Wyjazd dla 15 Najlepszych Instalatorów BWT na Tor Bednary

bednary z bwt
bednary z bwt

W ramach promocji Uruchamiaj i zarabiaj zabraliśmy 15 najlepszych instalatorów na motoryzacyjny event, który odbył się 17.06.2024 roku

.

Nasi Najlepsi Insta­la­torzy na Torze Bednary!

Kiedy mówisz BWT, myślisz szybka jazda! Z dumą ogła­szamy, że zorga­ni­zo­wa­liśmy wyjąt­kowy event na Torze Bednary, nieda­leko Poznania, dla 15 najlep­szych insta­la­torów z programu BWT CLUB MATE. W ramach promocji "Urucha­miaj i zara­biaj" nasi najbar­dziej zaan­ga­żo­wani insta­la­torzy, którzy w okresie od lutego do końca maja zain­sta­lo­wali największą ilość zmięk­czaczy BWT, mieli okazję przeżyć nieza­po­mniane chwile.

Bezpie­czeń­stwo i inno­wacja – to nasza droga

Naszym insta­la­torom codziennie towa­rzyszy wiele kilo­me­trów podróży do klientów. Dlatego posta­no­wi­liśmy zadbać o ich bezpie­czeń­stwo, orga­ni­zując na torze bezpieczną szkołę jazdy. W programie znalazło się wycho­dzenie z poślizgu, kontro­lo­wanie toru pojazdu, poprawna pozycja za kierow­nicą czy hamo­wanie awaryjne. Dodat­kowo każdy miał do dyspo­zycji symu­lator dacho­wania.

To nie tylko była nauka, ale również świetna zabawa, dzięki której nasi insta­la­torzy mogli poprawić swoje umie­jęt­ności i zwięk­szyć bezpie­czeń­stwo na drodze.

Dla jeszcze więk­szej dawki adre­na­liny, zorga­ni­zo­wa­liśmy wyścigi gokartów. Rywa­li­zacja była zacięta, a uśmiechy na twarzach uczest­ników nie miały końca! To dosko­nały sposób na zacie­śnianie więzi i wspólne prze­ży­wanie emocji.

BWT to firma z wielo­letnim stażem, której nazwa jest syno­nimem jakości i inno­wacji. W ramach programu BWT CLUB MATE, stawiamy na ciągły rozwój naszych insta­la­torów. Podczas eventu, uczest­nicy prze­szli przez szko­lenie, które pozwo­liło im na dosko­na­lenie swoich umie­jęt­ności i poznanie najnow­szych tech­no­logii BWT.

bednary z bwt
bednary z bwt

Dołącz do BWT CLUB MATE – doskonal się i baw razem z nami

BWT CLUB MATE to nie tylko program lojalnościowy – to prawdziwa paczka kumpli po fachu! Wspólnie wymieniamy się opiniami, doświadczeniami i wspieramy się nawzajem. Dołączając do BWT CLUB MATE, zyskujesz dostęp do:

- atrakcyjnych promocji

- ekscytujących eventów

- najnowszych szkoleń

 

BWT – Jakość, której możesz zaufać!

Dołącz do nas i doświadcz różnicy, jaką przynosi bycie częścią naszej profesjonalnej, innowacyjnej i pełnej pasji społeczności. Razem możemy osiągnąć więcej!

Zapraszamy do BWT CLUB MATE – razem budujemy lepszą przyszłość instalacji wodnych!

Visit your local website

Stay on this website