Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

Budownictwo i przemysł

Najlepsza jakość wody

Budownictwo i przemysł
marka BWT gwarantuje profesjonalne uzdatnianie wody: w budownictwie, szpitalach, obiektach przemysłowych i komercyjnych, a także jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę miast i gmin.

Budownictwo i przemysł

Budownictwo i przemysł

Najwyższe bezpieczeństwo higieny w systemach wody pitnej i użytkowej oraz woda wysoko uzdatniona do procesów przemysłowych.

Ze względu na skład wody płynącej z sieci wodociągowej tylko w nielicznych przypadkach można ją wykorzystywać w zakładach produkcyjnych, służbie zdrowia, w przestrzeni publicznej czy budownictwie. Wymogi dotyczące potrzebnej wody są różne w zależności od branży.
Celem BWT jest dostarczenie najwyższej jakości wody w każdej sytuacji. Właśnie z tego powodu w naszych ośrodkach badawczo-rozwojowych pracujemy nad innowacyjnymi technologiami i procedurami uzdatniania wody pitnej, kotłowej, wody chłodzącej, grzewczej i do klimatyzacji oraz wody wysoko uzdatnionej i procesowej. I to na całym świecie!

Rozwiązania branżowe

BWT będzie Ci towarzyszyć począwszy od analizy wody przez uruchomienie urządzeń aż po utrzymanie instalacji do uzdatniania wody, która jest dokładnie dopasowana do Twoich potrzeb. Zapewniamy maksymalną wydajność oraz bezpieczeństwo prawne, techniczne i ekonomiczne.

technology cloud
technology cloud

Niezależnie od tego, jaka jest bieżąca jakość wody i jakie ma ostatecznie spełniać wymogi, firma BWT oferuje skrojone na miarę rozwiązania dla najróżniejszych branż:

  • dla obiektów komercyjnych i przemysłu (np. użytkowników i administratorów nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, hotelarstwa, przemysłu spożywczego i produkcji napojów, przemysłu samochodowego i lotniczego, przemysłu chemicznego i naftowego, przemysłu stalowego i elektrycznego, do produkcji papieru i szkła)
  • dla służby zdrowia (np. szpitali, sanatoriów, domów opieki)
  • dla gmin (np. zaopatrzenie w wodę pitną, pływalnie i termy, budynki urzędowe, szkoły czy przedszkola)

Woda pitna

W zależności od regionu i jego uwarunkowań geologicznych zmienia się także woda oraz jej skład. Są obszary, w których woda jest czysta, okolice z wodą o bardzo wysokiej zawartości wapnia i żelaza, a także tereny, na których woda jest zanieczyszczona szkodliwymi substancjami. ZZmiany klimatyczne i wzrastająca liczba ludności sprawiają, że w wielu miejscach konieczne staje się uzdatnienia wody w celu uzyskania odpowiedniej jakości wody, zdatnej do picia. Niezbędne jest odpowiedzialne traktowanie coraz bardziej kurczących się zasobów wodnych!

Girl drinking water
Girl drinking water

Do zadań, których podjęła się firma BWT, należy także uszlachetnianie cennej wody przeznaczonej do celów spożywczych – w tym celu firma opracowała technologie i procedury nowej generacji. Nie ma znaczenia, czy chodzi o uzdatnianie wody głębinowej, źródlanej, zaopatrzenie w wodę pitną miast i gmin, czy o technologie budowlane. Proces obejmuje przy tym różne działania: z wody odfiltrowuje się wapń i drobne cząsteczki, aby chronić rurociągi przed gromadzeniem się kamienia i osadów. Natomiast szeroko zakrojone zarządzanie higieną służy profilaktyce i usunięciu legionelli oraz innych bakterii.

Jedwabiście miękka woda perłowa dla wszystkich

Specjalnie na potrzeby zwiększonego zapotrzebowania na wodę w dużych obiektach mieszkalnych firma BWT opracowała instalacje do perłowej wody, które zmiękczają twardą wodę i usuwają z niej kamień. Zbyt twarda woda nie tylko zostawia nieestetyczne plamy na armaturze, kafelkach i szkle. Może ona także powodować powstawanie osadów z kamienia kotłowego w rurociągach lub urządzeniach, które wymagają w związku z tym wykonywania drogich napraw.

