solutech_uszczelniacz
Heating Protection
solutech_uszczelniacz
Heating Protection

Solutech Uszczelniacz

Zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed niewielkimi przeciekami

Sprawdź gdzie kupić
Numer artykułu: C0007471
 • Ochrona instalacji z aluminium (kompatybilny ze wszystkimi metalami)
 • Uszczelnia przecieki
Skok do
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
FAQ
FOR YOU AND PLANET BLUE

Solu­tech Uszczel­niacz jest ciekłym prepa­ratem na bazie skład­ników orga­nicz­nych. Zapewnia skuteczne zabez­pie­czenie przed niewiel­kimi prze­cie­kami. Do zasto­so­wania w insta­la­cjach wielo­ma­te­ria­ło­wych w tym zawie­ra­ją­cych alumi­nium. Nie wpływa na pracę pomp i zaworów. 

Skutecz­ność gwaran­to­wana przez 5 lat

Solu­tech Uszczel­niacz zapo­biega wyciekom i działa od razu. Jak to działa? Aktywny produkt krzepnie w kontakcie z tlenem. Najmniejsze otwory są natych­miast zaty­kane.

Prosta inter­wencja

Aby skorzy­stać z Solu­tech Uszczel­niacz, skon­taktuj się ze swoim specja­listą ds. ogrze­wania. Przy kolejnej konser­wacji Twojego kotła poproś o diagnozę insta­lacji oraz zabieg Solu­tech Całko­wita ochrona. Gwaran­to­wana przez BWT jego stabilna i bezpieczna formuła dosko­nale pasuje do Twojej deli­katnej insta­lacji.

Szczegóły techniczne

Cechy produktu

Numer artykułu C0007471
Kolor preparatu ciemny, prawie czarny
Gestosc 20°C 1.051 +/- 0.002
pH roztworu 33% i 50% 8 +/- 0.2

Jak wygląda procedura użycia Solutech Uszczelniacz?

Procedura użycia:

1. Wymieszać płyn w opakowaniu
2. Wybrać grzejnik w najwyższym punkcie instalacji
3. Odpowietrzyć kaloryfer
4. Upuścić wodę, tak aby móc wlać BWT Solutech Uszczelniacz
5. Dodać produkt do układu grzewczego
6. Otworzyć zawory grzejnikowe
7. Uruchomić instalacje ponownie w trybie ogrzewania przez 15 minut

Jak jest zalecana porcja dawkowania preparatu?

2 × 500ml BWT Solutech Uszczelniacz wystarczy do ochrony instalacji grzewczej o pojemności do 100 litrów. Dwa opakowania BWT Solutech Uszczelniacz wystarczy do zastosowania w domu jednorodzinnym. Do większych instalacji należy użyć kilku opakowań preparatu BWT Solutech Uszczelniacz. Nie ma niebezpieczeństwa przedawkowania preparatu.

W jakich warunkach najlepiej stosować preparat?

Dla uzyskania optymalnej wydajności BWT Solutech Uszczelniacz należy stosować w temperaturze pracy układu. Zużyć w ciągu 2 lat od daty produkcji podanej na etykiecie.

Załaduj więcej

Change the world, sip by sip

Decydując się i kupując produkty BWT nie tylko zaspokajasz swoje potrzeby związane z uzdatnianiem wody, ale również aktywnie przyczyniasz się do ochrony środowiska na naszej planecie. Korzy­stanie z lokalnej wody wodo­cią­gowej, redukowanie ciśnienia w instalacji wodnej, filtracje mechaniczne czy korzystanie z wielorazowych butelek pomagają ograniczyć marnowanie wody i zredukować plastikowe butelki. Dzięki naszym rozwiązaniom i Twojemu zaangażowaniu razem tworzymy dobry klimat dla ekologii. W ten sposób niewielkim kosztem możemy zmienić nasz świat, łyk po łyku.
 • For you and planet blue

  Każda

  jednorazowa plastikowa butelka mniej pomaga

Czy wiesz, że…

w Polsce rocznie zużywa się ponad 3 miliardy plasti­ko­wych butelek z wodą? Razem z nami, Ty również możesz przy­czynić się do ochrony Naszej Ziemi!

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Solu­tech Uszczel­niacz jest ciekłym prepa­ratem na bazie skład­ników orga­nicz­nych. Zapewnia skuteczne zabez­pie­czenie przed niewiel­kimi prze­cie­kami. Do zasto­so­wania w insta­la­cjach wielo­ma­te­ria­ło­wych w tym zawie­ra­ją­cych alumi­nium. Nie wpływa na pracę pomp i zaworów. 

