KARTY CHARAKTERYSTYKI

W przypadku profesjonalnego stosowania chemikaliów karty charakterystyki zawierają ważne informacje o produkcie, zagrożeniach i bezpiecznej obsłudze, a także o środkach zapobiegających niebezpiecznym sytuacjom. W Europie i wielu innych krajach karty charakterystyki produktów chemicznych i biologicznych muszą być udostępnione przez producenta. Międzynarodowe karty charakterystyki BWT można znaleźć tutaj: www.msds- sys.net

Visit your local website

Stay on this website