BWT Polska Złotym Spon­sorem KS Deve­lo­pRes Bella Dolina Rzeszów

developres
developres
BWT Polska nawią­zała współ­pracę KS Deve­lo­pRes Bella Dolina Rzeszów w sezonie 2022/2023 Tauron Liga. Wspólnym celem obu stron jest promo­wanie postaw ekolo­gicz­nych i pracy na rzecz zmniej­szenia liczby plasti­ko­wych butelek.
.

Co oznacza to w prak­tyce? Zawod­niczki rzeszow­skiego klubu siat­kar­skiego całko­wicie zrezy­gnują z używania plasti­ko­wych butelek. Zostaną one zastą­pione wielo­ra­zo­wymi, przy­ja­znymi dla środo­wiska bido­nami marki BWT. To jednak nie wszystko. Firma BWT zobo­wią­zała się stwo­rzyć Strefę wolną od butelek w siedzibie klubu. BWT dostarczy dystry­bu­tory z Mine­ra­li­zo­waną Magnezem wodą BWT, w pełni dopa­so­waną do potrzeb zawod­ni­czek, która pomoże zadbać o ich zdrowie i kondycję zarówno podczas treningu, jak i rozgrywek sportowych.

Współ­praca pomiędzy stro­nami oznacza również zmianę wizu­alną podsta­wo­wego stroju zawod­ni­czek -  nowy strój został zapro­jek­to­wany w kolo­rach, który jest zgodny z paletą barw BWT. 

Jako firma bardzo aktywna na rynku marketingu sportowego cieszymy się, że mogliśmy połączyć siły z tak wybitnym i utytułowanym klubem sportowym, którym jest KS DevelopRes Bella Dolina Rzeszów. Siatkarki z Rzeszowa, pod czujnym okiem trenera Stéphana Antigi, od lat odnoszą sukcesy w rozgrywkach sportowych, do których należy między innymi zwycięstwo Superpucharu Polski Kobiet w 2021 i 2022 roku czy wicemistrzostwo Tauron Ligi, w dwóch ostatnich sezonach.

Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy drużyny. Jesteśmy dumni, że przyczyniamy się do dbania o zdrowie całego teamu, a tym samym szerzymy ideę dbania o środowisko.

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website