Vida Manual
Vida Manual
Vida Weiß
Magnesium Mineralized Water
szklanka_magnez
Vida manual Timer
Vida Fridge
Vida Manual
Vida Manual
Vida Weiß
Magnesium Mineralized Water
szklanka_magnez
Vida manual Timer
Vida Fridge

Dzbanek filtrujący Vida 2,6 l

z ręcznym wskaźnikiem wymiany filtra

Kolor: Pure White
114,99 PLN Rekomendowana cena detaliczna brutto
Sprawdź gdzie kupić
Numer artykułu:815481-A
 • POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA: 2,6 litra
 • POJEMNOŚĆ NA WODĘ PRZEFILTROWANĄ: 1,4 litra
 • WSKAŹNIK WYMIANY FILTRA: ręczny
 • SYSTEM EASY-FILL: łatwe nalewanie bez konieczności zdejmowania pokrywy górnej
 • BEZPIECZEŃSTWO: dzbanek wykonany z bezpiecznych materiałów, wolny od BPA
 • W ZESTAWIE: dzbanek filtrujący Vida 2,6 l wraz z 1 x wkładem filtracyjnym Magnesium Mineralized Water
Skok do
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
FAQ
FOR YOU AND PLANET BLUE

Dzbanek filtra­cyjny BWT Vida o pojem­ności całko­witej 2,6 litra pozwala na prze­cho­wy­wanie 1,4 l prze­fil­tro­wanej wody. To prak­tyczny produkt dla małych gospo­darstw domo­wych. Dzięki unikalnej tech­no­logii filtra­cyjnej BWT Vida prze­kształca lokalną wodę z kranu w smaczną Mine­ra­li­zo­waną Magnezem wodę BWT.

Łatwy w użyciu

Dzięki rozwią­zaniu Easy-​fill nie ma koniecz­ność zdej­mo­wania pokrywki, aby nalać świeżą wodę. Dzbanek filtra­cyjny Vida nie zawiera BPA i można go łatwo czyścić w zmywarce. Dzięki dosko­na­łemu wzor­nictwu i rozmiarom Vida pasuje do wszyst­kich stan­dar­do­wych drzwi lodówki.

Ręczny wskaźnik
 
Manu­alny wskaźnik umoż­liwia usta­lenie daty kolejnej wymiany wkładu filtra. Prosty i intu­icyjny w swoim dzia­łaniu.

 


Szczegóły techniczne

Cechy produktu

Numer artykułu 815481-A
Wymiary (szer. x wys. gł.) 11,3 x 27,8 x 25,2 cm
Pojemność wody przefiltrowanej 1,4 l
Pojemność całkowita 2,6 l
Typ wskaźnika wymiany filtra Easy-Control (licznik elektroniczny)
W zestawie 1 dzbanek, 1 wkład filtracyjny

Jak najlepiej działa napełnianie?

Ustawić otwór „Easy-Fill” bezpośrednio pod kranem i przytrzymać filtr wody przechylony lekko do przodu, aby nie dopuścić do pryskania. Odkręcić kran i skierować strumień wody na przednią stronę otworu klapy. W miarę możliwości napełnić lejek całkowicie. Woda przepływa sama przez wkład filtracyjny.

Na co muszę zwrócić uwagę w moim dzbanku filtrującym wodę?

Nie narażać dzbanka ani wkładu filtracyjnego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nie filtrować więcej niż osiem do dziesięciu litrów wody dziennie.

Używać wyłącznie zimnej wody z kranu, której jakość odpowiada wymogom prawnym dotyczącym wody pitnej. Dzbanki filtrujące wodę BWT nie są przystosowane do uzdatniania wody niewiadomego pochodzenia do jakości wody pitnej.

Osobom o słabszej odporności oraz w przypadku przygotowywania pokarmu dla niemowląt zalecamy dodatkowo przegotowanie przefiltrowanej wody.

Do czyszczenia elementów filtra nie wolno używać szorujących środków czyszczących. W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu zalecamy przechowywanie systemu dzbanka filtrującego wodę wraz z wkładem filtrującym w lodówce.

