AQA drink Pro 20
AQA Drink Pro 20 Slider 2
AQA drink Pro 20
AQA Drink Pro 20 Slider 2

Urządzenie nablatowe BWT AQA drink Pro 20 CAS

Kompaktowy dystrybutor filtrujący, ze stałym podłączeniem do sieci wodnej.

Ten produkt znajdziesz u naszych Partnerów handlowych.
Poproś o wycenę
Numer artykułu: 826024
  • Kompaktowe urządzenie podłączane na stałe do sieci wodociągowej o średniej wydajności 20 l/h
  • Technologia UV na wylocie wody zapewnia większą higienę
  • Wyposażony w filtr Wody Mineralizowanej Magnezem Protect Care z membraną ultrafiltracyjną, zapewniającą bezpieczeństwo i higienę przy wlocie dyspensera do wody
  • Mineralizuje wodę z pomocą cennego magnezu
  • Za naciśnięciem jednego przycisku można uzyskać niegazowaną, schłodzoną lub gazowaną wodę BWT
Skok do

Szczegółowe dane produktu

Urządzenie nablatowe AQA drink Pro 20

AQA drink Pro 20 to mocne, kompaktowe i wszechstronne urządzenie, które nadaje się do wszystkich zastosowań o średnim zużyciu wody – w kuchni, w biurze, na siłowni lub w sklepach. Urządzenie jest wyposażone w 3 opcje przygotowywania wody – niegazowanej, schłodzonej i gazowanej. Wydajność wynosi 20 l/h wody zimnej/gazowanej. Technologia magnezowa BWT i zintegrowana technologia UV zapewniają większą higienę.

Wkład filtrujący redukuje mikroplastik

Filtr do wody wzbogaconej magnezem Protect Care redukuje nieprzyjemne zapachy i substancje wpływające na smak, takie jak chlor oraz metale ciężkie, np. miedź, ołów i nikiel. Opatentowana technologia magnezowa BWT wzbogaca wodę w magnez. Zintegrowana membrana ultrafiltracyjna zatrzymuje nawet 99,9999% bakterii i zmniejsza ilość mikroplastiku do 0,001 mm, zapewniając higieniczne bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo i obsługa serwisowa z jednego źródła

Dzięki wszechstronnemu serwisowi BWT w połączeniu z koncepcją „BWT System Hygiene” zapewniamy nie tylko najwyższy standard higieny, ale przede wszystkim wspaniale smakującą Wodę Mineralizowaną Magnezem.

BWT Services
BWT Services

Wszech­stronny serwis BWT

Idealne doradztwo osobiste

Kupno AQA drink Pro 20 to nie tylko urzą­dzenie: dostawa, montaż i urucho­mienie oraz szcze­gó­łowa instrukcja obsługi urzą­dzenia osobi­ście przez specja­listę z działu obsługi klienta BWT. Pracownik udzieli również instrukcji doty­czą­cych pielę­gnacji i utrzy­mania, wyma­ga­nych do higie­nicznej eksplo­atacji. Nie ma znaczenia, czy urzą­dzenie zostanie kupione, czy wypo­ży­czone.

AQA drink Pro 20

Wszechstronne bezpieczeństwo BWT

3-​stopniowa ochrona, na której można polegać

W systemie BWT System Hygiene kryją się wyra­fi­no­wana tech­no­logia i rozwią­zania produk­towe, dzia­ła­jące w idealnie skoor­dy­no­wa­nych proce­sach

  • Membrana ultra­fil­tra­cyjna w filtrze chro­niąca przed bakte­riami i mikro­pla­sti­kiem przy wlocie do dozow­nika wody.
  • Dzięki specja­li­stycznej wiedzy BWT tech­no­logia UV przy wylocie dystry­bu­tora wody zapewnia dodat­kową dezyn­fekcję.
  • Inte­li­gentny program czysz­czenia i dezyn­fekcji: spraw­dzony, wysoce skuteczny, z wkładem serwi­sowym i kolo­rowym ozna­cze­niem, łatwy do zasto­so­wania oraz biode­gra­do­walny.
AQA drink Pro 20

