompakt, 3,5"-os, kijelzővel
 • Kiváló konnektivitás: 100% digitális kapcsolat: GSM, WLAN, LAN és BWT Best Water Home alkalmazás
 • Önellenőrzés az Auto Check funkcióval
 • Vízszivárgás és vízkár elleni figyelmeztetés – 3 funkció, AQA Stop elzáró nélkül

Túl kemény a vize? Van megoldás

Termékleírás

A BWT Perla One a „kistestvér” a BWT Perla vízlágyító berendezések között. A BWT Perla One vízlágyító ugyan némileg takarékosabb a teljesítményét illetően, de a minőség és a kényelem szempontjából egyáltalán nem. Akár 75 %-kal csökkenti a vízkeménységet. Ezért ideálisan használható ott, ahol közepesen kemény a víz.

A vízlágyító berendezés beszerelésekor kézzel történik – az adott igények szerint – a legkedvezőbb vízkeménységi fok beállítása. A BWT Best Water alkalmazáson vagy a vízlágyító berendezés modern kijelzőjén keresztül egyszerűen működtethető a berendezés valamennyi funkciója.

Igaz, a BWT Perla One vízlágyító nem rendelkezik AQA Stop funkcióval, ami automatikusan elzárja a lakásban a vizet, mihelyt az AQA Guard padlóérzékelő az AQA Guard vezeték nélküli érzékelővel együtt nedvességet érzékel. Ezért a vizet kézzel kell elzárni vagy utólag be lehet szerelni egy AQA Stop vezeték nélküli modult.

Vízszi­várgás és vízkárok elleni védelem

A veze­tékes víz okozta károk száma évről-évre nő. Szinte minden második háztar­tást egyszer már érin­tett ez a prob­léma. A követ­kez­mé­nyek kiszá­mít­ha­tat­lanok. Bár az anyagi károkat nagy ráfor­dí­tással ugyan, de helyre lehet állí­tani, vannak olyan emlékek, amiket nem lehet vissza­hozni, ha – legrosszabb esetben –a pincével együtt semmi­sülnek meg.

A BWT Perla One vízlá­gyító beren­de­zésben 3 jól átgon­dolt rend­szer ingyenes figyel­mez­te­tést ad vízszi­várgás esetén, hogy az Ön otthonát megóvja egy ilyen súlyos esettől és annak kelle­metlen követ­kez­mé­nye­itől. A beren­de­zésbe nincsen beépítve az AQA Stop elzáró szelep, így csak figyel­mez­tetni tud a beren­dezés a prob­lé­mára - appli­ká­ción keresztül. 

 • Az AQA Stop elzáró szerel­vény külön rendel­hető és instal­lál­ható arra a pontra, ahol belép a víz a házban. Ez akkor lehet előnyös, ha a vízlá­gyító beren­de­zést nem a belé­pési pontnál van elhe­lyezve.
 • Az AQA Watch riasztó funkció megvizs­gálja a házi vízve­zeték háló­zatot, hogy nem szokatlan-e a vízfo­gyasztás, pl. ha folyik a WC
 • A kábelhez kötött AQA Guard Sensor egy padló­ér­zé­kelő segít­sé­gével felügyeli a padozat nedves­ségét és így a beren­dezés környe­ze­tében riasz­tást ad a vízkárok esetén, pl. akkor, ha a mosógép töltő­csöve elreped
 • Az AQA Safe szelep áram­ki­ma­ra­dáskor lezárja a csator­nára menő öblí­tővíz kime­netét

Az opci­o­nális AQA Guard vezeték nélküli nedvesség-érzékelők rendel­he­tőek, amelyek a ház más helyein is hasz­nál­ha­tóak, például a kony­hában és a fürdő­szo­bában. A rend­szert akár 10 moni­tort is hozzá­adhat. **

*AQA Stop: a BWT Perla one típus kivételével minden BWT Perla berendezés tartozéka.
** maximális távolság az BWT Perlatól 20 

A BWT BEST WATER HOME appli­káció a kényelmet és prak­ti­kumot helyezi a közép­pontba

A BWT Best Water Home App összekapcsolja az Ön okostelefonját vagy táblagépét szinte az összes BWT termékével. Így teszi lehetővé, hogy gyorsan hozzá tudjon férni a fontos adatokhoz, karbantartási és kezelési útmutatásokhoz és közvetlenül kapcsolatba tudjon lépni szervizpartnerével, valamint cégünkkel és webshopunkkal.

