PET-palack visszaváltás 2024-től

 PET-palack visszaváltás
 PET-palack visszaváltás
A PET-palack visszaváltás 2024-től egy új rendszer szerint működik Magyarországon, amelynek célja a műanyaghulladék-termelés visszaszorítása.
.
A módosítások a norvég Deposit Refund System (röviden: DRS) mintájára kerültek bevezetésre. Eszerint a speciális logóval megjelölt termékeket a fogyasztói ár mellett kizárólag a visszaváltási díj ellenében lehet megvásárolni.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan kell elképzelni az új rendszer működését? Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat. Ismerje meg a részleteket!

Amit a Mohu PET-palack visszaváltás folyamatáról tudni érdemes

Az új üvegvisszaváltási rendszer - és ezen belül a műanyag, PET-palackok visszaváltásának folyamata - Európai Uniós jogszabályokra épül. A középpontban a műanyaghulladék redukálása áll, amelynek végcélja, hogy 3 év leforgása alatt mind az üveg, a fém és a műanyag csomagolású italos dobozok legalább 90%-ban újrahasznosításra kerüljenek.

Ennek érdekében a jogszabályok 2024. január 1-jével kötelezővé tették a 400 m²-nél nagyobb értékesítési területtel rendelkező élelmiszerüzletekben az üvegvisszaváltást. Ezek az üzletek biztosítanak egy automatát a folyamathoz, ezeket nevezzük REpontoknak. Ezek gyűjtik az egyébként kidobásra szánt palackokat és azt is leellenőrzik, hogy a bedobott csomagolás megfelel-e a rendszer kritériumainak, például visszaváltható, sértetlen.

Az előírások szerint a 400 m²-nél kisebb boltoknak nem szükséges csatlakozni a rendszerhez, de önkéntes alapon megtehetik. Viszont akárhogyan is döntenek, a megjelölt termékek esetén akkor is kötelesek felszámítani a visszaváltási díjat, ha utána a vásárlók nem tudják ugyanoda visszavinni az üres üvegeket.

Bonyolultnak tűnik a visszaváltási rendszer? Felejtse el az ásványvizes palackokat és váltson környezetbarát, helyben szűrt vízre egy csapra szerelhető vízszűrő segítségével.

Mi az a visszaváltási díj?

A PET-palack visszaváltásnak ára van…szó szerint. Az újkeletű szisztéma mögött álló motivációs eszköz az 50 forintos visszaváltási díj, amelyet visszakapunk, amennyiben az egyedi logóval ellátott termékek csomagolását eljuttatjuk a megfelelő REpontra.

A pénz visszakerülésének több útja is van. Kérhetünk utalványt - amelyet a következő vásárlásunknál felhasználhatunk -, de a PET-palack visszaváltás applikáció használatával banki visszautalást is igényelhetünk. Az alkalmazás REpont néven megtalálható az androidos készülékek Google Play áruházában és iOS-es telefonok App Store-jában is. Ahhoz, hogy ez az opció elérhető legyen, a szoftver letöltése után regisztrálni kell, és meg kell adni a bankkártyaszámunkat.

Végül, de nem utolsó sorban, az automaták egy jótékonysági szervezeteket felsorakoztató listát is tartalmaznak, amelyeknek felajánlható a műanyag-visszaváltásból származó díj összege.
 PET-palack visszaváltás 2024  PET-palack visszaváltás 2024
PET-palack visszaváltás 2024-től

Ezek a visszaváltható palackok jelölései

Az üvegvisszaváltó rendszerben a PET-palack visszaváltás jelölése és a sörös, boros, illetve befőttes üvegek, dobozok logója megegyezik. Érdemes azonban megjegyezni, hogy kétféleképp is találkozhat vele, attól függően, hogy egyutas, tehát egyszer használatos, vagy többutas, azaz újratölthető palackról van szó.

Egyutas csomagolás esetén a PET-palack visszaváltás jele két nyílból áll, amely körkörösen követi egymást, közepén a “Vigyél vissza! 50 Ft” felirat olvasható.

