Woda do picia wzbogacona w magnez

Picie

Jak wiadomo, mogą być różne preferencje dotyczące smaku – ale nie dobrego smaku. Prawdziwym doznaniem smakowym jest na przykład woda mineralizowana magnezem.

WODA MINE­RA­LI­ZO­WANA MAGNEZEM

Picie

Wyjątkowe i innowacyjne rozwiązanie tylko od BWT

BWT wydobywa potencjał ukryty w zwykłej wodzie z kranu. Czy to za pomocą dzbanka filtrującego, wzbogacającego wodę w magnez, czy wygodnego dystrybutora do wody pitnej. Dzięki rozwiązaniom BWT Twoja kranówka stanie się wodą o wysokiej jakości. Dodatek magnezu sprawi, że woda stanie się lepszym przekaźnikiem smaku, a filtry mechaniczne zatrzymają wszystko to co niepożądane w wodzie (wapń, zanieczyszczenia mechaniczne, chlor, mikroplastik czy bakterie). Rezultatem jest idealna woda gotowa do spożycia prosto z kranu.

Wyjąt­kowa tech­no­logia mine­ra­li­zo­wania magnezem

Opracowaliśmy specjalny proces filtrowania, dzięki któremu dobra woda staje się jeszcze lepsza! Sercem wyjątkowej i opatentowanej technologii wzbogacania wody w magnez jest unikalny filtr BWT. W pięciu etapach filtracji przekształcamy wodę z kranu w smaczną wodę wzbogaconą w magnez nadającą się do spożycia. Usuwamy substancje powodujące nieprzyjemny zapach i smak, wzbogacamy wodę w cenny magnez, a tym samym utrzymujemy równowagę zawartości minerałów przy prawie neutralnym pH. Woda wzbogacona w magnez stanowi dodatkowy zastrzyk do Twoich codziennych zapotrzebowań.

BWT Penguin Tischwasserfilter Produkt Teaserbild
BWT Penguin table water filter product teaser image

Lepszy smak i pełny aromat

Dzbanki filtrujące firmy BWT wzbogacają wodę w magnez, ponieważ przy jego projektowaniu zastosowaliśmy wyjątkową budowę i technologię. Dzięki temu pozwalają uzyskać więcej z wody, którą już mamy. Substancje zmieniające smak, takie jak chlor, metale ciężkie i inne cząstki, są prawie całkowicie odfiltrowywane z wody. Jednocześnie woda wzbogacona jest cennym mineralnym magnezem. Rezultaty? Otrzymujemy czystą wodę mineralizowaną magnezem, która doskonale smakuje i wydobywa pełen smak kawy, herbaty i jedzenia, aby spożywanie ich było dla nas jeszcze bardziej przyjemne.

Woman holding a bottle of mineralized water
Woman holding a bottle of mineralized water

Dla zdro­wego stylu życia

Magnez jest niezbędnym i ważnym minerałem dla człowieka. Wspiera on układ sercowo-naczyniowy, zdolności umysłowe i nasze mięśnie. Ponadto magnez wzmacnia układ odpornościowy i ma kluczowe znaczenie dla naszego układu nerwowego. Można powiedzieć, że magnez zmniejsza poziom stresu, a kto mniej się stresuje, ten lepiej śpi.

Z troską o środowisko naturalne

Zrób coś wielkiego dla siebie i środowiska. Oszczędź sobie kupowania i transportowania do domu drogiej wody butelkowanej! Zamiast tego polegaj na sprytnej i przyjaznej dla środowiska alternatywie - technologii mineralizowania magnezem wody z kranu. W ten sposób nie ma konieczności używania plastikowych butelek, a tym samym nie ma również konieczności ich produkcji, przechowywania, transportu czy utylizacji. W imieniu Naszej Planety - Dziękujemy Ci za ekologiczną odpowiedzialność.

BWT Penguin table water filter next to water bottles
BWT Penguin table water filter next to water bottles
Dodatkowo dzięki przefiltrowanej wodzie niezawodnie chronisz swoje urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak czajniki lub ekspresy do kawy, przed osadzaniem się kamienia. Do tego nasze dzbanki filtrujące są po prostu piękne i designerskie. Potwierdzają  to liczne nagrody. Nie zapominajmy o tym, że doskonale pasują do każdej lodówki.

