Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

BWT odkurzacze

Robot basenowy

Robot basenowy
Roboty basenowe BWT zapewniają optymalne czyszczenie, czystą wodę i nieskazitelne powierzchnie. Do cudownie czystego basenu!
Pool und Poolwasser Pool und Poolwasser

Robot base­nowy

Roboty

Dla cudownie czystego basenu

Aby móc cieszyć się nieskrępowaną przyjemnością kąpieli we własnym basenie przez cały sezon, ważne jest, aby basen był regularnie czyszczony. Oprócz optymalnej pielęgnacji wody w basenie, ważną rolę odgrywa również czyszczenie podłogi, ścian i powierzchni. Abyś nie musiał poświęcać więcej czasu na sprzątanie niż jest to konieczne, roboty basenowe BWT ułatwiają Ci prace konserwacyjne. Te małe pomocniki zapewniają optymalne czyszczenie, czystą wodę i nieskazitelne powierzchnie. Jeśli chcesz, aby było to szczególnie wygodne, wybierz model z podłączeniem aplikacji i kontroluj wygodnie czyszczenie basenu za pomocą smartfona lub tabletu. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby basen był piękny i przede wszystkim czysty.

Zalety

Produkty

Robot BWT Basenowy B-Line

Idealny do tworzenia basenów i małych basenów

 • Najlepsza wydaj­ność filtra dzięki filtrowi 4D
 • Czyste po jednym przej­ściu
 • Wygodna i prosta obsługa
 • 4 dysze napę­dowe i 1 dodat­kowa szczotka obro­towa

 

Do robotów basenowych BWT
BWT Poolroboter B200 Video BWT Poolroboter B200 Video

Robot base­nowy BWT D-​Line

Idealny do wszyst­kich typów base­nó­wI­deal

 • dla każdego rodzaju powierzchni
 • Najlepsza wydaj­ność filtra dzięki filtrowi 4D
 • Opty­malna siła ssania dzięki regu­lo­wanym dyszom
 • Szybkie czysz­czenie
 • Wygodna i prosta obsługa
 • Z apli­kacją do wygod­nego stero­wania smart­fonem (tylko D300)

 

Do robotów basenowych BWT
BWT Poolroboter D300 Video BWT Poolroboter D300 Video

Robot basenowy BWT P-Line

Idealne rozwią­zanie do czysz­czenia dużych basenów w domach i śred­nich basenów hote­lo­wych

 • Najlepsza wydaj­ność filtra dzięki filtrowi 4D
 • Czyste po jednym przej­ściu 
 • Wygodna i prosta obsługa
 • 4 dysze napę­dowe i 1 dodat­kowa szczotka obro­towa
Do robotów basenowych BWT
P600 P600

Wybór robota base­no­wego

Istnieje kilka pytań i kryte­riów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpo­wied­niego robota base­no­wego, abyś był zado­wo­lony z decyzji również po jej podjęciu:

Zakres stoso­wania: podłogi i ściany

Pierwszą podsta­wową decyzją powinno być podjęcie decyzji, czy robot base­nowy powi­nien czyścić tylko podłogę, czy także ściany. Urzą­dzenia do ścian są tech­nicznie bardziej wyma­ga­jące.  BWT oferuje do tego celu modele, które dzięki dosko­nałej przy­czep­ności, bez problemu czyszczą ściany i linię wodną.

Kształt i wiel­kość basenu

Roboty base­nowe BWT nadają się do basenów o dowolnym kształcie i rozmiarze oraz skutecznie czyszczą wszystkie rodzaje basenów, zarówno basenów folio­wych, basenów z płyt­kami, jak i polie­stro­wych. Przy wyborze urzą­dzenia należy wziąć pod uwagę wiel­kość basenu (powierzchnię wody w basenie), którą robot base­nowy musi w przy­szłości oczy­ścić.

Wyma­gany sprzęt

W zależ­ności od modelu, roboty base­nowe BWT są dostępne z różnym wypo­sa­że­niem dodat­kowym, które jeszcze bardziej ułatwia ich obsługę i eksplo­atację. W zależ­ności od modelu, urzą­dzenia te posia­dają uchwyt, dzięki czemu ręce nie mają kontaktu z zanie­czysz­cze­niami podczas czysz­czenia filtra. Aby ułatwić trans­port i prze­cho­wy­wanie, niektóre modele, takie jak robot base­nowy BWT D300, zawie­rają wytrzy­mały i prak­tyczny wózek trans­por­towy.

Kontrola apli­kacji

Istnieją również opcje stero­wania robotem base­nowym. Oprócz klasycz­nych i ręcznie stero­wa­nych robotów base­no­wych, istnieją również modele takie jak robot base­nowy BWT D300, który może być wygodnie stero­wany przez apli­kację. 

Pielę­gnacja wody w basenie

Pielęgnacja wody w basenie

Oprócz czyszczenia basenu, regularna pielęgnacja i czyszczenie wody w basenie za pomocą odpowiednich środków pielęgnacyjnych jest niezbędne dla uzyskania najlepszej jakości wody w basenie.

BWT oferuje odpowiedni produkt dla każdej potrzeby. Wysokiej jakości produkty pielęgnacyjne BWT gwarantują najlepszą jakość wody i higienę, a także krystalicznie czystą wodę w basenie.

Do pielęgnacji wody w basenie
Paar Schwimmbecken Paar Schwimmbecken

Serwis

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from Vereinigte Staaten. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to internationalen website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country