System filtrów ochrony przed osadami BWT Quick & Clean

Lśniący blask zamiast szarego nalotu w kabinie prysznicowej i łazience!

Któż z nas tego nie zna: po prysznicu lub kąpieli w wannie pozostają nieestetyczne białe plamy na baterii i szary nalot na płytkach oraz ścianach kabiny prysznicowej. System filtrów ochrony przed osadami BWT Quick & Clean za jednym naciśnięciem przycisku zapobiega powstawaniu osadów wapnia w kabinie prysznicowej i łazience.
Quick and clean Qucik and clean

BWT QUICK & CLEAN

CZYSTA ŁAZIENKA

Miękka woda za naciśnięciem jednego przycisku

Jeśli nie masz ochoty na wieczne szoro­wanie łazienki, skorzy­staj z systemu filtrów ochrony przed osadami do łazienek BWT Quick & Clean. W ten sposób oszczę­dzisz sobie szoro­wania płytek, czysz­czenia ścian kabiny prysz­ni­cowej i pole­ro­wania arma­tury łazien­kowej. System filtrów ochrony przed osadami do łazienek BWT Quick & Clean monto­wany jest bezpo­średnio za arma­turą łazien­kową. Po kąpieli wystarczy akty­wować go, naci­skając przy­cisk, a miękka woda zrosi prysznic, płytki i baterię. Zapo­biega to powsta­waniu osadów wapnia i pozwala cieszyć się piękną i czystą łazienką oraz kabiną prysz­ni­cową. Bez wycie­rania, bez środków czysz­czą­cych, bez chemii! Pozwala to nie tylko zaosz­czę­dzić czas, środki czysz­czące i pieniądze, ale także przy­czynić się do poprawy środo­wiska.

Proste rozwią­zanie, które zapewnia czysty prysznic bez osadów wapnia

Bedienung Quick and Clean
Bedienung Quick and Clean

System filtrów ochrony przed osadami

System filtrów ochrony przed osadami do łazienek Quick & Clean

Pozo­sta­łości wapnia i mydła w kabi­nach prysz­ni­co­wych, łazien­kach i na ścia­nach prysz­nica tworzą nieeste­tyczne osady. System filtrów ochrony przed osadami do łazienek Quick & Clean BWT pozwoli zrezy­gnować z uciąż­li­wego szoro­wania arma­tury łazien­kowej płytek i paneli prysz­ni­co­wych. Pozbę­dziesz się osadu za jednym naci­śnię­ciem przy­cisku i bez chemicz­nych środków czysz­czą­cych.

Zalety:

  • Czysz­czenie na żądanie – chroni prysznic i łazienkę przed osadami wapnia
  • Oszczęd­ność środków czysz­czą­cych – czystość bez wycie­rania
  • Czysta łazienka bez szko­dli­wych chemicz­nych dodatków
Quick and clean Quick and clean

Jak działa system BWT Quick & Clean?

System filtrów ochrony przed osadami do łazienek BWT Quick & Clean działa według tak zwanej zasady wymiany jonów. Po naci­śnięciu przy­cisku systemu BWT Quick & Clean woda prze­pływa przez wkład filtra, gdzie za pomocą wymien­nika jonów jest pozba­wiana wapnia. Podczas tego procesu jony wapnia i magnezu, które spra­wiają, że woda staje się twarda, są usuwane z wody i zastę­po­wane jonami sodu. Efektem jest miękka woda, która nie pozo­stawia już osadów.
Montage Quick and Clean Montage Quick and Clean

Jak należy wymie­niać wkład filtra?

Wymiana filtra jest niezwykle prosta i możesz go wymienić samo­dzielnie. Najpierw odkręć spód filtra odka­mie­nia­ją­cego, wyjmij zużyty wkład i włóż nowy. Następnie przy­kręć spód filtra. Urzą­dzenie jest gotowe do dzia­łania. Teraz w pełni możesz korzy­stać z zalet systemu filtrów odka­mie­nia­ją­cych BWT Quick & Clean.

FAQ

Czy system filtra łazien­ko­wego do ochrony przed osadami BWT może być monto­wany na każdej baterii?

System filtra łazienkowego do ochrony przed osadami BWT może być montowany na wszystkich bateriach natynkowych i podtynkowych, o ile mają one (standardowe) przyłącze gwintowane ½" do węża prysznicowego (dotyczy to ponad 95% wszystkich baterii) oraz dostępna jest wystarczająca ilość miejsca na wymianę wkładu filtracyjnego.

Jak dużo miejsca potrzeba do zamon­to­wania systemu filtra łazien­ko­wego do ochrony przed osadami BWT?

Należy pamiętać, aby pod montowaną w pionie obudową filtra pozostało ok. 25 cm miejsca na wymianę wkładu filtracyjnego. Całe potrzebne miejsce oraz wymagany odstęp od ściany są podane w instrukcji obsługi > Łącze do instrukcji obsługi

Czy system filtra łazien­ko­wego do ochrony przed osadami BWT można montować również na baterii, która nie ma stan­dar­do­wego gwintu 1/2" dla węża prysz­ni­co­wego?

Baterie nielicznych producentów nie mają standardowego gwintu, co można rozpoznać m.in. po tym, że stosowane są do nich wyłącznie węże prysznicowe danego producenta. Jeżeli tak jest w danym przypadku, można użyć powszechnie dostępnych elementów przyłączeniowych i uszczelek. 

