Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BETTER
DUPLEX

BWT Perla

Obecnie ten artykuł można otrzymać tylko na życzenie.
Poproś o wycenę
Artykułu numer:11424
  • System Duplex dla wody miękkiej na 24 godziny
  • 100% łączności poprzez GSM, WLAN, LAN i BWT Best Water Home App
  • Samokontrola za pomocą funkcji Auto Check
  • Wyświetlacz dotykowy Multi Info
Skok do

Ciesz się, chroń, oszczędzaj

Szczegóły dotyczące produktu

BWT Perla – opra­co­wany dla tych, którzy nie idą na abso­lutnie żadne kompro­misy. Dwie kolumny z mate­riałem wymien­nika zapew­niają jedwa­bi­ście miękką wodę perłową BWT przez całą dobę i najwyższy możliwy szczy­towy prze­pływ wody.

Jeśli mate­riał wymienny jednej kolumny jonowej jest wyczer­pany, druga auto­ma­tycznie zaczyna pracować. Dzięki temu jedwa­bi­ście miękka woda z kora­lików BWT jest dostępna dla Ciebie 24 godziny na dobę - 7 dni w tygo­dniu bez przerwy. Dzięki adap­ta­cyjnej pracy równo­le­głej, BWT Perla osiąga również najwyższy szczy­towy prze­pływ wody do 53 litrów na minutę. Oznacza to, że jedwa­bi­ście miękka perłowa woda może zawsze wypływać przy wyjmo­waniu z kilku kranów jedno­cze­śnie lub podczas korzy­stania z nowo­cze­snych komfor­to­wych prysz­niców.

Systemy bezpie­czeń­stwa

Systemy bezpie­czeń­stwa BWT w BWT Perla One chronią również komplek­sowo Twój dom przed szko­dami wyrzą­dzo­nymi przez wodę:

  • AQA Guard Czujnik(y) gleby: Do 10 czuj­ników kontro­luje wilgot­ność gleby (natych­mia­stowe zabez­pie­czenie np. przed pęknię­ciem węża pralki).
  • AQA Stop: Zabez­pie­czenie przed wycie­kiem, które jest niezbędne w przy­padku awarii, jest bezpłatne na pokła­dzie. Jeśli czujnik AQA Guard wykryje wilgoć, AQA Stop wyłącza dopływ wody do domu.
  • AQA Watch: Funkcja alar­mowa w przy­padku prze­kro­czenia stale niskich wartości prze­pływu.

Szczegóły techniczne

Cechy produktu

Artykułu numer 11424
Wymiary (szer.x gł.x wys.) 394 x 797 x 505
Wielkość gospodarstwa domowego do 8 osób
AQA Watch Funkcja Tak
AQA Stop Funkcja Tak
Akcesoria przyłączeniowe tak
Zapas solny 32 kg
Spożycie soli 0,48
Wysoki stopień bezpieczeństwa przelewu mm 410
Tempo przepływu 3_2
BWT Perla

BWT Perla

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country