Segítség! Felújí­tunk. 5. rész
Hogyan vágjunk bele egy okos otthon projektbe?

okos otthon podcast
okos otthon podcast
Minden olyan dolog, amit tudsz vezérelni egy arra alkalmas eszközön az az okosotthon része: minden kérdésedre választ kaphatsz ebből az epizódból!
.

5. adás: Hogyan vágjunk bele egy okos otthon projektbe?

Az 5., okos otthonokról szóló adásunk igazán különleges, mert egy másik podcast, az Okosotthon labor podcast egyik “sztárja”, Zelena Gergely volt vendégünk.

Gergő civilben hálózati infrastruktúra fejlesztéssel foglalkozik, amelynek segítségével rengeteg nemzetközi eseményen vettek már részt, ahol megismerhetik merre tart a világ, mi a jövő? Az itteni szakemberek pedig évek óta evangelizálják, hogy az okos otthon a következő lépés. Aztán természetesen a saját otthonával kezdett kísérletezni, amelyből megszületett az Okosotthon labor...

 

okos otthon podcast

“Okos otthon az, amit a felhasz­náló okosott­hon­ként nevez.”

Minden olyan dolog, amit tudsz vezé­relni egy arra alkalmas eszközön (okos­te­le­fonod, tableten, note­bookon) az az okosotthon része, álta­lában a vilá­gítás vezér­lése szokott lenni az első lépés. A hard core szak­értők szerint pedig az okos otthon az auto­ma­ti­zált otthonnál kezdődik, ahol egy központ bizo­nyos szabá­lyok és a szoká­said alapján auto­ma­ti­kusan állít be bizo­nyos funk­ci­ókat.

segitseg-felujitunk-podcast-musorvezetok
podcast-musorvezetok

“A kényelem és a megta­ka­rítás a csúszka két vége.”

Ez a két fő szem­pont, amiért okosítjuk az ottho­na­inkat. A megta­ka­rítás az nem mindig egyér­telmű, de a kényelem minden okos eszköznél megvan. Sokkal keve­sebb olyan eszközt fogsz találni, amivel költ­séget taka­rít­hatsz meg (bár növelni biztosan nem fogsz vele), inkább azért választ­hatsz ilyen eszkö­zöket, mert kényel­mesen szeretnél élni. Ma már a látha­tatlan dolgok is a szemünk előtt vannak az okos megol­dá­sokkal. Nem kell már lemenni a pincébe és ellen­őrizni például egy vízlá­gyító sószintjét, mert a készülék üzen, ha beavat­ko­zásra van szükség. Sőt, még az éves karban­tar­tásra is emlé­keztet, de akár vízkár esetén lezárja a rend­szert, és nem csak nekünk, de a szak­em­be­rünknek is azonnal küldi a vész­jelet.

“Érdemes már az elején átgon­dolni, hogy milyen terü­le­teket szeretnél auto­ma­ti­zálni, okosí­tani és keress hozzá szak­em­bert!”

Új épít­ke­zésnél minden­képp vonj be szak­em­bert az eszközök és a rend­szerek megter­ve­zése előtt, mert rengeteg buktató jöhet elő és a jó szak­ember tud segí­teni abban, hogy mi a jövő lakása/háza. Ő el tud kala­u­zolni egy olyan világba, hogy mit lehet elérni, de ha kell vissza is fog és segít abban, hogy mit milyen sorrendbe kezdj el hasz­nálni az igénye­idnek megfe­le­lően.

Az okos ottho­nokkal kapcso­latban minden kérdé­sedre választ kaphatsz ebből az epizódból, de kiemeltük számodra a legiz­gal­ma­sab­bakat:

 • Mekkora igénnyel találkozni az okos otthonok terén? Hol tartanak most az emberek?
 • Hol tart jelenleg a technika?
 • A rendszerek fejleszthetőek?
 • Mi az, ami most próbálja összefogni az okos otthon rendszereket?
 • Milyen okos otthon központot válasszunk?
 • Ugyanazok az eszközök érhetőek el idehaza, mint a nagyvilágban?
 • Jelen pillanatban mekkora igény van az okos technológiákra?
 • Mit érdemes okosítani?
 • Az építkezés előtt vagy után van szükség az okos technológiára?
 • Mire kell nagyon odafigyelni az okos otthonok felépítésénél?
 • Elengedhetetlen a szakember bevonása?
 • Egy szakember mit automatizál, mivel kezd?
 • Mekkora befektetés az otthonunk okosítása?

Itt találod a Segítség, felújí­tunk podcastet!

Ha a jövőben nem szeretnél lema­radni az új részekről, akkor irat­kozz fel a Segítség, felújí­tunk! csator­ná­jára a kedvenc podcast leját­szódban!

Sound­c­loud: sound­c­loud.com/segitseg-felujitunk

Apple Podcast: cutt.ly/6vijmwJ

Spotify: open.spotify.com/show/4EEzhEhPP1SVOLWayt2seb

Visit your local website

Stay on this website