AQAperla
AQAperla

BWT AQA Perla Bio 75 C vízlágyító

bluetooth-on keresztüli kommunikáció az applikációval

Információkérés
Cikkszám: B0044942M
 • a kedvező árú belépőt az „okos” vízlágyítók BWT digitális világába
 • Smart metering rendszerrel rendelkező vízlágyító berendezés
 • BIO funkció: a berendezés minden regenerálásnál automatikusan lefertőtleníti a gyanta töltetet
 • A berendezés által szolgáltatott víz vízkeménységi értéke állítható
 • A berendezés magyar nyelvű menürendszere még egyszerűbbé teszi a berendezés használatát
 • ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik a berendezés

Lágy víz otthonában

Termékleírás

Ez a típus jelenti a kedvező árú belépőt az „okos” vízlá­gyítók BWT digi­tális vilá­gába. A több gene­rá­ciós fejlesz­tésen átesett AQA perla BIO vízlá­gyító már több, mint 30 éve gondos­kodik hazánkban a háztar­tások lágyvíz ellá­tá­sáról. Tagjait a modern design, gazda­ságos, környe­zet­barát üzemel­tetés és olyan trend­te­remtő funk­ciók jellemzik, melyek a kényelmet és a higi­é­niát szol­gálják. A legújabb gene­rá­ciós AQA perla BIO „C” típusú beren­de­zé­seket bluetooth-on keresztül össze­köt­heti a BEST WATER HOME appli­ká­ci­óval, nyomon követ­heti a család vízfo­gyasz­tását, tájé­ko­zódhat a beren­de­zésben a só mennyi­sé­géről, de szükség esetén akár házhoz is rendel­heti azt.

Az AQA PERLA BIO vízlágyító berendezések a hagyományos ioncserélő eljárás alapján működnek. Ennek során a keménységet okozó sókat nátrium ionokra cseréljük ki. Ez optimális megoldást nyújt ahhoz, hogy a keményből lágya vízkeménységet okozó sók kis mennyiségét tartalmazóvizet állítsunk elő.

Figye­lem­re­méltó termék­elő­nyök!

Az AQA perla BIO vízlá­gíytó család tagjait a modern design, gazda­ságos, környe­zet­barát üzemel­tetés és olyan trend­te­remtő funk­ciók jelle­mezik, melyek a kényelmet és a higi­é­niát szol­gálják. A vízkő­mentes otthonok szol­gá­la­tában. 

Ilyen funk­ciók például:

 • Smart mete­ring rend­szerrel rendel­kező vízlá­gyító beren­dezés csak a leme­rült gyan­ta­há­nyadot rege­ne­rálja, ezért sófe­lesleg nélkül dolgozik, így bizto­sítva a lehető legala­cso­nyabb üzemel­te­tési költ­séget.
 • BIO funkció, ami azt jelenti, hogy a beren­dezés minden rege­ne­rá­lásnál auto­ma­ti­kusan lefer­tőt­le­níti a gyanta töltetet, így bizto­sítva a higi­é­nikus közeget.
 • 72 órán­ként, ha a beren­dezés nem érzékel vízát­fo­lyást, gyors mosa­tással bizto­sítja a magas fokú higi­é­niai álla­potot. 
 • Akár 4 napon keresztül is megőrzi a beren­dezés a beál­lí­tott prog­ramot és érté­keket. 
 • A beren­dezés által szol­gál­ta­tott víz vízke­mény­ségi értéke állít­ható.
 • A beren­de­zésen talál­ható kijelző tájé­koz­ta­tást ad a lágyí­tott víz össz­mennyi­sé­géről, a rege­ne­rá­lások számáról, vala­mint a szerviz szük­sé­ges­sé­géről
 • A beren­dezés magyar nyelvű menü­rend­szere még egysze­rűbbé teszi a beren­dezés hasz­ná­latát 
BWT APPLIKCI AQA perla BIO
BWT APPLIKCI AQA perla BIO

Okostelefon applikációval összekapcsolható

Regisztálja AQA perla BIO C vízlágyító készülékét, és kövesse nyomon a család vízfogyasztását, áttekintheti a készülék állapotát, tájékozódhat a berendezésben a só mennyiségéről, de szükség esetén akár házhoz is rendelheti azt.

Itt töltheti le:

BWT Perla
BWT Perla

Mire van szükség az AQA Perla vízlágyító készülék telepítéséhez

A BWT vízlágyító berendezést minden esetben oda kell beépíteni, ahol a víz belép az otthonunkba.

A berendezés széria tartozéka a Multiblock (kerülőági szerelvényblokk). A kerülőági szerelvény lehetővé teszi, hogy a vízlágyító berendezés bármikor kizárható legyen a vízvezeték hálózatból (például: Meghibásodás esetén, hogy ne maradjon víz nélkül a ház).

Lebegőanyag vízszűrőre (pld. Europafilter RS vagy BWT E1 higiénikus vízszűrő), flexbilis bekötőcsőre szükség lesz a bekötéshez.

