Benamin flock flüssig
Benamin flock flüssig

Benamin Flock Flussig

Płyn do koagulacji zanieczyszczeń

Sprawdź gdzie kupić
Numer artykułu: 351228
  • Dozowane przez pompkę dozującą
  • Nie wymaga transportu ADR
Skok do

Szczegóły dotyczące produktu

Benamin FLOCK FLUSSIG

Benamin FLOCK FLUSSIG jest to bardzo aktywny, gotowy do użytku preparat stosowany do usuwania drobnych zanieczyszczeń i zawiesin koloidalnych. Preparat Benamin FLOCK FLUSSIG zawiera chlorek wodo­ro­tlenku glino­wego. Własności: płynny preparat pozba­wiony barwy i zapachu. Benamin FLOCK FLUSSIG stoso­wany jest jako koagu­lant do usuwania najdrob­niej­szych zanie­czysz­czeń z wody base­nowej. W celu osią­gnięcia jak najlep­szego efektu sedy­men­tacji, wartość pH musi zawierać się w grani­cach pH 6,5 -8,0.

Benamin QUICKFLOCK

Benamin QUICK FLOCK jest to bardzo aktywny, gotowy do użytku preparat stosowany do usuwania drobnych zanieczyszczeń i zawiesin koloidalnych. Preparat zawiera poli­chlorek glinu. Własności: płynny preparat pozba­wiony barwy i zapachu. Benamin QUICKFLOCK jest stoso­wany jako koagu­lant do usuwania najdrob­niej­szych zanie­czysz­czeń z wody base­nowej. Osią­gnięcie najlep­szego efektu sedy­men­tacji - wartość pH wody base­nowej musi zawierać się w grani­cach pH 6,8 - 7,2.

Benamin flock flüssig

Benamin Flock Flussig

Benamin flock flüssig Benamin Flock Flussig 20kg Wybierz wariant produktu

Visit your local website

Stay on this website