BWT Penguin

Kolorowy, wesoły, idealny

Dzbanek filtrujący BWT z serii Penguin ożywi kolorem wnętrze oraz doda "moc" i smak Twojej lokalnej wodzie.
penguin white gallery3 Penguin Galery 1

BWT Vida

Designerski, smukły, piękny

Dzbanki filtrujące BWT z serii Vida idealnie nadają się do małego gospodarstwa domowego.
BWT Vida Vida Galery 3

Mineralizowana magnezem woda BWT

Skuteczna ochrona sprzętu AGD przed kamieniem

Woda mineralizowana magnezem nie tylko dobrze smakuje, ale także chroni czajniki, ekspresy do kawy itp. Przed osadzaniem się kamienia. Oszczędza to drogie usługi i naprawy, a także wydłuża żywotność urządzeń gospodarstwa domowego.
MMW Limescale Protection MMW Limescale Protection

Dzbanki filtrujące

Dzbanki stołowe

Pięknie smukłe, designerskie i trwałe dzbanki stołowe BWT

Dzbanki filtru­jące do wody BWT są idealne, desi­gner­skie i podręczne dla każdego, kto lubi pić wodę i chce jej więcej, a także dla tych którzy chcą coś zrobić, aby chronić nasze środo­wisko. Dzbanki filtru­jące BWT zamie­niają lokalną wodę z sieci wodo­cią­gowej w wodę zmine­ra­li­zo­waną magnezem. Nadają jej więcej mocy i smaku oraz redu­kują substancje szko­dliwe takie jak: wapń, metale ciężkie, chlor i inne substancje zmie­nia­jące smak. A przy okazji plasti­kowe butelki, które zanie­czysz­czają środo­wisko, należą już do prze­szłości!

Wszystkie korzyści w skrócie

Witamy dzbanki filtru­jące! Żegnajcie plasti­kowe butelki!

Dzięki dzbankom filtrującym BWT w znaczący sposób przyczyniasz się do ochrony naszego środowiska. Bo jeśli nie kupujesz wody w plastikowych butelkach, pomagasz uniknąć śmieci. W całej Europie każdego roku wytwarza się około 26 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych, z czego tylko około jedna trzecia jest poddawana recyklingowi. Opatentowane dzbanki filtrujące wraz z wkładami filtrującymi do wody mają efektywność 120 1-litrowych plastikowych butelek z wodą. Tak więc, pa, pa, odpadki z plastikowych butelek! Witamy dzbanki filtrujące BWT!

Podsumowując, żmudny i zanieczyszczający transport plastikowych butelek nie jest już potrzebny. To dobre rozwiązanie dla środowiska i domowego budżetu. Woda z plastikowej butelki jest znacznie droższa niż woda mineralizowana magnezem przefiltrowana w dzbanku stołowym BWT.

Unikalna tech­no­logia filtro­wania

Wielostopniowy proces filtracji BWT w mineralnym wkładzie filtracyjnym z magnezem jest kamieniem milowym w historii opracowywania filtra: drobny filtr membranowy redukuje duże zanieczyszczenia i odfiltrowuje cząsteczki. Opatentowany wymiennik jonów BWT pochłania wapno i metale ciężkie, takie jak ołów czy miedź i wymienia je na jony magnezu i wodoru. Ta rewolucyjna technologia odpowiada za skuteczne zabezpieczenie sprzętu gospodarstwa domowego przed osadzaniem się kamienia. Wapń, który powoduje twardość, jest zastępowany przez cenny mineralny magnez. Jednocześnie zmniejszają się zapachy i substancje wpływające na smak, takie jak chlor. Wkład zapewnia optymalną ochronę przed osadzaniem się kamienia, a dodatkowa mineralizacja magnezem poprawia smak i sprawia, że przefiltrowana woda jest doskonałym wyborem dla smakoszy lub koneserów - również przy parzeniu kawy i herbaty.
Aqualizer

Więcej magnezu, więcej energii, więcej życia

Magnez jest niezbędnym mine­rałem dla ludzi, którego orga­nizm nie jest w stanie wypro­du­kować. Dzienne zapo­trze­bo­wanie wynosi ok. 300 mg*, ale może być nawet większe w szcze­gól­nych sytu­acjach, takich jak stres. Ze względy na nasz dzisiejszy zabie­gany styl życia, magnez stał się dla ludz­kości mine­rałem niedo­boru. Dlatego powin­niśmy przyj­mować do wraz z jedze­niem i piciem.

