Dane firmy

BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116
01-304 Warszawa

tel.: +48 22 533 57 00
fax: +48 22 533 57 19
[email protected]
www.bwt.com/pl-pl/

NIP: 527 00 50 602
KRS: 0000139340
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 2 188 000 zł

Visit your local website

Stay on this website