Czy istnieją zalecenia dotyczące baterii prysznicowych, jeżeli chcę zamontować filtry łazienkowe BWT?

System filtra łazienkowego do ochrony przed osadami BWT przystosowany jest do prawie wszystkich systemów prysznicowych. Przed zakupem zalecamy jednak sprawdzić czy w otoczeniu armatury łazienkowej jest wystarczająco dużo miejsca.

Mam za mało miejsca na montaż w pionie; czy system filtra łazienkowego do ochrony przed osadami BWT można montować również w poziomie?

Tak, pozycja montażowa nie ma wpływu na działanie. Zalecamy jednak, aby system filtra łazienkowego do ochrony przed osadami BWT w miarę możliwości montować w pionie.

Czy system filtra łazienkowego do ochrony przed osadami BWT można montować samodzielnie?

Montaż systemu filtra łazienkowego do ochrony przed osadami BWT jest niezwykle prosty i można go bez problemu wykonać samodzielnie. Potrzebny jest jedynie odpowiedni klucz widełkowy (rozsuwany). Dokładna instrukcja montażu znajduje się w punkcie 6 instrukcji obsługi > Łącze do instrukcji obsługi

Jak dokładnie działa system filtra łazienkowego do ochrony przed osadami BWT?

System filtra łazienkowego do ochrony przed osadami BWT jest podłączany do baterii prysznicowej lub wannowej. Podczas zwykłej kąpieli pod prysznicem woda przepływa obok wkładu filtracyjnego we wnętrzu obudowy filtra. Późniejsze spłukiwanie jest aktywowane przez naciśnięcie przycisku. Po naciśnięciu przycisku woda przepływa przez wkład filtracyjny i jest pozbawiana wapnia za pomocą wymiennika jonów.

Czy mogę usunąć istniejące pozostałości wapna lub mydła za pomocą przefiltrowanej wody?

Nie. Przed pierwszym użyciem systemu filtrów ochorny przed osadami BWT Quick & Clean należy dokładnie wyczyścić prysznic lub wannę, armaturę łazienkową czy płytki z kamienia i resztek mydła. Płukanie przefiltrowaną (miękką) wodą skutecznie zapobiega osadzaniu się kamienia na szkle, płytkach i armaturze. Prysznic powinien być okresowo czyszczony.

Czy system filtra łazienkowego do ochrony przed osadami BWT może być używany do czyszczenia zabrudzonej wody?

Nie. System filtra łazienkowego do ochrony przed osadami BWT jest przeznaczony wyłącznie do podłączania do baterii prysznicowej lub wannowej i NIE jest przystosowany do wytwarzania wody pitnej, tzn. do uzdatniania zanieczyszczonej wody.

Czy mogę pić wodę przefiltrowaną przez system filtra łazienkowego do ochrony przed osadami BWT?

Można bez obaw pić przefiltrowaną wodę, jednak nie w dużych ilościach. System filtra służy wyłącznie do obniżania zawartości węglanów (zmniejszania zawartości kamienia) w wodzie z kranu i został zaprojektowany oraz skonstruowany wyłącznie do opisanego tutaj przeznaczenia.

Czy mogę używać prze­fil­tro­wanej wody do podle­wania roślin?

Bez obaw można podlewać rośliny wodą przefiltrowaną przez system filtra łazienkowego do ochrony przed osadami BWT.

Jak często muszę wymie­niać wkład filtra­cyjny?

Pojemność wkładu filtracyjnego jest ograniczona do maksymalnie 3 miesięcy, w zależności od twardości i zużycia wody. W zestawie pierwszej instalacji znajduje się pasek testowy do pomiaru twardości wody, za pomocą którego można ustalić przewidywalny okres użytkowania. W prysznicach o standardowej wielkości zakładamy proces płukania trwający 10 sekund. Aby uzyskać optymalną żywotność, w przypadku używania prysznica kilka razy dziennie po kolei, zalecamy aktywowanie systemu filtra łazienkowego do ochrony przed osadami BWT dopiero po ostatnim użyciu.

Po czym rozpoznać, że wkład filtracyjny jest wyczerpany i należy go wymienić?

Wkład filtracyjny należy wymienić, gdy na spłukanych powierzchniach po osuszeniu widoczne będą pierwsze osady kamienia.

Gdzie mogę kupić zapasowe wkłady filtracyjne?

Zasadniczo zapasowe wkłady filtracyjne można nabyć w miejscu zakupu systemu filtra łazienkowego do ochrony przed osadami BWT. Zapasowe wkłady filtracyjneMożna nabyć u dystrybutorów BWT.

Chcę zrobić niewielki zapas zapasowych wkładów filtracyjnych. Jak długo mogą być przechowywane wkłady filtracyjne i jakie są zalecane warunki przechowywania?

Wkłady filtracyjne muszą być zawsze przechowywane w oryginalnym opakowaniu (folii opakowaniowej) i składowane w suchym miejscu. W takich warunkach okres przechowywania wynosi ok. 3 lat od daty produkcji. Dokładny termin przydatności jest podany na folii opakowaniowej, np. EXP: 12/2016

Załaduj więcej

Warto wiedzieć

Visit your local website

Stay on this website