W przypadku przerwy w użytkowaniu trwającej dłuższej niż dwa dni — na przykład przez weekend — zalecamy wylać pierwsze napełnienie i ponownie napełnić dzbanek filtrujący wodę.

Jeżeli dzbanek filtrujący wodę nie będzie używany przez ponad dwa tygodnie, należy wymienić wkład filtracyjny.

Na co muszę zwrócić uwagę podczas pierwszego użycia i wymiany wkładu filtracyjnego?

Tischwasserfilter FAQPrzed pierwszym użyciem lub po wymianie wkładu filtracyjnego należy wyczyścić pojemnik, lejek i pokrywkę systemu dzbanka filtrującego wodę BWT przy użyciu środka do mycia naczyń oraz dokładnie przepłukać ciepłą wodą. Nie używać do tego celu szorujących środków czyszczących ani szorstkiej gąbki, ponieważ może to spowodować zarysowania dzbanka filtrującego wodę BWT. Pojemnik i lejek można myć w zmywarce. Pokrywki nie wolno myć w zmywarce.

Tischwasserfilter FAQAby zapewnić najlepszą możliwą skuteczność filtra, zalecamy włożenie nowego wkładu filtracyjnego na pięć minut do wody z kranu, a następnie wylanie tej wody.

 

Tischwasserfilter FAQPóźniej należy włożyć nowy wkład filtracyjny przez lekkie dociśnięcie do lejka systemu dzbanka filtrującego wodę.

 

Tischwasserfilter FAQJeżeli dzbanek filtrujący wodę jest wyposażony w automatyczny system napełniania „Easy-Fill” w pokrywce, nie trzeba zdejmować pokrywki podczas napełniania. System „Easy-Fill” otwiera się automatycznie, kiedy strumień wody dojdzie do otworu i zamyka się samoczynnie po napełnieniu.
Pierwszą przefiltrowaną wodę po napełnieniu należy wylać i ponownie napełnić system dzbanka filtrującego wodę BWT. Na początku w wodzie mogą się znajdować drobne czarne cząstki. Jest to całkowicie nieszkodliwy węgiel aktywny wypłukany z filtra. W takim przypadku zalecamy ponowne napełnienie, aż woda będzie czysta i wolna od cząstek.

System dzbanka filtrującego wodę BWT jest gotowy do użycia.

Gdzie i jak długo mogę najlepiej przechowywać przefiltrowaną wodę?

 • Najlepiej przechowywać przefiltrowaną wodę w lodówce.
 • Nasze modele idealnie mieszczą się w większości powszechnie stosowanych drzwi lodówek.
 • Przefiltrowanej wody nie należy przechowywać dłużej niż 24 godziny.

Jeżeli woda będzie stała w pojemniku ponad 24 godziny, należy ją wylać i przefiltrować świeżą wodę.

Tischwasserfilter FAQ
lodówka

Jak najlepiej dbać o dzbanek filtrujący?

 • Dzbanek filtrujący należy myć raz w tygodniu wodą z delikatnym mydłem i dokładnie wypłukać ciepłą wodą. Nie używać szorujących środków czyszczących ani szorstkich gąbek, ponieważ może to spowodować zarysowania systemu filtrowania wody. Pojemnik i lejek można myć w zmywarce.
 • W trakcie korzystania z systemu filtrowania wody w szczególności na jego pokrywce mogą powstawać plamy kamienia w wyniku wysychania kropli wody. Plamy kamienia można usuwać powszechnie dostępnymi odkamieniaczami.
 • Pokrywki z „Easy-Control” nie wolno myć w zmywarce.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Czy materiały, z których produkowany jest dzbanek filtrujący wodę i wkłady filtracyjne, zawierają BPA (bisfenol A)?

Nie, ani dzbanek filtrujący wodę, ani wkłady filtracyjne nie są produkowane z tworzyw sztucznych, które wydzielają do wody plastyfikatory takie jak BPA. Podlega to rygorystycznej kontroli niezależnych instytutów w ramach badań. Dzbanek filtrujący wodę składa się z takich materiałów jak SAN i ABS. Do produkcji wkładów filtracyjnych stosowane są PP i PPS.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Co zrobić ze zużytym wkładem filtracyjnym i dzbankiem filtracyjnym?

Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji!

Wkłady filtracyjne i granulat: zużyte wkłady filtracyjne i wypełnienia filtrów należy utylizować z odpadami domowymi.

Materiał opakowaniowy: Folie i kartony — o ile jest to możliwe w danym miejscu — poddawać sortowaniu. Jest to działanie mające na celu ochronę środowiska.

Dzbanki filtrujące: System dzbanka filtrującego wodę — o ile jest to możliwe w danym miejscu — poddawać sortowaniu. Jest to działanie mające na celu ochronę środowiska.

Wskaźnik wymiany „Easy-Control” to część elektroniczna, która musi być utylizowana zgodnie z lokalnie obowiązującymi regulacjami i przepisami prawa. Wskaźnik wymiany można wyjąć z pokrywki, przykładając śrubokręt do brzegu „Easy-Control”. Wskaźnik „Easy-Control” należy wyjmować z pokrywki tylko w celu utylizacji.

Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ
Załaduj więcej

Change the world, sip by sip

Za pomocą tylko jednego wkładu filtru­ją­cego BWT można zredu­kować nawet do 120 jedno­ra­zo­wych 1-litrowych plasti­ko­wych butelek. Korzy­stanie z lokalnej wody wodo­cią­gowej jest przy­jazne dla środo­wiska i nie wymaga prze­wo­żenia wody w butel­kach wiele setek czy tysięcy kilo­me­trów. W ten sposób niewielkim wysił­kiem możesz zmniej­szyć swój ślad węglowy i uratować Naszą Planetę.
 • For you and planet blue

  120

  jednorazowych plastikowych butelek mniej

Czy wiesz, że…

w Polsce rocznie zużywa się ponad 3 miliardy plasti­ko­wych butelek z wodą? Razem z nami, Ty również możesz przy­czynić się do ochrony Naszej Ziemi!

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Dzbanek filtra­cyjny BWT Vida o pojem­ności całko­witej 2,6 litra pozwala na prze­cho­wy­wanie 1,4 l prze­fil­tro­wanej wody. To prak­tyczny produkt dla małych gospo­darstw domo­wych. Dzięki unikalnej tech­no­logii filtra­cyjnej BWT Vida prze­kształca lokalną wodę z kranu w smaczną Mine­ra­li­zo­waną Magnezem wodę BWT.

Łatwy w użyciu

Dzięki rozwią­zaniu Easy-​fill nie ma koniecz­ność zdej­mo­wania pokrywki, aby nalać świeżą wodę. Dzbanek filtra­cyjny Vida nie zawiera BPA i można go łatwo czyścić w zmywarce. Dzięki dosko­na­łemu wzor­nictwu i rozmiarom Vida pasuje do wszyst­kich stan­dar­do­wych drzwi lodówki.

Ręczny wskaźnik
 
Manu­alny wskaźnik umoż­liwia usta­lenie daty kolejnej wymiany wkładu filtra. Prosty i intu­icyjny w swoim dzia­łaniu.

 


SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Szczegóły techniczne

Cechy produktu

Numer artykułu 815481-A
Wymiary (szer. x wys. gł.) 11,3 x 27,8 x 25,2 cm
Pojemność wody przefiltrowanej 1,4 l
Pojemność całkowita 2,6 l
Typ wskaźnika wymiany filtra Easy-Control (licznik elektroniczny)
W zestawie 1 dzbanek, 1 wkład filtracyjny
FAQ

Jak najlepiej działa napełnianie?

Ustawić otwór „Easy-Fill” bezpośrednio pod kranem i przytrzymać filtr wody przechylony lekko do przodu, aby nie dopuścić do pryskania. Odkręcić kran i skierować strumień wody na przednią stronę otworu klapy. W miarę możliwości napełnić lejek całkowicie. Woda przepływa sama przez wkład filtracyjny.

Na co muszę zwrócić uwagę w moim dzbanku filtrującym wodę?

Nie narażać dzbanka ani wkładu filtracyjnego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nie filtrować więcej niż osiem do dziesięciu litrów wody dziennie.

