Dystrybutor do wody

Dystrybutor AQA drink Pro 20

Dystrybutory do wody BWT są podłączone do instalacji wodnej i uszlachetniają lokalną wodę, przekształcając ją w smaczną wodę mineralizowaną magnezem – niegazowaną, schłodzoną, gazowaną lub gorącą.
drinkwater drinkwater

Dystrybutor do wody

Woda w biurze

BWT oferuje rozwiązanie zapewniające smaczną wodę wszędzie tam gdzie jesteś

BWT oferuje idealne rozwią­zanie dla firmy, insty­tucji publicz­nych czy szkół. Podłą­czone do insta­lacji wodnych dystry­bu­tory do wody BWT. Nasze urzą­dzenia prze­kształ­cają bieżącą wodę w mine­ra­li­zo­waną magnezem wodę, znacząco popra­wiając jej smak i umoż­li­wiając rezy­gnację z trans­por­to­wania, prze­cho­wy­wania oraz utyli­zacji plasti­ko­wych butelek jedno­ra­zo­wych i baniaków. Wyjąt­kowa, opaten­to­wana tech­no­logia magne­zowa BWT sprawi, że woda w Twoim miejscu pracy będzie znacznie smacz­niejsza. Obojętnie, czy wolisz wodę niega­zo­waną, schło­dzoną, gazo­waną czy gorącą.
Video
Video

Mineralizowana magnezem woda prosto z sieci wodociągowej to:

Idealna woda – wystarczy nacisnąć przycisk

Smaczna i czysta woda prosto z sieci wodociągowej - to takie proste.

Tak łatwo zmienić wodę z sieci wodociągowej w smaczną i czystą. Przewodowy dystrybutor wody AQA drink Pro 20 zawiera opatentowany filtr Magnesium Mineralized Water Protect Care ze zintegrowaną technologią ultrafiltracji zapewniającą maksymalną higienę. Po naci­śnięciu przy­cisku możesz delek­tować się niega­zo­waną, schło­dzoną, gazo­waną, a nawet gorącą wodą. W zależ­ności od potrzeby i indywidualnych preferencji pracownika. 

Warto podkre­ślić, że dystrybutory do wody BWT są ekolo­giczną alter­na­tywą dla wody butel­ko­wanej i baniaków z wodą.

Dystrybutor do wody

Przegląd produktów

AQA drink Pro 20

To kompaktowe, wydajne urządzenie ma uniwersalne zastosowanie we wszystkich obszarach o średnim poziomie konsumpcji wody. Urządzenie wyposażone jest w wyjątkową technologię magnezową BWT i oferuje doskonałą i smaczną mineralizowaną magnezem wodę.

Zalety:

  • Potrójna ochrona higie­niczna dzięki BWT System Hygiene
  • Ultra­fil­tracja bakterii i mikro­pla­stiku na przy­łączu
  • Dezyn­fekcja promie­niami UV
  • Koniec z dźwiganiem butelek lub baniaków z wodą
AQA drink 20 CAS AQA drink 20 CAS

Dystrybutory do wody BWT to sprytna alternatywa dla wody butelkowanej!

W biurach, kance­la­riach czy pomiesz­cze­niach konfe­ren­cyj­nych każdego dnia zuży­wane są olbrzymie ilości butelek wody. W samej Polsce rocznie zużywa się 490 tysięcy ton plastikowych butelek1. Ich trans­port, prze­cho­wy­wanie i utyli­zacja często stanowią dla firm i pracow­ników duże wyzwanie. Duża liczba butelek wymaga także odpo­wied­niej ilości miejsca.

Ochrona środo­wiska, a przede wszystkim unikanie odpadów plasti­ko­wych, to ważne tematy w naszym społe­czeń­stwie. Podej­mo­wane są różne dzia­łania mające na celu redukcję zużycia jedno­ra­zo­wych butelek, naczyń, worków i wielu innych produktów. Duży udział w produkcji plasti­ko­wych śmieci mają jedno­ra­zowe, plasti­kowe butelki na wodę, wyko­rzy­sty­wane niemal we wszyst­kich obsza­rach codzien­nego życia.