Skutecz­ność gwaran­to­wana przez 5 lat

Solu­tech Uszczel­niacz zapo­biega wyciekom i działa od razu. Jak to działa? Aktywny produkt krzepnie w kontakcie z tlenem. Najmniejsze otwory są natych­miast zaty­kane.

Prosta inter­wencja

Aby skorzy­stać z Solu­tech Uszczel­niacz, skon­taktuj się ze swoim specja­listą ds. ogrze­wania. Przy kolejnej konser­wacji Twojego kotła poproś o diagnozę insta­lacji oraz zabieg Solu­tech Całko­wita ochrona. Gwaran­to­wana przez BWT jego stabilna i bezpieczna formuła dosko­nale pasuje do Twojej deli­katnej insta­lacji.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Szczegóły techniczne

Cechy produktu

Numer artykułu C0007471
Kolor preparatu ciemny, prawie czarny
Gestosc 20°C 1.051 +/- 0.002
pH roztworu 33% i 50% 8 +/- 0.2
FAQ

Jak wygląda procedura użycia Solutech Uszczelniacz?

Procedura użycia:

1. Wymieszać płyn w opakowaniu
2. Wybrać grzejnik w najwyższym punkcie instalacji
3. Odpowietrzyć kaloryfer
4. Upuścić wodę, tak aby móc wlać BWT Solutech Uszczelniacz
5. Dodać produkt do układu grzewczego
6. Otworzyć zawory grzejnikowe
7. Uruchomić instalacje ponownie w trybie ogrzewania przez 15 minut

Jak jest zalecana porcja dawkowania preparatu?

2 × 500ml BWT Solutech Uszczelniacz wystarczy do ochrony instalacji grzewczej o pojemności do 100 litrów. Dwa opakowania BWT Solutech Uszczelniacz wystarczy do zastosowania w domu jednorodzinnym. Do większych instalacji należy użyć kilku opakowań preparatu BWT Solutech Uszczelniacz. Nie ma niebezpieczeństwa przedawkowania preparatu.

W jakich warunkach najlepiej stosować preparat?

Dla uzyskania optymalnej wydajności BWT Solutech Uszczelniacz należy stosować w temperaturze pracy układu. Zużyć w ciągu 2 lat od daty produkcji podanej na etykiecie.

Załaduj więcej
FOR YOU AND PLANET BLUE

Change the world, sip by sip

Decydując się i kupując produkty BWT nie tylko zaspokajasz swoje potrzeby związane z uzdatnianiem wody, ale również aktywnie przyczyniasz się do ochrony środowiska na naszej planecie. Korzy­stanie z lokalnej wody wodo­cią­gowej, redukowanie ciśnienia w instalacji wodnej, filtracje mechaniczne czy korzystanie z wielorazowych butelek pomagają ograniczyć marnowanie wody i zredukować plastikowe butelki. Dzięki naszym rozwiązaniom i Twojemu zaangażowaniu razem tworzymy dobry klimat dla ekologii. W ten sposób niewielkim kosztem możemy zmienić nasz świat, łyk po łyku.
 • For you and planet blue

  Każda

  jednorazowa plastikowa butelka mniej pomaga

Czy wiesz, że…

w Polsce rocznie zużywa się ponad 3 miliardy plasti­ko­wych butelek z wodą? Razem z nami, Ty również możesz przy­czynić się do ochrony Naszej Ziemi!

Akcesoria i materiały eksploatacyjne

Chroń swoją insta­lację grzewczą

Ogrzewanie potrafi być niezwykle drogie, zarówno pod względem wyposażenia, jak i zużytej energii. Dlatego lepiej zadbać o dobrą konserwację systemu ogrzewania centralnego. Czy wiedziałeś, że już 1 milimetr kamienia w systemie sprawia, że zużywasz o 10% więcej energii!
AQA therm Galerie

Lepiej zapo­biegać niż leczyć

Podczas wymiany kotła lub podczas konserwacji problematycznego obwodu specjaliści zaproponują usunięcie osadu. Czyszczenie pozostałości roboczych (w nowych) oraz eliminacja szlamu i tlenków (w renowacji) chronią Twój kocioł i zapewniają oczekiwaną wydajność.
Vermeidung von Korrosion
solutech_uszczelniacz

Solutech Uszczelniacz

solutech_uszczelniacz Solutech Uszczelniacz 500 ml Wybierz wariant produktu

Visit your local website

Stay on this website