Hotele i gastronomia

Best Water Technology

Gdzie dobra woda, tam dobry efekt. pełniejszy aromat kawy i herbaty, chrupiący chleb i wypieki oraz lśniące naczynia.

Hotele i gastronomia

BRANŻA HORECA

Woda wodzie nierówna

Woda odgrywa zasadniczą rolę w gastronomii i hotelarstwie. Twój gość ma z nią kontakt przy każdym kęsie i każdym łyku. Kawa i herbata przyrządzone przy użyciu odpowiedniej wody uwalniają pełnię aromatu. Para wodna czyni z pieczywa chrupki, pachnący smakołyk. Szczególnie w kuchni obowiązuje jedna zasada. Gdzie dobra woda, tam dobry efekt. Chleb zyskuje chrupiącą skórkę, warzywa zachowują witaminy i apetyczny kolor, pieczone potrawy zachwycają podniebienie soczystym smakiem, przyrumienioną powierzchnią i wspaniałym zapachem. A po posiłku idealna woda zapewni nieskazitelną czystość umytych naczyń, szklanek i sztućców. BWT indywidualnie uzdatni Twoją wodę na miejscu w zależności od obszaru zastosowania i jakości wody.

Optymalizacja wody do parzenia kawy i herbaty

Two fresh cups of coffee
Two fresh cups of coffee

Jeśli espresso pite po posiłku nie spełni oczekiwań gościa, może się zdarzyć, że koneser nie będzie już chciał wrócić w to samo miejsce niezależnie od całego menu. Dlatego zarówno w małych kawiarniach, jak i eleganckich restauracjach obowiązuje zasada. Aby zadowolić podniebienia gości, potrzebne są produkty najwyższej klasy. BWT Ci w tym pomoże.

Idealna kawa na bazie idealnej wody

Woda jest podstawowym składnikiem w wymagającej i trudnej branży gastronomicznej. Znakomitej jakości woda stanowi bazę do przyrządzania napojów na najwyższym poziomie. Doskonałej, zielonej herbaty typu sencha, aromatycznej mokki z kawy rosnącej na wyżynach Etiopii czy eleganckiego espresso z meksykańskich ziaren odmiany Maragogype. Do tego celu służą wkłady filtracyjne BWT, które można stosować w profesjonalnych ekspresach do kawy.

BWT bestmax PREMIUM

BWT bestmax PREMIUM to innowacyjny system filtrów, który uzdatnia wodę pobieraną do celów gastronomicznych bezpośrednio z sieci wodociągowej. Woda ta jest przy tym oczyszczana ze wszystkich niepożądanych składników, takich jak kamień, drobne cząsteczki i substancje zmieniające smak, jak np. chlor.

Dzięki technologii mineralizowania magnezem wkład filtrujący wzbogaca wodę wodociągową o cenny magnez. Zapewnia to doskonały smak gorących napojów.

Zalety:

 • Smak „PREMIUM” w fili­żance i kubku
 • Nieza­wodna ochrona przed osadem wapiennym
 • Zrów­no­wa­żona mine­ra­li­zacja wody na korzyść Mg2+
 • Najwyższa wydaj­ność dzięki 5-stopniowej filtracji
 • Filtro­wanie wody również w obej­ściu (bypass)
 • Insta­lacja filtra w pozycji poziomej i pionowej
Bestmax premium Bestmax premium

Uzdat­nianie wody w branży auto­matów

Coffee machine
Coffee machine

Sukces w branży vendingu zależą od jakości wody

Branża nowo­cze­snych auto­matów do kawy nazy­wa­nych też auto­ma­tami vendin­go­wymi prze­żywa rozkwit. Maszyny osią­gnęły jakość pozwa­la­jącą na dosko­nałe wydo­bycie charak­teru i bogactwa aromatu z różnego rodzaju kaw. Wraz z podnie­sie­niem poziomu usług ofero­wa­nych przez auto­maty vendin­gowe wzrosły także wymogi doty­czące wody, która ma decy­du­jący wpływ na idealny smak kawy. Komu zależy na udosko­na­leniu jakości produktów sprze­da­wa­nych w auto­ma­tach vendin­go­wych, ten musi postawić na jak najlepszą wodę. Nieza­leżnie od warunków panu­ją­cych w danym miejscu.

