BWT Wanna SPA ST.4.31

Wersja wolnostojąca

Ten produkt znajdziesz u naszych Partnerów handlowych.
Poproś o wycenę
Numer artykułu: 31161200
  • Przeznaczona dla 4-5 osób
  • Wanna wolnostojąca
  • Możliwość wbudowania w podłoże
  • Pojemność 1000l
Skok do

Szcze­góły doty­czące produktu

Wanna Spa BWT ST 4.31 z hydro­ma­sażem to gwarancja dosko­na­łego samo­po­czucia. Najwyż­szej jakości wyko­nanie połą­czone z opty­malnym rozło­że­niem dysz masu­ją­cych. Zain­we­stuj w swój komfort i podaruj sobie chwilę relaksu.

Rodzaje dysz masu­ją­cych. W tym modelu wanny SPA BWT ST 4.31 umiesz­czono aż 31 dysz do masażu i 16 dysz do masażu powietrz­nego (wersja z dmuchawą). Masują one okre­ślone części ciała, w zależ­ności od leżaka. Nakie­ro­wane są na maso­wanie ramion, karku, pleców, nóg, czy stóp. Wanna masu­jąca posiada 4 siedziska, zaopa­trzone w wygodne zagłówki, dzięki czemu głowa spoczywa wygodnie. Siedziska są specjalnie wypro­fi­lo­wane i zapro­jek­to­wano je tak, aby naśla­do­wały kontu­rami Twojego ciała, co pozwala Ci na głębokie odprę­żenie. Ponadto leżaki usta­wione są naprze­ciwko siebie, dzięki czemu można cieszyć się momen­tami relaksu z najbliż­szymi.

Zalety este­tyczne. Do walorów este­tycz­nych należy zali­czyć elegancką, szarą obudowę z drewna i kolo­rowe światło LED zamon­to­wane w wannie.

Pool Lady
Pool Lady

Szczegóły techniczne

Cechy produktu

Numer artykułu 31161200
Ilość pozycji masażu 4
Ilość dysz do hydromasażu 31
Ilość dysz do masażu powietrznego 16
Waga 300 kg
Waga z wodą 1300 kg
Pojemność 1000 l
Wymiary dł./szer./wys. 200 x 200 x 80 cm
BWT Wanna SPA

BWT Wanna SPA ST.4.31

Visit your local website

Stay on this website