Pij wodę z kranu

Dla tych, którzy szukają najlepszych rozwiązań

Gasić pragnienie w nowym wymiarze. Z filtrem do wody stołowej BWT, dystrybutorem wody BWT lub bezpośrednio z kranu. Po prostu dobre dla siebie i dla środowiska.
Leitungswasser trinken Leitungswasser trinken

Pij wodę z kranu

MINERALIZOWANA MAGNEZEM WODA DO PICIA

Więcej magnezu - więcej energii – więcej życia.

NAJLEPSZA WODA DO PICIA DLA CIEBIE

Woda pitna

Twoja woda z kranu staje się najlepszą wodą BWT.

Często małe proste rzeczy sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni z życia. Czy to spacer po lesie, zapach świeżego chleba czy po prostu znakomita woda. Nic nie odświeży ciała i duszy tak szybko i łatwo jak szklanka świeżej, pysznej wody. BWT zapewnia, że lokalna woda z kranu staje się najlepszą wodą. Wolna od chloru, wolna od metali ciężkich takich jak ołów czy miedź, a do tego wzbogacona o odpowiednią ilość cennych minerałów. Nasze rozwiązania ochronią również Twoje urządzenia przed odkładaniem się kamienia. Pijąc wodę z kranu jednocześnie wnosicie pozytywny wkład w ochronę środowiska, ponieważ nie kupując wody mineralnej w jednorazowych butelkach plastikowych nie tworzymy odpadów. Stwórz razem z nami strefę wolną od butelek.
Bottlefree
Bottlefree

Zalety korzystania z lokalnej wody

Lokalnie

Większa regionalność - dobro blisko Nas

Typowa butelka wody mineralnej zanim dotrze do nas musi zostać przetransportowana wiele kilometrów od producenta przez magazyn do sklepu. BWT oczyszcza lokalną wodę na miejscu redukując tym samym emisję CO2 i niepotrzebną logistykę, co pomaga bezpośrednio w walce ze zmianami klimatycznymi.

Jedno­cze­śnie dzięki wodzie mineralizowanej magnezem BWT zmniejsza się zużycie butelek jedno­ra­zo­wego użytku, które jako plasti­kowe odpady powo­dują ogromne problemy środo­wi­skowe, szcze­gólnie w oceanach świata. 

Mehr Regionalität

Pysznie

Więcej smaku - mineralizowana magnezem woda BWT

Mineralizowana magnezem woda BWT jest optymalnym nośnikiem smaku i oferuje imponujące chwile rozkoszy. Doskonałe doznania smakowe z każdym łykiem, niezależnie od tego czy wolisz wodę niegazowaną, gazowaną, schłodzoną czy podawanej w temp. pokojowej. Woda jest pysznym środkiem gaszącym pragnienie i nadaje się również do przygotowania kawy i herbaty.

Harmonijny smak, który towarzyszy ci przez cały dzień.

Mehr Geschmack

Witalnie

Więcej wital­ności - woda jest często niedo­ce­nianą rezerwą mocy

Dlatego tym ważniejsze jest, aby dostarczać organizmowi tylko najlepszą wodę. Woda mineralizowana magnezem zapewni Ci wszystko, czego potrzebujesz dla dobrego samopoczucia. Woda jest orzeźwiająca i pomaga przetrwać dzień czy to w pracy, czy na treningu. 

Każdy łyk zawiera cenny magnez. 2,5 litra wody mineralnej BWT pokrywa do 20 procent (~65 mg)* dziennego zapotrzebowania na magnez.

