Program lojalnościowy

BWT Club Mate

sip by sip
clubmate_bwt clubmate_bwt

Dołącz do klubu Insta­la­torów BWT

BWT CLUB MATE

Program lojalnościowy BWT Polska.

BWT Club Mate, sip by sip to społecz­ność fachowców, którzy cenią sobie nie tylko profe­sjo­na­lizm w swoim dzia­łaniu, ale także pragną być blisko ludzi zwią­za­nych z branżą. Człon­kowie naszego klubu to nie tylko paczka kumpli po fachu, ale również dostęp do:
• materiałów edukacyjnych,
• eksklu­zyw­nych promocji,
• fachowej wiedzy prze­ka­zy­wanej przez ekspertów BWT,
• zapro­szeń na kursy i szko­lenia,
• wyjazdów inte­gra­cyj­nych.

Dołącz do BWT Club Mate, sip by sip i zacznij korzy­stać już dziś.

Twoi znajomi z BWT Polska.

szkolenie_club_mate_grudzien_bwt
szkolenie_club_mate_grudzien_bwt

Dzień pełen sportowych emocji

TOR BEDNARY

Wnosimy kolor do sportu

Insta­la­torzy BWT gotowi na pełne emocji wyda­rzenie moto­ry­za­cyjne? Już 17 czerwca 2024 roku zapra­szamy Was na nieza­po­mniany dzień, na torze wyści­gowym w Bedna­rach k. Poznania.

W promocji biorą udział wszyscy Insta­la­torzy, który w ramach Club Mate zare­je­strują swoje pierwsze urucho­mienia. Pod uwagę bierzemy każde zgło­szenie, zgło­szone pomiędzy 1 lutym, a 31 maja 2024. TOP 15 Insta­la­torów, którzy zare­je­strują największą ilość zabie­rzemy na szkołę bezpiecznej jazdy i wyścigi na torze.

Kto zare­je­struje wystar­cza­jącą ilość zmięk­czaczy? Tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno czekają na Was nieza­po­mniane emocje i pełne adre­na­liny chwile! Trzy­mamy kciuki za naszych Instalatorów. 

Ranking TOP 15


Obok prezen­tu­jemy ranking najlep­szych Insta­la­torów z najwięk­szymi ilościami zare­je­stro­wa­nych zmięk­czaczy. Stan na koniec kwietnia 2024.

ranking bedanry ranking bedanry

Promocja "2x filtr mechaniczny E1"

Kup 2 szt. filtru mechanicznego E1 1", a otrzymasz limitowaną  edycję toru BWT Carrer GO!!!


Więcej informacji uzyskasz u swojego przedstawiciela handlowego.

promocja e1 broadway engineering

PROMOCJA
"Urucha­miaj i zara­biaj"

1. Zainstaluj zmiękczacz BWT u swojego Inwestora.
2. Wypełnij kartę gwarancyjną na miejscu instalacji.
3. Wypełnij formularz poniżej i prześlij skan karty gwarancyjnej. Możesz dołączyć również zdjęcie instalacji.
4. Odbierz kartę podarunkową.

Zgarnij za pierwsze urucho­mienie:
AQUADIALA - 100 zł
PERLA SILK - 200 zł
CIRRUS+ - 200 zł
PERLA - 800 zł (Nowość)

Wypełnij poniższy inte­rak­tywny formu­larz, a Twoje zgło­szenie trafi wprost do działu reali­zacji.

Karta wielo­ra­zowa Edenred umoż­liwia płacenie w punkach handlo­wych obsługujących płat­ności reali­zo­wane przez Master­Card.

promocja_banener_club_mate_bwt promocja_banener_club_mate_bwt

Dane Kontaktowe

Załącz skan karty gwarancyjnej zainstalowanego zmiękczacza*:
Załącz zdjęcie zmiękczacza w miejscu instalacji: (nieobowiązkowe)
Załącz skan karty gwarancyjnej zainstalowanego zmiękczacza*:
Załącz zdjęcie zmiękczacza w miejscu instalacji: (nieobowiązkowe)

Dodaj kolejny zmiękczacz

Załącz skan karty gwarancyjnej zainstalowanego zmiękczacza*:
Załącz zdjęcie zmiękczacza w miejscu instalacji: (nieobowiązkowe)

Dodaj kolejny zmiękczacz

Załącz skan karty gwarancyjnej zainstalowanego zmiękczacza*:
Załącz zdjęcie zmiękczacza w miejscu instalacji: (nieobowiązkowe)

Dodaj kolejny zmiękczacz

Załącz skan karty gwarancyjnej zainstalowanego zmiękczacza*:
Załącz zdjęcie zmiękczacza w miejscu instalacji: (nieobowiązkowe)
Wyrażam zgodę na użycie przez BWT Polska Sp. z o.o. wszelkich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ust. z dn. 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2018 poz. 1954).

FAQ

Jak dołą­czyć do BWT Club Mate, sip by sip?

Aby zostać członkiem BWT Club Mate, wystarczy, że ukończysz nasze bezpłatne szkolenie i zostaniesz Certyfikowanym Partnerem Handlowym BWT. Szkolenia organizowane są w specjalnie do tego przygotowanej sali w siedzibie BWT Polska w Warszawie. Są to jedno lub dwudniowe szkolenia obejmujące teorię oraz praktykę z zakresu instalacji wodnych, uruchamiania urządzeń BWT oraz doboru odpowiedniej technologii. Po ukończonym szkoleniu otrzymasz od nas certyfikat uprawniający Cię do realizowania zleceń z urządzeniami BWT.

Każdy Certyfikowany Instalator dołącza do BWT Club Mate, sip by sip, a tym samym otrzymuje dostęp do ekskluzywnych promocji, wydarzeń specjalnych, wsparcia kolegów z BWT. 

W sprawie szkoleń prosimy o kontakt:
E-mail: serwis(at)bwt.pl
Tel: +48 22 533 57 00

Jakie zmiany w programie wprowadzamy w 2024 roku?

W związku z olbrzymim zainteresowaniem naszym programem Club Mate i pozytywnym odbiorem promocji "Uruchamiaj i zarabiaj" od 1 stycznia 2024 wprowadzamy korzystne dla naszych Instalatorów zmiany.

W 2024 roku nie tylko podwajamy dotychczasowe wartości za uruchomienie zmiękczaczy, ale również dodajemy możliwość zgłoszenia BWT PERLA za którą płacimy, aż 800 zł na kartę podarunkową!

Zmiany dotyczą zmiękczaczy uruchomionych po 1 stycznia 2024.

Zapraszamy do dalszej współpracy.

Gdzie mogę sprawdzić saldo swojej karty BWT Club Mate?

Saldo swojej karty BWT Club Mate możesz sprawdzić na portalu naszego partnera nowy.myedenred.pl lub w aplikacji MyEdenred.

Weitere laden

Visit your local website

Stay on this website