* Źródło: Niemieckie Towarzystwo Żywienia

magnez

Wszechstronny magnez

Magnez nie tylko wspomaga naszą sprawność fizyczną i psychiczną, ale również jest ważnym nośnikiem smaku. BWT opracowała specjalny proces filtrowania, dzięki któremu woda staje się jeszcze lepsza.
magnez

Dzbanki filtru­jące BWT

Przegląd produktów

Dzbanek filtru­jący BWT Vida

Prak­tyczny dzbanek filtru­jący dla małego gospo­dar­stwo domo­wego

Vida o pojem­ności 1,4 litra prze­fil­tro­wanej wody to prak­tyczny dzbanek filtru­jący dla małych gospo­darstw domo­wych. Dzięki dosko­na­łemu projek­towi Vida pasuje do wszyst­kich stan­dar­do­wych drzwi lodówki.

Zalety:

 • Pojem­ność całko­wita 2,6 litra
 • Pomieści do 1,4 litra prze­fil­tro­wanej wody
 • Dzięki ręcz­nemu wskaź­ni­kowi wymiany filtra nigdy nie prze­ga­pisz odpo­wied­niego momentu na wymianę wkładu
 • Produkt o euro­pej­skiej jakości BWT, natu­ralnie wolny od BPA
 • Idealnie pasuje do każdej lodówki
 • Nowo­czesny design
vida vida jug

Dzbanek filtru­jący BWT Penguin

Niezwykle desi­gnerski dzbanek filtru­jący

Penguin o pojem­ności 1,5 litra prze­fil­tro­wanej wody to prak­tyczny i desi­gnerski dzbanek filtru­jący dla małych gospo­darstw domo­wych. Dzięki dosko­na­łemu projek­towi Penguin pasuje do wszyst­kich stan­dar­do­wych drzwi lodówki.

Zalety:

 • Pojem­ność całko­wita 2,7 litra
 • Pomieści do 1,5 litra prze­fil­tro­wanej wody
 • Dzięki elek­tro­nicz­nemu wskaź­ni­kowi wymiany filtra nigdy nie prze­ga­pisz odpo­wied­niego momentu na wymianę wkładu
 • Produkt o euro­pej­skiej jakości BWT, natu­ralnie wolny od BPA
 • Idealnie pasuje do każdej lodówki
 • Nowo­czesny design
Penguin BWT Tischwasserfilter Penguin

Dzbanek filtrujący BWT Slim

Idealny dzbanek filtru­jący dla całej rodziny

Slim jest najwięk­szym w ofercie BWT rodzinnym dzban­kiem filtru­jącym. Dzięki pojem­ności 1,8 litra prze­fil­tro­wanej wody i opaten­to­wanej tech­no­logii filtra­cyjnej, Slim idealne nadaje się na rodzinny obiad, zapew­niając wszystkim czystą i pyszną wodę.

Zalety:

 • Pojem­ność całko­wita 3,6 litra
 • Pomieści do 1,8 litra prze­fil­tro­wanej wody
 • Dzięki elek­tro­nicz­nemu wskaź­ni­kowi wymiany filtra nigdy nie prze­ga­pisz odpo­wied­niego momentu na wymianę wkładu
 • Produkt o euro­pej­skiej jakości BWT, natu­ralnie wolny od BPA
 • Idealnie pasuje do każdej lodówki
 • Nowo­czesny design
Slim Slim 3,6l

Jaki jest Twój ulubiony filtr do wody stołowej?

Zabierz swoje ulubione do domu!

Wkłady filtra­cyjne

Odpowiednia woda dla każdego stylu życia

Kawa, która rozwija swój pełny aromat? Crema, która zawsze wygląda idealnie? Herbata, która zawsze świetnie smakuje? Jakość wody odgrywa tutaj decy­du­jącą rolę. Unikalne wkłady filtra­cyjne BWT do wody mine­ra­li­zo­wanej magnezem są sercem dzbanka filtru­ją­cego BWT. Nie tylko filtrują wodę z sieci wodo­cią­gowej, ale i redu­kują wapń i metale ciężkie oraz niepo­żą­dane substancje zmie­nia­jące smak, ale także wzbo­ga­cają wodę pitną w cenny magnez.

Tabela filtrow
Tabela filtrow

Akce­soria do dzbanków filtru­ją­cych

Odkryj szeroką gamę eleganc­kiego i prak­tycz­nego szkła BWT. Dzięki designerskiemu projektowi dodasz elegancji swojej kolacji podając mine­ra­li­zo­waną magnezem wodę w przepięknej szklanej zastawie. Oferta obejmuje produkty od szklanej butelki BWT po butelki TritanTM po wyso­kiej jakości karafki i szklanki.

