Inteligentna łączność ze światem BWT

Aplikacja BWT Best Water Home

Dzięki aplikacji BWT Best Water Home za pośrednictwem telefonu lub tabletu zawsze i wszędzie możesz mieć dostęp do swoich urządzeń BWT, kontrolując ich stan.
BWT@home App BWT@home App

Aplikacja BWT best water home

Aplikacja bwt

Inteligentna łączność z produktami BWT

Witamy w cyfrowym świecie BWT. Ciesz się pełną łącznością dzięki aplikacji BWT Best Water Home. Wygodnie monitoruj swoje urządzenia BWT za pomocą smartfona lub tabletu, bez względu na to, gdzie jesteś. Zawsze masz wgląd do swoich urządzeń i możesz, cieszysz się ich maksymalną obsługą. Zanurz się w świecie BWT i już dziś pobierz aplikację BWT Best Water Home na swój smartfon.

Zalety korzy­stania z apli­kacji BWT

Dzięki aplikacji BWT Best Water Home masz przegląd swoich produktów BWT w dowolnym miejscu i czasie:

 • Polskie menu
 • Nieza­wodne moni­to­ro­wanie statusu produktu BWT
 • Regu­larne przy­po­mnienia zwią­zane z wymianą filtrów w Twoim produkcie
 • Bezpo­średni i szybki kontakt z obsługą klienta BWT i part­nerem serwi­sowym BWT
BWT Best Water Home App BWT Best Water Home App

Pobierz darmową apli­kację

Bezpłatna aplikacja dostępna jest na:
App Store
Google Play

Najczęstsze pytania dotyczące aplikacji BWT Best Water Home

Zakoń­czenie akty­wacji — „Nie znale­ziono insta­la­tora”.

Być może Państwa instalator nie jest jeszcze partnerem BWT. Korzystanie z usług partnerskich jest możliwe tylko we współpracy z partnerem BWT.

Nie można się zalogować do aplikacji.

Proszę sprawdzić połączenie smartfona z Internetem. Zalogowanie się jest możliwe tylko przy aktywnym połączeniu z Internetem.

Proszę sprawdzić dane logowania i w razie potrzeby zresetować hasło.

Czasami konieczna jest konserwacja serwerów. W takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat z informacją, jak długo będą trwać prace serwisowe. Po tym czasie proszę spróbować ponownie.

Urządzenie nie jest widoczne.

Czy aktywacja urządzenia została zakończona? Po dokonaniu aktywacji wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Jeśli jej nie otrzymano, należy zadzwonić na infolinię BWT (obsługa klienta).

Stan urządzenia nie jest zgodny z informacją wyświetlaną w aplikacji.

Proszę sprawdzić połączenie internetowe urządzenia i smartfona.

Po pierwszej aktywacji lub podczas pracy stan urządzenia jest aktualizowany przez sieć GSM tylko raz na godzinę. Może to być powodem rozbieżności. Jeśli po upływie godziny stan wciąż się nie zgadza, proszę zadzwonić na infolinię BWT (obsługa klienta).

Jak aktywować tryb łączności?

Aby móc korzystać z aplikacji BWT Best Water Home, trzeba ją połączyć z posiadanym systemem Perłowa Woda BWT. W tym celu należy aktywować tzw. tryb łączności:

 • W menu kliknąć opcję „Ustawienia”
 • W pozycji „Ustawienia urządzenia” zaznaczyć opcję „Tryb łączności”

Brak komunikatu o procesie po uruchomieniu czynności.

Uruchomienie czynności może trwać do godziny. Jeśli po tym czasie problem nie ustąpi, proszę sprawdzić połączenie urządzenia i smartfona z Internetem.

Jeśli połączenie z Internetem jest poprawne, a po upływie godziny problem nie ustępuje, należy zadzwoń na infolinię BWT (obsługa klienta).

Nie można wyłączyć trybu urlopu.

Ze względów bezpieczeństwa tryb urlopu można wyłączyć tylko bezpośrednio na urządzeniu. Proszę podejść do urządzenia.

Moja aplikacja BWT Best Water Home nie może się połączyć z urządzeniem BWT Perla.

Proszę się upewnić się, że konto użytkownika BWT zostało aktywowane. Jeśli nie mają Państwo jeszcze konta użytkownika, mogą je Państwo z łatwością utworzyć.

Tworzenie konta użytkownika:

 • W prawym górnym rogu wyświetlacza BWT Perla nacisnąć >, aby zarejestrować urządzenie.
 • Przejść do pozycji menu „Rejestracja”. Nacisnąć pole tekstowe i za pomocą wyświetlonej klawiatury wpisać swój adres e-mail.
 • Nacisnąć haczyk w prawym dolnym rogu. W ten sposób zostanie potwierdzony adres e-mail.
 • Nacisnąć pole wyboru dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przycisk DALEJ.
 • Wpisać swój kod pocztowy (na tej podstawie z bazy danych Hydromaps zostanie pobrana informacja o twardości wody w danej lokalizacji).
 • W razie potrzeby wybrać w menu dokładne miejsce i nacisnąć opcję DALEJ.
 • Na koniec podać swój adres i nacisnąć DALEJ.
 • Rejestracja systemu Perłowa Woda BWT została zakończona. Otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji.

Strona internetowa nie otwiera się po kliknięciu łącza.

Czy urządzenie, na którym próbują Państwo uruchomić łącze, jest połączone z Internetem? Proszę to sprawdzić, ponieważ aktywacja online jest możliwa tylko przy aktywnym połączeniu internetowym.

Po otwarciu strony internetowej pojawia się komunikat o błędzie — żądanie serwisowe (już) niedostępne.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Aby je zapewnić, łącza aktywacyjne mają swój termin ważności. Powyższy komunikat oznacza, że dane łącze straciło ważność. Proszą zacząć aktywację urządzenia od początku.
Załaduj więcej

Znajdź Insta­la­tora Blisko Ciebie

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, dział obsługi klienta BWT z przyjemnością Ci pomoże w każdej chwili.
Znajdź instalatora

Visit your local website

Stay on this website