A vízlágyító berendezést fagy- és páramentes helyre kell elhelyezni. Azt szoktuk javasolni, hogy oda legyen beépítve a berendezés, ahol belép a víz a házba. Szennyvíz és elektromos csatlakozónak kell lennie a berendezéshez közel, továbbá padlóösszefolyónak a helyiségben.

A vízlágyító berendezés automatikusan működik, és nagyon kevés karbantartást igényel. A működéséhez a regeneráló só utánpótlást kell biztosítania, amit már applikációnk keresztül is nyomon követhet.

Javasoljuk, hogy félévente, az extra higiénia biztonság érdekben, a SANITABS higinikus só használatát. A berendezés évente javasolt karbantartatni a BWT márkaszervizzel illetve arra jogosult szerviz és AQAMESTER partnereinkkel.

water softener
water softener

A lágy selyemvíz előnyei

Látható és érezhető különbség

Kényeztetés - Védelem - Gazdaságosság

Kényeztetés

A lágy víz hozzájárulhat, hogy bőrünk megőrizhesse természetes bársonyos tapintását, hajunk pedig selymességét. Ruháink pedig megtarthatják eredeti színüket és pihe puha tapintásukat mosásról mosásra.

Védelem

Csökkenti a vízkőlerakódás mértékét a háztartási berendezésekbe, szerelvényeken, csempén és a zuhanykabinon. Így hozzájárulhat, hogy Ön kevesebb időt töltsön a takarítással, és több idő maradjon önmagára és a családra.

Gazdaságosság

Jó a környezetnek, jó a pénztárcának: lágy víz esetén akár feleannyi mosószer is elegendő, hogy hatékony legyen a tisztítás. Háztartási készülékeid pedig megőrizhetik eredeti hatékonyságukat, és megnövekedhet élettartamuk is, mivel vízkőlerakódás miatti meghibásodás megelőzhető.

Weiches Wasser zum Duschen

Kényelemmel

A BWT Best Water Home alkalmazás segítségével könnyedén nyomon követheti készülékeit. A teljesen automatikus és ingyenes házhoz szállításnak köszönhetően soha többé nem kell hazacipelnie a sót. Opcionálisan akár tíz vízfigyelővel is gondoskodhat a szivárgás elleni védelemről az egész házban, a garancia pedig meghosszabbítható hat évre.

Még több az alkalmazásról
Konnektivität App

Milyen hatásai vannak a túl kemény víznek?

A vízben oldott túl keménységet okotó só a következőket okozhatja: az energiaköltségek megnövekedése a bojlerek és melegvíz-tárolók lecsökkent teljesítménye miatt, a kávéfőző és az átfolyós vízmelegítők gyakran szükségessé váló vízkőtlenítése, akár 50%-kal nagyobb mosószerfogyasztás, sokkal több időt kell fordítani a fürdőszoba és a konyha takarítására, a vízzel működő készülékek élettartama jelentős mértékben lerövidülhet, az új beszerzések és javítások sűrűsödhetnek, az ivóvizes berendezéseken komoly vízkő réteg képződhet, amelyek nagy javítási költségekkel járhatnak.

Miért nehezíti meg a kemény víz a háztartási munkát?

A túl kemény víz miatt az ártalmatlan vízcseppek csúnya vízkőfoltokat okoznak pl. a tányérokon és különösen zavaró módon a poharakon, de a szerelvényeken és a csempéken, a zuhanyfülkék falain és a rozsdamentes acél mosogatóasztalokon is. A fürdőkádban mészszappan képződik, amely piszokszegélyként visszamarad. Mindezeket nem lehet egyszerű letörléssel eltüntetni, a vízkőfoltokat és a vízkőszegélyeket fáradságos módon, legtöbbször agresszív és környezetkárosító tisztítószerekkel lehet eltávolítani.

Milyen hatással van a kemény víz a bőrre?

A keményvíz a szappannal együtt nehezen oldható sókat, úgynevezett mészszappant képez. Ez a mészszappan visszamaradhat a bőrön és a hajon. Sok ember emiatt a bőre feszülését érezheti, és tompa, fénytelen hajról panaszkodik. A lágy víz használata hozzájárulhat, hogy a bőr tapintása megőrízhesse puhaságát a haj pedig selymes érzetét.

Miért terheli a kemény víz a környezetet?

A kemény víz estén sokkal több mosószert kell használni az ugyanolyan tisztító hatás eléréséhez, mint a lágy vízzel. Ezenkívül a vízkőfoltoknak a csempékről, szerelvényekről és a kerámiákról való eltávolításához gyakran agresszív tisztítószereket használnak – mindez megterheli a szennyvizet. Azt se felejtsük el, hogy már az 1 mm-es vízkőréteg a hőcserélő felületeken megnövelheti az energiafogyasztást.

Köteles a vízszolgáltató kifogástalan vizet rendelkezésre bocsátani?