Właściwy produkt do właściwej potrzeby

Na szcze­gólne wymogi branży vendin­gowej odpo­wia­damy szeroką gamą produktów. Systemy uzdat­niania wody BWT nie tylko gwaran­tują odczu­walną jakość produktów sprze­da­wa­nych w auto­ma­tach vendin­go­wych, lecz zapew­niają także nieza­wodną ochronę przed osadami z kamienia oraz najwyższe bezpie­czeń­stwo eksplo­atacji.

BWT bestmax

BWT bestmax to uniwersalne rozwiązanie filtracyjne opracowane tak, aby spełniać różnorodne wymogi obowiązujące w gastronomii. Filtr BWT bestmax idealnie nadaje się do ekspresów do kawy, automatów do napojów oraz do wytwarzania czystej pary w piekarnikach i piecach konwekcyjno-parowych.

Efekt pełen smaku to niezmiennie wysoka jakość wszystkich napojów zimnych i gorących oraz wszelkich potraw i wypieków.

Zalety:

 • 5-stopniowa filtracja
 • Wysokowydajna ochrona przed osadem wapiennym
 • Filtrowanie wody również w obejściu (bypass)
 • Bardzo łatwa wymiana filtra
 • Instalacja filtra w pozycji poziomej i pionowej
 • Automatyczna blokada przepływu wody przy wymianie filtra
bestmax bestmax

Uzdatnianie wody do pieców konwekcyjno-parowych i piekarników

Najwyższa jakość wody pozwala uzyskać w gastro­nomii puszyste wypieki z chru­piącą skórką, warzywa, które zacho­wują apetyczny kolor i cenne skład­niki oraz soczyste mięsa, uzysku­jące dosko­nały aromat podczas pieczenia.

Bread dough being kneaded
Bread dough being kneaded
W piecach konwekcyjno-parowych i piekarnikach wysoka jakość wody zapewnia idealny smak potraw. Pachnący bochen chleba, delikatny, soczysty stek lub chrupiący półmisek wiosennych warzyw pełnych witamin. Wszystko to dzięki znakomitej wodzie. Ponadto uzdatniona na potrzeby gastronomii woda zapobiega osadzaniu się w drogich urządzeniach, takich jak piece konwekcyjno-parowe czy piekarniki kamienia, który zatyka delikatne mikro-dysze.

BWT bestprotect

BWT bestprotect jest rozwiązaniem filtracyjnym, które za pomocą znakomitej technologii BWT doskonale chroni urządzenia gastronomiczne do produkcji napojów gorących. Specjalna konstrukcja tych filtrów zapewnia optymalną wartość pH i doskonałą mineralizację wody - dwa czynniki stanowiące idealną podstawę dobrego smaku kawy i espresso. BWT bestprotect niezwykle efektywnie zapobiega odkładaniu się osadu wapiennego i gipsowego, zapewnia stabilną i wysoką wartość pH oraz zapobiega problemom wżeru korozyjnego części ze stali szlachetnej, powodowaną wysoką zawartością soli w wodzie.

Zalety:

 • Optymalizacja wody dla wszystkich rodzajów napojów gorących i zimnych
 • optymalna ochrona urządzeń przed korozją
 • Niezawodne zapobieganie korozji stali szlachetnej
 • Ochrona przed szczególnie trudno rozpuszczalnym osadem jak gips
 • Zminimalizowany nakład na konserwację
 • Utrzymanie wartości urządzeń

bestprotect_PL_1280x1280 bestprotect_PL_1280x640

Uzdat­nianie wody w tech­no­logii płukania

Clean wine glasses
Clean wine glasses
W gastronomii oprócz jakości potraw i napojów istotną rolę odgrywa też oczywiście strona wizualna. Doskonałe efekty zmywania zapewniają czystość, higienę i nieskazitelny wygląd naczyń, szkła i sztućców.