* przy średniej twardości wody 17°dH (woda twarda)
bvital

Odpowiedzialnie

Większa odpowiedzialność - ulepszaj świat łyk po łyku

Weź odpowiedzialność za nasze środowisko i uczyń swój dom "Strefą wolną od butelek". Woda mineralizowana magnezem BWT pochodzi prosto z Twojego kranu i jest przetwarzana na miejscu. Dzięki temu nie wytwarzamy plastiku, a transport nie jest konieczny, co wpływa korzystnie na zmniejszenie śladu węglowego.
CO2 Fussabdruck
Filtertechnologie

Dzbanek filtracyjny

Odkryj nasz dzbanek filtracyjny

System podzlewowy

Dystrybutor wody

Prze­gląd produktów

Rozwiązania, które sprawiają, że woda z kranu staje się jeszcze lepsza

Zestaw podzle­wowy AQA drink Pure

Dzięki arma­turze z filtrem BWT możesz cieszyć się świeżą, prze­fil­tro­waną i mine­ra­li­zo­waną magnezem wodą prosto z kranu kuchen­nego. Nowe systemy AQA drink Pure łączą inno­wa­cyjną tech­no­logię magne­zową BWT z nowo­cze­snym wzor­nic­twem kranów reno­mo­wanej firmy GROHE:

 • Świeża woda mine­ralna z magnezem
 • Brak zanie­czysz­cza­ją­cego trans­portu wody butel­ko­wanej
 • Redukcja odpadów z tworzyw sztucz­nych
 • Progra­mo­walny wskaźnik wymiany filtra
Produktteaser Küchenwasserfilter Produktteaser Küchenwasserfilter

Dzbanki filtru­jące

Desi­gnerski i poręczny towa­rzysz dla każdego, kto lubi pić wodę i chce jej więcej. Idealny do posta­wienia na stół podczas rodzin­nego obiadu.

Zalety:

 • Desi­gnerski wygląd
 • Pomieści do 1,4 litra prze­fil­tro­wanej wody
 • Ręczny wskaźnik wymiany filtra
 • Produkt o euro­pej­skiej jakości BWT, natu­ralnie wolny od BPA
vida mood vida mood

Dystry­butor wody AQA drink PRO

Dystrybutor wody pitnej AQA drink PRO zawsze zapewnia komfort i bezpie­czeń­stwo podczas uzdatniania świeżej wody. Urządzenie zawiera opatentowany filtr Magne­sium Mine­ra­lized Water Protect Care ze zintegrowaną technologią ultrafiltracji dla zapewnienia najlepszej higieny.


Za naci­śnię­ciem przy­cisku można uzyskać wodę niegazowaną, gazowaną, schłodzoną, wodę w temp. pokojowej lub gorącą. Wszystko w zależności od Twoich upodobań i wymagań. 

 

Produktteaser Wasserspender Produktteaser Wasserspender

Wkłady filtracyjne do dzbanków stołowych

Dzięki wkładom filtra­cyjnym do dzbanków filtru­ją­cych BWT możesz polep­szyć para­metry swojej wody z sieci wodo­cią­gowej. Nie ważne czy to wkład:

 • Soft Filtered Water
 • Soft Filtered Water EXTRA
 • Magne­sium Mine­ra­lized Water
 • Magne­sium Mine­ra­lized Water + CYNK
 • Balanced Alka­lized Water

każdy wkład filtru­jący pasuje do wszyst­kich naszych dzbanków filtru­ją­cych. Teraz możesz cieszyć się wodą z kranu w zupełnie nowym wymiarze. Mięk­kiej, prze­fil­tro­wanej i popra­wia­jącej smak wodzie. Mojej osobi­stej wodzie BWT.

vida jug vida jug

Wkłady filtracyjne

Wkład filtru­jący BWT AQA drink Magne­sium Mine­ra­lized Water redu­kuje nieprzy­jemny zapach i smak substancji, takich jak chlor i metale ciężkie (miedź, ołów i nikiel). Prze­fil­tro­wana woda jest wzbo­ga­cana cennym mine­rałem magnezu przy użyciu opaten­to­wanej tech­no­logii BWT mine­ra­li­zo­wania magnezem, dzięki czemu utrzy­muje równo­wagę zawar­tości mine­rałów przy prawie neutralnym pH. Rezultat jest prze­ko­nu­jący. Niepo­rów­ny­walnie orzeź­wia­jąca woda zapew­nia­jąca codzienną przy­jem­ność picia. Pasuje zarówno do systemu podzlewowego AQA Drink Pure jaki i dystrybutora AQA drink Pro 20.
mm filter mmw filter

Visit your local website

Stay on this website