Przykładowe ślady CO2

Trzy rodzaje konsumentów

Na trzech wybranych przykładach pokazujemy, jak różne mogą być ślady CO2 i ich zachowania.
CO2 Fussabdruck CO2 Fussabdruck

Typ 1: Konsu­ment świa­domy ekolo­gicznie

Zwracanie uwagi na siebie i środowisko

Świadome, zrównoważone wykorzystanie zasobów jest dla Ciebie bardzo ważne. Ale również bardzo ostrożnie podchodzisz do swojego ciała i jego bilansu energetycznego. Wiedząc, że picie dużej ilości wody jest dobre dla ciała i umysłu. Do tego lubisz używać wody w szklanych butelkach wielokrotnego użytku, które w idealnym przypadku nie podróżowały do Ciebie ze zbyt daleka. Również jeśli chodzi o elektryczność, możesz polegać na tym, co jest produkowane zgodnie z kryteriami ekologicznymi. Jazda na rowerze to Twój ulubiony sposób poruszania się. W końcu podróżujesz tak szybko i elastycznie, a jednocześnie przyjaźnie dla środowiska i kondycji.
Küchenwasserfilter

Przykładowy ślad CO2 dla świadomego ekologicznie konsumenta mógłby wyglądać tak:

Typ ekolog
Typ ekolog

Typ 2: Konsument zorientowany na komfort

Komfort dla Ciebie jest bardzo ważny

Wiesz dokładnie, co jest dla Ciebie najlepsze, a co dobre. Obejmuje to również picie dwóch litrów wody dziennie. Aby ugasić pragnienie, lubisz używać wody domowej w butelkach PET wielokrotnego użytku. Podsumowując, do codziennego życia podchodzisz pragmatycznie i praktycznie. Najszybszym sposobem dotarcia z punktu A do punktu B jest samochód, a wodę i artykuły spożywcze można kupić bez wysiłku. Cenisz sobie również wygodę, jeśli chodzi o energię elektryczną. Po co rozglądać się za zieloną energią, kiedy najłatwiej jest uzyskać normalną energię elektryczną od lokalnego dostawcy.
Frau trinkt Wasser

Przykładowy ślad CO2 dla konsumenta zorientowanego na wygodę mógłby wyglądać następująco:

Typ komfortowy
Typ komfortowy

Typ 3: Konsu­ment biurowy

Dbałość o środowisko w codziennej pracy

Pracu­jesz w biurze, w którym w codziennie pracuje maksy­malnie 12 osób. Zdajesz sobie sprawę z tego, że picie wody podczas pracy jest szcze­gólnie ważne, ponieważ utrzy­muje ciało i głowę w dobrej kondycji. Butelki na wodę wyko­nane z PET wielo­krot­nego użytku często można spotkać na biur­kach i na stołach konfe­ren­cyj­nych. Skąd pochodzi prąd w  Twoim biurze? Oczy­wi­ście najczę­ściej z miksu ener­ge­tycz­nego. Codzien­nych zakupów  wyko­rzy­stu­jesz samo­chód.
Büro trinken

Przy­kła­dowy ślad CO2 dla biura mógłby wyglądać nastę­pu­jąco:

Typ biurowy
Typ biurowy

Oblicz swój własny ślad węglowy

KALKULATOR BWT CO2

Za pomocą naszego kalkulatora CO2 możesz dokładnie obliczyć ślad ekologiczny swojego zużycia wody.

Ponieważ spożycie wody pitnej to łatwy sposób na pozytywny wpływ na osobistą równowagę ekologiczną. Dlatego dowiesz się, jakich produktów możesz użyć, aby szczególnie chronić środowisko i nasz klimat, a może nawet zaoszczędzić na kosztach, nie kupując wody mineralnej.

CO2 Fussabdruck CO2 Fussabdruck

Visit your local website

Stay on this website