Éves taka­rí­tási menet­rend: Hogyan taka­rít­sunk keve­sebbet megfe­lelő vízzel (extra ellen­őr­ző­lis­tával)

Detailansicht-Frau putzt eine glatte Oberflaeche
Detailansicht Frau putzt eine glatte Oberflaeche
Tudta, hogy a víz minőségének fontos szerepe van a takarítás sikerében? Összegyűjtöttük a legjobb tippeket, és ellenőrzőlistát is mellékeltünk az éves takarítási menetrend mellé.
.
Ha a törölközők mosás után olyan kemények, hogy akár polcnak is lehetne őket használni, akkor gyanakodjunk arra is hogy a kemény víz van Önnél. A kémény víz felelős a kialakuló vízkőért. A kemény víz számos költséges problémát okozhat a háztartásban, és a takarítást is megnehezítheti. Megmutatjuk, hogy varázsolhatja lággyá a vezetékes vizet otthonában, és tippeket adunk az éves takarítási tervhez.

Ellenőrzőlista: Egész évre szóló takarítási menetrend

Naponta vagy hetente többször

 • Porszí­vózás
 • Konyhai felü­letek letörlése
 • Mosogatás
 • Szemét kivitele

Hetente

 • WC- és fürdő­szo­ba-­takarítás
 • Padlók felmosása
 • Portörlés

Havonta

 • Ágynemű csere
 • Hűtő­szek­rény ­bel­sejének takarítása (a tömí­té­seket is)
 • Radi­á­to­rok áttörlése
 • A moso­ga­tó­gépet és a mosó­gépet egyszer a legma­ga­sabb hőmér­sék­leten (üresen) kell elindítani a szagok és lera­kó­dások kikü­szö­bö­lése érde­kében
 • Képkeretek és díszek portalanítása
 • Lámpák letörlése
 • Az ágykeret és az ágyneműtartó áttörlése
 • Ajtók és ajtó­ke­retek tisz­tí­tása

Negyed­évente

 • Ablakok és ablak­ke­retek tisz­tí­tása
 • Csempék lemosása a kony­hában és a fürdő­szo­bában
 • Küszöbök törlése
 • Szek­ré­nyek tetejének letörlése
 • Sütő tisztítás

Félévente

 • Függönyök mosása, redőnyök törlése
 • Bútorok polírozása
 • Takarítsa ki a kamraszekrényeket és ellenőrizze az eltarthatósági időket
 • Könyvek portalanítása
 • Hűtőszekrények szellőzőrácsának portalanítása (elektromos áram megtakarítás)
 • A mosógép szűrőjének tisztítása

Évente

 • Szek­ré­nyek (kívül és belül)
 • Szerel­vé­nyek vízkőmentesítése
 • Elszívó szűrőjének takarítása
Több betöltése

Milyen a csapvíz minő­sége – és ennek mi köze van a taka­rí­tási végeredményhez?

Az ivóvíz minő­sége Magyar­or­szágon alap­ve­tően kima­gas­lóan jó. A vízművel rend­sze­resen tesz­teli az egész ország terü­le­téről vett vízmin­tákat, és a legtöbb esetben nagyon jónak találja őket. Mind a mikro­or­ga­niz­musok, mind a káros anyagok koncent­rá­ciója a legtöbb helyen rend­kívül alacsony. Iváshoz vagy étel­ké­szí­téshez a veze­tékes víz gond nélkül hasz­nál­ható, és nem káro­sítja az egész­séget. Ottho­nában számos más terület, felhasz­nálás, amelyhez víz szük­séges: mosás, zuhanyzás és fürdés, moso­gatás, taka­rítás a fürdő­szo­bában vagy a kony­hában. Ha túl kemény víz jön a veze­tékből, akkor az azonnal érez­teti a hatását.

A kemény víz hatása otthonunkra

Takarítás szempontjából sem mindegy, hogy lágy vagy kemény víz van otthonában.

 • Ha kemény víz folyik a csapból, a vízkő lerakódik és foltokat hagy a felületeken, ami igencsak megnehezítheti a takarítást. Több tisztítószerre lehet szüksége, a csaptelepeket és a csempét gyakrabban kell vízkőmentesíteni. A kemény víz miatt a takarítás tehát nem kis nyűg.
 • A házi vízvezetékekben és a háztartási gépekben is lerakódik vízkő. A fűtéscsövekben keringő kemény víz az energiafogyasztásunkat is megnövelheti. Emiatt esetlegesen bekövetkezett javítások költségesek lehetnek és a gyakoribbá válhat a készülék vásárlások is.

Lágy víz BWT vízlá­gyító beren­de­zéssel

Napjainkban, amikor a környezetvédelem és a fenntarthatóság érthető okokból egyre fontosabbá válik, magánéleti lépéseinknek is jelentősége lehet. Ha azt szeretnénk, hogy az egész házban lágy legyen a víz, akkor az ideális megoldás az, ha egy modern vízlágyító berendezést használunk víz belépési pontjánál. ABWT Perla ioncserélési elven működik, kivonja a vízből a keménységet okozó anyagokat, például a meszet, és nátriumionokra cseréli őket. A BWT vízlágyító berendezése így a kemény vizet selymesen lágy vízzé varázsolja.

A lágy víz előnyei

 • A háztartási gépeket és a vezetékeket ritkábban kell vízkőteleníteni.
 • Elkerülhetően a vízkő okozta meghibásodások a kazánban, boljlerben.
 • Csökkenhet az energiafogyasztás
 • A bőr és haj megőrizheti selymes tapintását zuhanyozás után
 • Ruháink megőrizhetik eredeti puhaságukat

Vízlá­gyító beren­de­zé­seink

Ha hosszú távon szeretnénk csökkenteni a vízkövesedés mértékét, akkor a vízlágyító berendezés a megfelelő megoldás. A BWT vízlágyító berendezései az ioncsere elvén alapulnak, ami azt jelenti, hogy a keménységet adó magnézium- és kalciumionokat a berendezés nátriumionokra cseréli. Így lesz a kemény vízből lágy BWT selyemvíz.

BWT Perla voucher
BWT Perla voucher

Visit your local website

Stay on this website