Milyen előnyei vannak a BWT Perla PRO XL vízlá­gyí­tónak?

BWT vízlágyítás társasházak esetén
BWT vízlágyítás társasházak esetén
Az új nagyteljesítményű Perla PRO XL vízlágyító termékcsaláddal lehetőségünk van, hogy csökkentsük ezeket a költségeket, és így az ökológiai lábnyomunkat. A BWT Perla PRO XL készülék előnye az innovatív ellenáramú vízáramlásában (alulról-felfelé), valamint a regenerációs fázisban alkalmazott a vízkibocsátás minőségét ellenőrző érzékelőben rejlik.
.

Az új BWT Perla PRO XL vízlágyító család már Magyarországon is elérhető!

A vízlágyítás egy olyan folyamat, amely eltávolítja a vízből a vízkőért felelős anyagot (kalciumot, magnéziumot), így segít megvédeni a berendezéseit és a csőhálózatot a vízkőlerakodásoktól. Ez a vízkezelő technológia már bizonyította a hasznosságát az ipari, üzleti és kereskedelmi épületek esetén is a vízkő elleni védelemben, azonban ennek vannak üzemeltetési költségei, amelyekkel számolnunk kell. Ez akár magas víz és sófelhasználással is járthat.

Az új nagy teljesítményű Perla PRO XL vízlágyító termékcsaláddal lehetőségünk van, hogy csökkentsük ezeket a költségeket, és így az ökológiai lábnyomunkat. A BWT Perla PRO XL készülék előnye az innovatív ellenáramú vízáramlásában (alulról-felfelé), valamint a regenerációs fázisban alkalmazott a vízkibocsátás minőségét ellenőrző érzékelőben rejlik.

Ezek az újítások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy jelentős üzemeltetési megtakarítást érjenek el, valamint optimalizálják a működéséhez szükséges gyanta mennyiségét.
A BWT Perla PRO XL alkalmazását társasházakban, szolgáltatási egységekben, vendéglátó – szálloda iparban, és más ipari, üzleti és kereskedelmi épületekben javasoljuk.

BWT Perla PRO XL ipari vízlágyító berendezés
BWT Perla PRO XL ipari vízlágyító berendezés 640

A BWT PERLA PRO XL vízlá­gyító
műkö­dése:

A BWT vízlá­gyító tech­no­ló­giája: a vízkövet okozó ásványi anyagot a gyan­ta­töltet ioncsere útján megköti, ezeket nátri­umra cseréli.

A BWT Perla PRO XL inno­vatív tech­no­ló­giája:

 • az ellen­áramú áram­lási irány a készü­lékben (A víz alulról áramlik felfelé és közben a lágyí­tási folyamat lezajlik), továbbá
 • egy a rege­ne­rá­ciós fázis alatt a minő­ség­el­len­őrző (sóoldat érzé­kelő) szenzor szabá­lyozza a folya­matot
 • az öblítő fázis során az veze­tő­ké­pesség érzé­kelő szabá­lyozza folya­matot, korábban ez idő vezé­relt volt

Ezeknek az inno­vá­ci­óknak a révén műkö­dési költ­séget taka­rít­ha­tunk meg (akár 60%-kal keve­sebb víz és illetve akár 40%-al keve­sebb sófel­hasz­nálás össze­ha­son­lítva más hagyo­má­nyos műkö­désű BWT készü­lé­kekkel). Azonban a szük­séges felhasz­ná­láshoz opti­ma­li­zálni kell a gyanta mennyi­ségét. 

Működ­tet­hető duplex, triplex kapcso­lásban párhu­za­mosan, vagy alter­natív üzemben, külön­böző gyanta mennyi­séggel.

Elér­hető 50-​250 literes gyanta mennyi­séggel, áram­lási sebesség 7-12 m3/h, ioncsere kapa­citás 300-​1500 m3.

Minden BWT Perla PRO XL lágyító csat­la­koz­tat­ható a „BE CONNECTED TO BE CONNECT” digi­tális felü­lethez, amely a beren­de­zések távfel­ügye­le­téhez lett kifej­lesztve.

Alkalmazási területek

A BWT Perla Pro termék­család felhasz­ná­lási terü­letei:

 • Irodák
 • Társas­házak
 • Szál­lodák Éttermek / nagy­konyhák / pékségek
 • Mosodák (mosó­gépek védelme)
 • Állat­te­nyésztés
 • Klíma­körök feltöl­tése
 • Ipari folya­matok (pl. Léghűtő tornyok, kazánok, műszaki áram­körök, hűtővíz stb.)
 • Gyár­tó­sorok
vízlágyítás irodaépületekhez vízlágyítás gyártási technológiákhoz
Üzleti ügyfelek egy pohár friss vizet élveznek egy vízadagolóból
BWT Perla PRO XL ipari vízlágyító berendezés 640

Személyre szabott Tanácsadás

Örömmel segítünk, hogy Önnel közösen találjuk meg az igényeinek megfelelő vízkezelő megoldást.

Lépjen kapcsolatba a BWT - tanácsadókkal.

Visit your local website

Stay on this website