bc40
bc40
bc40
bc40
bc40
bc40

Odkurzacz basenowy BWT BC40

Odkurzacz bezprzewodowy

749,00 PLN Rekomendowana cena detaliczna brutto
Sprawdź gdzie kupić
Numer artykułu: 240101076
  • IDEALNY: do basenów
  • ZAKRES CZYSZCZENIA: dno, ściany basenu i linia wody
  • DŁUGOŚĆ CYKLU PRACY: 75 minut
  • FILTRACJA: 1 standardowy worek filtracyjny 6.5l
  • KONTROLA: lampka kontrolna LED
  • BATERIA: akumulator litowo-jonowy z możliwością ładowania
  • WYGODA I DESIGN: bezprzewodowy i łatwy w transporcie
  • W ZESTAWIE: dwa łączniki teleskopowe
Skok do
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Szczegóły produktu

 
Odku­rzacz base­nowy BWT BC40 z łatwo­ścią czyści dno basenów, linię wody oraz ściany. Wbudo­wany mecha­nizm bezpie­czeń­stwa sprawia, że ostrza auto­ma­tycznie prze­stają działać, jeśli się zatkają. Prak­tyczny wskaźnik LED zapala się, gdy urzą­dzenie jest gotowe do użycia, a także infor­muje o zapchaniu filtra lub koniecz­ności nała­do­wania odku­rzacza. Dzięki dużej sile ssącej skutecznie usuwa piasek, żwir i inne zabru­dzenia. Wydajny akumu­lator litowo-​jonowy umoż­liwia czysz­czenie basenu w sposób ciągły do 75 minut bez utraty mocy ssania. Dzięki pojem­nemu workowi filtru­ją­cemu o pojem­ności 6.5 litra odku­rzacz base­nowy może wchłonąć dużą ilość zanie­czysz­czeń. Akumu­la­to­rowy odku­rzacz base­nowy BC40 jest kompa­ty­bilny ze wszyst­kimi stan­dar­do­wymi tycz­kami tele­sko­po­wymi, które są dostępne osobno w sklepie inter­ne­towym BWT. W skład zamó­wienia wchodzą dwa łącz­niki tele­sko­powe o różnych śred­ni­cach.
SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Szczegóły produktu

 
Odku­rzacz base­nowy BWT BC40 z łatwo­ścią czyści dno basenów, linię wody oraz ściany. Wbudo­wany mecha­nizm bezpie­czeń­stwa sprawia, że ostrza auto­ma­tycznie prze­stają działać, jeśli się zatkają. Prak­tyczny wskaźnik LED zapala się, gdy urzą­dzenie jest gotowe do użycia, a także infor­muje o zapchaniu filtra lub koniecz­ności nała­do­wania odku­rzacza. Dzięki dużej sile ssącej skutecznie usuwa piasek, żwir i inne zabru­dzenia. Wydajny akumu­lator litowo-​jonowy umoż­liwia czysz­czenie basenu w sposób ciągły do 75 minut bez utraty mocy ssania. Dzięki pojem­nemu workowi filtru­ją­cemu o pojem­ności 6.5 litra odku­rzacz base­nowy może wchłonąć dużą ilość zanie­czysz­czeń. Akumu­la­to­rowy odku­rzacz base­nowy BC40 jest kompa­ty­bilny ze wszyst­kimi stan­dar­do­wymi tycz­kami tele­sko­po­wymi, które są dostępne osobno w sklepie inter­ne­towym BWT. W skład zamó­wienia wchodzą dwa łącz­niki tele­sko­powe o różnych śred­ni­cach.
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
bc40

Odkurzacz basenowy BWT BC40

749,00 PLN

Visit your local website

Stay on this website