Czas działać

Oblicz swój ślad węglowy i chroń środowisko

Zmiany klimatyczne to jedna z najważniejszych kwestii naszych czasów. Dowiedz się za pomocą naszego kalkulatora CO2, jak możesz chronić środowisko poprzez zużycie wody pitnej.
CO2 Fussabdruck CO2 Fussabdruck

Kalkulator BWT CO2

Dwutlenek węgla

Szybko i łatwo oblicz ślad CO2

Przez miliony lat klimat naszej błękitnej planety był w stanie równowagi. Teraz ludzka interwencja grozi wywróceniem tej równowagi. Gazy cieplarniane, przede wszystkim szkodliwy dla klimatu dwutlenek węgla (CO2), mają wpływ na globalne ocieplenie. Najwyższy czas, abyśmy razem pracowali nad tym, aby do atmosfery trafiało mniej CO2. Spożycie wody pitnej to prosty sposób na pozytywny wpływ na osobistą równowagę ekologiczną. Jeśli kupujesz wodę mineralną w supermarkecie, wpływ napełniania i transportu butelek na środowisko jest wielokrotnie większy niż w przypadku wody pitnej z kranu.

Zalety naszego kalku­la­tora CO2

Oblicz teraz swój ślad węglowy

Bardzo się cieszymy, że jest już tak wielu ludzi, którzy rezy­gnują z wody butel­ko­wanej i decy­dują się na picie wody z kranu. Za pomocą naszego kalku­la­tora CO2 chcie­li­byśmy pokazać jeszcze więk­szej liczbie osób, jaki wpływ na nasze środo­wisko ma woda butel­ko­wana z super­mar­ketu, i zain­spi­rować ich naszym pomy­słem uzdat­niania i konsumpcji lokalnej wody.
Za pomocą naszego kalku­la­tora CO2 możesz dokładnie obli­czyć ślad ekolo­giczny swojego zużycia wody. Dowiesz się również, jakich produktów możesz użyć, aby szcze­gólnie chronić środo­wisko i nasz klimat:

Oblicz ślad CO2

Ile osób mieszka w Twoim gospo­dar­stwie domowym?
Ile litrów wody tygodniowo pijesz w swoim gospodarstwie domowym? *
Jaką wodę pijesz?
Bottlefree Bottlefree
Jaki rodzaj butelki kupujesz?
Skąd pochodzi woda butelkowana, którą pijesz?
CO2 Fussabdruck CO2 Fussabdruck
Odległość do miejsca zakupu wody w butelce (odległość tam i z powrotem)
W jaki sposób dotarłeś/aś do miejsca zakupu wody w butelce
CO2 Fussabdruck CO2 Fussabdruck
Jaki prąd masz?
Gdzie mieszkasz?
CO2 Fussabdruck CO2 Fussabdruck
Twój obecny roczny ślad węglowy
CO2
Twój nowy ślad CO2 dzięki korzystaniu z produktów BWT
Krok

Typy konsu­mentów

Visit your local website

Stay on this website