Woda jest elik­sirem życia, a także ogra­ni­czonym zasobem. Nie zawsze dostępna jest woda odpo­wied­niej jakości. Znaj­du­jące się w sieciach wodo­cią­go­wych substancje pogar­sza­jące zapach i smak czy pozo­sta­łości substancji stoso­wa­nych w rolnic­twie mogą w znacznym stopniu wpływać na smak wody pitnej.

1 https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/najwiecej-plastiku-zuzywamy-na-opakowania-butelki-%2c55887

Prze­gląd produktów

Smakuje jak woda, tylko lepiej!

Firma BWT postawiła sobie za cel uzdatnianie wody dostępnej na miejscu w taki sposób, aby spełniała ona oczekiwania konsumentów w zakresie jakości oraz była zgodna z ich potrzebami. Bez długich dróg transportu, bez niepotrzebnej produkcji plastiku, ale z duchem innowacji, wiedzą, odpowiedzialnością i szacunkiem wobec naszego cennego dobra, jakim jest woda.

Regionalność – dobro jest często bardzo blisko

Woda butelkowana często musi pokonać długie trasy, zanim dotrze do Twojego domu. Tymczasem istnieje dużo lepsza alternatywa: bieżąca woda na miejscu. BWT uszlachetnia lokalną wodę, oferuje najlepszą obsługę dzięki ponad 3000 profesjonalistów w zakresie wody pitnej w Niemczech, Austrii i Szwajcarii i ogranicza w ten sposób niepotrzebne drogi transportu oraz zużycie butelek jednorazowych. Pozwala to zredukować emisję CO2 i stanowi bezpośrednie działanie zapobiegające przemianom klimatycznym.
Mehr Regionalität

Lepszy smak – Woda Mineralizowana Magnezem smakuje doskonale

Woda Mineralizowana Magnezem BWT to optymalny nośnik smaku, którym możesz się delektować z każdym łykiem – czy to jako woda niegazowana, gazowana, schłodzona czy nieschłodzona. Woda ta znakomicie ugasi pragnienie, a smak przyrządzonej z niej kawy i herbaty jest niepowtarzalny. Harmonijny smak, który towarzyszy Ci przez cały dzień.
Mehr Geschmack

Większa witalność – woda to Twój zapas sił

Woda Mineralizowana Magnezem dostarczy Ci wszystkich składników niezbędnych do zapewnienia dobrego samopoczucia. Działa orzeźwiająco i towarzyszy Ci przez cały intensywny dzień – czy to w pracy, czy podczas aktywności fizycznej. Z każdym łykiem dostarczasz swojemu organizmowi cennego magnezu.

Ilustracja: Hannes Reichelt, mistrz świata w supergigancie i zwycięzca w zawodach Hahnenkamm

Mehr Vitalität

Większa odpowiedzialność – z każdym łykiem ulepszamy świat

Ty także możesz wziąć odpowiedzialność za nasze środowisko i zamienić swój dom w strefę bez butelek jednorazowych. Wodę Mineralizowaną Magnezem możesz mieć prosto z kranu, a jej uzdatnianie następuje na miejscu. Czyli: nie ma już potrzeby kupowania i przywożenia butelek z wodą. Dodatkowo produkujesz mniej śmieci, znacznie przyczyniając się do redukcji śladu węglowego.
Mehr Verantwortung

Jak działa dystrybutor do wody?

Wasserspender
Wasserspender

FAQ

Co zrobić, jeśli dostarczony wkład filtracyjny AQA drink jest uszkodzony?

BWT kładzie duży nacisk na wysoką jakość swoich produktów. Wkłady filtracyjne AQA drink są wytwarzane w ramach nowoczesnego procesu produkcyjnego oraz poddawane intensywnym kontrolom jakości, zanim opuszczą zakład.

Dlatego do uszkodzeń może dochodzić jedynie w wyjątkowych sytuacjach i mogą to być rysy powstałe w czasie transportu lub przy upadku podczas montażu. Uszkodzonego wkładu filtracyjnego AQA drink nie należy w żadnym wypadku montować, ponieważ nie można zagwarantować jego szczelności.