A többutas palackok logójában szintén a nyíl a fő motívum, azonban egy fektetett üveg formát ábrázol, amelynek belsejében a terméktől függően más és más pénzösszeg lehet feltüntetve. A többször használatos műanyagoknak a visszaváltási díját mindig a palackozó határozza meg, az 50 forintos visszaváltási díj kizárólag az egyutas (egyszer használatos) palackokra érvényes.

A PET-palack visszaváltó automata működésének szabályai

Ahogy korábban említettük, a műanyag palackok visszaváltása 2024-ben egy automata segítségével működik. Bár használata nem bonyolult, néhány szabályt fontos tisztázni, mielőtt egy hagyományos, szelektív hulladékgyűjtőként gondolnánk rá.

  1. Az automatába csak a hivatalos jelöléssel ellátott palackokat, dobozokat és üvegeket lehet bedobni. (A nem visszaváltható termékcsomagolások jelentős károkat okozhatnak a berendezés működésében.)
  2. A PET-palack visszaváltás során a műanyag üvegeket tilos összenyomni - ez a szabály a fémdobozokra is érvényes. Fontos, hogy a különféle címkéket is rajta hagyjuk az üvegeken.
  3. A 0,1 liternél kisebb és a 3 liternél nagyobb műanyag üvegeket, valamint a többutas, újratölthető palackokat tilos az automatába helyezni. Utóbbi esetben a vásárlónak betétdíjat kell fizetnie, és hagyományos módon kell visszajuttatnia őket az értékesítő üzletbe.

Ha az automata valamilyen oknál fogva meghibásodik, a kézi PET-palack visszaváltás lehetősége lép életbe. Mint minden más esetben, ilyenkor is abba az üzletbe (vagy legalább ugyanannak az üzletláncnak a boltjába) kell visszavinni az üres üvegeket, ahol a termékeket megvásároltuk.

Elfelejtené a PET-palack visszaváltást? Váltson környezetbarát, ízletes, helyben szűrt vízre a BWT-vel!

Láthatjuk, hogy a palack­vissza­váltás 2024-​es verzi­ó­jával az egyszer hasz­ná­latos műanyag üvegek vissza­szo­rí­tása jó úton halad. Ennek a változ­ta­tásnak köszön­he­tően egy olyan körfor­gásos rend­szerbe csöp­pe­nünk, amely háztar­tá­son­ként és országos szinten is jelentős környe­zet­vé­delmi válto­zá­sokat idézhet elő.

Egy biztos, az egyszer hasz­ná­latos műanyag palackok hasz­ná­lata, az ásvány­víz­fo­gyasztás kényel­met­lenné válik. Egy 4 fős háztartás havi ásványvíz igényének megfe­lelő mennyi­ségű palack, össze­nyomás nélkül, biztos, hogy megtölt egy átlagos csomag­tartót. Az ásvány­vizes palackok megvá­sár­lása, otthoni táro­lása, a műanyag­hul­ladék vissza­vál­tása, a betétdíj keze­lése már annyi feladatot ad, hogy megéri egy tartós és környe­zet­barát alter­na­tívát keresni. Ilyen a helyben történő víztisz­títás.

A BWT csapra szerel­hető víztisz­tító rend­szerei szuperül kiváltják a palackos vízfo­gyasz­tást, és napról napra ízletes, helyben szűrt vízhez juttatják Önt és a családját. A szűrő­patron függ­vé­nyében, akár hozzá­adott magné­zi­umot és cinket tartal­mazó vizet engedhet, egye­nesen a konyhai csapból. Eltá­vo­lítják a vízből az íz- és illat­rontó anya­gokat, csök­kentik a vízben előfor­duló szennye­ző­dések, gyógy­szer­ma­rad­vá­nyok, sőt, akár a bakté­ri­umok és mikro­mű­anyagok mennyi­ségét is.

Így egyaránt búcsút inthet a cipe­ke­désnek és a lakásban felgyü­lemlő műanyag flakonok kerül­ge­té­sének is, miközben higi­é­nikus és kellemes ízű szűrt vizet fogyaszthat.

Visit your local website

Stay on this website