Aqualizer red dot
AQUAlizer Station
AQUAlizer Station
AQUAlizer Station
AQUAlizer Station
AQUAlizer Station
Aqualizer red dot
AQUAlizer Station
AQUAlizer Station
AQUAlizer Station
AQUAlizer Station
AQUAlizer Station

Stacja filtrująca AQUAlizer 1 l

Stacja filtrująca do wody stołowej z ręcznym wskaźnikiem wymiany

Sprawdź gdzie kupić
Numer artykułu: 125252562
 • POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA: 1 litr
 • POJEMNOŚĆ NA WODĘ PRZEFILTROWANĄ: 1 litr
 • WSKAŹNIK WYMIANY FILTRA: ręczny
 • DESIGN: elegancki wygląd
 • KONSTRUKCJA: metalowa podstawa dla zwiększenia stabilności, 
 • BEZPIECZEŃSTWO: stacja wykonana z bezpiecznych materiałów, wolna od BPA
 • W ZESTAWIE: stacja filtrująca AQUAlizer Station 1 l wraz z 1 x wkładem filtracyjnym Magnesium Mineralized Water i szklaną elegancką karafką z pokrywką
Skok do
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
FAQ
FOR YOU AND PLANET BLUE

 

Dzięki nowej stacji filtru­jącej BWT AQUAlizer najno­wo­cze­śniejsza este­tyka i tech­no­logia prze­niesie się do Twojej kuchni. Dzięki unikalnej tech­no­logii filtra­cyjnej BWT elegancka stacja prze­kształca Twoją lokalną wodę z kranu w smaczną Mine­ra­li­zo­waną Magnezem wodę BWT.

Łatwy w użyciu

Zdej­mo­wana górna pokrywa umoż­liwia łatwe napeł­nianie zbior­nika pod wszyst­kimi popu­lar­nymi kranami.

Ręczny wyświe­tlacz do wymiany wkładu

Stacja AQUAlizer posiada ręczny wyświe­tlacz po wewnętrznej stronie pokrywy. W ten sposób możesz ustawić datę wymiany filtra (przy­naj­mniej co 30 dni).

W zestawie wkład filtra wody i szklana karafka

W skład zestawu wchodzi stacja filtru­jąca, karafka, 1 wkład Magne­sium Mine­ra­lized Water. Do karafki dołą­czona jest elegancka przy­krywka z sili­ko­nową różową opaską. Istnieje możli­wość doku­pienia dodat­kowej szklanej karafki do zestawu. Stacja AQUAlizer jest kompa­ty­bilna ze wszyst­kimi wkła­dami filtru­ją­cymi BWT.

Szczegóły techniczne

Cechy produktu

Numer artykułu 125252562
Pojemność wody przefiltrowanej 1 l
Pojemność całkowita 1 l
Typ wskaźnika wymiany filtra Ręczny
W zestawie 1 Stacja filtrująca, 1 Wkład , 1 Szklana karafka

Jak uruchomić Stację filtrującą AQUAlizer?

(A) Przed pierwszym użyciem lub przed wymianą zużytego wkładu filtra, wyczyść zbiornik i pokrywę systemu filtra wody BWT detergentem i dokładnie wypłucz ciepłą wodą. Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących ani gąbek do szorowania, ponieważ na systemie filtra wody BWT mogą pojawić się zadrapania. Zbiornik i pokrywę można myć w zmywarce.

(B)  Aby uzyskać najlepszą możliwą wydajność filtra, nowy wkład filtra należy zanurzyć w wodzie wodociągowej na pięć minut. Następnie wylej wodę.

(C) Następnie włóż nowy wkład filtrujący do zbiornika stacji BWT AQUAlizer lekko dociskając. Upewnij się, że system filtra wody BWT jest ustawiony prosto, jest stabilny i że szklana karafka BWT lub butelka do picia są precyzyjnie ustawione pod dźwignią napełniania.

