Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

Zmiękczacze

Jedwabiście miękki początek dnia

Zmiękczacze
Pora wstawać i pójść do łazienki. Pod prysznicem płynie jedwabiście miękka Perłowa Woda BWT o dobroczynnym wpływie na ciało i duszę. Nadaje skórze delikatność, a włosom, blask i miękkość.

Zmiękczacze

Znakomite samopoczucie dzięki miękkiej wodzie

Zmiękczacze
Po odświeżającym prysznicu otul się miękkim ręcznikiem! Woda perłowa sprawia, że pościel jest przyjemna w dotyku i zapewnia maksymalny komfort użytkowania. Twój ulubiony ręcznik zachowa miękkość i puszystość.
Baby eingewickelt in kuscheliger Decke Baby eingewickelt in kuscheliger Decke

Zmiękczacze

Więcej czasu na przyjemności

Zmiękczacze
Kto lubi spędzać czas na czyszczeniu? Dzięki jedwabiście miękkiej perłowej wodzie znika problem z nieestetycznymi białymi plamami na ścianach kabiny prysznicowej, płytkach, baterii czy sztućcach i szklankach. Dlatego możesz przyjemnie spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi!
Familie genießt Zeit miteinander Perlwasseranlage Entspannung

Zmiękczacze

Błoga degustacja

Zmiękczacze
Woda przepływa przez cały dom jak arteria życia. Jedwabiście miękka perłowa woda chroni zarówno całą instalację wodną, jak i urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak pralka, zmywarka i ekspres do kawy. Zapewnia to długotrwałą ochronę cennych sprzętów i uniknięcie kosztownych napraw.
Pärchen genießt Schaumbad miteinander Pärchen genießt Schaumbad miteinander

Zmiękczacze

Dobre samopoczucie

Zmiękczacze
Im miększa jest woda, tym mniejsze zużycie środków do mycia, czyszczenia i pielęgnacji ciała. Redukcja zużycia wynosi nawet do 50 procent. To nie tylko korzyść dla portfela, ale także dla środowiska.
Mutter und Tochter kuscheln im Bett Mutter und Tochter kuscheln im Bett

Zmiękczacze

Produkty

Zmiękczacze
Zmiękczacze BWT redukują ilość wapnia w wodzie, aby Twoja kabina prysznicowa była czysta. Dodatkowo jedwabiście miękka perłowa woda sprawi Ci wyjątkową przyjemność – Twoja skóra stanie się delikatna, pościel, wyjątkowo przyjemna w dotyku, a włosy będą miękkie i błyszczące.
BWT Perlwasser Anlagen BWT Perlwasseranlagen

ZMIĘKCZACZE

Perłowa Woda

Zanurz się w świecie jedwabiście miękkiej Perłowej Wody BWT!

W zależności od regionu woda jest wzbogacona różnymi składnikami mineralnymi – między innymi wapniem, odpowiedzialnym za twardość wody. Zmiękczacze BWT usuwają z wody substancje, które czynią ją twardą, przekształcając ją w jedwabiście miękką Perłową Wodę BWT. Tę różnicę można zobaczyć i poczuć!

Metoda na zawartość wapnia w wodzie

Dlaczego warto mieć urządzenie zmiękczające wodę?

Nasza woda jest jak wizytówka naszej gleby i zbiorników wodnych: każdy region pozostawia w wodzie pitnej swój niepowtarzalny odcisk palca. Przede wszystkim rozpuszczone w wodzie składniki mineralne tworzą charakterystykę naszej najważniejszej substancji życiowej. Dlatego w każdym regionie woda smakuje inaczej. Szczególnie ważna jest zawartość wapnia i magnezu. Gdy mówimy o „twardej” wodzie, mamy na myśli relatywnie duży udział tych składników. Twardość wody mierzy się według stopni niemieckich.

Gospodarstwa domowe, w których woda ma wysoki stopień twardości, każdego dnia muszą zmierzyć się z kosztownymi problemami. Podgrzewanie twardej wody prowadzi do powstawania złogów w rurach i zaworach. W sprzętach gospodarstwa domowego powstają osady, konieczne są drogie naprawy, a żywotność urządzeń ulega skróceniu. Złogi w instalacji grzewczej mogą znacznie zwiększyć koszty energii.