Az alkalmazással lekérdezheti BWT Perla One vízlágyító berendezése állapotával kapcsolatos valamennyi adatot. Például azt, hogy mennyi maradt a Perla Tabs tablettázott regeneráló sóból, valamint azt is, hogy mennyi lágy vizet használt fel. Emellett emlékezteti Önt a szervizelési időpontokra, de a szabadság üzemmódot is működésbe hozhatja. Ezt és még sok minden mást kínálja Önnek a BWT Best Water Home App, ami számtalan tanáccsal segíti Önt, és mindig friss információt kap a BWT aktualitásairól.

BWT applikacio
BWT applikacio

A BEST WATER HOME applikáció letöltése:

Itt töltheti le:

Műszaki adatok

A termék jellemzői

Cikkszám 11433
FELÉPÍTÉSE (Kapacitás m³x°nk) Egyoszlopos (9 - 18)
LÁGY VÍZ TELJESÍTMÉNY - Névleges átfolyási teljesítmény EN 14743 szabvány szerint, Δp = 1 bar esetén 28 l/perc
SZIVÁRGÁS ELLENI VÉDELEM 3 csillag - AQA Stop/Guard vezeték nélküli külön megrendelhető
KONNEKTIVITÁS ÉS KIJELZŐ 3,5"-os kijelző, GSM és közelítésérzékelő nélkül
HASZNÁLATIJAVASLAT Funkcionális, modern berendezésekhez (pl. víztakarékos rendszerek)

Termékek összehasonlítása

BWT Perla

BWT Perla One vízlágyító

 

Kiválasztott

BWT Perla

BWT Perla Home vízlágyító

tudjon meg többet
BWT Perla

BWT Perla vízlágyító

tudjon meg többet
BWT Perla

BWT Perla Seta vízlágyító

tudjon meg többet
FELÉPÍTÉSE (Kapacitás m³x°nk) Egyoszlopos (9 - 18) Egyoszlopos (9 - 18) ikeroszlopos (2 x 6,2) ikeroszlopos (2 x 18)
LÁGY VÍZ TELJESÍTMÉNY - Névleges átfolyási teljesítmény EN 14743 szabvány szerint, Δp = 1 bar esetén 28 l/perc 28 l/perc 53 l/perc 50 l/perc
SZIVÁRGÁS ELLENI VÉDELEM 3 csillag - AQA Stop/Guard vezeték nélküli külön megrendelhető 4 csillag 4 csillag 4 csillag
KONNEKTIVITÁS ÉS KIJELZŐ 3,5"-os kijelző, GSM és közelítésérzékelő nélkül 5" kijelző 5" kijelző 5" kijelző
HASZNÁLATIJAVASLAT Funkcionális, modern berendezésekhez (pl. víztakarékos rendszerek) Funkcionális, modern berendezésekhez (pl. víztakarékos rendszerek), a nagyfokú biztonság Modern kényelmi berendezésekhez (esőztető zuhany, stb.), 24 órás lágy víz-ellátás, rendkívüli biztonság Modern kényelmi berendezésekhez (esőztető zuhany, medencefeltöltés, stb.), 24 órás lágy vízellátás, rendkívüli biztonság, közepesen kemény, kemény víz esetén is, és folyamatos átfolyási teljesítmények esetére)

Minőség

A vízlá­gyító beren­de­zések több foko­zatban állít­ható, mely révén külön­böző erős­ségű vízkő­csök­kentés érhető el egészen a teljes fizikai vízkő­men­tes­ségig (0,1 nk°). Egy 5 nk értékkel rendel­kező lágyvíz esetén, ami még megfelel az ivóvíz minő­ségnek, már nem tapasz­talhat vízkő­le­ra­kó­dást a napi hasz­nálat mellett, mivel vízkő nem jelenik meg rend­szeres és szokásos taka­rítás mellett, azonban más sók kira­kó­dása előfor­dulhat. Azok akár egy puha ruha segít­sé­gével is könnyedén eltá­vo­lít­hatók. A BWT a otthoni felhasz­ná­lásra az 5 nk° érték beál­lí­tását java­solja, ami megfelel az ivóvíz­mi­nő­ségi köve­tel­mé­nyeknek.

A beren­de­zést +5°C és +35°C közötti hőmér­sék­letű helyi­ségbe, vízszintes, sík, szilárd, alapra kell tele­pí­teni. Vízke­zelő beren­dezés beépí­tése esetén, a helyi­ségben padló­össze­folyó kiépí­té­sével vagy más módon kell megol­dani a vízke­zelő beren­dezés eset­leges meghi­bá­so­dásból eredő víz elve­ze­tését. A keze­lendő nyersvíz hőmér­sék­lete nem halad­hatja meg a + 30 °C-t. Tilos a beren­de­zést erősen párás, vagy poros hely­ségbe tele­pí­teni. Óvni kell a fagytól, sugárzó hőtől, ultra­ibolya sugár­zástól.