Dlaczego nie można pobrać przefiltrowanej wody?

Brak możliwości pobierania przefiltrowanej wody może wynikać z różnych przyczyn. Sprawdzić, czy dopływ wody lub zawory odcinające nie są zamknięte. Jeśli tak, należy je otworzyć. Sprawdzić, czy wkład filtracyjny AQA drink jest całkowicie wkręcony w głowicę filtra. W przeciwnym razie należy odkręcić wkład filtracyjny AQA drink o pół obrotu i z powrotem wkręcić go do oporu w głowicę filtra. Sprawdzić, czy strzałka na głowicy filtra zgadza się z kierunkiem przepływu. Przepływ jest możliwy tylko wtedy, gdy obydwie są ustawione w tym samym kierunku.

Jakie warianty gazu CO2 można wykorzystać do wytwarzania wody gazowanej?

W przypadku użytkowania w dystrybutorze lub dyspenserze do wody należy pamiętać, że wykorzystuje się tylko E290 — CO2 do zastosowań w przemyśle spożywczym. Należy koniecznie zwrócić uwagę na oznaczenie butli!

O czym należy pamiętać podczas transportu butli z CO2?

Transport butli z CO2 podlega niemieckiemu rozporządzeniu o towarach niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym — GGVSEB. Transport w samochodach osobowych i pojazdach zamkniętych może mieć miejsce tylko w sytuacjach wyjątkowych i z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Zaleca się jednak transport w przyczepie. Podczas transportu w pojazdach zamkniętych należy zapewnić wystarczającą wentylację, np. otworzyć okna, włączyć nawiew itp. Butle należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się i upadkiem. W miarę możliwości należy przy tym oddzielić miejsce przechowywania butli od przestrzeni pasażerskiej. Dodatkowej pomocy udzieli dostawca gazu.

O czym należy pamiętać podczas przechowywania butli z CO2?

Sposób przechowywania butli z CO2 zależy od jej wielkości. Butle 425 g można przechowywać w dowolnym miejscu. Butla 2 kg musi być przechowywana w pomieszczeniu o powierzchni min. 13,5 m² i wysokości 2,5 m. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 22°C.

Gdzie można kupić butle CO2?

Butle CO2 można zamówić bezbośrednio w BWT Polska lub u dostawców gazu do zastosowań w przemyśle spożywczym.

Gdzie mogę użyć dystrybutora wody?

Dystrybutor wody do picia AQA drink PRO 20 może być stosowany wszędzie tam gdzie potrzeba jest dostarczania świeżej wody - w domu, w biurze, w kancelariach prawnych, w centrum fitness, na targach lub imprezach, w szkołach, a nawet w stołówkach.

Ilu osobom może służyć jeden dystrybutor do wody?

Liczba osób, które mogą być zaopatrzone w dystrybutor wody, zależy od urządzenia. Liczba użytkowników waha się od 1 do 100 osób, którym można dostarczyć wodę pitną. Dowiedz się więcej o przewidzianej wydajności w informacjach o danym modelu urządzenia.

Czy potrzebne jest przyłącze do kanalizacji?

Nie. Wszystkie dystrybutor do wody AQA drink są wyposażone w tackę ociekową. Tackę ociekową można wyjmować, opróżniać i czyścić. Wszystkie urządzenia stojące są wyposażone w zbiornik na ścieki znajdujący się w szafce dolnej. Jest on łatwo dostępny i można go w każdej chwili opróżnić. Oczywiście urządzenie można również podłączyć do instalacji kanalizacyjnej.

Do jakie wody mam dostęp poprzez dystrybutor wody AQA PRO 20?

Dystrybutory wody pitnej AQA PRO oferują do 4 opcji wyboru wody. W zależności od modelu i osobistego gustu można pobierać niegazowaną, schłodzoną, gazowaną lub gorącą wodę.

Jak daleko od ujęcia wody mogę ustawić dystrybutor do wody?