Używać wyłącznie zimnej wody z kranu, której jakość odpowiada wymogom prawnym dotyczącym wody pitnej. Dzbanki filtrujące wodę BWT nie są przystosowane do uzdatniania wody niewiadomego pochodzenia do jakości wody pitnej.

Osobom o słabszej odporności oraz w przypadku przygotowywania pokarmu dla niemowląt zalecamy dodatkowo przegotowanie przefiltrowanej wody.

Do czyszczenia elementów filtra nie wolno używać szorujących środków czyszczących. W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu zalecamy przechowywanie systemu dzbanka filtrującego wodę wraz z wkładem filtrującym w lodówce.

W przypadku przerwy w użytkowaniu trwającej dłuższej niż dwa dni — na przykład przez weekend — zalecamy wylać pierwsze napełnienie i ponownie napełnić dzbanek filtrujący wodę.

Jeżeli dzbanek filtrujący wodę nie będzie używany przez ponad dwa tygodnie, należy wymienić wkład filtracyjny.

Na co muszę zwrócić uwagę podczas pierwszego użycia i wymiany wkładu filtracyjnego?

Tischwasserfilter FAQPrzed pierwszym użyciem lub po wymianie wkładu filtracyjnego należy wyczyścić pojemnik, lejek i pokrywkę systemu dzbanka filtrującego wodę BWT przy użyciu środka do mycia naczyń oraz dokładnie przepłukać ciepłą wodą. Nie używać do tego celu szorujących środków czyszczących ani szorstkiej gąbki, ponieważ może to spowodować zarysowania dzbanka filtrującego wodę BWT. Pojemnik i lejek można myć w zmywarce. Pokrywki nie wolno myć w zmywarce.

Tischwasserfilter FAQAby zapewnić najlepszą możliwą skuteczność filtra, zalecamy włożenie nowego wkładu filtracyjnego na pięć minut do wody z kranu, a następnie wylanie tej wody.

 

Tischwasserfilter FAQPóźniej należy włożyć nowy wkład filtracyjny przez lekkie dociśnięcie do lejka systemu dzbanka filtrującego wodę.

 

Tischwasserfilter FAQJeżeli dzbanek filtrujący wodę jest wyposażony w automatyczny system napełniania „Easy-Fill” w pokrywce, nie trzeba zdejmować pokrywki podczas napełniania. System „Easy-Fill” otwiera się automatycznie, kiedy strumień wody dojdzie do otworu i zamyka się samoczynnie po napełnieniu.
Pierwszą przefiltrowaną wodę po napełnieniu należy wylać i ponownie napełnić system dzbanka filtrującego wodę BWT. Na początku w wodzie mogą się znajdować drobne czarne cząstki. Jest to całkowicie nieszkodliwy węgiel aktywny wypłukany z filtra. W takim przypadku zalecamy ponowne napełnienie, aż woda będzie czysta i wolna od cząstek.

System dzbanka filtrującego wodę BWT jest gotowy do użycia.

Gdzie i jak długo mogę najlepiej przechowywać przefiltrowaną wodę?

 • Najlepiej przechowywać przefiltrowaną wodę w lodówce.
 • Nasze modele idealnie mieszczą się w większości powszechnie stosowanych drzwi lodówek.
 • Przefiltrowanej wody nie należy przechowywać dłużej niż 24 godziny.

Jeżeli woda będzie stała w pojemniku ponad 24 godziny, należy ją wylać i przefiltrować świeżą wodę.

Tischwasserfilter FAQ
lodówka

Jak najlepiej dbać o dzbanek filtrujący?

 • Dzbanek filtrujący należy myć raz w tygodniu wodą z delikatnym mydłem i dokładnie wypłukać ciepłą wodą. Nie używać szorujących środków czyszczących ani szorstkich gąbek, ponieważ może to spowodować zarysowania systemu filtrowania wody. Pojemnik i lejek można myć w zmywarce.
 • W trakcie korzystania z systemu filtrowania wody w szczególności na jego pokrywce mogą powstawać plamy kamienia w wyniku wysychania kropli wody. Plamy kamienia można usuwać powszechnie dostępnymi odkamieniaczami.
 • Pokrywki z „Easy-Control” nie wolno myć w zmywarce.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Czy materiały, z których produkowany jest dzbanek filtrujący wodę i wkłady filtracyjne, zawierają BPA (bisfenol A)?