(D) Wyrzucić pierwsze napełnienie i ponownie napełnić system filtra wody BWT. Drobne czarne cząsteczki węgla aktywnego można wypłukać, ale są one całkowicie nieszkodliwe. W takim przypadku zalecamy uzupełnianie i wyrzucanie, aż woda będzie czysta i wolna od cząstek stałych.

(E) Podczas napełniania zbiornika na wodę należy zwrócić uwagę na oznaczenia (1 litr na dzbanek i 0,6 litra na butelkę do picia) na zbiorniku; jest to jedyny sposób, aby upewnić się, że objętość odpowiada poniższemu pojemnikowi.

(F) System filtra wody BWT jest teraz gotowy do użycia.
AQUAlizer FAQ
AQUAlizer FAQ

Skąd mam wiedzieć, kiedy należy wymienić wkład filtrujący w Stacji filtrującej AQUAlizer?

W pokrywie zbiornika na wodę znajduje się ręczny wskaźnik wymiany filtra. Dzięki temu można ustawić datę następnej wymiany wkładu filtrującego. Najpóźniej po 4 tygodniach należy wymienić wkład filtra.

Jak prawidłowo wyczyścić Stację filtrującą AQUAlizer?

Przynajmniej raz w tygodniu czyścić stację filtrującą do wody płynem do mycia naczyń i dokładnie spłucz ciepłą wodą. Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących ani gąbek do szorowania, ponieważ na stacji filtrującej mogą pojawić się zadrapania. Zbiornik i pokrywę można myć w zmywarce.

Ze względów higienicznych BWT zaleca raz w tygodniu gotowanie wkładu filtrującego.

AQUAlizer FAQ


Jak prawidłowo używać Stacji filtrującej AQUAlizer?

Zbiornik na wodę można wyjąć ze stacji AQUAlizer. Napełnij go wodą z kranu, która spełnia wymagania dla wody pitnej, zwróć uwagę na oznaczenia na zbiorniku, aby upewnić się, że pojemnik poniżej nie przeleje się. Należy również upewnić się, że stacja filtrująca jest ustawiony prosto, jest stabilna i że szklana karafka BWT lub butelka do picia są precyzyjnie ustawione pod dźwignią napełniania. Woda z kranu ze zbiornika jest teraz filtrowana przez wkład filtrujący BWT i jest gotowa do codziennego picia.
AQUAlizer FAQ
AQUAlizer FAQ

Jak prawidłowo zmontować Stację filtrującą AQUAlizer?

Stacja AQUAlizer składa się z pięciu części:

 • Podstawa filtra
 • Szklana karafka
 • Zbiornik na wodę
 • Pokrywka zbiornika na wodę
 • Wkład filtra BWT

Umieść podstawę na stabilnej powierzchni. Umieść zbiornik na wodę na podstawie i umieść szklaną karafkę pod korkiem wylotu.

Uruchomić wkład filtrujący BWT zgodnie z opisem. Twoja Stacja filtrująca AQUAlizer jest teraz gotowa do użycia.

Czy materiały, z których produkowany jest dzbanek filtrujący wodę i wkłady filtracyjne, zawierają BPA (bisfenol A)?

Nie, ani dzbanek filtrujący wodę, ani wkłady filtracyjne nie są produkowane z tworzyw sztucznych, które wydzielają do wody plastyfikatory takie jak BPA. Podlega to rygorystycznej kontroli niezależnych instytutów w ramach badań. Dzbanek filtrujący wodę składa się z takich materiałów jak SAN i ABS. Do produkcji wkładów filtracyjnych stosowane są PP i PPS.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Co zrobić ze zużytym wkładem filtracyjnym i dzbankiem filtracyjnym?

Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji!

Wkłady filtracyjne i granulat: zużyte wkłady filtracyjne i wypełnienia filtrów należy utylizować z odpadami domowymi.

Materiał opakowaniowy: Folie i kartony — o ile jest to możliwe w danym miejscu — poddawać sortowaniu. Jest to działanie mające na celu ochronę środowiska.

Dzbanki filtrujące: System dzbanka filtrującego wodę — o ile jest to możliwe w danym miejscu — poddawać sortowaniu. Jest to działanie mające na celu ochronę środowiska.

