Światowy Dzień Wody w BWT Polska

sprzatanie
sprzatanie
Misją BWT jest nie tylko dostarczanie najlepszych rozwiązań dotyczących uzdatniania wody. Przede wszystkim jesteśmy firmą, która angażuje się w wiele ważnych inicjatyw służących środowisku i ludziom.
.

Na całym świecie, co minutę, kupo­wa­nych jest milion plasti­ko­wych butelek, jednak tylko 10% z nich jest podda­wa­nych recy­klin­gowi. Według prognoz do 2050 roku na świecie w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. BWT działa dla dobra naszej planety i podczas Świa­to­wego Dnia Wody inicjuje między­na­ro­dową kampanię „World Water Day – be the change”.

Z okazji Świa­to­wego Dnia Wody BWT zaini­cjo­wało między­na­ro­dową kampanię „World Water Day – be the change”, podczas której ponad 500 pracow­ników BWT z 13 krajów zebrało aż 400 worków śmieci. Cieszymy się, że nasi pracow­nicy tak chętnie zaan­ga­żo­wali się w kampanię, robiąc dobry uczynek dla planety.

Podczas Świa­to­wego Dnia Wody zorga­ni­zo­wa­liśmy również konfe­rencję „Best Water Talks”, gdzie  odbyła się rozmowa z CEO grupy BWT Andre­asem Weißenba­cherem.

Jeżeli jeste­ście ciekawi jak wyglą­dała akcja sprzą­tania planety przez naszych pracow­ników zachę­camy Was do obej­rzenia krót­kiej relacji video.

sprzatanie
sprzatanie

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website