Twarda woda jest także niezdrowa dla organizmu. W ekstremalnych przypadkach bardzo wrażliwa skóra może zareagować chorobą. Jednak nawet zdrowa skóra bardzo się napina po kontakcie z twardą wodą i ma skłonność do podrażnień. Włosy po umyciu są sztywne i matowe. Pranie jest szorstkie w dotyku i szybko się odkształca.

Czyszczenie pomieszczeń to ciężka praca: wszędzie tam, gdzie płynie, kapie lub stoi woda, tworzą się osady. Takie białe plamy w kuchni i łazience są trudne do usunięcia. W przypadku twardej wody konieczne jest stosowanie podwójnej ilości środków do czyszczenia, pielęgnacji skóry i włosów, aby osiągnąć ten sam efekt, co w przypadku miękkiej wody – dlatego jakość wody wpływa także na zasobność naszego portfela.

Jedwabiście miękka Perłowa Woda BWT to smak, ochrona i oszczędność!

Czysty relaks pod prysznicem i w wannie, przyjemna w dotyku pościel, błyszcząca bateria, no i kropka nad i: niskie zużycie energii. Miękka woda niesie ze sobą szereg zalet.

Czysta przy­jem­ność!

Dzięki jedwabiście miękkiej Perłowej Wodzie BWT każdy prysznic i każda kąpiel będzie niezapomnianą przyjemnością i relaksem. To prawdziwy eliksir piękna, który nadaje skórze delikatność, a włosom miękkość i blask. Miękka woda w pralce sprawi, że pranie będzie miękkie i przyjemne w dotyku.
BWT Perlwasser genießen!

Ochrona!

Jedwa­bi­ście miękka Perłowa Woda BWT chroni sprzęt gospo­dar­stwa domo­wego i sieci wodo­cią­gowe przed osadami wapnia oraz wydłuża ich żywot­ność. Miękka woda zapewnia także blask w kuchni i łazience, a także utrzy­muje wartość inwe­stycji. Dodat­kowa korzyść dla środo­wiska: mniejsze zużycie środków do mycia i prania.
Mit BWT Perlwasser die Geräte schützen

Oszczędzaj!

Jedwa­bi­ście miękka Perłowa Woda BWT zredu­kuje Twoje koszty: zużycie środków do pielę­gnacji, czysz­czenia i prania zmniejszy się nawet o 50 procent. Mniejsze będą także koszty energii i ogrze­wania! Gdy w insta­lacji grzew­czej znaj­duje się osad, pracuje ona gorzej. Wszystkie te aspekty to korzyść zarówno dla Twojego port­fela, jak i dla środo­wiska.
Mit BWT Perlwasser sparen

BWT ma sposób na twardą wodę

BWT oferuje idealne rozwiązanie tego problemu: urządzenia zmiękczające wodę, które przekształcą nawet najtwardszą wodę w jedwabiście miękki perłowy płyn. Kosztowne codzienne problemy z twardą wodą znikną, za to zdecydowanie wzrośnie dobre samopoczucie we własnym domu. Wyjątkowa, wiodąca technologia BWT przekształci każdą łazienkę w oazę odnowy biologicznej. Błyszczące włosy, jedwabiście miękka skóra i przyjemna w dotyku pościel.

Dodatkowo system ten zapewnia ochronę takich sprzętów, jak pralka, podgrzewacz wody i inne urządzenia służące do ogrzewania wody. Działają one bezawaryjnie, a ich żywotność ulega wydłużeniu. Także środki do czyszczenia i pielęgnacji można stosować w mniejszych ilościach. Ściany kabiny prysznicowej i bateria wyglądają schludnie bez szorowania.