Jednocześnie instalacje do wody perłowej gwarantują higieniczną, ekonomiczną, chroniącą zasoby i wydajną eksploatację. Od teraz właściciele i wynajmujący obiekty mieszkalne nie muszą już rezygnować z jedwabiście miękkiej, perłowej wody BWT.

Woda kotłowa

Już na etapie planowania instalacji do uzdatniania wody do kotłów parowych i wysokotemperaturowych kotłów wodnych o temperaturze zasilania powyżej 100°C trzeba zastosować się do określonych wytycznych i przepisów. Kto chce tu zaoszczędzić na projekcie i wykonaniu, ten oszczędza w niewłaściwym miejscu: zatrzymujące ciepło osady i korozja prowadzą do zakłóceń w funkcjonowaniu, wysokich kosztów napraw i eksploatacji, a w następstwie także być może do utraty wartości instalacji.

Multiple boiler
Multiple boiler
Uzdatnianie wody kotłowej gwarantuje bezproblemową pracę całej instalacji. Właśnie dlatego firma BWT oferuje optymalne procedury. Uwzględniają one oczywiście wszystkie podstawy prawne, przepisy zakładowe, wymogi producenta kotła, właściwości wody oraz wszelkie wymogi dotyczące jakości wody. Oczywiście mamy przy tym na uwadze także koszty energii, świeżej wody i ścieków.

Woda do chłodzenia i klimatyzacji

Skyline
Skyline

Woda chłodząca

w wielu układach z zamkniętym obiegiem wody chłodzącej sieci wodociagowe często wykonane są z tworzywa sztucznego. W tym wypadku wystarczy jednorazowe napełnienie systemu zmiękczoną lub odsoloną wodą.

W otwartych obiegach chłodzenia, czyli we wszystkich systemach z wieżami chłodniczymi, uzdatnianie wody jest prawie zawsze konieczne. Ze względu na to, że paruje tylko woda, nieustannie wzrasta stężenie soli w wodzie obiegowej. Podwyższona zawartość soli prowadzi do powstawania osadów z kamienia i korozji w wieży chłodniczej oraz w sieci wodociągowej. Ponadto dysze, zawory i kanały chłodnicze mogą zostać zapchane przez glony i drobiny pyłu. Dzięki idealnie uzdatnionej wodzie chłodzącej firma BWT przyczynia się do ekonomicznej i bezawaryjnej pracy wieży chłodniczej.

Woda do układów klimatyzacji

Wiele nowoczesnych budynków jest wyposażonych w instalacje nawilżające powietrze. Niewystarczające lub nieprawidłowe nawilżanie powietrza może mieć ogromny wpływ na zdrowie i samopoczucie przebywających w budynku osób. Podczas planowania i eksploatacji nawilżaczy powietrza decydującą rolę odgrywają aspekty higieniczne.

Do nawilżania powietrza stosuje się przy tym różne procedury. W zależności od zastosowanego systemu firma BWT odpowiednio dopasowuje sposób uzdatniania wody wykorzystywanej do nawilżania powietrza. Często wdraża się np. instalacje odsalające wodę pitną metodą odwróconej osmozy, można je uzupełnić systemami dezynfekującymi. Użycie odsolonej wody pozwala zapobiegać powstawaniu osadów biologicznych i osadów z kamienia.

Woda grzewcza

System grzewczy składa się z wielu podzespołów: kotła, zasobnika buforowego, pomp, zaworów regulacyjnych itd. Aby całość działała bez problemów, wszystkie poszczególne elementy muszą doskonale ze sobą współgrać. Czynnikiem decydującym o wydajnej pracy ogrzewania jest przede wszystkim odpowiednia woda grzewcza, która ma styczność niemal ze wszystkimi podzespołami.

Floor heating system being installed
Floor heating system being installed

Ponadto jednocześnie wielu producentów urządzeń do układów grzewczych w swoich warunkach gwarancji i instrukcjach obsługi wymaga przestrzegania obowiązujących norm i przepisów, dokładnie określających właściwości wody grzewczej (np. VDI w Niemczech, ÖNORM w Austrii).

Bez problemów dzięki odpowiedniej wodzie

Określone składniki wody mogą być przyczyną problemów w układach grzewczych: osady – takie jak kamień kotłowy – mogą np. negatywnie wpływać na przewodność cieplną. Warstwa kamienia o grubości zaledwie jednego milimetra zwiększa zapotrzebowanie energetyczne o jedną dziesiątą. Poza tym nieprawidłowa wartość pH, zbyt wysoka zawartość tlenu lub składników organicznych mogą prowadzić do korozji lub niedrożności poszczególnych elementów układu grzewczego. Tylko właściwie uzdatniona woda grzewcza pozwala na wydajną pracę układu grzewczego, jednocześnie chroniąc go przed uszkodzeniami.