BWT Perla

BWT Perla One vízlágyító

INFORMÁCIÓKÉRÉS, TERMÉKTANÁCSADÁS, KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL

Kérjük, töltse ki információkérő adatlapunkat, és a műszaki értékesítő kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy közösen találják meg a megfelelő vízkezelő megoldást.

Az üzeneted
Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtakat és az oldal Szerződési feltételeit. *

A küldés gomb megnyomásával elfogadom, hogy a BWT Hungária felkeressen a megadott elérhetőségeimen információkérésemmel kapcsolatban.

Gyakori kérdések

Az Ön készüléke a „Beállítások – Regisztráció“ menüpontban a „Nem aktiválva“ állapotot mutatja, pedig az aktiválási folyamat sikeresen befejeződött

„A sikeres aktiválásról szóló megerősítő e-mail megérkezett“ Akár egy óráig is eltarthat, amíg a készülék aktiválása sikeresen befejeződik. Ha ez az idő már letelt, akkor hívja fel bizalommal a BWT központi számát: 06-23-430-480

Aktiválás ismételten elvégezve?

Ha az aktiválást ismételten elvégezte, és a probléma továbbra is fennáll, akkor hívja fel bizalommal a BWT központi számát (06-23-430-480). Ehhez készítse elő a termékkódot, amelyet a menüben talál meg.

Az AQA Stop padlóérzékelő megszólalt

Lehetséges ok: lehet, hogy víz van a pincében. Amint a padlóérzékelő vízzel kerül érintkezésbe, kiold és megszakítja a víz ellátást. Kérjük, hogy haladéktalanul ellenőrizze a készülékét és azt, hogy honnan jön a víz. Amint a probléma megoldódott, nyugtázhatja a hibaüzenetet a készüléken, és a víz újra megindul.

Az AQA Stop mennyiségbeállítás megszólalt

Lehetséges ok: az üzembehelyezéskor beállította a készüléken, hogy egyszerre maximum hány liter vizet szabad egyetlen fogyasztónak leadnia anélkül, hogy a vízcsap elzáródna, pl. a fürdőkád megtöltéséhez vagy egy zuhanyozás időtartamáig. Ezen mennyiség túllépésekor az AQA Stop térfogatáram megszólal, és a víz ellátás megszakad.

Ezzel meg lehet például azt akadályozni, hogy a fürdőkád túlfollyon. Csőtörés esetén is a BWT Perla pontosan a megadott mennyiség után leállítja a víz hozzávezetését. Ha viszont Ön elzárja majd újra kinyitja a vízcsapot, a térfogat mérése újraindul, és a víz ismét folyik!

Az AQA Watch megszólalt

Ha más üzenetet kap, vagy valamely üzemzavart nem tud ezen útmutatások segítségével megszüntetni, akkor hívja fel bizalommal a BWT központi ügyfélszolgálatát - 06-23-430-480. Kérjük, hogy készítse elő a sorozat- és gyártási számot (ezek a BWT Perla vízlágyító készüléke hátoldalán levő típusjelzésen találhatók).

Mekkora az átvitt adatok mennyisége?

Az adatátvitel éjszaka történik meg, mennyisége néhány kB nagyságrendű. A BWT Perla vízlágyító szoftverének frissítésekor a mennyiség ritka esetekben elérheti a 100–400 MB-ot is.

Milyen adatokat gyűjt és küld el a BWT Perla?

A BWT Perla vízlágyító az ügyfél biztonsága és a problémamentes üzemeltetés érdekében összegyűjti a készülékbe beépített érzékelők következő adatait, és elküldi ezeket a BWT-nek:

 • a telepített és aktív adatátviteli útvonal,
 • a fogyasztási adatok,
 • a készülék állapotának adatai.

Helyes az e-mail-cím?

Kérjük, hogy ellenőrizze a vízlágyító készüléken rögzített fogadó e-mail-cím helyességét, és szükség esetén javítsa ki a megadott e-mail-címet.

Hol található a Használati utasítás?

A Beszerelési és használati utasítás a termék weboldalán, a „Letöltések” között található.

Az e-mail a Levélszemét mappába került?

Kérjük, hogy ellenőrizze a megadott e-mail-cím SPAM/Levélszemét mappáját. Ha ez nem oldja meg a problémát, akkor indítsa el újra az aktiválást.
Több betöltése

Tanácsadás

Örömmel segítünk, hogy Önnel közösen találjuk meg a megfelelő vízkezelő megoldást otthona számára.

Lépjen kapcsolatba a BWT - tanácsadókkal.

Visit your local website

Stay on this website