Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

Filtry wody pitnej

Moja woda? Krystalicznie czysta!

Filtry wody pitnej
Woda towarzyszy nam przez cały dzień – podczas kąpieli, prania, gdy gasimy pragnienie czy gotujemy. Tym ważniejsze jest zadbanie o jakość i higienę. Filtry do wody BWT zapobiegają wnikaniu obcych cząstek do domowej instalacji wodnej, zapewniając idealną jakość wody.
Mädchen genießt sauberes Wasser Mädchen genießt sauberes Wasser

Filtry wody pitnej

Przepis na czystą wodę

Filtry wody pitnej
Wspólny czas z rodziną przy stole – rozmowy, śmiech i wspaniałe jedzenie. Ten czas może być jeszcze przyjemniejszy, gdy wiemy, że wszystkie dania zostały przyrządzone na znakomitej wodzie.
Pärchen kocht gemeinsam Pärchen kocht gemeinsam

Filtry wody pitnej

Prawidłowa higiena

Filtry wody pitnej
Mycie zębów to przyjemność, gdy bieżąca woda jest higieniczna i krystalicznie czysta. Pielęgnacja i higiena mają takie samo znaczenie w przypadku filtra wody pitnej w piwnicy, jak i w czasie mycia zębów.
Mädchen beim Zähneputzen im Bad Mädchen beim Zähneputzen im Bad

FILTRY WODY PITNEJ

WODA PITNA

Konieczność w każdym domu – w celu zapewnienia optymalnej ochrony i maksymalnej higieny w instalacji wody pitnej

Na długiej drodze od przedsiębiorstwa wodociągowego do Twojego domu może się zdarzyć, że w wyniku powstania nowych przyłączy czy prac konserwacyjnych w miejskich wodociągach do wody, a tym samym do twojej domowej instalacji wodnej, dostaną się cząstki brudu, jak piasek czy rdza. Jeżeli zaopatrujesz się w wodę z własnej studni lub własnego źródła, może być ona jeszcze bardziej zanieczyszczona. Filtr wody pitnej chroni Twoje gospodarstwo domowe przed przedostaniem się cząstek i zapewnia higienicznie czystą wodę.

Bariera dla niepożądanych substancji

Montaż filtra wody pitnej to słuszna decyzja, gdyż tworzy on barierę na przyłączu wody do domu, chroniąc instalację przed niepożądanymi substancjami. Wiele osób nie wie jednak, że montaż filtra z certyfikatem DVGW-/ÖVGW jest wręcz zalecany w przepisach (DIN 1988)!

E1
E1

Weź higienę wody pitnej w swoje ręce!

Czy woda pitna jest nietrwała?

Więcej niż połowa zapytanych osób nie ma świadomości, iż nawet najlepsza woda, płynąc przez sieci wodociagowe, może dotrzeć do ich domu w pogorszonej jakości*.

* por. Badanie przeprowadzone przez firmę Marktagent.com na zlecenie Forum Wasserhygiene e.V. , maj 2017

Ist Trinkwasser verderblich?

Czystość dzięki filtrom wody pitnej BWT

Nieprawidłowa konserwacja często jest odpowiedzialna za niedostateczną higienę wody. Problem zaczyna się już w miejscu, w którym woda dociera do domu, oraz przy filtrze wody.

Filtry wody pitnej BWT to najłatwiejszy sposób na uzyskanie czystej, higienicznej wody!

Dzięki filtrom wody pitnej zabrudzenia nie przedostaną się do domowej instalacji wodnej. Ich zainstalowanie to nie tylko rozsądna decyzja, to wręcz konieczność!

Wiele osób nie wie jednak, że przepis (DIN 1988) nakazuje stosowanie filtra z certyfikatem DVGW/ÖVGW!

Mangelnde Wasserhygiene

Filtry wody pitnej

Przegląd produktów

Filtr mechaniczny E1 – higiena wody pitnej jest prosta!

Filtr mechaniczny BWT E1 zapewnia wygodną obsługę dzięki genialnej koncepcji: zasobnik higieniczny, czyli tackę ociekową filtra wraz z wkładem filtra, można wymienić w ciągu zaledwie kilku sekund. Dopływ wody można zablokować jednym ruchem ręki bezpośrednio na urządzeniu – bez narzędzi, bez pryskającej wody.

Po zarejestrowaniu produktu BWT oferuje 10-letnią gwarancję i automatyczną usługę przypominającą na maila – dzięki temu nigdy nie zapomnisz już o wymianie zasobnika higienicznego!

E1 Einhebelfilter – so einfach ist Trinkwasserhygiene! E1 Einhebelfilter – so einfach ist Trinkwasserhygiene!

BWT – Twój partner do zadań specjalnych

W gospodarstwach domowych, które nie są podłączone do komunalnej sieci wodociągowej, konieczne jest uzdatnianie wody studziennej, aby była ona zdatna do picia. W takim przypadku z pewnością warto wykonywać regularne badania wody w odpowiednim laboratorium.

W przypadku zaopatrzenia w wodę we własnym zakresie w postaci studni lub źródła oraz w innych sytuacjach niestandardowych – np. dużego stopnia zanieczyszczenia, azotanów, żelaza czy metali ciężkich w wodzie – BWT także zaleca zastosowanie odpowiedniej metody uzdatniania.