Dystrybutor do wody nie powinien być ustawiany dalej niż maks. 2,5 m od przyłącza wody. W przypadku dłuższego przewodu wody pozostaje w nim za dużo stojącej wody. 

Czy ustawianie dystrybutor do wody jest trudne i skomplikowane?

Nie. Zasadniczo należy uwzględnić dwa czynniki: 

  • dostępne przyłącze do wody i prądu 
  • wystarczający kawałek wolnego miejsca

W budynkach publicznych i biurach warunki te zazwyczaj nie są trudne do spełnienia. Dystrybutory do wody AQA drink są dostępne w wersji do postawienia na stole lub jako urządzenie wolnostojące. Urządzenia do postawienia na stole mają wielkość powszechnie dostępnych ekspresów do kawy i mieszczą się na każdym blacie kuchennym. W każdej dolnej szafce jest miejsce na filtr i butelkę CO2. Podczas instalacji należy w celu poprowadzenia węży przyłączeniowych wywiercić tylko mały otwór w blacie (lub zastosować inne rozwiązanie). Jeżeli urządzenie nie będzie ustawiane na blacie lub nie ma tam miejsca, lepszym rozwiązaniem jest wersja wolnostojąca. Urządzenie do postawienia na stole jest ustawiane na dolnej szafce, w której jednocześnie jest miejsce na filtr i butlę CO2.

Dlaczego dystrybutor wody potrzebuje filtra?

Opatentowany filtr nawilżający Magnesium Mineralized Water Protect Care jest zainstalowany we wszystkich dystrybutorach wody pitnej AQA PRO. Filtr nie tylko redukuje zapach i substancje zakłócające smak, takie jak chlor, ale także wzbogaca wodę w cenny mineralny magnez dla lepszego smaku. Ponadto filtr zawiera membranę ultrafiltracyjną zapewniającą większe bezpieczeństwo higieniczne. Zmniejsza to liczbę bakterii i mikroplastików o 99,9999%.

Czy dystybutor do wody znacznie zwiększa pobór prądu?

Jak każde urządzenie elektroniczne, również dystybutor do wody zużywa prąd. Jednak nie więcej niż inne urządzenia domowe jak np. lodówka. Zużycie prądu zależy od ilości chłodzonej wody.

Jak często muszę wymieniać filtr?

  • Wkład filtracyjny AQA drink należy wymienić najpóźniej 6–12 miesięcy po pierwszym użyciu, w zależności od rodzaju filtra, lub po wyczerpaniu pojemności.
  • W przypadku przerwy w użytkowaniu dłuższej niż 2 dni system filtra należy przepłukać przed ponownym użyciem 4–5 litrami wody. W przypadku przerwy w użytkowaniu dłuższej niż 4 tygodnie zalecamy wymianę wkładu filtracyjnego AQA drink.

Jak działa czyszczenie dystrybutora wody?

Dystrybutory wody muszą być regularnie czyszczone, aby zapewnić higienicznie bezpieczną pracę. Konserwacja urządzeń jest przeprowadzana przez technika serwisu BWT lub przeszkolonych specjalistów. Skontaktuj się z nami.

Jakich przyłączy potrzebuję do dystrybutora do wody?

Do zainstalowania dystrybutora do wody AQA drink potrzebne są następujące przyłącza w miejscu ustawienia:

  • Przyłącze wody pitnej: gwint zewnętrzny 3/8“ lub 3/4″ z zaworem odcinającym
  • Przyłącze prądu: gniazdo sieciowe 220–240 V/50 Hz

Wszystkie przyłącza muszą być dostępne w miejscu montażu przed dostarczeniem i zainstalowaniem dystrybutorado wody.

Czy dystybutory do wody są głośne?

Jak każde urządzenie chłodzące, również dyspenser do wody emituje hałas. Podczas pobierania wody gazowanej dodatkowo słychać pompę.

Czy dystybutor do wody potrzebuje dopływu powietrza?

Tak. Należy zachować 5 cm odstępu od ściany, aby umożliwić odprowadzanie powstającego ciepła.
Załaduj więcej

Visit your local website

Stay on this website