Wskaźnik wymiany „Easy-Control” to część elektroniczna, która musi być utylizowana zgodnie z lokalnie obowiązującymi regulacjami i przepisami prawa. Wskaźnik wymiany można wyjąć z pokrywki, przykładając śrubokręt do brzegu „Easy-Control”. Wskaźnik „Easy-Control” należy wyjmować z pokrywki tylko w celu utylizacji.

Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ
Załaduj więcej

Change the world, sip by sip

Za pomocą tylko jednego wkładu filtru­ją­cego BWT można zredu­kować nawet do 120 jedno­ra­zo­wych 1-litrowych plasti­ko­wych butelek. Korzy­stanie z lokalnej wody wodo­cią­gowej jest przy­jazne dla środo­wiska i nie wymaga prze­wo­żenia wody w butel­kach wiele setek czy tysięcy kilo­me­trów. W ten sposób niewielkim wysił­kiem możesz zmniej­szyć swój ślad węglowy i uratować Naszą Planetę.
 • For you and planet blue

  120

  jednorazowych plastikowych butelek mniej

Czy wiesz, że…

w Polsce rocznie zużywa się ponad 3 miliardy plasti­ko­wych butelek z wodą? Razem z nami, Ty również możesz przy­czynić się do ochrony Naszej Ziemi!

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

 

Dzięki nowej stacji filtru­jącej BWT AQUAlizer najno­wo­cze­śniejsza este­tyka i tech­no­logia prze­niesie się do Twojej kuchni. Dzięki unikalnej tech­no­logii filtra­cyjnej BWT elegancka stacja prze­kształca Twoją lokalną wodę z kranu w smaczną Mine­ra­li­zo­waną Magnezem wodę BWT.

Łatwy w użyciu

Zdej­mo­wana górna pokrywa umoż­liwia łatwe napeł­nianie zbior­nika pod wszyst­kimi popu­lar­nymi kranami.

Ręczny wyświe­tlacz do wymiany wkładu

Stacja AQUAlizer posiada ręczny wyświe­tlacz po wewnętrznej stronie pokrywy. W ten sposób możesz ustawić datę wymiany filtra (przy­naj­mniej co 30 dni).

W zestawie wkład filtra wody i szklana karafka

W skład zestawu wchodzi stacja filtru­jąca, karafka, 1 wkład Magne­sium Mine­ra­lized Water. Do karafki dołą­czona jest elegancka przy­krywka z sili­ko­nową różową opaską. Istnieje możli­wość doku­pienia dodat­kowej szklanej karafki do zestawu. Stacja AQUAlizer jest kompa­ty­bilna ze wszyst­kimi wkła­dami filtru­ją­cymi BWT.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Szczegóły techniczne

Cechy produktu

Numer artykułu 125252562
Pojemność wody przefiltrowanej 1 l
Pojemność całkowita 1 l
Typ wskaźnika wymiany filtra Ręczny
W zestawie 1 Stacja filtrująca, 1 Wkład , 1 Szklana karafka
FAQ

Jak uruchomić Stację filtrującą AQUAlizer?

(A) Przed pierwszym użyciem lub przed wymianą zużytego wkładu filtra, wyczyść zbiornik i pokrywę systemu filtra wody BWT detergentem i dokładnie wypłucz ciepłą wodą. Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących ani gąbek do szorowania, ponieważ na systemie filtra wody BWT mogą pojawić się zadrapania. Zbiornik i pokrywę można myć w zmywarce.

(B)  Aby uzyskać najlepszą możliwą wydajność filtra, nowy wkład filtra należy zanurzyć w wodzie wodociągowej na pięć minut. Następnie wylej wodę.

(C) Następnie włóż nowy wkład filtrujący do zbiornika stacji BWT AQUAlizer lekko dociskając. Upewnij się, że system filtra wody BWT jest ustawiony prosto, jest stabilny i że szklana karafka BWT lub butelka do picia są precyzyjnie ustawione pod dźwignią napełniania.