Zmięk­czacze

Przegląd produktów

BWT Perla

Nowy zmiękczacz BWT Perla jest wyposażony w najnowocześniejszą technologię komunikacji, zapewniając maksymalny komfort obsługi i najwyższą jakość serwisową. Jeszcze nigdy korzystanie z jedwabiście miękkiej Perłowej Wody BWT nie było takie proste.

  • do 6 osób
  • urządzenie duplex zapewniające miękką wodę przez całą dobę
  • zapas soli 32 kg
  • 100% możliwości podłączenia do sieci przez GSM, WLAN, LAN oraz aplikację BWT Best Water Home
  • 5-calowy wyświetlacz dotykowy
  • Autokontrola za pomocą funkcji Auto Check
Dowiedz się więcej
Perlwasseranlagen Perlwasseranlagen

Jak działa perlator?

Technologia zmiękczaczy wody BWT opiera się na procesie, jaki występuje także w przyrodzie. Jest on określany jako „wymiana jonowa”. Podczas tego procesu wapń i magnez jest odprowadzany z wody i zastępowany sodem.

Perlator BWT posiada jedną lub dwie „kolumny wymiany jonów”, które umoż­li­wiają ten proces wymiany. Kolumny skła­dają się ze specjalnej żywicy. Przez żywicę prze­pływa woda, a rozpusz­czone w niej jony wapnia i magnezu są wiązane oraz zastę­po­wane jonami sodu.

Wyjąt­kowa tech­no­logia BWT powo­duje, że proces ten prze­biega niezwykle sprawnie dzięki nowo­cze­snej elek­tro­nice steru­jącej. Głównym elementem procesu jest rege­ne­racja medium wymiany. Aby kolumny z żywicą zacho­wały swoją wydaj­ność, potrzebna są „fazy rege­ne­racji”. Podczas tych faz żywica jest oczysz­czana za pomocą roztworu soli kuchennej. Aby nie zanie­czy­ścić wody pitnej, cykl rege­ne­ra­cyjny prze­biega całko­wicie oddzielnie.

Jaki zmięk­czacz BWT spełni moje potrzeby?

Wyjąt­kowa tech­no­logia BWT wyznacza stan­dardy na świecie. Do szcze­gól­nych zalet należy także fakt, iż ten lider na rynku euro­pej­skim oferuje bardzo dużo różnych rozwiązań w zakresie tech­no­logii uzdat­niania wody. Dzięki temu każde gospo­dar­stwo domowe znaj­dzie produkt, który idealnie pasuje do jego potrzeb.

Zasad­niczo do wyboru są dwa rodzaje produktów: zmięk­czacze BWT, wypo­sa­żone w jedną „kolumnę wymiany jonów”, oraz urzą­dzenia z dwiema takimi kolum­nami. Są one okre­ślane jako urzą­dzenia simplex i duplex. Zaletą stoso­wania kilku kolumn jest przede wszystkim brak koniecz­ności uwzględ­nienia przerw w pracy, ponieważ kolumny mogą się wymie­niać aktyw­no­ścią. Jedynie w modelu BWT Perla obie kolumny pracują w pełnym zakresie: to klasa premium serii zmięk­czaczy BWT, prze­zna­czona dla klientów o bardzo wyso­kich wyma­ga­niach. Ten czołowy produkt najle­piej sprawdzi się w przy­padku desz­czownic, bardzo dużych wanien i innych elementów wypo­sa­żenia będą­cych źródłem dużego zużycia wody.

Jeżeli modele urzą­dzeń BWT potrze­bują przerw na rege­ne­rację, więk­szość urzą­dzeń jest tak zapro­gra­mo­wana, aby auto­ma­tycznie odby­wało się to nocą, gdy zużycie wody jest niewielkie, a zbiornik uzdat­nionej wody, napeł­niony. Często cykl ten można także ustawić indy­wi­du­alnie. W tym celu zmięk­czacze BWT są wypo­sa­żone w funkcję uczenia: auto­ma­tycznie dosto­so­wują swój cykl pracy do potrzeb.