Liczy się pierwsze wrażenie

Oprócz jakości zmywarki i detergentu decydującą rolę w nadaniu blasku i doskonałego wyglądu naczyń, szkła i sztućców odgrywa także woda. W zależności od swoich cech, woda może pozostawiać na mytych przedmiotach plamy z kamienia i smugi, które negatywnie wpływają na ogólny wizerunek miejsca. Zoptymalizowana woda BWT pomoże wywrzeć na gościach olśniewające wrażenie pod każdym względem.

BWT Bestaqua 14 ROC

Dzięki BWT bestaqua 14 ROC BWT Water + more ustanawia nowe standardy optymalizacji wody w branży gastronomicznej.

BWT bestaqua 14 ROC z BWT water + more został specjalnie opracowany do użytku w gastronomii i hotelarstwie. Dzięki unikalnej technologii odwróconej osmozy wyznacza nowe standardy optymalizacji wody. Wyposażony w moduł membranowy BWT bestaqua 14 MEMBRANE, jest bardzo wydajny i wytwarza czystą wodę, na przykład w technologii zmywania naczyń i do wytwarzania pary w piecach konwekcyjno-parowych lub kuchenek parowych lub do prowadzenia pary podczas pieczenia.

Zalety:

 • Kompaktowa, niewielka powierzchnia
 • Łatwa obsługa i kontrola
 • Dla czystej wody, wolnej od niepożądanych składników
 • Najlepsza ochrona podłączonych urządzeń
BWT-Bestaqua-14-ROC-Coffee

Uzdat­nianie wody do dystrybutorów

A może coś orzeźwiającego do picia? Obecnie w wielu firmach w dobrym tonie jest zaoferowanie gościom i odwiedzającym coś do picia. Dystrybutory do wody to idealne rozwiązanie w hotelach i restauracjach.

Business customers enjoying a glass of fresh water from a water dispenser
Business customers enjoying a glass of fresh water from a water dispenser

BWT bestdrink PREMIUM

Wkłady filtracyjne z magnezem stosowane w nowoczesnych dystrybutorach do wody pitnej usuwają z wody wapń, drobinki i substancje zmieniające smak oraz mineralizują wodę magnezem. Woda do dystrybutorów jest pobierana bezpośrednio z sieci wodociągowej.

To idealne rozwiązanie, które pozwala w każdej chwili zaproponować gościom odrobinę orzeźwienia. Można samodzielnie zdecydować, czy woda będzie podawana w temperaturze pokojowej, jako orzeźwiająco chłodna, czy gorąca.

bestdrink-premium_PL_1280x1280 bestdrink-premium_PL_1280x640

Więcej informacji

Więcej infor­macji doty­czą­cych rozwiązań i produktów do stoso­wania w branży hotelowo-​gastronomicznej znaj­dziesz tutaj:

Tech­no­logia BWT zawsze i wszę­dzie

BWT oferuje również idealne rozwią­zanie do najróż­niej­szych systemów wody pitnej i użyt­kowej nieza­leżnie, czy chodzi o odfil­tro­wanie z wody drobinek i zanie­czysz­czeń, zabez­pie­czenie ruro­ciągów przed osadami i kamie­niem, czy o uzyskanie jedwa­bi­ście mięk­kiej, perłowej wody BWT, zwięk­sza­jącej ekono­micz­ność i chro­niącej zasoby. BWT jest także part­nerem w zakresie szeroko poję­tego zarzą­dzania higieną w celach profi­lak­tycz­nych lub przy usuwaniu Legio­nelli bądź innych bakterii.

Od dzie­się­cio­leci BWT ma opinię eksperta w uzdat­nianiu wody do basenów i pływalni. Zgodnie z hasłem „Wszystko z jednej ręki”, BWT troszczy się nie tylko o idealną wodę, lecz jako kompe­tentny partner pomaga także w zapla­no­waniu Twojego basenu wraz z atrak­cjami i otocze­niem, skoor­dy­no­waniu prac budow­la­nych oraz zapewnia niezbędny serwis.

Visit your local website

Stay on this website