Szczegóły techniczne

Cechy produktu

Numer artykułu 826024
Liczba użytkowników 20
Woda niegazowana tak
zimna woda tak
Woda gazowana tak
Gorąca woda nie
Wydajność wody niegazowanej 20 l/h
Wydajność wody schłodzonej/wody gazowanej 20 l/h
Temperatura zimnej wody 4 - 12°C
Woda gorąca none
Temperatura wody gorącej none
Wysokość kranu 215cm
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x głęb.) 23 x 39 x 36 cm

Porównanie produktów

AQA Drink Pro 20 Main 3

Urządzenie nablatowe BWT AQA drink Pro 20 CAS

 

Wybrany

AQA drink Pro 20 HCS

Urządzenie nablatowe AQA drink Pro 20 HCS

Więcej
AQA drink Pro 20 HCA

Urządzenie nablatowe AQA drink Pro 20 HCA

Więcej
Liczba użytkowników 20 20 20
Woda niegazowana tak nie tak
zimna woda tak tak tak
Woda gazowana tak tak nie
Gorąca woda nie tak tak
Wydajność wody niegazowanej 20 l/h nie 20 l/h
Wydajność wody schłodzonej/wody gazowanej 20 l/h 20 l/h 20 l/h
Temperatura zimnej wody 4 - 12°C 4 - 12°C 4 - 12°C
Woda gorąca none 9lperhour 9lperhour
Temperatura wody gorącej none 90_95 90_95
Wysokość kranu 215cm 215cm 215cm
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x głęb.) 23 x 39 x 36 cm 23 x 39 x 36 cm 23 x 39 x 36 cm

Smakuje jak woda, tylko lepiej!

Dyspenser do wody AQA drink Pro 20 jest podłączany bezpośrednio do sieci wodociągowej. Dzięki kompaktowej budowie i dostępności dwóch wersji, urządzenia nablatowego lub wolnostojącego – wszędzie znajdzie dla siebie odpowiednie miejsce. W zależności od indywidualnego gustu można uzyskać niegazowaną, schłodzoną lub gazowaną wodę bezpośrednio za naciśnięciem przycisku. Atrakcyjny wygląd i wysoka funkcjonalność modelu sprawiają, że szczególnie łatwo jest go umieścić w małych biurach oraz poczekalniach. Dedykowany filtr BWT uzdatnia zwykłą wodę, nadaje jej przyjemny smak i zapewnia Ci energię na cały dzień.
AQA Drink Pro 20 Slider 2

Zamień wodę z kranu w wyjątkowe doznania smakowe

Wysokiej jakości filtr do wody jest jednym z najprostszych sposobów na zdrowsze życie! Dzięki dyspen­se­rowi do wody z tech­no­logią filtrów firmy BWT można łatwo prze­mienić wodę z kranu w indy­wi­du­alne doznania smakowe – bez względu na to, czy jest niega­zo­wana, zimna, czy gazo­wana. Bez żmud­nego noszenia butelek, bez problemu z chowa­niem w chło­dziarce lub spiżarni, a co najważ­niejsze – bez obcią­żania środo­wiska pustymi plasti­ko­wymi butel­kami jedno­ra­zo­wymi.
AQA Drink Pro 20 Slider 1

Tajemnica, jak uszczęśliwić pracowników, klientów i gości

Regularne picie wody jest niezbędne i przyczynia się do zwiększenia wydajności pracowników i opóźnienia zmęczenia u klientów – niezależnie od tego, czy w biurze, salonie wystawowym, czy sklepie. Ważny minerał magnez pomaga uzyskać energię potrzebną do intensywnego dnia pracy. Dzięki prostemu działaniu dystrybutora wody AQA Drink wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby uzyskać czystą, smaczną wodę pitną z kranu.
AQA Drink Pro 20 Slider 3

Konsultacje

Visit your local website

Stay on this website