Aquadial_20
aquadial3w1
zestaw aquadial
Aquadial_20
aquadial3w1
zestaw aquadial

BWT AQUADIAL softlife

Jednokolumnowy zmiękczacz wody

Sprawdź gdzie kupić
Numer artykułu: 240023873
 • Kompaktowy zmiękczacz zaprojektowany dla domów oraz obiektów usługowych.
 • Niewielki rozmiar pozwala na instalację w pomieszczeniach o małej kubaturze.
 • Wymiennik jonitowy wypełniony wydajną żywicą jonowymienną.
 • Niskie zużycie soli na regenerację.
 • Prosta obsługa w trakcie eksploatacji.
 • Wykonany z najwyższej jakości materiałów.
 • Atest PZH, zgodność z europejską normą EN 14743
Skok do
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
FAQ
FOR YOU AND PLANET BLUE

BWT Aquadial softlife to jedno­ko­lum­nowy zmięk­czacz stero­wany obję­to­ściowo, zapro­jek­to­wany specjalnie dla domów oraz obiektów usłu­go­wych. Zmięk­czacz został już fabrycznie zapro­gra­mo­wany, aby jego urucho­mienie była jak najprostsze. Urzą­dzenie wypo­sa­żone jest w wielo­dro­gowy zawór steru­jący z kontrolą mikro­pro­ce­so­rową, z propor­cjo­nalną rege­ne­racją złoża, w zawór podmie­szania do regu­lacji twar­dości, kolumnę jono­wy­mienną, kolano prze­le­wowe, wąż wody popłucznej oraz tablet­kowy tester twar­dości ogólnej. Zasi­lanie elek­tryczne 230 V/50 Hz. Zasi­lacz w zakresie dostawy. 
Urzą­dzenie posiada atest PZH, prze­te­sto­wane oraz zgodne z euro­pejską normą EN 14743. 

Zmięk­czacz dostępny jest w dwóch wersjach: BWT AQUADIAL softlife i BWT AQUADIAL softlife BIO. Zmięk­czacz BWT AQUADIAL softlife w wersji BIO ma dodat­kową funkcję auto­ma­tycznej dezyn­fekcji żywicy podczas rege­ne­racji. 

 

Szczegóły techniczne

Cechy produktu

Numer artykułu 240023873
Nominalna średnica przyłącza DN 20 (¾")
Pojemność jonowymienna 60 m³ x °d
przepływ nominalny 1,68 m3/h
przepływ maksymalny ciągły 2,7 m3/h
ciśnienie robocze 1,0 / 8,0 bar (min./max.)
Średnie zużycie soli na jedną regenrację 2,5 kg
temperatura wody 5 /30°C (min./max.)
temperatura wody 5 / 40 °C (min. / max.)
Wymiary (szer.x gł.x wys.) 270/480/804 mm

Czy można pić zmięk­czoną wodę ?

Twardość wody pitnej wg załącznika nr 4 RMZ z dnia 7 grudnia 2017 roku dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi może wynosić od 60 do 500 mg CaCO3/l (3,36 ÷28°dH)* *wartość zalecana ze względów zdrowotnych Jeśli twardość wody surowej wynosi powyżej 24°dH skontaktuj się z serwisem BWT.

Jaką sól powinienem wsypać do zbiornika solanki ?

Sól tabletkową. Użycie soli miałkiej grozi uszkodzeniem urządzenia.

Jadę na weekend. Czy powinienem odłączyć mój zmiękczacz ?

Przed wyjazdem zaleca się zakręcić wodę zasilającą urządzenie. Po powrocie należy odkręcić zawór i wywołać ręczną regenerację zgodnie z instrukcją obsługi.

Mój zmiękczacz nie zużywa już soli.

1. Upewnij się, że woda przepływa przez urządzenie (zewnętrzny bypass musi być zamknięty, Multiblock Inline musi być maksymalnie wykręcony).
2. Sprawdź podłączenie, czy zgadza się ze strzałkami na urządzeniu (wejście/wyjście).
3. Sprawdź, czy urządzenie zasilane jest wodą pod odpowiednim ciśnieniem zgodnie z instrukcją obsługi.
4. Wywołaj ręczną regenerację zmiękczacza i upewnij się, że zmiękczacz zaciąga solankę.
5. Jeśli problem nie zniknie skontaktuj się z serwisem BWT.
Załaduj więcej

Change the world, sip by sip

Decydując się i kupując produkty BWT nie tylko zaspokajasz swoje potrzeby związane z uzdatnianiem wody, ale również aktywnie przyczyniasz się do ochrony środowiska na naszej planecie. Korzy­stanie z lokalnej wody wodo­cią­gowej, redukowanie ciśnienia w instalacji wodnej, filtracje mechaniczne czy korzystanie z wielorazowych butelek pomagają ograniczyć marnowanie wody i zredukować plastikowe butelki. Dzięki naszym rozwiązaniom i Twojemu zaangażowaniu razem tworzymy dobry klimat dla ekologii. W ten sposób niewielkim kosztem możemy zmienić nasz świat, łyk po łyku.
 • For you and planet blue

  Każda

  jednorazowa plastikowa butelka mniej pomaga

Czy wiesz, że…

w Polsce rocznie zużywa się ponad 3 miliardy plasti­ko­wych butelek z wodą? Razem z nami, Ty również możesz przy­czynić się do ochrony Naszej Ziemi!

