Segítség! Felújítunk. 4. rész
Ener­gia­ha­té­konyság a megté­rülés számít, vagy az ideo­lógia?

fenntarthato-otthon
zold-otthon
Fenntartható otthonok - átfutó trend vagy a jövő megoldása? A megtérülés számít, vagy az ideológia? Valóban zöld-e egy zöld otthon?
.

4. adás: Fenntartható otthonok - átfutó trend vagy a jövő megoldása?

Energiahatékonyság tények és tévhitek - 4. adásunk fókuszában. A megtérülés számít, vagy az ideológia? Csak a nehéz szerkezetes házak a jók? Tényleg zöldek a zöld megoldások? Már lehet 2 nap alatt felépülő kész házat rendelni?! Nagy Tamással, a Vízió Építész Műhely vezető tervezőjével és vezetőjével beszélgettünk.

 

 

lakásfelújítás

Megtérül egy ener­gia­ha­té­kony beru­házás, vagy a környe­zeti fele­lősség miatt kell erre töre­kedni?

“Az marad el nagyon sokszor, hogy egy teljes kalku­lá­ciót csinál­junk a projektre, mert alap­ve­tően egy ember életének az egyik legna­gyobb mate­ri­ális dolga, hogy otthont teremt magának”. - Nagy Tamás A Vízió Építész Műhely alapí­tója 20+ év tapasz­ta­latát osztja meg velünk ener­gia­ha­té­kony­ságról, környe­zet­tu­da­tos­ságról és a legújabb fenn­tart­ható megol­dá­sokról. Ahogy most is, minden eddigi adásunkban szóba került eddig, hogy a tervezés nélkü­löz­he­tetlen ahhoz, hogy álmaink otthonát meg tudjuk való­sí­tani, mindegy hogy éppen a lakás­vá­sár­lásról, fürdő­szoba felújí­tá­sáról vagy napcellák instal­lá­ci­ó­járól beszél­ge­tünk.

Kérdések, amelyekre választ kapsz az adásból:

  • Előre kiszámítható-e a fenntartható otthonok megtérülése?
  • Kész ház rendszerek - mi ez egyáltalán, hogy képzeljük el, hogy kapcsolódik az energiatakarékossághoz?
  • Mi a könnyűszerkezetes házak nagy előnye a mai ingatlanpiacon?
  • Miért érdemes átgondolni, hogy ténylegesen mekkora lakótérre van szükség?
  • Megéri a jövőre tervezni?
  • Kinek és mikor éri meg a napenergia?
  • Kútfúrás és esővízgyűjtés - ezek lennének a víztakarékosság alappillérei?

Itt találod a Segítség, felújí­tunk podcast-​et!

Ha a jövőben nem szeretnél lema­radni az új részekről, akkor irat­kozz fel a Segítség, felújí­tunk! csator­ná­jára a kedvenc podcast leját­szódban!

Sound­c­loud: https://sound­c­loud.com/segitseg-​felujitunk 

Apple Podcast: cutt.ly/6vijmwJ

Spotify: open.spotify.com/show/4EEzhEhPP1SVOLWayt2seb

Visit your local website

Stay on this website