Woda mineralizowana magnezem w domu

Mineralizowana magnezem woda BWT jest inteligentną alternatywą dla plastikowych butelek i może przekształcić wodę z kranu w wodę o przyjemnym smaku i zdrową dla Ciebie i Twojej rodziny.

Mine­ra­li­zo­wana magnezem woda

Dzbanek filtru­jący wzbo­ga­ca­jący wodę w magnez nie tylko zmniejsza ilość wapnia i innych cząstek w wodzie, lecz także usuwa substancje wpły­wa­jące na smak i zapach. Jedno­cze­śnie wzbo­gaca wodę w warto­ściowy minerał, jakim jest magnez.

Zalety:

  • Smacz­niejsza woda
  • Pełniejszy aromat kawy, herbaty i innych napojów
  • Ochrona urzą­dzeń AGD (czaj­ników, ekspresów do kawy) przed osadza­niem się szko­dli­wego i nieeste­tycz­nego kamienia
Magnesium mineralized magnez

Woda mineralizowana magnezem w biurze

Każdy z nas ma prawo do czystej i bezpiecznej wody. Także w biurze, klubie fitness, przedszkolu czy w poczekalni u lekarza. Designerskie i doskonale wpisujące się w nowoczesne pomieszczenia dystrybutory wody pitnej od BWT dostarczają za naciśnięciem jednego przycisku idealną wodę nadającą się do picia. Użytkownik sam wybiera, czy ma ochotę na wodę o temperaturze pokojowej, odświeżająco chłodną, gazowaną czy gorącą. Dystrybutor wymaga bezpośrednio podłączenia do sieci wodociągowej. To rozwiązanie sprawia, że można zapomnieć o podnoszeniu i nakładaniu ciężkich baniek z wodą.

Dystrybutor do wody pitnej BWT

Dystry­bu­tory do wody pitnej BWT zachwy­cają swoją desi­gnem i wysoką funk­cjo­nal­no­ścią. Stwo­rzone z myślą o zasto­so­waniu w biurze, w obiek­tach użytecz­ności publicznej czy podczas eventów.

Wszystkie dystry­bu­tory do wody pitnej serii AQA Drink zachwy­cają nowo­cze­snym wyglądem, a ich obsługa jest niezwykle intu­icyjna. Dystry­bu­tory pobie­rają wodę bezpo­średnio z sieci wodo­cią­gowej, która prze­chodzi przez wbudo­wany wkład filtra­cyjny z funkcją mine­ra­li­zacji magnezem wody. Naci­skając odpo­wiedni przy­cisk, wybie­ramy pomiędzy wodą zimną, gazo­waną, o tempe­ra­turze poko­jowej lub gorącą.

AQA drink 20 CAS broadway engineering
AQA drink Wasserspender
AQA drink Wasserspender

Woda mineralizowana magnezem w gastronomii

Gastronomia to branża, w której woda ma ogromne znaczenie. To od jakości wodny na bazie, której przygotowywane są napoje zależy, czy Klienci będą wracać po pyszne espresso i aromatyczną herbatę, czy nie. Aby sprostać najwyższym standardom branży, BWT oferuje serię wkładów filtracyjnych o różnych funkcjach i zastosowaniach. Każdy z filtrów zaprojektowany został tak, aby spełniał jasno określone zadania w zależności od tego, jaka jakość wodny znajduje się w lokalu gastronomicznym. Dzięki temu przedłużamy żywotność urządzeń gastronomicznych i sprawiamy, że napoje i jedzenie serwowane w lokalu smakują lepiej.

BWT bestmax PREMIUM

BWT bestmax PREMIUM to innowacyjny system filtrów, który optymalizuje wodę pobieraną bezpośrednio z wodociągu pod kątem wysokich wymagań gastronomicznych. Woda z sieci pozbawiana jest wszelkich niepożądanych składników, takich jak wapń, mikroplastik, czy cząstki zmieniające smak takie jak chlor. Jednocześnie woda jest mineralizowana magnezem, co zapewnia pyszny smak serwowanych gorących napojów i potraw przygotowywanych na bazie wody.
Bestmax premium Bestmax premium

Visit your local website

Stay on this website