Nasi specjaliści chętnie udzielą Ci porady!

BWT – Ihr Partner für Spezialfälle BWT – Ihr Partner für Spezialfälle

Jakość BWT

Nasza gwarancja jakości

Jak działa filtr wody pitnej?

Wie funktioniert ein Trinkwasserfilter?
Wie funktioniert ein Trinkwasserfilter?

Sposób działania

W filtrach wody pitnej wkład filtra działa jak sitko: cząstki brudu i unoszące się w wodzie substancje, które są większe niż oczka sitka, są zatrzymywane na powierzchni filtra i nie przedostają się do instalacji wodnej. Następuje mechaniczne oczyszczenie wody. Gęstość filtra podawana jest w μm (mikrometrach). Filtry wody pitnej BWT posiadają gęstość 90 μm. Dla porównania: średnica ludzkiego włosa wynosi przeciętnie ok. 100 μm.

Ale filtry wody pitnej różnią się między sobą! Istnieją filtry wymienne i filtry z płukaniem wstecznym.

Filtry wymienne

W przypadku filtrów wymiennych czyszczenie polega na wymianie wkładu filtra. Aby zapewnić wysoki poziom czystości wody pitnej, wkład filtra należy wymieniać co najmniej co sześć miesięcy.

Filtr mechaniczny E1 to zupełnie nowy rodzaj filtra w ofercie BWT. Dzięki wyjątkowej konstrukcji i tak zwanej obsłudze jednodźwigniowej wymiana wkładu filtra jest niezwykle prosta i wygodna.

 E1 Einhebelfilter
 E1 Einhebelfilter

Filtry z płuka­niem wstecznym

W przy­padku filtrów z płuka­niem wstecznym czysz­czenie filtra nastę­puje po otwarciu zaworu płuczą­cego. Część filtro­wanej wody jest prze­kie­ro­wy­wana i prze­pływa przez wkład filtra w prze­ciwnym kierunku. W ten sposób cząstki brudu zostają uwol­nione i wypłu­kane przez odpływ. W zależ­ności od modelu płukanie wsteczne może nastę­pować auto­ma­tycznie lub wymagać urucho­mienia ręcz­nego. Należy je prze­pro­wa­dzać co dwa miesiące.

Wszystkie filtry z płuka­niem wstecznym BWT – jak na przy­kład BWT R1 – pracują w trybie dwufa­zo­wego płukania wstecz­nego: w pierw­szej fazie wypłu­ki­wane są duże cząstki, w drugiej nastę­puje odsy­sanie drob­nych cząstek z filtra.

 E1 Einhebelfilter
 E1 Einhebelfilter

Serwis

Najczęstsze pytania dotyczące filtrów do wody

Czy dostawcy wody są zobowiązani do dostarczania higienicznie czystej wody?

Dostawca wody musi zagwarantować doprowadzenie wody zdatnej do picia. Rozporządzenie o wodzie pitnej zawiera rygorystyczne przepisy. Wynika z nich jasno także to, że każda instalacja domowa musi spełniać te istotne wymogi. W domowej sieci w wyniku podgrzewania, stosowania różnych materiałów itp. jakość wody może ulec pogorszeniu, co prowadzi do takich problemów jak zakamienienie i korozja. Odpowiedzialność za jakość wody pitnej na odcinku od wodomierza do kranu przechodzi z dostawcy na właściciela mieszkania. Dlatego to „użytkownik instalacji wody pitnej” jest sam odpowiedzialny za nienaganną jakość wody w miejscu poboru.

Czym jest filtr wody?

W części „Warto wiedzieć” naszego magazynu można przeczytać artykuł wyjaśniający, czym jest filtr wody i jakie są jego zalety.

Jak często należy przeprowadzać konserwację filtra wody pitnej?

Wkład filtra jednodźwigniowego E1 lub filtra wymiennego należy zgodnie z normą wymieniać co 6 miesięcy. Filtry z płukaniem wstecznym należy czyścić co 2 miesiące.

Czym jest wapń?

W części „Warto wiedzieć” naszego magazynu można przeczytać artykuł wyjaśniający, czym jest wapń i skąd się bierze w wodzie do picia.

Czy korozja w rurach wodociągowych może być szkodliwa dla zdrowia?

W wyniku procesów korozji do wody pitnej mogą się przedostawać metale ciężkie pochodzące z materiału, z którego wykonane są rury, co obniża jakość wody. Metale te mogą prowadzić do problemów zdrowotnych zwłaszcza u osób podatnych (niemowląt, osób chorych i starszych).

Dlatego w przypadku niezabezpieczonych rurociągów po długiej stagnacji (gdy przez kilka dni nie korzystano z wody) zaleca się odkręcenie wody, aby pozwolić na spłynięcie wody stojącej w rurach.

Załaduj więcej

Warto wiedzieć

Woda to podstawowa substancja życiowa 1. Dlatego należy koniecznie zadbać o jakość wody, która każdego dnia towarzyszy nam przy wielu czynnościach. Ale jak można zadbać o maksymalną higienę wody pitnej?

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from Vereinigte Staaten. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to internationalen website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country