Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

Hotele i gastronomia

Best Water Technology

Hotele i gastronomia
Gdzie dobra woda, tam dobry efekt. pełniejszy aromat kawy i herbaty, chrupiący chleb i wypieki oraz lśniące naczynia.

Hotele i gastronomia

najlepsza woda

Woda wodzie nierówna

Woda odgrywa także zasad­niczą rolę w gastro­nomii i hote­lar­stwie. Gość ma z nią kontakt przy każdym kęsie i każdym łyku. Kawa i herbata przy­rzą­dzone przy użyciu odpo­wied­niej wody uwal­niają pełnię aromatu. Para wodna czyni z pieczywa chrupki, pach­nący smakołyk. Szcze­gólnie w kuchni obowią­zuje hasło: gdzie dobra woda, tam dobry efekt. Chleb zyskuje chru­piącą skórkę, warzywa zacho­wują wita­miny i apetyczny kolor, pieczone potrawy zachwy­cają podnie­bienie soczy­stym smakiem i przy­ru­mie­nioną powierzchnią i wspa­niale pachną. A po posiłku idealna woda zapewni nieska­zi­telną czystość umytych naczyń, szklanek i sztućców. Firma BWT indy­wi­du­alnie uzdatni Twoją wodę na miejscu – w zależ­ności od obszaru zasto­so­wania i jakości wody.

Optymalizacja wody do parzenia kawy i herbaty

Two fresh cups of coffee
Two fresh cups of coffee

Jeśli espresso pite po posiłku nie spełni oczekiwań gościa, może się zdarzyć, że koneser nie będzie już chciał wrócić w to samo miejsce niezależnie od całego menu. Dlatego zarówno w małych kawiarniach, jak i eleganckich restauracjach obowiązuje zasada: aby zadowolić podniebienia gości, potrzebne są produkty najwyższej klasy. Pomaga w tym woda BWT.

Najlepsza kawa z idealnej wody

Woda jest podstawowym składnikiem w wymagającej branży gastronomicznej. Znakomitej jakości woda stanowi bazę do przyrządzania napojów na najwyższym poziomie: doskonałej, zielonej herbaty typu sencha, aromatycznej mokki z kawy rosnącej na wyżynach Etiopii czy eleganckiego espresso z meksykańskich ziaren odmiany Maragogype. Do tego celu służą właśnie wkłady filtracyjne BWT, które można stosować w profesjonalnych ekspresach do kawy.

BWT bestmax PREMIUM to inno­wa­cyjny system filtrów, który uzdatnia wodę pobie­raną do celów gastro­no­micz­nych bezpo­średnio z sieci wodo­cią­gowej. Woda ta jest przy tym oczysz­czana z wszyst­kich niepo­żą­da­nych skład­ników, takich jak kamień, drobne cząsteczki i substancje zmie­nia­jące smak, jak np. chlor.


Dodat­kowa inno­wacja: dzięki tech­no­logii mine­ra­li­zo­wania magnezem wkład filtru­jący wzbo­gaca wodę wodo­cią­gową o cenny magnez. Zapewnia to dosko­nały smak gorą­cych napojów.
BWT bestmax premium product image no image available

Uzdatnianie wody w branży automatów

Coffee machine
Coffee machine

Sukces i porażka w branży automatów do napojów zależą od jakości wody.

Branża nowoczesnych automatów do kawy nazywanych też automatami vendingowymi przeżywa rozkwit. Maszyny osiągnęły jakość pozwalającą na doskonałe wydobycie charakteru i bogactwa aromatu z różnego rodzaju kaw. Wraz z podniesieniem poziomu usług oferowanych przez automaty vendingowe wzrosły także wymogi dotyczące wody, która ma decydujący wpływ na idealny smak kawy. Komu zależy na udoskonaleniu jakości produktów sprzedawanych w automatach vendingowych, ten musi postawić na jak najlepszą wodę. Niezależnie od warunków panujących w danym miejscu.

Odpowiedni produkt do każdej potrzeby związanej z wodą

Na szczególne wymogi branży vendingowej odpowiadamy szeroką gamą produktów. Systemy uzdatniania wody BWT nie tylko gwarantują odczuwalną jakość produktów sprzedawanych w automatach vendingowych, lecz zapewniają także niezawodną ochronę przed osadami z kamienia oraz najwyższe bezpieczeństwo eksploatacji.

BWT bestmax to uniwersalne rozwiązanie filtracyjne opracowane tak, aby spełniać różnorodne wymogi obowiązujące w gastronomii: do ekspresów do kawy, automatów do napojów oraz do wytwarzania czystej pary w piekarnikach i piecach konwekcyjno-parowych.


Efekt pełen smaku: niezmiennie wysoka jakość wszystkich napojów zimnych i gorących oraz wszelkich potraw i wypieków.

BWT bestmax product image no image available

Uzdatnianie wody do pieców konwekcyjno-parowych i piekarników.

Najwyższa jakość wody pozwala uzyskać w gastronomii puszyste wypieki z chrupiącą skórką, warzywa, które zachowują apetyczny kolor i cenne składniki oraz soczyste mięsa, uzyskujące doskonały aromat podczas pieczenia.