(D) Wyrzucić pierwsze napełnienie i ponownie napełnić system filtra wody BWT. Drobne czarne cząsteczki węgla aktywnego można wypłukać, ale są one całkowicie nieszkodliwe. W takim przypadku zalecamy uzupełnianie i wyrzucanie, aż woda będzie czysta i wolna od cząstek stałych.

(E) Podczas napełniania zbiornika na wodę należy zwrócić uwagę na oznaczenia (1 litr na dzbanek i 0,6 litra na butelkę do picia) na zbiorniku; jest to jedyny sposób, aby upewnić się, że objętość odpowiada poniższemu pojemnikowi.

(F) System filtra wody BWT jest teraz gotowy do użycia.
AQUAlizer FAQ
AQUAlizer FAQ

Skąd mam wiedzieć, kiedy należy wymienić wkład filtrujący w Stacji filtrującej AQUAlizer?

W pokrywie zbiornika na wodę znajduje się ręczny wskaźnik wymiany filtra. Dzięki temu można ustawić datę następnej wymiany wkładu filtrującego. Najpóźniej po 4 tygodniach należy wymienić wkład filtra.

Jak prawidłowo wyczyścić Stację filtrującą AQUAlizer?

Przynajmniej raz w tygodniu czyścić stację filtrującą do wody płynem do mycia naczyń i dokładnie spłucz ciepłą wodą. Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących ani gąbek do szorowania, ponieważ na stacji filtrującej mogą pojawić się zadrapania. Zbiornik i pokrywę można myć w zmywarce.

Ze względów higienicznych BWT zaleca raz w tygodniu gotowanie wkładu filtrującego.

AQUAlizer FAQ


Jak prawidłowo używać Stacji filtrującej AQUAlizer?

Zbiornik na wodę można wyjąć ze stacji AQUAlizer. Napełnij go wodą z kranu, która spełnia wymagania dla wody pitnej, zwróć uwagę na oznaczenia na zbiorniku, aby upewnić się, że pojemnik poniżej nie przeleje się. Należy również upewnić się, że stacja filtrująca jest ustawiony prosto, jest stabilna i że szklana karafka BWT lub butelka do picia są precyzyjnie ustawione pod dźwignią napełniania. Woda z kranu ze zbiornika jest teraz filtrowana przez wkład filtrujący BWT i jest gotowa do codziennego picia.
AQUAlizer FAQ
AQUAlizer FAQ

Jak prawidłowo zmontować Stację filtrującą AQUAlizer?

Stacja AQUAlizer składa się z pięciu części:

 • Podstawa filtra
 • Szklana karafka
 • Zbiornik na wodę
 • Pokrywka zbiornika na wodę
 • Wkład filtra BWT

Umieść podstawę na stabilnej powierzchni. Umieść zbiornik na wodę na podstawie i umieść szklaną karafkę pod korkiem wylotu.

Uruchomić wkład filtrujący BWT zgodnie z opisem. Twoja Stacja filtrująca AQUAlizer jest teraz gotowa do użycia.

Czy materiały, z których produkowany jest dzbanek filtrujący wodę i wkłady filtracyjne, zawierają BPA (bisfenol A)?

Nie, ani dzbanek filtrujący wodę, ani wkłady filtracyjne nie są produkowane z tworzyw sztucznych, które wydzielają do wody plastyfikatory takie jak BPA. Podlega to rygorystycznej kontroli niezależnych instytutów w ramach badań. Dzbanek filtrujący wodę składa się z takich materiałów jak SAN i ABS. Do produkcji wkładów filtracyjnych stosowane są PP i PPS.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Co zrobić ze zużytym wkładem filtracyjnym i dzbankiem filtracyjnym?

Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji!

Wkłady filtracyjne i granulat: zużyte wkłady filtracyjne i wypełnienia filtrów należy utylizować z odpadami domowymi.

Materiał opakowaniowy: Folie i kartony — o ile jest to możliwe w danym miejscu — poddawać sortowaniu. Jest to działanie mające na celu ochronę środowiska.

