Selyemvíz-élmény otthonában: bemutatjuk a BWT Perla Silk Smart és Basic központi vízlágyítót!

BWT Perla SILK vízlágyító beszerelése AQAMESTER vízszerelővel
BWT Perla SILK vízlágyító beszerelése AQAMESTER vízszerelővel
A BWT Perla Silk központi vízlágyító olyan lágy selymességet ad az otthonában folyó víznek, amiért Ön és háztartási eszközei is hálásak lesznek. A selyemvíz-élményről mostantól még korszerűbb technológiával gondoskodhat: íme a BWT Perla Silk Smart és Basic vízlágyítók!
.

Önnek is meggyűlik a baja a kemény vízzel?

Sokszor nem is gondolunk rá, hogy a vezetékes víz milyen fontos része az életünknek – egészen addig, amíg a nem megfelelő vízellátás valamilyen gondot nem okoz a hétköznapokban. Az otthonokban fellépő egyik leggyakoribb vízzel kapcsolatos probléma a vízkövesedés – az ezzel járó kellemetlenségeket szinte mindenki megtapasztalja, aki hosszabb ideig él egy háztartásban. A konyhában, fürdőszobában felgyülemlő vízkő:

 • tönkreteheti a mosógépet, a csapokat, a kávéfőzőt,
 • fakóvá, mattá változtathatja a fürdőszobai csempéket, amelyeket így rendszeresen vízkőmentesíteni kell,
 • durva, érdes tapintásúvá teheti a mosógépben mosott ruhákat, törölközőket,
 • ronthatja a fürdés, zuhanyzás élményét azáltal, hogy a kemény víz hozzájárulhat ahhoz, hogy bőrünket is száraznak érezzük

Ha szeretné tudni, hogy az ivóvíz keménysége az Ön otthonában pontosan milyen, kérjen tőlünk ingyenes vízkeménység tesztet!

Az otthonához tervezett, központi vízlágyító - itt kezdődik a selyemvíz-élmény!

A legjobb, ha ezekre a problémákra már azelőtt reagálunk, hogy azok bekövetkeznének. A BWT ebben innovatív és megbízható technológiával lehet az Ön segítségére.

A vízlágyító berendezések a teljes háztartásba érkező vizet meglágyítják, a kemény vizet lágyvízzé alakítva, ami mi csak selyemvíznek becézünk. Használatuk számos kézzel fogható előnnyel jár:

Kényeztetés – Lágyvízzel a zuhanyzás olyan élménnyé változik, amilyennek annak mindig is lennie kellett. Bőre megőrizheti természetes puhaságát, haja pedig selymességét, Ön pedig energiával feltöltődve, komfortosan léphet ki a fürdőszobából.

Kényelem – A vezetékes víz lágyítása csökkenti a vízkőlerakódást a berendezéseken és a fürdőszoba csempéin, falain, ezáltal akár a takarításra is kevesebb időt kell majd szánnia. Így az otthon töltött idő nagyobb részét töltheti úgy és azokkal, ahogy igazán szeretné.

Gazdaságosság – A vízkőtlenítés hozzájárulhat, hogy a fontos háztartási eszközök élettartama nőjön, így velük hosszú távon akár meg is takaríthatja a javításra, új gépek beszerzésére szükséges összegeket.

Lágy víz előnyei otthona fürdőszobájában férfi törölközővel
Lágy víz előnyei otthona fürdőszobájában férfi törölközővel
Lágy víz előnyei otthona mosógépénél hölgy kisgyerekkel mos
Hausbau

Kemény vízből lágy selyemvíz:
a BWT Perla Silk-kel könnyű az élet

A prémium kategóriás BWT Perla vízlágyító család tavaly mutatkozott be a magyar piacon, megbízható társként szolgál azoknak, akik szeretnék megóvni magukat és otthonukat a vízkövesedés okozta számos kellemetlenségtől, illetve egy esetleges vízkár okozta problémáktól.

A sorozat legújabb, megfizethetőbb árkategóriájú darabjai a BWT Perla Silk család vízlágyítói. Ezek az eszközök elsősorban otthoni használatra készültek, és ennek megfelelő mennyiségben állítanak elő tökéletesen lágy vizet, alacsony víz- és sófogyasztás mellett.

A BWT Perla Silk vízlágyítók fő jellemzői:

 • könnyű használat és felszerelhetőség,
 • stílusos, letisztult megjelenés,
 • Smart Metering regenerációs rendszer, amely biztosítja a vízlágyításhoz szükséges gyanta és só gazdaságos felhasználását,
 • visszacsapó szelep, amely megakadályozza az eszköz túltöltését,
 • háttérvilágítással ellátott, multifunkciós képernyő.

A széria két vízlágyítóból áll: az egyszerűbb BWT Perla Silk Basic, illetve az applikációs támogatással és extra funkciókkal kiegészített BWT Perla Silk Smart.

Egyszerű hasz­nálat, letisz­tult stílusú beren­dezés: BWT Perla Silk Basic!

A BWT Perla Silk Basic könnyen hasz­nál­ható, gazda­ságos, belépő szintű vízlá­gyító beren­dezés, amivel a kemény víz okozta számos gond és fruszt­ráció elke­rül­hető.

Az eszköz több méretben is kapható – az, hogy az Ön számára ezek közül melyik a legmeg­fe­le­lőbb, főként a kezelni kívánt vízmennyi­ségtől, illetve a vízke­mény­ségtől függ, így azt háztar­tása mérete alapján érdemes eldön­teni.

BWT Perla Silk Basic S – 1-2 fős háztartás

BWT Perla Silk Basic M – 3-4 fős háztartás

BWT Perla Silk Basic XL – 5-6 fős háztartás

Kényelmi megoldás, okos appli­ká­ci­óval a modern élethez: BWT Perla Silk Smart!