I pamiętaj. Butelki wielo­krot­nego użytku są nie tylko dobre dla Ciebie, ale także dla środo­wiska!
Karafka Karafka

Najczęstsze pytania doty­czące dzbanków filtru­ją­cych

Na co muszę zwrócić uwagę podczas filtrowania?

 • Wkład filtracyjny powinno używać się wyłącznie z zimną wodą, której jakość odpowiada wymogom prawnym dotyczącym jakości wody pitnej.
 • Wkład filtracyjny nie jest przystosowany do wytwarzania wody pitnej, tzn. nie jest przeznaczony do uzdatniania zanieczyszczonej wody.
 • Przefiltrowana woda BWT jest przeznaczona do użycia w krótkim czasie. Nie należy jej narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, przechowywać w miejscu chłodnym i nie dłużej niż przez 24 godziny. Jeżeli przefiltrowana woda będzie stała przez ponad 24 godziny w systemie filtrowania wody, to z powodu jej parowania brzegi pojemnika mogą nabrać białego zabarwienia, które trudno będzie usunąć podczas czyszczenia.
 • Po przefiltrowaniu na raz ponad 3 litrów wody należy zrobić co najmniej 15-minutową przerwę.
 • Ciągły kontakt wkładu filtracyjnego z wodą nie jest niezbędny dla trwałego zapewnienia działania wkładu filtracyjnego. Wkład filtracyjny utrzymuje swoją funkcjonalność nawet jeżeli przez pewien czas nie znajduje się w wodzie.
 • W przypadku wprowadzenia przez oficjalną instytucję państwową nakazu przegotowywania wody z kranu z powodu jej skażenia, nakaz ten ma również zastosowanie do wody przefiltrowanej BWT. Po otrzymaniu urzędowej informacji o zdatności wody z kranu do spożycia należy zawsze wymienić wkład filtracyjny. System filtrowania wody musi być czyszczony.
 • W przypadku niektórych grup np. osób o słabszej odporności oraz podczas przygotowywania pokarmu dla niemowląt należy przegotować przefiltrowaną wodę BWT.
 • Zgodnie z zaleceniami WHO wkład filtracyjny zawiera niewielkie ilości srebra, zapobiegające rozmnażaniu się zarazków.
 • Wkład filtracyjny należy wymienić najpóźniej 4 tygodnie po pierwszym użyciu lub po przefiltrowaniu 120 litrów.

Na co muszę zwrócić uwagę w moim dzbanku filtrującym wodę?

Nie narażać dzbanka ani wkładu filtracyjnego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nie filtrować więcej niż osiem do dziesięciu litrów wody dziennie.

Używać wyłącznie zimnej wody z kranu, której jakość odpowiada wymogom prawnym dotyczącym wody pitnej. Dzbanki filtrujące wodę BWT nie są przystosowane do uzdatniania wody niewiadomego pochodzenia do jakości wody pitnej.

Osobom o słabszej odporności oraz w przypadku przygotowywania pokarmu dla niemowląt zalecamy dodatkowo przegotowanie przefiltrowanej wody.

Do czyszczenia elementów filtra nie wolno używać szorujących środków czyszczących. W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu zalecamy przechowywanie systemu dzbanka filtrującego wodę wraz z wkładem filtrującym w lodówce.

W przypadku przerwy w użytkowaniu trwającej dłuższej niż dwa dni — na przykład przez weekend — zalecamy wylać pierwsze napełnienie i ponownie napełnić dzbanek filtrujący wodę.

Jeżeli dzbanek filtrujący wodę nie będzie używany przez ponad dwa tygodnie, należy wymienić wkład filtracyjny.

Jak najlepiej działa napełnianie?

Ustawić otwór „Easy-Fill” bezpośrednio pod kranem i przytrzymać filtr wody przechylony lekko do przodu, aby nie dopuścić do pryskania. Odkręcić kran i skierować strumień wody na przednią stronę otworu klapy. W miarę możliwości napełnić lejek całkowicie. Woda przepływa sama przez wkład filtracyjny.

Na co muszę zwrócić uwagę przed pierwszym użyciem mojego dzbanka filtrującego wodę lub podczas wymiany wkładu filtracyjnego?

