FORMULARZ REKLAMACYJNY

 
 
Warunkiem realizacji świadczeń gwarancyjnych w okresie gwarancji jest:
a) posiadanie dokumentu potwierdzającego zakup urządzenia,
b) dokonanie przez serwis BWT Polska Sp. z o. o. lub przeszkolony w tym zakresie przez BWT Polska certyfikowany serwis, odpłatnego uruchomienia urządzenia potwierdzonego zapisem w Karcie Gwarancyjnej i/lub Karcie Uruchomienia.
c) eksploatację urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta zawartymi w Instrukcji Obsługi dołączonej do urządzenia.
d) wykonanie przez serwis BWT Polska Sp. z o. o. lub przeszkolony w tym zakresie przez BWT Polska certyfikowany serwis, odpłatnego przeglądu serwisowego pomiędzy 6 (szóstym) i 8 (ósmym) miesiącem od uruchomienia urządzenia, chyba, że instrukcja urządzenia określa inną częstotliwość. 
DANE UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA
Załącz Fakturę VAT
Załącz Kartę Gwarancyjną
Skan przeglądu
między 6-8 miesiącem

Visit your local website

Stay on this website