BWT water + more Partnerem Strategicznym Mistrzostw Palarni „CUP of Poland”

cup
cup
BWT zostało Partnerem strategicznym Mistrzostw Palarni „CUP of Poland” – ogólnopolskiego konkursu dla palarni, w której bariści serwują espresso na bazie ziaren walczących o tytuł najlepszej kawy roku.
.

Konkur­sowi będzie towa­rzy­szyć degu­stacja kaw oraz prezen­tacja sprzętu, akce­so­riów i produktów potrzeb­nych do parzenia i serwo­wania kawy.

BWT water + more, jako Partner Stra­te­giczny Mistrzostw Palarni „CUP of Poland” dostarczy zdrową, uzdat­nioną wodę po odwró­conej osmozie, za pomocą urzą­dzenia BWT bestaqua ROC coffee. Dzięki temu rozwią­zaniu serwo­wane espresso będzie miało jeszcze lepszy, inten­syw­niejszy smak, który zado­woli kubki smakowe nawet najwięk­szych kone­serów kawy!

Więcej infor­macji o Mistrzo­stwach znaj­duje się tutaj.

24.03.2023, EXPO XXI, Warszawa. Do zoba­czenia!

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website