Przed pierwszym użyciem lub po wymianie wkładu filtracyjnego należy wyczyścić pojemnik, lejek i pokrywkę systemu dzbanka filtrującego wodę BWT przy użyciu środka do mycia naczyń oraz dokładnie przepłukać ciepłą wodą. Nie używać do tego celu szorujących środków czyszczących ani szorstkiej gąbki, ponieważ może to spowodować zarysowania dzbanka filtrującego wodę BWT. Pojemnik i lejek można myć w zmywarce. Pokrywki nie wolno myć w zmywarce.

Aby zapewnić najlepszą możliwą skuteczność filtra, zalecamy włożenie nowego wkładu filtracyjnego na pięć minut do wody z kranu, a następnie wylanie tej wody.

Później należy włożyć nowy wkład filtracyjny przez lekkie dociśnięcie do lejka systemu dzbanka filtrującego wodę.

Jeżeli dzbanek filtrujący wodę jest wyposażony w automatyczny system napełniania „Easy-Fill” w pokrywce, nie trzeba zdejmować pokrywki podczas napełniania. System „Easy-Fill” otwiera się automatycznie, kiedy strumień wody dojdzie do otworu i zamyka się samoczynnie po napełnieniu.

Pierwszą przefiltrowaną wodę po napełnieniu należy wylać i ponownie napełnić system dzbanka filtrującego wodę BWT. Na początku w wodzie mogą się znajdować drobne czarne cząstki. Jest to całkowicie nieszkodliwy węgiel aktywny wypłukany z filtra. W takim przypadku zalecamy ponowne napełnienie, aż woda będzie czysta i wolna od cząstek.

System dzbanka filtrującego wodę BWT jest gotowy do użycia.

Jak działa elektroniczny wskaźnik wymiany „Easy-Control”?

Model A

Tischwasserfilter FAQEasy-Control dokładnie liczy napełnienia i okres użytkowania oraz przypomina o wymianie wkładu filtracyjnego poprzez miganie wskaźnika. Należy pamiętać, że Easy-Control wyświetla liczbę napełnień (pojemność lejka różni się w zależności od systemu dzbanka filtrującego wodę BWT), a nie ile litrów wody przefiltrowano. Wkład filtracyjny należy więc wymieniać najpóźniej po czterech tygodniach, nawet jeżeli pojemność wkładu filtracyjnego — czyli liczba napełnień — jeszcze nie została osiągnięta. Informuje o tym miganie wskaźnika Easy-Control.

  

Model B

Easy-Control” dokładnie liczy okres użytkowania (28 dni) oraz przypomina o wymianie wkładu filtracyjnego poprzez miganie wskaźnika.

Pierwsze uruchomienie

Po pierwszym uruchomieniu dzbanka filtrującego wodą miga wskaźnik wymiany. Należy przytrzymać wciśnięty przycisk przez 3 sekundy. Wskaźnik ustawi się automatycznie na 100%. „Easy-Control” jest teraz gotowy do działania.

Funkcja liczenia

Po pierwszych siedmiu dniach używania znika pierwszy pasek na wyświetlaczu — oznacza to, że pozostały okres użytkowania wynosi jeszcze 75%. Po 14 dniach znika drugi pasek — wykorzystano połowę wydajności. Gdy po 21 dniach zniknie trzeci pasek, oznacza to jeszcze 25% dostępnej wydajności.

Wymiana wkładu filtracyjnego: Po 28 dniach osiągnięty zostaje maksymalny okres użytkowania. Wskaźnik zaczyna migać. Konieczna jest teraz wymiana wkładu filtracyjnego. Po włożeniu nowego wkładu filtracyjnego należy nacisnąć przycisk na 3 sekundy. Licznik ustawia się automatycznie na 100%.

 

  Tischwasserfilter 

Model C

Tischwasserfilter FAQW przypadku ręcznego wskaźnika wymiany można ręcznie ustawić datę następnej wymiany wkładu filtracyjnego.

Wkład filtracyjny należy wymienić najpóźniej po czterech tygodniach. Ręczny wskaźnik wymiany składa się z trzech obrotowych pierścieni. Górny pierścień wskazuje dzień, a dolny — miesiąc. Datę wymiany wkładu filtracyjnego można ustawić przez obrócenie pierścieni, aby miesiąc i dzień wymiany były skierowane do góry.

Na co muszę zwrócić uwagę podczas pierwszego użycia i wymiany wkładu filtracyjnego?