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

BWT Aquadial softlife to jedno­ko­lum­nowy zmięk­czacz stero­wany obję­to­ściowo, zapro­jek­to­wany specjalnie dla domów oraz obiektów usłu­go­wych. Zmięk­czacz został już fabrycznie zapro­gra­mo­wany, aby jego urucho­mienie była jak najprostsze. Urzą­dzenie wypo­sa­żone jest w wielo­dro­gowy zawór steru­jący z kontrolą mikro­pro­ce­so­rową, z propor­cjo­nalną rege­ne­racją złoża, w zawór podmie­szania do regu­lacji twar­dości, kolumnę jono­wy­mienną, kolano prze­le­wowe, wąż wody popłucznej oraz tablet­kowy tester twar­dości ogólnej. Zasi­lanie elek­tryczne 230 V/50 Hz. Zasi­lacz w zakresie dostawy. 
Urzą­dzenie posiada atest PZH, prze­te­sto­wane oraz zgodne z euro­pejską normą EN 14743. 

Zmięk­czacz dostępny jest w dwóch wersjach: BWT AQUADIAL softlife i BWT AQUADIAL softlife BIO. Zmięk­czacz BWT AQUADIAL softlife w wersji BIO ma dodat­kową funkcję auto­ma­tycznej dezyn­fekcji żywicy podczas rege­ne­racji. 

 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Szczegóły techniczne

Cechy produktu

Numer artykułu 240023873
Nominalna średnica przyłącza DN 20 (¾")
Pojemność jonowymienna 60 m³ x °d
przepływ nominalny 1,68 m3/h
przepływ maksymalny ciągły 2,7 m3/h
ciśnienie robocze 1,0 / 8,0 bar (min./max.)
Średnie zużycie soli na jedną regenrację 2,5 kg
temperatura wody 5 /30°C (min./max.)
temperatura wody 5 / 40 °C (min. / max.)
Wymiary (szer.x gł.x wys.) 270/480/804 mm
FAQ

Czy można pić zmięk­czoną wodę ?

Twardość wody pitnej wg załącznika nr 4 RMZ z dnia 7 grudnia 2017 roku dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi może wynosić od 60 do 500 mg CaCO3/l (3,36 ÷28°dH)* *wartość zalecana ze względów zdrowotnych Jeśli twardość wody surowej wynosi powyżej 24°dH skontaktuj się z serwisem BWT.

Jaką sól powinienem wsypać do zbiornika solanki ?

Sól tabletkową. Użycie soli miałkiej grozi uszkodzeniem urządzenia.

Jadę na weekend. Czy powinienem odłączyć mój zmiękczacz ?

Przed wyjazdem zaleca się zakręcić wodę zasilającą urządzenie. Po powrocie należy odkręcić zawór i wywołać ręczną regenerację zgodnie z instrukcją obsługi.

Mój zmiękczacz nie zużywa już soli.

1. Upewnij się, że woda przepływa przez urządzenie (zewnętrzny bypass musi być zamknięty, Multiblock Inline musi być maksymalnie wykręcony).
2. Sprawdź podłączenie, czy zgadza się ze strzałkami na urządzeniu (wejście/wyjście).
3. Sprawdź, czy urządzenie zasilane jest wodą pod odpowiednim ciśnieniem zgodnie z instrukcją obsługi.
4. Wywołaj ręczną regenerację zmiękczacza i upewnij się, że zmiękczacz zaciąga solankę.
5. Jeśli problem nie zniknie skontaktuj się z serwisem BWT.
Załaduj więcej
FOR YOU AND PLANET BLUE

Change the world, sip by sip

Decydując się i kupując produkty BWT nie tylko zaspokajasz swoje potrzeby związane z uzdatnianiem wody, ale również aktywnie przyczyniasz się do ochrony środowiska na naszej planecie. Korzy­stanie z lokalnej wody wodo­cią­gowej, redukowanie ciśnienia w instalacji wodnej, filtracje mechaniczne czy korzystanie z wielorazowych butelek pomagają ograniczyć marnowanie wody i zredukować plastikowe butelki. Dzięki naszym rozwiązaniom i Twojemu zaangażowaniu razem tworzymy dobry klimat dla ekologii. W ten sposób niewielkim kosztem możemy zmienić nasz świat, łyk po łyku.
 • For you and planet blue

  Każda

  jednorazowa plastikowa butelka mniej pomaga

Czy wiesz, że…

w Polsce rocznie zużywa się ponad 3 miliardy plasti­ko­wych butelek z wodą? Razem z nami, Ty również możesz przy­czynić się do ochrony Naszej Ziemi!

Akcesoria i materiały eksploatacyjne

 

Visit your local website

Stay on this website