Bread dough being kneaded
Bread dough being kneaded
W piecach konwekcyjno-parowych i piekarnikach wysoka jakość wody zapewnia idealny smak potraw: pachnący bochen chleba, delikatny, soczysty stek lub chrupiący półmisek wiosennych warzyw pełnych witamin – wszystko to dzięki znakomitej wodzie. Ponadto uzdatniona na potrzeby gastronomii woda zapobiega osadzaniu się w drogich urządzeniach, takich jak piece konwekcyjno-parowe czy piekarniki kamienia, który zatyka delikatne mikrodysze.

Zesta­wienie zalet:

  • dosko­nale nadaje się do wytwa­rzania pary w piecach konwekcyjno-parowych, piekar­ni­kach i paro­wa­rach
  • usuwa drobne zanie­czysz­czenia, pozo­stały posmak oraz smak chloru
  • chroni cenne urządzenia przed osadami, m.in. z kamienia kotłowego
  • mini­ma­li­zuje ryzyko korozji przez usta­bi­li­zo­wanie wartości pH

BWT bestprotect product image no image available

Uzdatnianie wody w technologii płukania

Clean wine glasses
Clean wine glasses
W gastronomii oprócz jakości potraw i napojów istotną rolę odgrywa też oczywiście strona wizualna. Doskonałe efekty zmywania zapewniają czystość, higienę i nieskazitelny wygląd naczyń, szkła i sztućców.

Liczy się pierwsze wrażenie

Oprócz jakości zmywarki i detergentu decydującą rolę w nadaniu blasku i doskonałego wyglądu naczyń, szkła i sztućców odgrywa także woda. W zależności od swoich cech, woda może pozostawiać na mytych przedmiotach plamy z kamienia i smugi, które negatywnie wpływają na ogólny wizerunek miejsca. Zoptymalizowana woda BWT pomoże wywrzeć na gościach olśniewające wrażenie pod każdym względem.

Zestawienie zalet:

  • znakomite zabezpieczenie przed kamieniem gastronomicznych urządzeń myjących
  • Uzdatnianie wody metodą odwróconej osmozy (usuwanie z wody niepożądanych składników, takich jak sole i substancje tworzące kamień)
  • idealnie nadaje się do uzdatniania dużych ilości wody w celu zapewnienia nieskazitelnie czystych naczyń
  • system zajmuje niewiele miejsca, nie wymaga dużych nakładów w utrzymaniu i jest łatwy w serwisowaniu
BWT bestaqua clean product image no image available

Uzdatnianie wody do dyspenserów

A może coś orzeźwiającego? Obecnie w wielu branżach należy już do dobrego tonu zaoferowanie gościom i odwiedzającym orzeźwiającej wody. Dyspensery do wody to idealne rozwiązanie w hotelach i restauracjach.

Business customers enjoying a glass of fresh water from a water dispenser
Business customers enjoying a glass of fresh water from a water dispenser

Wkłady filtracyjne z magnezem stosowane w nowoczesnych dyspenserach do wody pitnej firmy BWT usuwają z wody wapń, drobinki i substancje zmieniające smak oraz mineralizują wodę magnezem. Woda do dyspensera jest przy tym zupełnie bezproblemowo pobierana bezpośrednio z wodociągu.

To idealne rozwiązanie, które pozwala każdej chwili zaproponować klientom i gościom odrobinę orzeźwienia. Można samodzielnie zdecydować, czy woda będzie podawana w temperaturze pokojowej, jako orzeźwiająco chłodna, czy gorąca.

BWT bestaqua clean product image no image available

Więcej informacji

Więcej informacji dotyczących rozwiązań i produktów do stosowania w branży hotelowo-gastronomicznej znajdziesz tutaj:

Tech­no­logia BWT zawsze i wszę­dzie

Firma BWT oferuje oczy­wi­ście również idealne rozwią­zanie do najróż­niej­szych systemów wody pitnej i użyt­kowej: nieza­leżnie, czy chodzi o odfil­tro­wanie z wody drobinek i zanie­czysz­czeń, zabez­pie­czenie ruro­ciągów przed osadami i kamie­niem, czy o uzyskanie jedwa­bi­ście mięk­kiej, perłowej wody BWT, zwięk­sza­jącej ekono­micz­ność i chro­niącej zasoby. Firma BWT jest także part­nerem w zakresie szeroko poję­tego zarzą­dzania higieną w celach profi­lak­tycz­nych lub przy usuwaniu legio­nelli bądź innych bakterii.

Od dzie­się­cio­leci BWT ma opinię eksperta w uzdat­nianiu wody do basenów i pływalni. Zgodnie z hasłem „Wszystko z jednej ręki”, BWT troszczy się nie tylko o idealną wodę, lecz jako kompe­tentny partner pomaga także w zapla­no­waniu Twojego basenu wraz z atrak­cjami i otocze­niem, skoor­dy­no­waniu prac budow­la­nych oraz zapewnia niezbędny serwis.

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from Vereinigte Staaten. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to internationalen website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country