Membrany ogniw paliwowych

Nastawienie na przyszłość

BWT rozwija i produkuje innowacyjne membrany, które są przyszłością pozyskiwania i magazynowania energii w ogniwie paliwowym.
Membrane technology teaser image Membrane technology teaser image

Membrany ogniw paliwowych

TECHNOLOGIA JUTRA

Tech­nika przy­szłości branży ener­ge­tycznej

Membrany - serce ogniw paliwowych

Membrane
Membrane

Czym są membrany?

Zasadniczo membrana to cienka skórka lub listek, która może pełnić rolę oddzielającą lub odgradzającą. Czyli membrana może przepuszczać określone substancje, podczas gdy inne substancje nie są w stanie się przez nią przedostać. Membrany są także składnikiem wszystkich komórek, a tym samym podstawą życia. Membrany są przy tym tak różnorodne, jak samo życie, jeśli chodzi o ich skład, formę i funkcje. Od kogo można się nauczyć więcej, jak nie od genialnych pomysłów natury?

Membrany w zastosowaniach technicznych składają się głównie z polimerów i w mniejszej części z ceramiki. W każdym przypadku są bardzo cienkie. Aby zachowywały wystarczającą stabilność, umieszcza się je na podporowych konstrukcjach z tego samego lub obcego materiału. Zasadniczo membran używa się do oddzielania od siebie substancji. Wielka zaleta procesów z zastosowaniem membran to ta, że są one często korzystne cenowo i wyróżniają się energooszczędną i przyjazną dla środowiska pracą. Ponadto budowa membran jest bardzo kompaktowa, często modułowa.

Obszary zastosowania

BWT hydrogen fuel cell concept car
BWT hydrogen fuel cell concept car

Membrany mają wiele zasto­sowań i używa się ich w najróż­niej­szych obsza­rach:

  • do uzdat­niania wody w wymien­ni­kach jono­wych
  • jako podstawę ogniw pali­wo­wych
  • w akumu­la­to­rach
  • do elek­tro­lizy wody

Ogniwa pali­wowe do samo­chodów przy­szłości

Wszyscy wielcy producenci samochodów rozpoznali potencjał tkwiący w technologii ogniw paliwowych. Mało która marka nie pracuje nad tą koncepcją napędu, regularnie rozwijając prototypy pojazdów na ogniwa paliwowe.

Aktualnie ilość stacji, na których można tankować wodór jest wprawdzie jeszcze skromna, ale stale się rozrasta. Eksperci są bowiem zgodni, że napędy wodorowe stanowią idealne połączenie przyjaznej dla klimatu elektromobilności i znanego z benzyny i oleju napędowego szybkiego tankowania na stacji benzynowej.

Możliwości zastosowania tej innowacyjnej technologii nie wyczerpują się wcale w branży samochodowej. Ogniwa paliwowe dostarczają np. prąd do przenośnych urządzeń elektronicznych i mogą być także wykorzystywane do bezpośredniego pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła w domach mieszkalnych.

Produkcja membran w BWT

Jedną ze spółek córek grupy BWT jest FUMATECH BWT. To wiodący producent membran jonowymiennych. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji membran i technologii procesów membranowych pozwoliło wypracować obszerne know-how: od syntezy surowców i substancji pomocniczych przez przetwarzanie tych materiałów w membrany, aż po ich techniczne zastosowanie. FUMATECH BWT jest znanym na całym świecie dostawcą innowacyjnych membran, stanowiących swoiste serce ogniw paliwowych typu PEM.

Visit your local website

Stay on this website