Program lojalnościowy

BWT Club Mate

sip by sip
club_mate_1280x640 club_mate_1280x1280

Dołącz do klubu Insta­la­torów BWT

BWT CLUB MATE

Program lojalnościowy BWT Polska.

BWT Club Mate, sip by sip to społecz­ność fachowców, którzy cenią sobie nie tylko profe­sjo­na­lizm w swoim dzia­łaniu, ale także pragną być blisko ludzi zwią­za­nych z branżą. Człon­kowie naszego klubu to nie tylko paczka kumpli po fachu, ale również dostęp do:
• materiałów edukacyjnych,
• eksklu­zyw­nych promocji,
• fachowej wiedzy prze­ka­zy­wanej przez ekspertów BWT,
• zapro­szeń na kursy i szko­lenia,
• wyjazdów inte­gra­cyj­nych.

Dołącz do BWT Club Mate, sip by sip i zacznij korzy­stać już dziś.

Twoi znajomi z BWT Polska.

FAQ

Jak dołą­czyć do BWT Club Mate, sip by sip?

Aby zostać członkiem BWT Club Mate, wystarczy, że ukończysz nasze bezpłatne szkolenie i zostaniesz Certyfikowanym Partnerem Handlowym BWT. Szkolenia organizowane są w specjalnie do tego przygotowanej sali w siedzibie BWT Polska w Warszawie. Są to jedno lub dwudniowe szkolenia obejmujące teorię oraz praktykę z zakresu instalacji wodnych, uruchamiania urządzeń BWT oraz doboru odpowiedniej technologii. Po ukończonym szkoleniu otrzymasz od nas certyfikat uprawniający Cię do realizowania zleceń z urządzeniami BWT.

Każdy Certyfikowany Instalator dołącza do BWT Club Mate, sip by sip, a tym samym otrzymuje dostęp do ekskluzywnych promocji, wydarzeń specjalnych, wsparcia kolegów z BWT. 

W sprawie szkoleń prosimy o kontakt:
E-mail: serwis(at)bwt.pl
Tel: +48 22 533 57 00

Gdzie mogę sprawdzić saldo swojej karty BWT Club Mate?

Saldo swojej karty BWT Club Mate możesz sprawdzić na portalu naszego partnera nowy.myedenred.pl lub w aplikacji MyEdenred.

Weitere laden

PROMOCJA
"Urucha­miaj i zara­biaj"

1. Zainstaluj zmiękczacz BWT u swojego Inwestora.
2. Wypełnij kartę gwarancyjną na miejscu instalacji.
3. Wypełnij formularz poniżej i prześlij skan karty gwarancyjnej. Możesz dołączyć również zdjęcie instalacji.
4. Odbierz kartę podarunkową.

Zgarnij za pierwsze urucho­mienie:
AQUADIALA - 50 zł
PERLA SILK - 100 zł
CIRRUS+ - 100 zł

Wypełnij poniższy inte­rak­tywny formu­larz, a Twoje zgło­szenie trafi wprost do działu reali­zacji.

Karta wielo­ra­zowa Edenred umoż­liwia płacenie w punkach handlo­wych obsługujących płat­ności reali­zo­wane przez Master­Card.

promocja_banener promocja_banener

Dane Kontaktowe

Załącz skan karty gwarancyjnej zainstalowanego zmiękczacza*:
Załącz zdjęcie zmiękczacza w miejscu instalacji: (nieobowiązkowe)
Załącz skan karty gwarancyjnej zainstalowanego zmiękczacza*:
Załącz zdjęcie zmiękczacza w miejscu instalacji: (nieobowiązkowe)

Dodaj kolejny zmiękczacz

Załącz skan karty gwarancyjnej zainstalowanego zmiękczacza*:
Załącz zdjęcie zmiękczacza w miejscu instalacji: (nieobowiązkowe)

Dodaj kolejny zmiękczacz

Załącz skan karty gwarancyjnej zainstalowanego zmiękczacza*:
Załącz zdjęcie zmiękczacza w miejscu instalacji: (nieobowiązkowe)

Dodaj kolejny zmiękczacz

Załącz skan karty gwarancyjnej zainstalowanego zmiękczacza*:
Załącz zdjęcie zmiękczacza w miejscu instalacji: (nieobowiązkowe)
Wyrażam zgodę na użycie przez BWT Polska Sp. z o.o. wszelkich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ust. z dn. 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2018 poz. 1954).

Visit your local website

Stay on this website