Naturalna woda grzewcza bez dodatków

Projektant lub wykonawca instalacji grzewczej, który chce uniknąć problemów, stawia na naturalną wodę grzewczą zapewnianą przez firmę BWT – bez dodatków chemicznych. Uboga w sole, odwapniona woda jest pozbawiona dokładnie tych składników, które odpowiadają za powstawanie osadów. Prawidłowa ilość soli pozwala też na naturalną regulację wartości pH, która ustala się po kilku tygodniach.

W ten sposób firma BWT zapewnia spełniającą normy, bezpieczną wodę grzewczą. Jeśli będzie to konieczne, usprawnimy funkcjonowanie Twojej instalacji grzewczej: dzięki produktom do filtrowania, czyszczenia, płukania, odpowietrzania, odgazowania i odszlamiania.

Woda procesowa

Wodę wykorzystuje się także do wszelkich możliwych procesów w branży technicznej. W zależności od lokalnej jakości wody, dobiera się odpowiednią technikę uzdatniania. BWT posiada wieloletnie doświadczenie w najróżniejszych obszarach zastosowania: od wody laboratoryjnej i do płukania, przez instalacje do suszenia drewna, aż po produkcję wody mineralnej i wody do testów, służącej np. do przeprowadzania określonych normą testów pralek.

CNC machine coolant
CNC machine coolant
Często potrzebna jest woda o niskiej zawartości soli: np. do mycia szklanek, czyszczenia wysokiej jakości powierzchni, do zastosowania w zmywarkach laboratoryjnych lub podczas eksploatacji urządzeń czyszczących i dezynfekujących. Zbyt duża zawartość soli w wodzie powodowałaby osadzanie się kamienia na naczyniach i aparaturze technicznej.

Woda ultraczysta

Technicznie czysta woda, czyli woda ultraczysta jest niezastąpiona w przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach i najróżniejszych procesach przemysłowych. W przeciwieństwie do wody pitnej, woda ultraczysta nie zawiera żadnych dodatkowych składników, takich jak sole, kamień czy inne zanieczyszczenia.

Purified water being filled in vials
Purified water being filled in vials
Woda ta nie jest zalecana do picia, ale ultraczysta woda jest głównym składnikiem procesów produkcyjnych podczas wytwarzania leków, mikroelektroniki, szkła lub napojów. Ultraczysta woda o stałej, wysokiej jakości jest wykorzystywana zwłaszcza w laboratoriach do czyszczenia i mycia, ale także jako rozpuszczalnik lub nośnik. W zależności od indywidualnego obszaru zastosowania BWT dostarcza rozwiązanie do uzdatniania odpowiadające danym potrzebom.

Uzdatnianie wody morskiej

Tylko niewielka część światowych zasobów wody – niecałe 1% – nadaje się do wykorzystania przez ludzi jako woda pitna. W niektórych regionach niedostateczny lub całkowity brak zaopatrzenia utrudnia dodatkowo dostęp do czystej wody pitnej. Firma BWT opracowała procedurę odsalania wody morskiej, która pozwala uzyskać cenną wodę pitną z nieprzydatnej, słonej wody.

Beach
Beach

Także dla firm działających w regionach o słabej infrastrukturze, nieodzownym warunkiem jest zapewnienie niezależnego doprowadzenia wody. Np. w turystyce coraz ważniejszą rolę odgrywa uzdatnianie wody morskiej. Tylko sprawnie działające zaopatrzenie w wodę zagwarantuje bowiem gościom niezakłócony wypoczynek dzięki czystej wodzie pitnej i jedwabiście miękkiej wodzie perłowej w basenach i strefach relaksu.

Wydajne odsalanie wody morskiej zapewnia doskonałą wodę pitną

Firma BWT posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w odsalaniu wody morskiej. Gwarantujemy nie tylko niskie koszty eksploatacji, poprzez zintegrowane systemy odzyskiwania energii zapewniamy również obniżenie zużycia energii.

Nasze cele to wytwarzanie wody pitnej najwyższej jakości, zrównoważona ochrona coraz bardziej kurczących się zasobów wody oraz przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego.

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from Vereinigte Staaten. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to internationalen website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country