Tischwasserfilter FAQPrzed pierwszym użyciem lub po wymianie wkładu filtracyjnego należy wyczyścić pojemnik, lejek i pokrywkę systemu dzbanka filtrującego wodę BWT przy użyciu środka do mycia naczyń oraz dokładnie przepłukać ciepłą wodą. Nie używać do tego celu szorujących środków czyszczących ani szorstkiej gąbki, ponieważ może to spowodować zarysowania dzbanka filtrującego wodę BWT. Pojemnik i lejek można myć w zmywarce. Pokrywki nie wolno myć w zmywarce.

Tischwasserfilter FAQAby zapewnić najlepszą możliwą skuteczność filtra, zalecamy włożenie nowego wkładu filtracyjnego na pięć minut do wody z kranu, a następnie wylanie tej wody.

 

Tischwasserfilter FAQPóźniej należy włożyć nowy wkład filtracyjny przez lekkie dociśnięcie do lejka systemu dzbanka filtrującego wodę.

 

Tischwasserfilter FAQJeżeli dzbanek filtrujący wodę jest wyposażony w automatyczny system napełniania „Easy-Fill” w pokrywce, nie trzeba zdejmować pokrywki podczas napełniania. System „Easy-Fill” otwiera się automatycznie, kiedy strumień wody dojdzie do otworu i zamyka się samoczynnie po napełnieniu.
Pierwszą przefiltrowaną wodę po napełnieniu należy wylać i ponownie napełnić system dzbanka filtrującego wodę BWT. Na początku w wodzie mogą się znajdować drobne czarne cząstki. Jest to całkowicie nieszkodliwy węgiel aktywny wypłukany z filtra. W takim przypadku zalecamy ponowne napełnienie, aż woda będzie czysta i wolna od cząstek.

System dzbanka filtrującego wodę BWT jest gotowy do użycia.

W jaki sposób dzbanek filtrujący wodę BWT przyczynia się do ochrony przed wapniem u mnie w domu?

Unikalny na całym świecie patent BWT, stosowany również w dzbankach filtrujących wodę BWT, zapewnia między innymi skuteczną ochronę przed wapniem (kamienień). Na przykład wtedy, gdy filtrowana woda jest stosowana w urządzeniach do wody gorącej takich jak ekspres do kawy czy czajnik. Woda nie jest wprawdzie zmiękczana w dzbanku filtrującym wodę w klasycznym tego słowa znaczeniu, lecz następuje obniżenie zawartości węglanów. Całkowita twardość powiązana z twardością węglanową (twardość tymczasowa) zostaje wymieniona na wodór, a jednocześnie zmniejsza się wartość pH wody. W przypadku klasycznego zmiękczania wymieniona zostałaby cała twardość (tymczasowa i stała). Efekt jest taki sam: woda zostaje zmiękczona, urządzenia są zabezpieczone przed uciążliwym osadzaniem się kamienia.

Gdzie i jak długo mogę najlepiej przechowywać przefiltrowaną wodę?

 • Najlepiej przechowywać przefiltrowaną wodę w lodówce.
 • Nasze modele idealnie mieszczą się w większości powszechnie stosowanych drzwi lodówek.
 • Przefiltrowanej wody nie należy przechowywać dłużej niż 24 godziny.

Jeżeli woda będzie stała w pojemniku ponad 24 godziny, należy ją wylać i przefiltrować świeżą wodę.

Tischwasserfilter FAQ
lodówka

Jak najlepiej dbać o dzbanek filtrujący?

 • Dzbanek filtrujący należy myć raz w tygodniu wodą z delikatnym mydłem i dokładnie wypłukać ciepłą wodą. Nie używać szorujących środków czyszczących ani szorstkich gąbek, ponieważ może to spowodować zarysowania systemu filtrowania wody. Pojemnik i lejek można myć w zmywarce.
 • W trakcie korzystania z systemu filtrowania wody w szczególności na jego pokrywce mogą powstawać plamy kamienia w wyniku wysychania kropli wody. Plamy kamienia można usuwać powszechnie dostępnymi odkamieniaczami.
 • Pokrywki z „Easy-Control” nie wolno myć w zmywarce.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Czy materiały, z których produkowany jest dzbanek filtrujący wodę i wkłady filtracyjne, zawierają BPA (bisfenol A)?

Nie, ani dzbanek filtrujący wodę, ani wkłady filtracyjne nie są produkowane z tworzyw sztucznych, które wydzielają do wody plastyfikatory takie jak BPA. Podlega to rygorystycznej kontroli niezależnych instytutów w ramach badań. Dzbanek filtrujący wodę składa się z takich materiałów jak SAN i ABS. Do produkcji wkładów filtracyjnych stosowane są PP i PPS.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ
Załaduj więcej

Visit your local website

Stay on this website