Dzbanki filtrujące: System dzbanka filtrującego wodę — o ile jest to możliwe w danym miejscu — poddawać sortowaniu. Jest to działanie mające na celu ochronę środowiska.

Wskaźnik wymiany „Easy-Control” to część elektroniczna, która musi być utylizowana zgodnie z lokalnie obowiązującymi regulacjami i przepisami prawa. Wskaźnik wymiany można wyjąć z pokrywki, przykładając śrubokręt do brzegu „Easy-Control”. Wskaźnik „Easy-Control” należy wyjmować z pokrywki tylko w celu utylizacji.

Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ
Załaduj więcej
FOR YOU AND PLANET BLUE

Change the world, sip by sip

Za pomocą tylko jednego wkładu filtru­ją­cego BWT można zredu­kować nawet do 120 jedno­ra­zo­wych 1-litrowych plasti­ko­wych butelek. Korzy­stanie z lokalnej wody wodo­cią­gowej jest przy­jazne dla środo­wiska i nie wymaga prze­wo­żenia wody w butel­kach wiele setek czy tysięcy kilo­me­trów. W ten sposób niewielkim wysił­kiem możesz zmniej­szyć swój ślad węglowy i uratować Naszą Planetę.
 • For you and planet blue

  120

  jednorazowych plastikowych butelek mniej

Czy wiesz, że…

w Polsce rocznie zużywa się ponad 3 miliardy plasti­ko­wych butelek z wodą? Razem z nami, Ty również możesz przy­czynić się do ochrony Naszej Ziemi!

Unikalna tech­no­logia filtro­wania

Wielostopniowy proces filtracji wkładu filtrującego Magnez Mineralized Water firmy BWT jest kamieniem milowym w historii rozwoju filtrów. Drobny filtr tkaninowy zmniejsza zawartość gruboziarnistych zanieczyszczeń w wodzie i zatrzymuje cząsteczki. Zmniejsza się zawartość wapnia i metali ciężkich, a jonit zastępuje jony wapnia jonami magnezu. W ten sposób skutecznie chronisz sprzęt AGD przed osadzaniem się kamienia i cieszysz się najlepszą wodą pitną do przygotowania doskonałej herbaty i kawy.
Penguin Aubergine

Więcej magnezu - więcej mocy - więcej smaku

Magnez robi różnicę.

Chociaż magnez jest niezbędnym minerałem dla ludzi, nasze ciała nie są w stanie wytwarzać go w sposób naturalny. Podczas gdy normalne dzienne zapotrzebowanie wynosi ok. 300 mg, potrzeby organizmu mogą być większe w niektórych sytuacjach, na przykład gdy jesteśmy pod wpływem stresu. Często brakuje nam tego minerału ze względu na nasz nowoczesny styl życia. Dlatego ważne jest, abyśmy codziennie włączali magnez do naszych posiłków i napojów.

BWT Magnesium Mineralizer Galery 2

Zrównoważone, lokalne rozwiązanie wodne

Dobre rzeczy w życiu często są na wyciągnięcie ręki.

Konwencjonalna woda butelkowana często musi być transportowana na bardzo duże odległości, zanim dotrze do Ciebie. Jest znacznie lepsza alternatywa: lokalna woda z kranu. BWT oczyszcza wodę na miejscu, zmniejszając w ten sposób niepotrzebne kilometry jedzenia. Zmniejsza to emisje CO2 i pośrednio pomaga w walce ze zmianami klimatycznymi. Jednocześnie, korzystając z wody mineralizowanej magnezem BWT, zmniejszasz również zużycie jednorazowych butelek, które jako odpady z tworzyw sztucznych powodują ogromne problemy środowiskowe w oceanach na świecie.

/BWT/Global Data/Images/Products Mood/BWTMagnesiumMineralizer_galery3_1280x1280
AQUAlizer Station
AQUAlizer Station
Aqualizer station

Stacja filtrująca AQUAlizer 1 l

Visit your local website

Stay on this website