Benamin Algecid
Benamin Algecid

Benamin Algicid Super 10L

Płyn do zwalczania glonów

Sprawdź gdzie kupić
Numer artykułu: 351219
  • Nie zawiera chloru
  • Wymaga transportu ADR
Skok do

Szczegóły dotyczące produktu

Benamin ALGICID SUPER jest płynnym prepa­ratem do zwal­czania glonów i bakterii. Zawiera związki amonowe (czwar­to­rzę­dowe) oraz substancje zapa­chowe, nie zawiera chloru. Własności: niebieska ciecz. Benamin ALGICID SUPER jest silnie dzia­ła­jącym środ­kiem nisz­czącym glony. Preparat ten nie może jednak całko­wicie zastę­pować chloru jako środka dezyn­fe­ku­ją­cego wodę base­nową. Dlatego oprócz Benamin ALGICID SUPER należy raz w tygo­dniu prze­pro­wa­dzać chlo­ro­wanie dawką uderze­niową (przy użyciu tabletek lub granu­latu: Benamin QUICK TABLETTEN lub GRANULAT).
Algicid

Benamin Algicid Super

Benamin Algecid Benamin Algicid Super 10L Wybierz wariant produktu

Visit your local website

Stay on this website