Az Ön vízszolgáltatója garantálja azt, hogy Ön ivóvizet kapjon, mégpedig vezetéken házhoz szállítva. A víz minőségének szigorú alapjait az ivóvízrendelet írja elő. Ebből azonban az is világosan kiderül, hogy a házon belüli valamennyi berendezésnek is ki kell elégítenie ezeket a szigorú alapelőírásokat. A házon belüli vízhálózatban ez a minőség a melegítés, a különböző anyagok stb. miatt leromolhat – olyan problémák jelentkezhetnek ennek következtében, mint a vízkövesedés és a korrózió. Az ivóvízért viselt felelősség a vízóránál átszáll a szolgáltatóról az ingatlan tulajdonosára. Ezért az „ivóvíz-berendezés üzemeltetője“ maga is felelős a fogyasztási helyeken vételezett víz kifogástalan minőségéért.
Több betöltése

INFORMÁCIÓKÉRÉS, TERMÉKTANÁCSADÁS, KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL

Kérjük, töltse ki információkérő adatlapunkat, és a műszaki értékesítő kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy közösen találják meg a megfelelő vízkezelő megoldást.

Az üzeneted
Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtakat és az oldal Szerződési feltételeit. *

A küldés gomb megnyomásával elfogadom, hogy a BWT Hungária felkeressen a megadott elérhetőségeimen információkérésemmel kapcsolatban.

Tanácsadás

Örömmel segítünk, hogy Önnel közösen találjuk meg a megfelelő vízkezelő megoldást otthona számára.

Lépjen kapcsolatba a BWT - tanácsadókkal.

Megjegyzés: A kezelendő víz minőségének ki kell elégítenie a 201/2001 (X. 25.) sz. kormányrendeletet, illetve az EU ivóvíz minőségre vonatkozó előírásait, továbbá a nyomásigénynek folyamatosan, a víztermelés szüneteiben is 3-6 bar közti értéken kell lennie.

Kérjük, műszaki vezetőjével, tervezőjével egyeztess a felhasznált technológiai csatlakozások anyagminőségek összeférhetőségét a lágyvízzel, kapacitásokat, térfogatáramokat stb.!

A berendezést +5°C és +35°C közötti hőmérsékletű helyiségbe, vízszintes, sík, szilárd, alapra kell telepíteni. Vízkezelő berendezés beépítése esetén, a helyiségben padlóösszefolyó kiépítésével vagy más módon kell megoldani a vízkezelő berendezés esetleges meghibásodásból eredő víz elvezetését. A kezelendő nyersvíz hőmérséklete nem haladhatja meg a + 30 °C-t. Tilos a berendezést erősen párás, vagy poros helységbe telepíteni. Óvni kell a fagytól, sugárzó hőtől, ultraibolya sugárzástól.

Energia illetve a mosó és mosogatószer megtakarításának mértéke függ az adott település vízkeménységétől és a lágyítás mértékétől.

A vízlágyító berendezések több fokozatban állítható, mely révén különböző erősségű vízkőcsökkentés érhető el egészen a teljes fizikai vízkőmentességig (0,1 nk°). Egy 5 nk értékkel rendelkező lágyvíz esetén, ami még megfelel az ivóvíz minőségnek, már nem tapasztalhat vízkőlerakódást a napi használat mellett, mivel vízkő nem jelenik meg rendszeres és szokásos takarítás mellett, azonban más sók kirakódása előfordulhat. Azok akár egy puha ruha segítségével is könnyedén eltávolíthatók.

A BWT a otthoni felhasználásra az 5 nk° érték beállítását javasolja, ami megfelel az ivóvízminőségi követelményeknek.

A vízlágyító berendezés - a benne lévő nagy mennyiségű gyanta miatt - használata növelheti a baktérium-elszaporodás és a nitritképződés kockázatát.
Biztonságos üzemeltetés mellett a vízlágyításból adódó kockázatok mérsékelhetők, de a kezelt víz felhasználása nem javasolt várandósok számára, és 3 év alatti gyermekek itatására, táplálására.
 
Ennek kialakulása elsősorban akkor jelentkezhet, ha hosszabb ideig (2-3 napig) nincs használva a víz a házban – ekkor pangó víz alakul ki.
Javasoljuk, hogy ilyenkor a használat előtt egy extra regenerálást indítsanak el a berendezésen, amellyel kezelhető a jelenség.
 
Alacsony nátriumtartalmú étrend esetén kövesse a helyi egészségügyi szervezet tanácsait a lágyított víz használatával kapcsolatban, mivel a működésből fakadóan, a víz nátrium tartalma magasabb lesz.

A csecsemők tápszerének elkészítéséhez szükséges vizet kizárólag olyan csapból vegye, ami nem lágy vizet ad, mivel bizonyos tápszerek és a lágy víz is nyomokban nátriumot tartalmaznak, amit a csecsemők szervezete csak korlátozott mértékben tolerál

Visit your local website

Stay on this website