Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

Urządzenia chroniące przed powstawaniem osadu

Woda bogata w substancje witalne

Urządzenia chroniące przed powstawaniem osadu
Chcesz skutecznie chronić swoją instalację wody pitnej przed wapniem i jednocześnie delektować się zdrową wodą bogatą w składniki mineralne? To proste – dzięki urządzeniom chroniącym przed powstawaniem osadu firmy BWT!
Frau mit Wasserglas Frau mit Wasserglas

Urządzenia chroniące przed powstawaniem osadu

Ochrona przed wapniem

Zdrowa woda z higie­nicznie czystych sieci wodo­cią­go­wych

Nasza woda pitna zawiera rozpuszczone substancje śladowe i składniki mineralne, takie jak wapń i magnez. Z jednej strony substancje te są niezwykle ważne dla naszego organizmu! Z drugiej strony właśnie te składniki są odpowiedzialne za tak zwaną twardość wody. Zbyt wysoki poziom twardości wody to główna przyczyna powstawania osadów w sieciach wodociagowych, sprzętach gospodarstwa domowego i bateriach. Urządzenie BWT chroniące przed powstawaniem osadu, zapewni optymalną ochronę dla Twojego gospodarstwa domowego przed działaniem wapnia, a zarazem pozwoli zachować wszystkie ważne składniki mineralne w wodzie.

Najlepsza ochrona przed osadem dla insta­lacji wody pitnej

W urzą­dze­niach chro­nią­cych przed powsta­wa­niem osadu – jak AQA nano czy AQA total Energy – zasto­so­wano wyjąt­kową tech­no­logię nano­krysz­tałów. W wodzie powstają maleńkie nano­krysz­tały, które stabi­li­zują rozpusz­czony w wodzie wapń. Dzięki temu wapń pozo­staje co prawda w wodzie, ale nie tworzy osadów. Woda nie traci przy tym wszyst­kich pozo­sta­łych cennych skład­ników mine­ral­nych.

Urządzenia chroniące przed powstawaniem osadu

Przegląd produktów

BWT AQA total Energy 2500

Urządzenie AQA total Energy 2500 idealnie nadaje się do gospodarstw domowych liczących do 6 osób. Oferuje optymalną ochronę przed wapniem, nawet jeżeli woda jest używana jednocześnie w kilku miejscach – np. gdy pracuje pralka, jedna osoba bierze prysznic, a druga gotuje.

Oprócz optymalnej ochrony przed wapniem urządzenie gwarantuje także skuteczną ochronę przed korozją. AQA total Energy dodatkowo stymuluje powstawanie cienkiej warstwy ochronnej zapobiegającej korozji powierzchniowej na rurach z metalu.

Dowiedz się więcej
BWT AQA total Energy 2500 no image available

Jak działa urządzenie chroniące przed powstawaniem osadu?

Urządzenia chroniące przed powstawaniem osadu BWT działają w oparciu o zasadę powstawania nanokryształów: zintegrowany moduł ochrony przed wapniem – trójwymiarowa elektroda – generuje impulsy elektryczne i napięciowe, w wyniku czego następuje zakłócenie równowagi między wapniem a dwutlenkiem węgla. W ten sposób powstają maleńkie nanokryształy. Znajdujący się w wodzie wapń odkłada się na nich. Dzięki temu wapń jest wiązany w wodzie i ulega stabilizacji.

Wie funktioniert eine Kalkschutzanlage?
Wie funktioniert eine Kalkschutzanlage?
Dzięki temu zostaje on zachowany w wodzie, podobnie jak wszystkie inne składniki mineralne, ale nie odkłada się w sieci wodociagowej i podgrzewaczach wody. Dodatkowa funkcja urządzeń AQA total Energy powoduje powstawanie w sieci wodociągowej cienkiej, ochronnej warstwy antykorozyjnej.

Jakość BWT

Nasza gwarancja jakości

Serwis

Najczęstsze pytania dotyczące urządzeń chroniących przed powstawaniem osadu

Czym jest wapń?

W części „Warto wiedzieć” naszego magazynu można przeczytać artykuł wyjaśniający, czym jest wapń i skąd się bierze w wodzie do picia.
Załaduj więcej

Warto wiedzieć

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from Vereinigte Staaten. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to internationalen website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country