Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 
 
Warunkiem realizacji świadczeń gwarancyjnych w okresie gwarancji jest:
a) posiadanie dokumentu potwierdzającego zakup urządzenia,
b) dokonanie przez serwis BWT Polska Sp. z o. o. lub przeszkolony w tym zakresie przez BWT Polska certyfikowany serwis, odpłatnego uruchomienia urządzenia potwierdzonego zapisem w Karcie Gwarancyjnej i/lub Karcie Uruchomienia.
c) eksploatację urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta zawartymi w Instrukcji Obsługi dołączonej do urządzenia.
d) wykonanie przez serwis BWT Polska Sp. z o. o. lub przeszkolony w tym zakresie przez BWT Polska certyfikowany serwis, odpłatnego przeglądu serwisowego pomiędzy 6 (szóstym) i 8 (ósmym) miesiącem od uruchomienia urządzenia, chyba, że instrukcja urządzenia określa inną częstotliwość. 
DANE UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA
Załącz Fakturę VAT
Załącz Kartę Gwarancyjną
Skan przeglądu
między 6-8 miesiącem

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country