Nie, ani dzbanek filtrujący wodę, ani wkłady filtracyjne nie są produkowane z tworzyw sztucznych, które wydzielają do wody plastyfikatory takie jak BPA. Podlega to rygorystycznej kontroli niezależnych instytutów w ramach badań. Dzbanek filtrujący wodę składa się z takich materiałów jak SAN i ABS. Do produkcji wkładów filtracyjnych stosowane są PP i PPS.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Co zrobić ze zużytym wkładem filtracyjnym i dzbankiem filtracyjnym?

Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji!

Wkłady filtracyjne i granulat: zużyte wkłady filtracyjne i wypełnienia filtrów należy utylizować z odpadami domowymi.

Materiał opakowaniowy: Folie i kartony — o ile jest to możliwe w danym miejscu — poddawać sortowaniu. Jest to działanie mające na celu ochronę środowiska.

Dzbanki filtrujące: System dzbanka filtrującego wodę — o ile jest to możliwe w danym miejscu — poddawać sortowaniu. Jest to działanie mające na celu ochronę środowiska.

Wskaźnik wymiany „Easy-Control” to część elektroniczna, która musi być utylizowana zgodnie z lokalnie obowiązującymi regulacjami i przepisami prawa. Wskaźnik wymiany można wyjąć z pokrywki, przykładając śrubokręt do brzegu „Easy-Control”. Wskaźnik „Easy-Control” należy wyjmować z pokrywki tylko w celu utylizacji.

Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ
Załaduj więcej
FOR YOU AND PLANET BLUE

Change the world, sip by sip

Za pomocą tylko jednego wkładu filtru­ją­cego BWT można zredu­kować nawet do 120 jedno­ra­zo­wych 1-litrowych plasti­ko­wych butelek. Korzy­stanie z lokalnej wody wodo­cią­gowej jest przy­jazne dla środo­wiska i nie wymaga prze­wo­żenia wody w butel­kach wiele setek czy tysięcy kilo­me­trów. W ten sposób niewielkim wysił­kiem możesz zmniej­szyć swój ślad węglowy i uratować Naszą Planetę.
 • For you and planet blue

  120

  jednorazowych plastikowych butelek mniej

Czy wiesz, że…

w Polsce rocznie zużywa się ponad 3 miliardy plasti­ko­wych butelek z wodą? Razem z nami, Ty również możesz przy­czynić się do ochrony Naszej Ziemi!

Porównanie produktów

Vida

Dzbanek filtrujący Vida 2,6 l

 

Wybrany

Aqualizer station

Stacja filtrująca AQUAlizer 1 l

Więcej
aqualizer dzbanek 2 wklady

Dzbanek filtrujący AQUAlizer 2,6 l

Więcej
Penguin

Dzbanek filtrujący Penguin 2,7 l

Więcej
Wymiary (szer. x wys. gł.) 11,3 x 27,8 x 25,2 cm 11,5 x 26,4 x 28,7 cm 11,3 x 27,8 x 25,2 cm
Pojemność wody przefiltrowanej 1,4 l 1 l 1,4 l 1,5 l
Pojemność całkowita 2,6 l 1 l 2,6 l 2,7 l
Typ wskaźnika wymiany filtra Easy-Control (licznik elektroniczny) Ręczny Baselight (elektroniczny timer liczący czas i litry) Easy-Control (licznik elektroniczny)
W zestawie 1 dzbanek, 1 wkład filtracyjny 1 Stacja filtrująca, 1 Wkład , 1 Szklana karafka 1 dzbanek, 2 wkłady filtracyjne 1 dzbanek, 1 wkład filtracyjny
Vida Mood
Vida Mood
BWT Vida 2,6 L

Dzbanek filtrujący Vida 2,6 l

Pure White Wybierz wariant produktu

Visit our international website

Stay on this website