A BWT Perla Silk Smart a vízlá­gyító rend­szerek új gene­rá­ci­ó­jának hírnöke. Fejlett IoT (Internet of Things) tech­no­ló­gi­ával gondos­kodik róla, hogy otthona vízfo­gyasz­tása és a készülék műkö­dése mindig az Ön szeme előtt lehessen. Ha tele­píti tele­fon­jára vagy tablet­jére a BWT Water Home appli­ká­ciót, majd az otthona WIFI hálózatán keresztül regiszt­rálja vízlá­gyí­tóját, számos hasznos funkció válik elér­he­tővé.

Az appli­ká­ci­óval követ­heti a vízfo­gyasz­tást, így figye­lemmel követ­heti a háztartás fogyasz­tását és a szűrő­csere köze­ledtét is. Ezen felül ha az eszközben vala­mi­lyen hiba lépett fel és szer­vizre van szükség, vagy a vízlá­gyító só fogyóban van, a BWT Water Home app okos, könnyen átlát­ható felü­lete rögtön figyel­mez­teti Önt.

A BWT új vízlá­gyító beren­de­zése, a tech­no­ló­giai fejlesz­tésnek köszön­he­tően nem csak javítja az Ön ottho­nába érkező víz minő­ségét, de folya­matos vissza­jel­zé­seket is ad Önnek mindenről, ami a csap­ja­iban történik – mintha csak az Ön szemé­lyes vízügyi tanács­adója lenne.

A vízlágyító bekötésekor arról kell gondoskodni, hogy a berendezés ott csatlakozzon, ahol az ivóvíz belép a hálózatba: így a háztartásba bekerülő teljes vízmennyiség lágy formában érkezhet meg az Ön lakásába.

A BWT Perla Silk Basic vagy Smart a bekötéstől kezdve folyamatosan működik – Önnek csupán arra kell ügyelnie, hogy időnként töltse újra az eszközt sóval, a lágyításhoz szükséges regeneráló sótabletta segítségével.


Vízlágyító beépítésével kapcsolatos információk

A vízlá­gyító beren­de­zést fagy- és pára­mentes helyre kell elhe­lyezni. A beépítését oda javasoljuk, ahol belép a víz a házba. Szennyvíz és elekt­romos csat­la­ko­zónak kell lennie a vízlágyítóhoz közel, továbbá padló­össze­fo­lyónak a helyi­ségben

Szükség lesz egy Multiblock-ra - kerü­lőági szerel­vény­blokkra -, amely lehe­tővé teszi, hogy a vízlá­gyító bármikor kizár­ható legyen a vízve­zeték háló­zatból. Továbbá egy vízszű­rőre (pld. Euro­pa­filter RS vagy BWT E1 higi­é­nikus vízszűrő), és flex­bilis bekö­tő­csőre lesz még szükség.  

Java­soljuk, hogy a vízlá­gyító bekötés előtti ponton egy külön vízkör kerüljön kiépí­tésre a konyhai moso­ga­tóhoz. Így bizto­sít­hatjuk, hogy a házban mindig rendel­ke­zésre álljon lágyí­tatlan víz. Konyhai víztisz­tí­tóval komp­ro­misszumok nélkül bizto­sít­hatja az opti­ma­li­zált, kiváló minő­ségű szűrt vizet iváshoz, főzéshez.

Töltse le és ossza meg épület­gé­pé­szeti terve­ző­jével, generál kivi­te­le­ző­jével a tele­pí­téshez szük­séges útmu­ta­tónkat.

BWT vízlágyító berendezés beépítési javaslat
BWT vízlágyító berendezés beépítése

BWT Perla Silk: spóroljon pénzt és időt egy profi vízlágyító készülékkel

A vízlá­gyító készülék beszer­zé­sére akár befek­te­tés­ként is gondolhat, ugyanis hosszabb távon számos téren spórolhat az eszköz segít­sé­gével:

 • a vízkőtől való megsza­ba­dulás meghosszab­bít­hatja a háztar­tási beren­de­zések élet­tar­tamát,
 • megaka­dá­lyoz­hatja a csőve­ze­tékek eldu­gu­lását,
 • keve­sebb­szer lesz szükség vízkő­ol­dóra, a vízkőre érzé­keny eszközök karban­tar­tá­sára,
 • csök­kenhet a mosószer-​ és tisztítószer-​fogyasztás,
 • a vízkő­mentes mosógép miatt a ruhái is tovább megőriz­hetik minő­sé­güket,
 • keve­sebb időt kell a fürdő­szoba, a konyha taka­rí­tá­sára fordí­tani.

Hozza el ottho­nába a selyemvíz-​élményt és szaba­duljon meg a vízkö­ve­se­déstől a BWT Perla Silk vízlá­gyítók segít­sé­gével!

BWT Alkal­mazás letöl­tése

Töltse le most ingyenesen a BWT BEST WATER HOME applikációját

 App Store

Google Play

Neked miért lesz jó, ha a tele­fo­nodra felkerül a BWT BEST WATER HOME appli­káció?

 • Minden BWT terméket re­giszt­rál­hatsz (kancsót is) - Az appli­káció jelzi, ha közeleg a szűrő­csere időpontja
 • iOT tech­no­ló­gi­ával ellá­tott lágyí­tókról valós idejű adatokat mutat, jelzi ha beavat­ko­zásra van szükség
 • Könnyen és ingye­nesen lehet az appli­ká­ción keresztül szűrő­be­tétet és rege­ne­ráló sót rendelni


Visit your local website

Stay on this website