Jeżeli dostępne są dwie kolumny, mogą one pracować na prze­mian. Dodat­kową zaletą jest fakt, iż użyt­kownik ma do dyspo­zycji więcej wody perłowej, która zawsze jest świeża. – modele wypo­sa­żone w jedną kolumnę są korzyst­niejsze cenowo. Dlatego są one ekono­micznie prze­ko­nu­jącą alter­na­tywą dla gospo­darstw domo­wych z niewielkim zapo­trze­bo­wa­niem na wodę, które nie chcą rezy­gnować z najwyż­szej jakości BWT. Urzą­dzenie AQA smart Plus posiada specjalną opcję użyt­ko­wania: dodat­kowo jest ono wypo­sa­żone w ochronę anty­ko­ro­zyjną.

Modele różnią się między sobą rytmem rege­ne­racji kolumn, a także pojem­no­ścią roboczą. Ponadto czołowe modele BWT wyróż­niają się możli­wo­ścią kontaktu przez Internet lub smartfon w celu konser­wacji czy prze­ka­zania komu­ni­katów o błędach. – ale wszystkie modele perla­torów BWT łączy jedno: wyjąt­kowa tech­no­logia i najwyższa jakość gwaran­tują, że Twój dom stanie się źródłem jedwa­bi­ście mięk­kiej wody perłowej.

Jakość BWT

Nasza gwarancja jakości

Serwis

Najczęstsze pytania doty­czące zmięk­czaczy

Gdzie można znaleźć instrukcję obsługi?

Instrukcja montażu i obsługi jest dostępna na stronie produktu w części z materiałami do pobrania.

W jaki sposób twarda woda może być szko­dliwa dla środo­wiska?

Przy bardzo twardej wodzie trzeba używać o wiele więcej środków piorących, aby uzyskać taki sam efekt, jak w przypadku wody miękkiej. Ponadto do usuwania kamienia z płytek, armatury i ceramiki często używa się agresywnych środków czyszczących. Wszystkie te detergenty, odprowadzane ze ściekami, obciążają środowisko. Proszę pamiętać: już osad o grubości zaledwie 1 mm na powierzchni wymiennika ciepła zwiększa zużycie energii.

Czym jest filtr wody?

W części „Warto wiedzieć” naszego magazynu można przeczytać artykuł wyjaśniający, czym jest filtr wody i jakie są jego zalety.

Czy zmięk­czanie wody jest procesem nieza­wodnym?

Tak, proces wymiany jonowej sprawdza się od dziesięcioleci w milionach urządzeń na całym świecie.

Jak twarda woda wpływa na skórę?

Twarda woda o wysokiej zawartości wapnia tworzy w połączeniu z mydłem nierozpuszczalne sole, zwane osadem mydlanym. Osad mydlany zatrzymuje się na skórze i włosach. Wiele osób po umyciu czuje, że ich skóra jest napięta, a włosy matowe. Miękka woda nadaje skórze delikatność i jedwabistą gładkość, a włosom miękkość i blask.
Załaduj więcej

Warto wiedzieć

Jedwa­bi­ście miękka Perłowa Woda BWT zamieni Twoją łazienkę w praw­dziwą oazę odnowy biolo­gicznej i sprawi, że Twoja skóra będzie deli­kat­niejsza dzięki odpo­wied­niej pielę­gnacji. Perłowa Woda ma jednak wiele innych zalet. Dowiedz się więcej.

BWT Perla Tabs – sól regeneracyjna do urządzeń do zmiękczania wody

Aby osiągnąć optymalną wydajność swojego urządzenia do zmiękczania wody i zapewnić jego jak najdłuższą żywotność, konieczna jest odpowiednia pielęgnacja – szczególnie w zakresie regeneracji.

Sól regeneracyjna BWT Perla Tabs o ponadprzeciętnym poziomie czystości wynoszącym 99,9 procent jest przeznaczona do regeneracji urządzeń do zmiękczania wody w prywatnych gospodarstwach domowych. Dzięki nowemu, poręcznemu opakowaniu o objętości 10 kg możesz wygodnie uzupełnić sól regeneracyjną bez dźwigania.

Perla Tabs Perla Tabs

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from Vereinigte Staaten. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to internationalen website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country